‘2 dày, 3 cứng’, xuất hiện một dấu hiệu cũng có nghĩa cơ thể không khỏe mạnh

Xem thêm:  Cách nhận xét biểu đồ Cột, Biểu đồ đường, Tròn, Miền chính xác

Viết một bình luận