Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch Đề trắc nghiệm Câu 1: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện …

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch
Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch Đề trắc nghiệm Câu 1: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện …
tại thpttranhungdao.edu.vn

Bài 9. Định luật Ôm cho toàn mạch

Đố

Câu hỏi 1: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài:

A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

B. tăng lúc cường độ dòng điện trong mạch tăng.

C. giảm lúc cường độ dòng điện trong mạch tăng.

D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là ko Xác thực?

A. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch chỉ chứa điện trở R tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với điện trở R.

B. Cường độ dòng điện trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch.

C. Công suất của cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

D. Nhiệt lượng tỏa ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với cường độ dòng điện và thời kì dòng điện chạy qua vật.

Câu 3: Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch trong trường hợp mạch ngoài chứa máy thu là:

Câu 4: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Lúc đó hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện là 12(V). Cường độ dòng điện trong mạch là

A. I = 120 (A). B. I = 12 (A).

C. I = 2,5 (A). D. I = 25 (A).

Câu 5: Hai cực của nguồn điện được kết nối với một biến trở có thể thay đổi từ 0 tới vô cùng. Lúc trị giá của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện là 4,5 (V). Giảm trị giá của biến trở cho tới lúc cường độ dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:

A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω). B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).

C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω). D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).

Câu 6: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có trị giá:

A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω). C. R = 3 (Ω). D. R = 6 (Ω).

Câu 7: Dùng một nguồn điện thắp sáng hai đèn điện có điện trở R . tuần tựtrước nhất = 2 (Ω) và R2 = 8 (Ω) thì công suất tiêu thụ của hai đèn như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là:

A. r = 2 (Ω). B. r = 3 (Ω). C. r = 4 (Ω). D. r = 6 (Ω).

Câu 8: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có trị giá

A. R = 3 (Ω). B. R = 4 (Ω). C. R = 5 (Ω). D. R = 6 (Ω).

Câu 9: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có trị giá

A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω). C. R = 3 (Ω). D. R = 4 (Ω).

Câu 10: Biết rằng lúc điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ Rtrước nhất = 3 (Ω) tới R2 = 10,5 (Ω) thì hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn tăng gấp đôi. Điện trở trong của nguồn điện là:

A. r = 7,5 (Ω). B. r = 6,75 (Ω).

C. r = 10,5 (Ω). D. r = 7 (Ω).

Câu 11: Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2,5 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở Rtrước nhất = 0,5 (Ω) tiếp nối với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có trị giá là

A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω). C. R = 3 (Ω). D. R = 4 (Ω).

Câu 12: Đối với mạch điện kín, hiệu suất của bộ nguồn ko được tính theo công thức:

Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 9. Định luật Ôm cho toàn mạch

Câu 13: Cho mạch điện kín, nguồn điện có điện trở 2Ω, mạch ngoài có điện trở 20Ω, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu suất của nguồn điện là

A. 90,9% B. 90% C. 98% D. 99%

Câu 14: Trong một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động emf, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Lúc có hiện tượng đoản mạch, cường độ dòng điện trong mạch I được xác định theo công thức:

AI=ξ/r BI=ξr CI=r/ξ DI=ξ/(R+r)

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu

trước nhất

2

3

4

5

6

7

Câu trả lời

DỄ DÀNG

Một

Câu

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

Câu trả lời

GỠ BỎ

GỠ BỎ

DỄ DÀNG

GỠ BỎ

DỄ DÀNG

Một

Một

Xem thêm: Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

Đăng bởi: Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

xem thêm thông tin chi tiết về Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch
Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch Đề trắc nghiệm Câu 1: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện …

Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch
Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch Đề trắc nghiệm Câu 1: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện …

Hình Ảnh về: Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch
Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch Đề trắc nghiệm Câu 1: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện …

Video về: Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch
Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch Đề trắc nghiệm Câu 1: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện …

Wiki về Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch
Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch Đề trắc nghiệm Câu 1: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện …

Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch
Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch Đề trắc nghiệm Câu 1: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện … -

Bài 9. Định luật Ôm cho toàn mạch

Đố

Câu hỏi 1: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài:

A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

B. tăng lúc cường độ dòng điện trong mạch tăng.

C. giảm lúc cường độ dòng điện trong mạch tăng.

D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là ko Xác thực?

A. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch chỉ chứa điện trở R tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với điện trở R.

B. Cường độ dòng điện trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch.

C. Công suất của cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

D. Nhiệt lượng tỏa ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với cường độ dòng điện và thời kì dòng điện chạy qua vật.

Câu 3: Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch trong trường hợp mạch ngoài chứa máy thu là:

Câu 4: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Lúc đó hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện là 12(V). Cường độ dòng điện trong mạch là

A. I = 120 (A). B. I = 12 (A).

C. I = 2,5 (A). D. I = 25 (A).

Câu 5: Hai cực của nguồn điện được kết nối với một biến trở có thể thay đổi từ 0 tới vô cùng. Lúc trị giá của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện là 4,5 (V). Giảm trị giá của biến trở cho tới lúc cường độ dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:

A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω). B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).

C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω). D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).

Câu 6: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có trị giá:

A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω). C. R = 3 (Ω). D. R = 6 (Ω).

Câu 7: Dùng một nguồn điện thắp sáng hai đèn điện có điện trở R . tuần tựtrước nhất = 2 (Ω) và R2 = 8 (Ω) thì công suất tiêu thụ của hai đèn như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là:

A. r = 2 (Ω). B. r = 3 (Ω). C. r = 4 (Ω). D. r = 6 (Ω).

Câu 8: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có trị giá

A. R = 3 (Ω). B. R = 4 (Ω). C. R = 5 (Ω). D. R = 6 (Ω).

Câu 9: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có trị giá

A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω). C. R = 3 (Ω). D. R = 4 (Ω).

Câu 10: Biết rằng lúc điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ Rtrước nhất = 3 (Ω) tới R2 = 10,5 (Ω) thì hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn tăng gấp đôi. Điện trở trong của nguồn điện là:

A. r = 7,5 (Ω). B. r = 6,75 (Ω).

C. r = 10,5 (Ω). D. r = 7 (Ω).

Câu 11: Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2,5 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở Rtrước nhất = 0,5 (Ω) tiếp nối với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có trị giá là

A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω). C. R = 3 (Ω). D. R = 4 (Ω).

Câu 12: Đối với mạch điện kín, hiệu suất của bộ nguồn ko được tính theo công thức:

Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 9. Định luật Ôm cho toàn mạch

Câu 13: Cho mạch điện kín, nguồn điện có điện trở 2Ω, mạch ngoài có điện trở 20Ω, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu suất của nguồn điện là

A. 90,9% B. 90% C. 98% D. 99%

Câu 14: Trong một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động emf, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Lúc có hiện tượng đoản mạch, cường độ dòng điện trong mạch I được xác định theo công thức:

AI=ξ/r BI=ξr CI=r/ξ DI=ξ/(R+r)

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu

trước nhất

2

3

4

5

6

7

Câu trả lời

DỄ DÀNG

Một

Câu

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

Câu trả lời

GỠ BỎ

GỠ BỎ

DỄ DÀNG

GỠ BỎ

DỄ DÀNG

Một

Một

Xem thêm: Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

Đăng bởi: Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

[rule_{ruleNumber}]

#Trắc #nghiệm #Vật #lý #Bài #Định #luật #Ôm #đối #với #toàn #mạch #Bài #Định #luật #Ôm #đối #với #toàn #mạch #Đề #trắc #nghiệm #Câu #Đối #với #mạch #điện #kín #gồm #nguồn #điện

[rule_3_plain]

#Trắc #nghiệm #Vật #lý #Bài #Định #luật #Ôm #đối #với #toàn #mạch #Bài #Định #luật #Ôm #đối #với #toàn #mạch #Đề #trắc #nghiệm #Câu #Đối #với #mạch #điện #kín #gồm #nguồn #điện

Xem nhanh nội dung1 Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch1.1 Đề trắc nghiệm1.2 Hướng dẫn giải và đáp án
Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch
Đề trắc nghiệm
Câu 1: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài:
A. tỉ lệ thuận với  cường độ dòng điện chạy trong mạch.
B. tăng lúc cường độ dòng điện trong mạch tăng.
C. giảm lúc cường độ dòng điện trong mạch tăng.
D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là ko đúng?
A. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch chỉ chứa điện trở R tỉ lệ với hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với điện trở R.
B. Cường độ dòng điện trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phàn của mạch.
C. Công suất của dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.
D. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với cường độ dòng điện và với thời kì dòng điện chạy qua vật.
Câu 3: Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch trong trường hợp mạch ngoài chứa máy thu là:

