Thi đua là gì?

Bạn đang xem:
Thi đua là gì?

tại thpttranhungdao.edu.vn

Cạnh tranh là một khái niệm rất thân thuộc với mọi người. Hoạt động thi đua thường diễn ra khá phổ thông trong các tổ chức, nhóm.

Chúng tôi sẽ giúp độc giả hiểu rõ vấn đề này qua bài viết Thi đua là gì?

Thi đua là gì?

Thi đua là hoạt động diễn ra thường xuyên, phổ thông trong các tổ chức tập thể. Thi đua được hiểu là thi đua nhau học tập, lao động, hoạt động nhằm đạt hiệu quả tốt nhất trong học tập, lao động, công việc.

Cạnh tranh giúp kích thích lẫn nhau trong quá trình làm việc cùng nhau nhằm phát huy khả năng của từng tư nhân, tập thể để đạt kết quả cao. Mối quan hệ mô phỏng một mối quan hệ xã hội. Cạnh tranh là đòn bẩy mạnh mẽ để tăng lên năng suất lao động, là phương pháp để đạt được mục tiêu trong học tập, lao động và hoạt động.

Thông thường, chúng ta thường thấy sinh viên thi đua nhau học tập, viên chức trong các cơ quan, xí nghiệp thi nhau làm việc có hiệu quả, thi đua trong các hoạt động tập thể. Các hoạt động thi đua thường diễn ra giữa các tư nhân với nhau, giữa các nhóm với nhau, giữa nhóm với nhóm…

Độc giả tiếp tục theo dõi nội dung bài viết Thi đua là gì? để biết thêm thông tin hữu ích liên quan.

Cạnh tranh khen thưởng là gì?

Thi đua, khen thưởng là một trong những hình thức thi đua cụ thể được pháp luật ghi nhận. Theo quy định tại Điều 3 Luật Thi đua, khen thưởng 2003 thì thi đua, khen thưởng được hiểu như sau:

“ 1. Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự giác của các tư nhân, tập thể nhằm phấn đấu lập thành tích tốt nhất trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khen thưởng là sự ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công lao, động viên bằng lợi ích vật chất đối với tư nhân, tập thể có thành tích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tương tự, căn cứ quy định trên có thể hiểu thi đua, khen thưởng là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của tập thể, tư nhân nhằm phấn đấu đạt thành tích tốt nhất trong việc xây dựng và bảo vệ môi trường. Tổ quốc và tư nhân, tập thể có thành tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công lao và khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

Mục tiêu của thi đua nhằm tạo động lực, thu hút, động viên mọi tư nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, thông minh vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì nước, vì dân. quốc gia dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bình, văn minh.

+ Thi đua thường có 2 hình thức là thi đua thường xuyên và thi đua theo đợt, cụ thể:

Thi đua thường xuyên là hình thức thi đua căn cứ vào tác dụng, nhiệm vụ được giao của tư nhân, tập thể để tổ chức phát động, nhằm thực hiện tốt công việc hàng ngày, tháng, quý, năm của cơ quan. cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nhân vật thi đua thường xuyên là các tư nhân trong một tập thể, các tập thể trong cùng một cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tác dụng, nhiệm vụ và tính chất quần chúng. sự giống nhau.

Thi đua theo đợt (chuyên đề) là hình thức thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm hoặc lĩnh vực trọng tâm xác định trong thời kì nhất mực nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Chỉ phát động thi đua theo đợt lúc đã xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, mục tiêu, nội dung và giải pháp.

Nguyên tắc thi đua khen thưởng

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013, nguyên tắc thi đua, khen thưởng được quy định như sau:

“ 1. Nguyên tắc thi đua bao gồm:

a) Tự nguyện, tự nguyện, công khai;

b) Kết đoàn, hợp tác và cùng tăng trưởng.

2. Nguyên tắc khen thưởng bao gồm:

a) Chuẩn xác, công khai, công bình, kịp thời;

b) Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một nhân vật; ko khen thưởng nhiều hình thức cho một thành tích;

c) Đảm bảo thống nhất giữa tính chất, hình thức và nhân vật khen thưởng;

đ) Liên kết chặt chẽ giữa động viên ý thức với lợi ích vật chất.

