Bài tập trắc nghiệm tích phân – Bài tập Toán 12

Bạn đang xem:
Bài tập trắc nghiệm tích phân – Bài tập Toán 12
tại thpttranhungdao.edu.vn

2 tháng trước 2 tháng trước 2 tháng trước 2 tháng trước 2 tháng trước 2 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước

BÀI TẬP PHÂN TÍCH

Câu 1: Tính tích phân sau:

MỘT.

b.

C.

Đ.

Câu 2 tích phân

bằng

.Trị giá của a+b là: A.

b.

C.

Đ.

Câu 3: Tính tích phân sau:

MỘT.

b.

C.

Đ.

Câu 4: Tính tích phân sau:

MỘT.

b.

C.

Đ.

Câu 5: Tính tích phân sau:

MỘT.

b.

C.

Đ.

Câu 6: Tính tích phân sau:

MỘT.

b.

C.

Đ.

Câu 7: Tính tích phân sau:

MỘT.

B.2 C .

D.3

Câu 8: Tính tích phân sau:

MỘT.

b.

C.

Đ.

Câu 9: Tính tích phân sau:

7

2

3

2 1

( ) trong

2

 

xa

dx

xxb

Lúc đó a+b bằng A.

b.

C.

Đ.

Câu 10: Tính tích phân sau:

thứ mười hai

2

1 tỷ

hệ quản lý 3 (1 tan3 )

một

dx

cxb

sau đó

bởi A

b.

C.

Đ.

Câu 11: Tính tích phân sau:

MỘT.

B.2 C .

D.3

Câu 12: Tính tích phân sau:

2

(2 1)cosx xdx mn

  

trị giá của m+n là: A.

b.

C.

Đ.

Câu 13: Tính tích phân sau:

MỘT.

b.

C.

Đ.

Câu 14: Tính tích phân sau:

4

3 2

trước hết

ln

32

e

Vâng

x xdx

.Trị giá của

diện tích.

b.

C.

Đ.

Câu 15: Tính tích phân sau:

4

(1) os2x c xdx

bằng

.Trị giá của ab là:A.

b.

C.

Đ.

Câu 16: Tìm a > 0 sao cho

MỘT.

b.

C.

Đ.

Câu 17: Tìm trị giá của a sao cho

os2 1

3

1 2sin 2 4

một

cx

dx

x

MỘT.

.uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83 { đệm: 0px; lề: 0; đệm-top:1em!quan trọng; padding-bottom:1em!important; chiều rộng: 100%; hiển thị: khối; trọng lượng phông chữ: in đậm; màu nền: kế thừa; đường viền: 0! quan trọng; border-left:4px solid inherit!important; bóng hộp: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); trang trí văn bản: ko; } .uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83:hoạt động, .uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83:di chuột { độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; trang trí văn bản: ko; } .uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83 { quá trình chuyển đổi: màu nền 250 mili giây; webkit-transition: màu nền 250ms; độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; } .uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83 .ctaText { font-weight:bold; màu: kế thừa; trang trí văn bản: ko; cỡ chữ: 16px; } .uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83 .postTitle { color:inherit; trang trí văn bản: gạch dưới!quan trọng; cỡ chữ: 16px; } .uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83:hover .postTitle { text-decoration: gạch chân!quan trọng; } Xem Thêm: Cảm nhận khổ thơ đầu bài Tương tư của Nguyễn Bính (Dàn bài + 4 bài văn mẫu)

b.

C.

Đ.

Câu 18: Cho kết quả

.Tìm trị giá đúng của a là:

MỘT.

b.

C.

Đ.

Câu 19. Tính:

MỘT.

b.

C.

D. Một câu trả lời khác.

Câu 20: Tính:

A. I =  B .

C.

D. Đáp án khác

Câu 21: Tính:

trước hết

2

4 3

dx

Tôi

xx

 

MỘT.

b.

C.

Đ.

Câu 22: Tính:

trước hết

2

5 6

dx

Tôi

xx

 

A. Tôi = 1 B .

C. Tôi = ln2 D. Tôi = ln2

Câu 23: Tính:

MỘT.

b.

C. J = 2 D. J = 1

5/5 – (313 phiếu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Bài tập trắc nghiệm tích phân – Bài tập Toán 12

Bài tập trắc nghiệm tích phân – Bài tập Toán 12

Hình Ảnh về:
Bài tập trắc nghiệm tích phân – Bài tập Toán 12

Video về:
Bài tập trắc nghiệm tích phân – Bài tập Toán 12

Wiki về
Bài tập trắc nghiệm tích phân – Bài tập Toán 12


Bài tập trắc nghiệm tích phân – Bài tập Toán 12 -

2 tháng trước 2 tháng trước 2 tháng trước 2 tháng trước 2 tháng trước 2 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước

Bài Tập Trắc Nghiệm Tích Phân - Bài Tập Toán 12 - bg1 129

BÀI TẬP PHÂN TÍCH

Câu 1: Tính tích phân sau:

MỘT.

b.

C.

Đ.

Câu 2 tích phân

bằng

.Trị giá của a+b là: A.

b.

