56 địa phương củng cố, nâng cao năng lực hệ thống thú y các cấp

Xem thêm:  Trung Quốc chuẩn bị kiểm tra dừa tươi Việt Nam để xem xét nhập chính ngạch

Viết một bình luận