Trước cách mạng, trong xã hội Pháp tồn tại những đẳng cấp nào?

Bạn đang xem:
Trước cách mạng, trong xã hội Pháp tồn tại những đẳng cấp nào?

tại thpttranhungdao.edu.vn

Cuộc cách mệnh tư sản Pháp diễn ra vào cuối thế kỷ 18 đã lật đổ cơ chế phong kiến ​​chuyên quyền đã thống trị nước Pháp trong nhiều thế kỷ. Về vấn đề này, nhiều người đặt câu hỏi: Trước cách mệnh, xã hội Pháp tồn tại những giai cấp nào?

Câu hỏi: Trước cách mệnh, xã hội Pháp tồn tại những giai cấp nào?

A. Quý tộc, tiểu tư sản và người lao động

B. Quý tộc, tư sản và nông dân

C. Quý tộc, thầy tu và nông dân

D. Quý tộc, tăng lữ và sang trọng thứ ba

Đáp án đúng là đáp án D. Trước cách mệnh, trong xã hội Pháp có những giai cấp Quý tộc, tăng lữ và sang trọng thứ ba.

Giảng giải rằng sự lựa chọn của câu trả lời D là câu trả lời đúng

Trước cách mệnh, nước Pháp theo cơ chế quân chủ chuyên chế. Vua nắm mọi quyền hành. Trong xã hội Pháp có ba sang trọng: tăng lữ, quý tộc và sang trọng thứ ba. Cấp bậc sang trọng trong xã hội pháp luật nhằm phân chia quyền lực và lợi ích kinh tế.

+ Từng lớp quý tộc giữ những chức vụ cao trong guồng máy hành chính và quân sự, được lợi mọi đặc quyền về kinh tế nhưng ko phải nộp thuế cho vua

+ Tăng lữ là sang trọng được lợi mọi đặc quyền về kinh tế, nhưng ko phải nộp thuế cho vua.

+ Sang trọng thứ ba bao gồm nhiều giai cấp, từng lớp: tiểu tư sản, nông dân, thường dân thành thị. Họ ko có lợi ích chính trị. Giai cấp tư sản đứng đầu Sang trọng thứ ba có quyền lực kinh tế, nhưng ko có quyền lực chính trị.

Sự phân hóa các từng lớp xã hội đã làm cho xã hội Pháp tranh chấp thâm thúy, kinh tế gặp nhiều khó khăn, đặc trưng là nền nông nghiệp nghèo nàn, lỗi thời.

Giảng giải lý do ko chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại ko đúng vì những lý do cụ thể sau:

+ Phương án A: Trước cách mệnh, trong xã hội Pháp có những giai cấp Quý tộc, tư sản và người lao động là đáp án sai, vì trước cách mệnh, xã hội Pháp được phân thành 3 sang trọng: Tư tế, Quý tộc và Sang trọng thứ ba. Trong đó, sang trọng thứ ba bao gồm giai cấp tư sản, nông dân và thường dân thành thị.

+ Phương án B: Trước cách mệnh, trong xã hội Pháp có những giai cấp Quý tộc, tư sản và nông dân là đáp án sai, vì trước cách mệnh, xã hội Pháp được phân thành ba sang trọng: Sĩ phu, Quý tộc và Sang trọng thứ ba. Trong đó, sang trọng thứ ba bao gồm giai cấp tư sản, nông dân và thường dân thành thị.

+ Phương án C: Trước cách mệnh, trong xã hội Pháp có những giai cấp Quý tộc, thầy tu và nông dân là đáp án sai, vì trước cách mệnh, xã hội Pháp được phân thành ba sang trọng: Tư tế, Quý tộc và Sang trọng thứ ba. Trong đó, sang trọng thứ ba bao gồm giai cấp tư sản, nông dân và thường dân thành thị.

Tương tự, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án D. Trước cách mệnh, trong xã hội Pháp có những giai cấp Quý tộc, tăng lữ và sang trọng thứ ba.

xem thêm thông tin chi tiết về
Trước cách mạng, trong xã hội Pháp tồn tại những đẳng cấp nào?

Trước cách mệnh, trong xã hội Pháp tồn tại những sang trọng nào?

Hình Ảnh về:
Trước cách mệnh, trong xã hội Pháp tồn tại những sang trọng nào?

Video về:
Trước cách mệnh, trong xã hội Pháp tồn tại những sang trọng nào?

Wiki về
Trước cách mệnh, trong xã hội Pháp tồn tại những sang trọng nào?


