Có địa hình tương đối cao xen lẫn các đồi thấp đất màu mỡ là đặc điểm của?

Xem thêm:  Phóng viên Lê Phong, ông là ai? – Tác giả: Trương Điện Thắng

Viết một bình luận