Ba con giáp gian nan mọi bề, tài chính cạn kiệt, sức khỏe yếu kém

Xem thêm:  Khai vận, trừ tiểu nhân trong tiết Kinh Trập

Viết một bình luận