Tháng 6 có bao nhiêu ngày theo Âm Dương lịch 2023? (ngonaz)

Bạn đang xem: Tháng 6 có bao nhiêu ngày theo Âm Dương lịch 2023? (ngonaz) tại thpttranhungdao.edu.vn
NGÀY Âm lịch GIỜ TỐT TRONG NGÀY Thứ 5 ngày 1 tháng 6 năm 2023 tức ngày 14 tháng 4 năm 2023 âm lịch – NGÀY KHÁC NHAU, THÁNG KHÁC NHAU, QUOTE NĂM

– Ngày của người Dao đen

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ 6 ngày 2 tháng 6 năm 2023 tức ngày 15 tháng 4 năm 2023 âm lịch – Ngày mồng một, tháng năm Tý, năm Mão

– Ngày của người Dao đen

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Dậu (17h – 19h) Thứ 7 ngày 3 tháng 6 năm 2023 tức ngày 16 tháng 4 năm 2023 âm lịch – Ngày, tháng, năm Tân Mão

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Chủ nhật ngày 4 tháng 6 năm 2023 tức ngày 17 tháng 4 năm 2023 âm lịch – NGÀY CỦA THƯ MỤC, THÁNG KHÁC, và QUOTE của năm

– Ngày của người Dao đen

Sửu (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ hai ngày 5 tháng 6 năm 2023 tức ngày 18 tháng 4 năm 2023 âm lịch – Ngày Thân, tháng Thân, năm Kỷ Mão

– Ngày hoàng đạo

Tí (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Thứ 3 ngày 6 tháng 6 năm 2023 tức ngày 19 tháng 4 năm 2023 âm lịch – NHỊP NGÀY, tháng ĐÌNH TỬ, năm QUÝ MẸ

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ 4 ngày 7 tháng 6 năm 2023 tức ngày 20 tháng 4 năm 2023 âm lịch – BÍNH THỨ 2, BÍNH THÁNG, BÍNH NĂM

– Ngày của người Dao đen

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ 5 ngày 8 tháng 6 năm 2023 tức ngày 21 tháng 4 năm 2023 âm lịch – Ngày Dậu, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tuất

– Ngày của người Dao đen

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Dậu (17h – 19h) Thứ 6 ngày 9 tháng 6 năm 2023 tức ngày 22 tháng 4 năm 2023 âm lịch – Ngày Tuất, tháng Tý, năm Tý

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Thứ 7 ngày 10 tháng 6 năm 2023 tức ngày 23 tháng 4 năm 2023 âm lịch – GIÁP NGÀY, GIÁP tháng, GIÁP năm

– Ngày hoàng đạo

Sửu (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023 nhằm ngày 24 tháng 4 năm 2023 âm lịch – Ngày Tý, Tháng Tý, Năm Tý

– Ngày của người Dao đen

Tí (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Thứ hai ngày 12 tháng 6 năm 2023 là ngày 25 tháng 4 năm 2023 âm lịch – Ngày Tết, tháng Đinh Tị, năm QUÝ

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ ba ngày 13 tháng 6 năm 2023 tức ngày 26 tháng 4 năm 2023 âm lịch – NHỊP NGÀY, ĐINH TỬ tháng, GIÁP NĂM

– Ngày của người Dao đen

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ tư ngày 14 tháng 6 năm 2023 tức ngày 27 tháng 4 năm 2023 âm lịch – NGÀY BÁO GIÁ, tháng KỸ THUẬT SỐ, năm BÁO GIÁ

– Ngày của người Dao đen

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Dậu (17h – 19h) Thứ năm ngày 15 tháng 6 năm 2023 tức ngày 28 tháng 4 năm 2023 âm lịch – Ngày Giáp THIÊN, tháng Đinh Tị, năm QUÝ

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Thứ 6 ngày 16 tháng 6 năm 2023 tức ngày 29 tháng 4 năm 2023 âm lịch – Ngày Tị, Tháng Tý, Năm Tý