3. Đảm bảo nguyên tắc đồng đẳng giới trong thi đua, khen thưởng.”

Theo đó, nguyên tắc thi đua bao gồm:

+ Tự nguyện, tự nguyện, công khai: Tự nguyện tự nguyện chỉ là thái độ của người tham gia thi đua, muốn thi đua phải có sự tự nguyện, ko bị người nào ép buộc. Thể lệ thi đua cũng phải được công khai để những người liên quan nắm rõ.

+ Kết đoàn, hợp tác cùng tăng trưởng: Thi đua là thi đua với nhau, cùng thực hiện có ý nghĩa tích cực nhằm tạo hiệu quả cho công việc, hoạt động nhưng mà ko chia rẽ, đấu đá lẫn nhau. Thi đua là cùng nhau hợp tác để cùng nhau tăng trưởng.

– Nguyên tắc khen thưởng bao gồm các nguyên tắc sau:

+ Chuẩn xác, công khai, công bình, kịp thời;

+ Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một nhân vật; ko khen thưởng nhiều hình thức cho một thành tích;

+ Đảm bảo sự thống nhất giữa tính chất, hình thức và nhân vật khen thưởng;

+ Liên kết chặt chẽ giữa động viên ý thức với lợi ích vật chất.

Phần thưởng thường có các hình thức: Huân chương; Huy chương; danh hiệu vinh dự nhà nước; “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”; Huân chương, Huy chương; Công lao; Giấy khen.

Dưới đây là nội dung bài viết về Thi đua là gì? Chúng tôi kỳ vọng đã hỗ trợ thông tin giúp độc giả hiểu rõ vấn đề này.

xem thêm thông tin chi tiết về
Thi đua là gì?

Thi đua là gì?

Hình Ảnh về:
Thi đua là gì?

Video về:
Thi đua là gì?

Wiki về
Thi đua là gì?


Thi đua là gì?

-

Cạnh tranh là một khái niệm rất thân thuộc với mọi người. Hoạt động thi đua thường diễn ra khá phổ thông trong các tổ chức, nhóm.

Chúng tôi sẽ giúp độc giả hiểu rõ vấn đề này qua bài viết Thi đua là gì?

Thi đua là gì?

Thi đua là hoạt động diễn ra thường xuyên, phổ thông trong các tổ chức tập thể. Thi đua được hiểu là thi đua nhau học tập, lao động, hoạt động nhằm đạt hiệu quả tốt nhất trong học tập, lao động, công việc.

Cạnh tranh giúp kích thích lẫn nhau trong quá trình làm việc cùng nhau nhằm phát huy khả năng của từng tư nhân, tập thể để đạt kết quả cao. Mối quan hệ mô phỏng một mối quan hệ xã hội. Cạnh tranh là đòn bẩy mạnh mẽ để tăng lên năng suất lao động, là phương pháp để đạt được mục tiêu trong học tập, lao động và hoạt động.

Thông thường, chúng ta thường thấy sinh viên thi đua nhau học tập, viên chức trong các cơ quan, xí nghiệp thi nhau làm việc có hiệu quả, thi đua trong các hoạt động tập thể. Các hoạt động thi đua thường diễn ra giữa các tư nhân với nhau, giữa các nhóm với nhau, giữa nhóm với nhóm…

Độc giả tiếp tục theo dõi nội dung bài viết Thi đua là gì? để biết thêm thông tin hữu ích liên quan.

Cạnh tranh khen thưởng là gì?

