Chuyện đặt tên Trà Cổ Việt ở Phìn Hồ

Xem thêm:  Thủy lợi bứt phá chuyển đổi cây trồng [Bài 1]: Bệ phóng hình thành làng tỷ phú sầu riêng

Viết một bình luận