Câu 4: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Lúc đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Cường độ dòng điện trong mạch là
A. I = 120 (A).            B. I = 12 (A).
C. I = 2,5 (A).             D. I = 25 (A).
Câu 5: Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 tới vô cực. Lúc trị giá của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Giảm trị giá của biến trở tới lúc cường độ dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:
A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω).          B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).
C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω).        D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).
Câu 6: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có trị giá:
A. R = 1 (Ω).        B. R = 2 (Ω).          C. R = 3 (Ω).          D. R = 6 (Ω).
Câu 7: Dùng  một nguồn điện để thắp sáng tuần tự hai đèn điện có điện trở R1 = 2 (Ω) và R2 = 8 (Ω), lúc đó công suất tiêu thụ của hai đèn điện là như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là:
A. r = 2 (Ω).         B. r = 3 (Ω).          C. r = 4 (Ω).           D. r = 6 (Ω).
Câu 8: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có trị giá
A. R = 3 (Ω).          B. R = 4 (Ω).           C. R = 5 (Ω).          D. R = 6 (Ω).
Câu 9: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt trị giá lớn nhất thì điện trở R phải có trị giá
A. R = 1 (Ω).          B. R = 2 (Ω).           C. R = 3 (Ω).          D. R = 4 (Ω).
Câu 10: Biết rằng lúc điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ R1 = 3 (Ω) tới R2 = 10,5 (Ω) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn tăng gấp hai lần. Điện trở trong của nguồn điện đó là:
A. r = 7,5 (Ω).             B. r = 6,75 (Ω).
C. r = 10,5 (Ω).           D. r = 7 (Ω).
Câu 11: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2,5 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc tiếp nối với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có trị giá
A. R = 1 (Ω).           B. R = 2 (Ω).          C. R = 3 (Ω).          D. R = 4 (Ω).
Câu 12: Đối với mạch điện kín, thì hiệu suất của nguồn điện ko được tính bằng công thức:

Câu 13: Cho mạch điện kín, nguồn điện có điền trở bằng 2Ω, mạch ngoài có điện trở 20Ω, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu suất của nguồn điện là
A. 90,9%          B. 90%           C. 98%          D. 99%
Câu 14: Trong mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động ξ, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Lúc có hiện tượng đoản mạch thì cường độ dòng điện trong mạch I được xác định bằng công thức:
A.I=ξ/r         B.I=ξr         C.I=r/ξ       D.I=ξ/(R+r)
Hướng dẫn giải và đáp án

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

D

C

C

C

A

C

Câu

8

9

10

11

12

13

14

Đáp án

B

B

D

B

D

A

A

Xem tiếp: Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ
Đăng bởi: Trường THPT Trần Hưng Đạo
Phân mục: Lớp 11, Vật Lý 11

#Trắc #nghiệm #Vật #lý #Bài #Định #luật #Ôm #đối #với #toàn #mạch #Bài #Định #luật #Ôm #đối #với #toàn #mạch #Đề #trắc #nghiệm #Câu #Đối #với #mạch #điện #kín #gồm #nguồn #điện

[rule_2_plain]

#Trắc #nghiệm #Vật #lý #Bài #Định #luật #Ôm #đối #với #toàn #mạch #Bài #Định #luật #Ôm #đối #với #toàn #mạch #Đề #trắc #nghiệm #Câu #Đối #với #mạch #điện #kín #gồm #nguồn #điện

[rule_2_plain]

#Trắc #nghiệm #Vật #lý #Bài #Định #luật #Ôm #đối #với #toàn #mạch #Bài #Định #luật #Ôm #đối #với #toàn #mạch #Đề #trắc #nghiệm #Câu #Đối #với #mạch #điện #kín #gồm #nguồn #điện

[rule_3_plain]

#Trắc #nghiệm #Vật #lý #Bài #Định #luật #Ôm #đối #với #toàn #mạch #Bài #Định #luật #Ôm #đối #với #toàn #mạch #Đề #trắc #nghiệm #Câu #Đối #với #mạch #điện #kín #gồm #nguồn #điện

