Bi kịch đau lòng của chú cá voi sát thủ bị giam cầm hơn nửa thế kỷ, qua đời ngay trước khi được thả tự do

Xem thêm:  Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì? 0

Viết một bình luận