Cô tình nguyện viên GenZ đi giúp dân test Covid còn được tặng cả bé cún mang về

Xem thêm:  Lịch sử của FromSoftware, người tạo nên siêu phẩm Elden Ring và Dark Souls

Viết một bình luận