– Ngày của người Dao đen

Sửu (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ 7 ngày 17 tháng 6 năm 2023 tức ngày 30 tháng 4 năm 2023 âm lịch – Ngày BÌNH NGUYÊN, tháng ĐINH TỬ, năm QUÝ MỘT

– Ngày hoàng đạo

Tí (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Chủ nhật ngày 18 tháng 6 năm 2023 tức ngày 1 tháng 5 năm 2023 âm lịch – NHỊP NGÀY, tháng MÃO NGỌ, QUÝ năm

– Ngày của người Dao đen

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ hai ngày 19 tháng 6 năm 2023 nhằm ngày 2 tháng 5 năm 2023 âm lịch – NGÀY MẸ, tháng MẬU NGUYÊN, QUÝ NĂM

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ ba ngày 20 tháng 6 năm 2023 nhằm ngày 3 tháng 5 năm 2023 Âm lịch – Ngày Dậu, tháng Tị, năm Thân

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Dậu (17h – 19h) Thứ 4 ngày 21 tháng 6 năm 2023 tức ngày 4 tháng 5 năm 2023 âm lịch – Ngày CANH TUẤT, tháng MÃO NGỌ, năm QUÝ MẸ

– Ngày của người Dao đen

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Thứ năm ngày 22 tháng 6 năm 2023 tức ngày 5 tháng 5 năm 2023 âm lịch – Ngày TÂN HẢI, tháng MÃO NGỌ, năm QUÝ MỘC

– Ngày của người Dao đen

Sửu (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ sáu ngày 23 tháng 6 năm 2023 nhằm ngày 6 tháng 5 năm 2023 Âm lịch – Ngày Tị, tháng Tị, năm Tị

– Ngày hoàng đạo

Tí (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Thứ 7 ngày 24 tháng 6 năm 2023 tức ngày 7 tháng 5 năm 2023 âm lịch – NGÀY GIÁP, tháng MẬU NGUYÊN, GIÁP NĂM

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Chủ nhật ngày 25 tháng 6 năm 2023 tức ngày 8 tháng 5 năm 2023 âm lịch – Ngày Kỷ Hợi, tháng Kỷ Hợi, năm Kỷ Hợi

– Ngày của người Dao đen

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ 2 ngày 26/6/2023 nhằm ngày 9/5/2023 âm lịch – Ngày Tân Mão, Tháng Tân Mão, Năm Tân Mão

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Dậu (17h – 19h) Thứ 3 ngày 27 tháng 6 năm 2023 tức ngày 10 tháng 5 năm 2023 âm lịch – Ngày BÍNH THIÊN, tháng MÃO NGỌ, năm QUÝ MẸ

– Ngày của người Dao đen

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Thứ tư ngày 28 tháng 6 năm 2023 tức ngày 11 tháng 5 năm 2023 âm lịch – NGÀY ẤT MÙI, tháng MẬU NGUYÊN, GIÁP NĂM

– Ngày của người Dao đen

Sửu (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mùi (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ 5 ngày 29 tháng 6 năm 2023 tức ngày 12 tháng 5 năm 2023 âm lịch – Ngày MẬU NGỌ, tháng MẬU NGỌ, năm QUÝ MẸ

– Ngày hoàng đạo

Tí (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Dậu (17h – 19h) Thứ 6 ngày 30 tháng 6 năm 2023 tức ngày 13 tháng 5 năm 2023 âm lịch – NGÀY NGÀY, MẪU THÁNG tháng, QUÝ năm

– Ngày của người Dao đen

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h)

Nhớ để nguồn bài viết này: Tháng 6 có bao nhiêu ngày theo Âm Dương lịch 2023? (ngonaz) của website thpttranhungdao.edu.vn

Chuyên mục: Phong thủy
#Tháng #có #bao #nhiêu #ngày #theo #Âm #Dương #lịch #ngonaz

Xem thêm:  Văn học thiếu nhi chờ đợi những chất liệu sáng tạo ra sao?

Viết một bình luận