Trước cách mệnh, trong xã hội Pháp tồn tại những sang trọng nào?

-

Cuộc cách mệnh tư sản Pháp diễn ra vào cuối thế kỷ 18 đã lật đổ cơ chế phong kiến ​​chuyên quyền đã thống trị nước Pháp trong nhiều thế kỷ. Về vấn đề này, nhiều người đặt câu hỏi: Trước cách mệnh, xã hội Pháp tồn tại những giai cấp nào?

Câu hỏi: Trước cách mệnh, xã hội Pháp tồn tại những giai cấp nào?

A. Quý tộc, tiểu tư sản và người lao động

B. Quý tộc, tư sản và nông dân

C. Quý tộc, thầy tu và nông dân

D. Quý tộc, tăng lữ và sang trọng thứ ba

Đáp án đúng là đáp án D. Trước cách mệnh, trong xã hội Pháp có những giai cấp Quý tộc, tăng lữ và sang trọng thứ ba.

Giảng giải rằng sự lựa chọn của câu trả lời D là câu trả lời đúng

Trước cách mệnh, nước Pháp theo cơ chế quân chủ chuyên chế. Vua nắm mọi quyền hành. Trong xã hội Pháp có ba sang trọng: tăng lữ, quý tộc và sang trọng thứ ba. Cấp bậc sang trọng trong xã hội pháp luật nhằm phân chia quyền lực và lợi ích kinh tế.

+ Từng lớp quý tộc giữ những chức vụ cao trong guồng máy hành chính và quân sự, được lợi mọi đặc quyền về kinh tế nhưng ko phải nộp thuế cho vua

+ Tăng lữ là sang trọng được lợi mọi đặc quyền về kinh tế, nhưng ko phải nộp thuế cho vua.

+ Sang trọng thứ ba bao gồm nhiều giai cấp, từng lớp: tiểu tư sản, nông dân, thường dân thành thị. Họ ko có lợi ích chính trị. Giai cấp tư sản đứng đầu Sang trọng thứ ba có quyền lực kinh tế, nhưng ko có quyền lực chính trị.

Sự phân hóa các từng lớp xã hội đã làm cho xã hội Pháp tranh chấp thâm thúy, kinh tế gặp nhiều khó khăn, đặc trưng là nền nông nghiệp nghèo nàn, lỗi thời.

Giảng giải lý do ko chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại ko đúng vì những lý do cụ thể sau:

+ Phương án A: Trước cách mệnh, trong xã hội Pháp có những giai cấp Quý tộc, tư sản và người lao động là đáp án sai, vì trước cách mệnh, xã hội Pháp được phân thành 3 sang trọng: Tư tế, Quý tộc và Sang trọng thứ ba. Trong đó, sang trọng thứ ba bao gồm giai cấp tư sản, nông dân và thường dân thành thị.

+ Phương án B: Trước cách mệnh, trong xã hội Pháp có những giai cấp Quý tộc, tư sản và nông dân là đáp án sai, vì trước cách mệnh, xã hội Pháp được phân thành ba sang trọng: Sĩ phu, Quý tộc và Sang trọng thứ ba. Trong đó, sang trọng thứ ba bao gồm giai cấp tư sản, nông dân và thường dân thành thị.

+ Phương án C: Trước cách mệnh, trong xã hội Pháp có những giai cấp Quý tộc, thầy tu và nông dân là đáp án sai, vì trước cách mệnh, xã hội Pháp được phân thành ba sang trọng: Tư tế, Quý tộc và Sang trọng thứ ba. Trong đó, sang trọng thứ ba bao gồm giai cấp tư sản, nông dân và thường dân thành thị.

Tương tự, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án D. Trước cách mệnh, trong xã hội Pháp có những giai cấp Quý tộc, tăng lữ và sang trọng thứ ba.

[rule_{ruleNumber}]

#Trước #cách #mạng #trong #xã #hội #Pháp #tồn #tại #những #đẳng #cấp #nào

Bạn thấy bài viết
Trước cách mệnh, trong xã hội Pháp tồn tại những sang trọng nào?

có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về
Trước cách mệnh, trong xã hội Pháp tồn tại những sang trọng nào?

bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Giáo dục
#Trước #cách #mạng #trong #xã #hội #Pháp #tồn #tại #những #đẳng #cấp #nào

Xem thêm:  Ca dao, tục ngữ về thiên nhiên và sản xuất, lao động hay

Viết một bình luận