C.

Đ.

Câu 3: Tính tích phân sau:

MỘT.

b.

C.

Đ.

Câu 4: Tính tích phân sau:

MỘT.

b.

C.

Đ.

Câu 5: Tính tích phân sau:

MỘT.

b.

C.

Đ.

Câu 6: Tính tích phân sau:

MỘT.

b.

C.

Đ.

Câu 7: Tính tích phân sau:

MỘT.

B.2 C .

D.3

Câu 8: Tính tích phân sau:

MỘT.

b.

C.

Đ.

Câu 9: Tính tích phân sau:

7

2

3

2 1

( ) trong

2

 

xa

dx

xxb

Lúc đó a+b bằng A.

b.

C.

Đ.

Câu 10: Tính tích phân sau:

thứ mười hai

2

1 tỷ

hệ quản lý 3 (1 tan3 )

một

dx

cxb

sau đó

bởi A

b.

C.

Đ.

Câu 11: Tính tích phân sau:

MỘT.

B.2 C .

D.3

Câu 12: Tính tích phân sau:

2

(2 1)cosx xdx mn

  

trị giá của m+n là: A.

b.

C.

Đ.

Câu 13: Tính tích phân sau:

MỘT.

b.

C.

Đ.

Câu 14: Tính tích phân sau:

4

3 2

trước hết

ln

32

e

Vâng

x xdx

.Trị giá của

diện tích.

b.

C.

Đ.

Câu 15: Tính tích phân sau:

4

(1) os2x c xdx

bằng

.Trị giá của ab là:A.

b.

C.

Đ.

Câu 16: Tìm a > 0 sao cho

MỘT.

b.

C.

Đ.

Câu 17: Tìm trị giá của a sao cho

os2 1

3

1 2sin 2 4

một

cx

dx

x

MỘT.

.uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83 { đệm: 0px; lề: 0; đệm-top:1em!quan trọng; padding-bottom:1em!important; chiều rộng: 100%; hiển thị: khối; trọng lượng phông chữ: in đậm; màu nền: kế thừa; đường viền: 0! quan trọng; border-left:4px solid inherit!important; bóng hộp: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); trang trí văn bản: ko; } .uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83:hoạt động, .uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83:di chuột { độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; trang trí văn bản: ko; } .uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83 { quá trình chuyển đổi: màu nền 250 mili giây; webkit-transition: màu nền 250ms; độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; } .uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83 .ctaText { font-weight:bold; màu: kế thừa; trang trí văn bản: ko; cỡ chữ: 16px; } .uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83 .postTitle { color:inherit; trang trí văn bản: gạch dưới!quan trọng; cỡ chữ: 16px; } .uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83:hover .postTitle { text-decoration: gạch chân!quan trọng; } Xem Thêm: Cảm nhận khổ thơ đầu bài Tương tư của Nguyễn Bính (Dàn bài + 4 bài văn mẫu)

b.

C.

Đ.

Câu 18: Cho kết quả

.Tìm trị giá đúng của a là:

MỘT.

b.

C.

Đ.

Câu 19. Tính:

MỘT.

b.

C.

D. Một câu trả lời khác.

Câu 20: Tính:

A. I =  B .

C.

D. Đáp án khác

Câu 21: Tính:

trước hết

2

4 3

dx

Tôi

xx

 

MỘT.

b.

C.

Đ.

Câu 22: Tính:

trước hết

2

5 6

dx

Tôi

xx

 

A. Tôi = 1 B .

C. Tôi = ln2 D. Tôi = ln2

Câu 23: Tính:

MỘT.

b.

C. J = 2 D. J = 1

5/5 - (313 phiếu)

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #tích #phân #Bài #tập #Toán

[rule_3_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #tích #phân #Bài #tập #Toán

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tháng ago

Danh mục bài viết

Related posts:

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TÍCH PHÂN

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 1:Tính tích phân sau:
A.
B.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C.
D.
Câu 2 tích phân

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

bằng
.Trị giá a+b là:A.
B.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C.
D.
Câu 3:Tính tích phân sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A.
B.
C.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D.
Câu 4:Tính tích phân sau:
A.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B.
C.
D.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 5:Tính tích phân sau:
A.
B.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C.
D.
Câu 6:Tính tích phân sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A.
B.
C.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D.
Câu7:Tính tích phân sau:
A.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B.2 C.
D.3
Câu8:Tính tích phân sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A.
B.
C.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D.
Câu 9:Tính tích phân sau:

7

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
3
2 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

( ) ln
2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


 

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

x a
dx
x x b

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Lúc đó a+b bằng A.
B.
C.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D.
Câu 10:Tính tích phân sau:

12

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2

1 ln

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

os 3 (1 tan3 )
a
dx

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c x x b

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


Lúc đó

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

bằng A.
B.
C.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D.
Câu11:Tính tích phân sau:
A.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B.2 C.
D.3
Câu 12:Tính tích phân sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2

(2 1)cosx xdx m n

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });  

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

trị giá của m+n là:A.
B.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C.
D.
Câu 13:Tính tích phân sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A.
B.
C.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D.
Câu 14:Tính tích phân sau:

