Theo em, sự kiện Muy-ních còn được nhìn nhận và đánh giá thế nào?

Xem thêm:  Câu 4 trang 22 sgk Vật Lý 11 nâng cao

Viết một bình luận