300 ha tôm nhiễm bệnh chết, Quảng Trị đề nghị hỗ trợ 76 tấn hoá chất

Xem thêm:  Thủ tướng đề nghị Trung Quốc mở cửa thị trường cho nông sản Việt

Viết một bình luận