Tiêu hủy số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật có chứa chất cấm

Xem thêm:  Lạng Sơn khuyến cáo doanh nghiệp thông quan vào buổi sáng

Viết một bình luận