Xem nhanh nội dung1 Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch1.1 Đề trắc nghiệm1.2 Hướng dẫn giải và đáp án
Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch
Đề trắc nghiệm
Câu 1: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài:
A. tỉ lệ thuận với  cường độ dòng điện chạy trong mạch.
B. tăng lúc cường độ dòng điện trong mạch tăng.
C. giảm lúc cường độ dòng điện trong mạch tăng.
D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là ko đúng?
A. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch chỉ chứa điện trở R tỉ lệ với hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với điện trở R.
B. Cường độ dòng điện trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phàn của mạch.
C. Công suất của dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.
D. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với cường độ dòng điện và với thời kì dòng điện chạy qua vật.
Câu 3: Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch trong trường hợp mạch ngoài chứa máy thu là:

Câu 4: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Lúc đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Cường độ dòng điện trong mạch là
A. I = 120 (A).            B. I = 12 (A).
C. I = 2,5 (A).             D. I = 25 (A).
Câu 5: Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 tới vô cực. Lúc trị giá của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Giảm trị giá của biến trở tới lúc cường độ dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:
A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω).          B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).
C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω).        D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).
Câu 6: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có trị giá:
A. R = 1 (Ω).        B. R = 2 (Ω).          C. R = 3 (Ω).          D. R = 6 (Ω).
Câu 7: Dùng  một nguồn điện để thắp sáng tuần tự hai đèn điện có điện trở R1 = 2 (Ω) và R2 = 8 (Ω), lúc đó công suất tiêu thụ của hai đèn điện là như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là:
A. r = 2 (Ω).         B. r = 3 (Ω).          C. r = 4 (Ω).           D. r = 6 (Ω).
Câu 8: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có trị giá
A. R = 3 (Ω).          B. R = 4 (Ω).           C. R = 5 (Ω).          D. R = 6 (Ω).
Câu 9: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt trị giá lớn nhất thì điện trở R phải có trị giá
A. R = 1 (Ω).          B. R = 2 (Ω).           C. R = 3 (Ω).          D. R = 4 (Ω).
Câu 10: Biết rằng lúc điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ R1 = 3 (Ω) tới R2 = 10,5 (Ω) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn tăng gấp hai lần. Điện trở trong của nguồn điện đó là:
A. r = 7,5 (Ω).             B. r = 6,75 (Ω).
C. r = 10,5 (Ω).           D. r = 7 (Ω).
Câu 11: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2,5 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc tiếp nối với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có trị giá
A. R = 1 (Ω).           B. R = 2 (Ω).          C. R = 3 (Ω).          D. R = 4 (Ω).
Câu 12: Đối với mạch điện kín, thì hiệu suất của nguồn điện ko được tính bằng công thức:

Câu 13: Cho mạch điện kín, nguồn điện có điền trở bằng 2Ω, mạch ngoài có điện trở 20Ω, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu suất của nguồn điện là
A. 90,9%          B. 90%           C. 98%          D. 99%
Câu 14: Trong mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động ξ, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Lúc có hiện tượng đoản mạch thì cường độ dòng điện trong mạch I được xác định bằng công thức:
A.I=ξ/r         B.I=ξr         C.I=r/ξ       D.I=ξ/(R+r)
Hướng dẫn giải và đáp án

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

D

C

C

C

A

C

Câu

8

9

10

11

12

13

14

Đáp án

B

B

D

B

D

A

A

Xem tiếp: Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ
Đăng bởi: Trường THPT Trần Hưng Đạo
Phân mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch
Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch Đề trắc nghiệm Câu 1: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện …
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch
Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch Đề trắc nghiệm Câu 1: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện …
bên dưới để Trường THPT Trần Hưng Đạo có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website của Trường Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Giáo dục
#Trắc #nghiệm #Vật #lý #Bài #Định #luật #Ôm #đối #với #toàn #mạch #Bài #Định #luật #Ôm #đối #với #toàn #mạch #Đề #trắc #nghiệm #Câu #Đối #với #mạch #điện #kín #gồm #nguồn #điện

Xem thêm:  Còn 560 chỉ tiêu vào Đại học Cần Thơ

Viết một bình luận