4

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3 2
1
ln

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

32
e
ae b

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

x xdx

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.Trị giá của
là: A.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B.
C.
D.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 15:Tính tích phân sau:

4

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

(1 ) os2x c xdx

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

bằng
.Trị giá của a.b là: A.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B.
C.
D.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 16: Tìm a>0 sao cho
A.
B.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C.
D.
Câu 17: Tìm trị giá của a sao cho

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

os2 1
ln 3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1 2sin 2 4
a
c x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

dx
x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


A.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83:active, .uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Cảm nhận khổ thơ đầu bài Tương tư của Nguyễn Bính (Dàn ý + 4 mẫu)B.
C.
D.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 18: Cho kết quả
.Tìm trị giá đúng của a là:
A.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B.
C.
D.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 19. Tính:
A.
B.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C.
D. Đáp án khác.
Câu 20: Tính:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. I =  B.
C.
D. Đáp án khác

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 21: Tính:

1
2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4 3
dx

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

I
x x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

 

A.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B.
C.
D.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 22: Tính:

1
2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5 6
dx

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

I
x x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

 

A. I = 1 B.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. I = ln2 D. I = ln2
Câu 23: Tính:
A.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B.
C. J =2 D. J = 1

5/5 – (313 đánh giá)

Related posts:1287 bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng (Có đáp án)
Bài tập trắc nghiệm ứng dụng của tích phân
Phân dạng trắc nghiệm cực trị của hàm số – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
240 bài tập trắc nghiệm thể tích khối nón – trụ – cầu

#Bài #tập #trắc #nghiệm #tích #phân #Bài #tập #Toán

[rule_2_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #tích #phân #Bài #tập #Toán

[rule_2_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #tích #phân #Bài #tập #Toán

[rule_3_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #tích #phân #Bài #tập #Toán

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tháng ago

Danh mục bài viết

Related posts:

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TÍCH PHÂN

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 1:Tính tích phân sau:
A.
B.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C.
D.
Câu 2 tích phân

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

bằng
.Trị giá a+b là:A.
B.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C.
D.
Câu 3:Tính tích phân sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A.
B.
C.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D.
Câu 4:Tính tích phân sau:
A.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B.
C.
D.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 5:Tính tích phân sau:
A.
B.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C.
D.
Câu 6:Tính tích phân sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A.
B.
C.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D.
Câu7:Tính tích phân sau:
A.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B.2 C.
D.3
Câu8:Tính tích phân sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A.
B.
C.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D.
Câu 9:Tính tích phân sau:

7

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
3
2 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

( ) ln
2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


 

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

x a
dx
x x b

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Lúc đó a+b bằng A.
B.
C.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D.
Câu 10:Tính tích phân sau:

12

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2

1 ln

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

os 3 (1 tan3 )
a
dx

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c x x b

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


Lúc đó

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

bằng A.
B.
C.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D.
Câu11:Tính tích phân sau:
A.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B.2 C.
D.3
Câu 12:Tính tích phân sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2

(2 1)cosx xdx m n

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });  

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

trị giá của m+n là:A.
B.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C.
D.
Câu 13:Tính tích phân sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A.
B.
C.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

D.
Câu 14:Tính tích phân sau:

4

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3 2
1
ln

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

32
e
ae b

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

x xdx

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.Trị giá của
là: A.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B.
C.
D.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 15:Tính tích phân sau:

4

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

(1 ) os2x c xdx

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

bằng
.Trị giá của a.b là: A.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B.
C.
D.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 16: Tìm a>0 sao cho
A.
B.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C.
D.
Câu 17: Tìm trị giá của a sao cho

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

os2 1
ln 3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1 2sin 2 4
a
c x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

dx
x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


A.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83:active, .uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf565e94de6b528407582eaa71ff05d83:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Cảm nhận khổ thơ đầu bài Tương tư của Nguyễn Bính (Dàn ý + 4 mẫu)B.
C.
D.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 18: Cho kết quả
.Tìm trị giá đúng của a là:
A.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B.
C.
D.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 19. Tính:
A.
B.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C.
D. Đáp án khác.
Câu 20: Tính:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

A. I =  B.
C.
D. Đáp án khác

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 21: Tính:

1
2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4 3
dx

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

I
x x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

 

A.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B.
C.
D.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 22: Tính:

1
2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5 6
dx

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

I
x x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

 

A. I = 1 B.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

C. I = ln2 D. I = ln2
Câu 23: Tính:
A.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

B.
C. J =2 D. J = 1

5/5 – (313 đánh giá)

Related posts:1287 bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng (Có đáp án)
Bài tập trắc nghiệm ứng dụng của tích phân
Phân dạng trắc nghiệm cực trị của hàm số – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
240 bài tập trắc nghiệm thể tích khối nón – trụ – cầu

Phân mục: Giáo dục
#Bài #tập #trắc #nghiệm #tích #phân #Bài #tập #Toán

Xem thêm:  Sáng kiến kinh nghiệm: Công tác chủ nhiệm lớp 1

Viết một bình luận