Thi đua, khen thưởng là một trong những hình thức thi đua cụ thể được pháp luật ghi nhận. Theo quy định tại Điều 3 Luật Thi đua, khen thưởng 2003 thì thi đua, khen thưởng được hiểu như sau:

“ 1. Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự giác của các tư nhân, tập thể nhằm phấn đấu lập thành tích tốt nhất trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khen thưởng là sự ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công lao, động viên bằng lợi ích vật chất đối với tư nhân, tập thể có thành tích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tương tự, căn cứ quy định trên có thể hiểu thi đua, khen thưởng là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của tập thể, tư nhân nhằm phấn đấu đạt thành tích tốt nhất trong việc xây dựng và bảo vệ môi trường. Tổ quốc và tư nhân, tập thể có thành tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công lao và khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

Mục tiêu của thi đua nhằm tạo động lực, thu hút, động viên mọi tư nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, thông minh vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì nước, vì dân. quốc gia dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bình, văn minh.

+ Thi đua thường có 2 hình thức là thi đua thường xuyên và thi đua theo đợt, cụ thể:

Thi đua thường xuyên là hình thức thi đua căn cứ vào tác dụng, nhiệm vụ được giao của tư nhân, tập thể để tổ chức phát động, nhằm thực hiện tốt công việc hàng ngày, tháng, quý, năm của cơ quan. cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nhân vật thi đua thường xuyên là các tư nhân trong một tập thể, các tập thể trong cùng một cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tác dụng, nhiệm vụ và tính chất quần chúng. sự giống nhau.

Thi đua theo đợt (chuyên đề) là hình thức thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm hoặc lĩnh vực trọng tâm xác định trong thời kì nhất mực nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Chỉ phát động thi đua theo đợt lúc đã xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, mục tiêu, nội dung và giải pháp.

Nguyên tắc thi đua khen thưởng

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013, nguyên tắc thi đua, khen thưởng được quy định như sau:

“ 1. Nguyên tắc thi đua bao gồm:

a) Tự nguyện, tự nguyện, công khai;

b) Kết đoàn, hợp tác và cùng tăng trưởng.

2. Nguyên tắc khen thưởng bao gồm:

a) Chuẩn xác, công khai, công bình, kịp thời;

b) Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một nhân vật; ko khen thưởng nhiều hình thức cho một thành tích;

c) Đảm bảo thống nhất giữa tính chất, hình thức và nhân vật khen thưởng;

đ) Liên kết chặt chẽ giữa động viên ý thức với lợi ích vật chất.

3. Đảm bảo nguyên tắc đồng đẳng giới trong thi đua, khen thưởng.”

Theo đó, nguyên tắc thi đua bao gồm:

+ Tự nguyện, tự nguyện, công khai: Tự nguyện tự nguyện chỉ là thái độ của người tham gia thi đua, muốn thi đua phải có sự tự nguyện, ko bị người nào ép buộc. Thể lệ thi đua cũng phải được công khai để những người liên quan nắm rõ.

+ Kết đoàn, hợp tác cùng tăng trưởng: Thi đua là thi đua với nhau, cùng thực hiện có ý nghĩa tích cực nhằm tạo hiệu quả cho công việc, hoạt động nhưng mà ko chia rẽ, đấu đá lẫn nhau. Thi đua là cùng nhau hợp tác để cùng nhau tăng trưởng.

- Nguyên tắc khen thưởng bao gồm các nguyên tắc sau:

+ Chuẩn xác, công khai, công bình, kịp thời;

+ Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một nhân vật; ko khen thưởng nhiều hình thức cho một thành tích;

+ Đảm bảo sự thống nhất giữa tính chất, hình thức và nhân vật khen thưởng;

+ Liên kết chặt chẽ giữa động viên ý thức với lợi ích vật chất.

Phần thưởng thường có các hình thức: Huân chương; Huy chương; danh hiệu vinh dự nhà nước; “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”; Huân chương, Huy chương; Công lao; Giấy khen.

Dưới đây là nội dung bài viết về Thi đua là gì? Chúng tôi kỳ vọng đã hỗ trợ thông tin giúp độc giả hiểu rõ vấn đề này.

[rule_{ruleNumber}]

#Thi #đua #là #gì

Bạn thấy bài viết
Thi đua là gì?

có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về
Thi đua là gì?

bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Giáo dục
#Thi #đua #là #gì

Xem thêm:  Nghị luận xã hội: Facebook là con dao hai lưỡi với giới trẻ

Viết một bình luận