Ra mắt “Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn (1802-1945)”

Bạn đang xem: Ra mắt “Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn (1802-1945)” tại thpttranhungdao.edu.vn

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I (Cục Văn thư và Văn thư Nhà nước) biên soạn Triều đình trên Châu bản triều Nguyễn (1802-1945, Nxb Đại học Sư phạm), giới thiệu bộ phả của 10 trong số 13 vị vua triều Nguyễn với 181 bản tiêu biểu được tuyển chọn từ 773 bộ Châu bản gốc còn lưu giữ được.

Châu bản triều Nguyễn là những văn bản hành chính do các cơ quan chính quyền trung ương và địa phương dưới triều Nguyễn soạn thảo và được hoàng đế phê chuẩn “Ngự tri”, “Ngự chiếu” bằng mực đỏ để truyền đạt di chúc hoặc giải quyết các vấn đề nội, ngoại.

Cụ Ngự phê trên châu bản của triều Nguyễn (1802-1945). giới thiệu đến độc giả các hình thức phê chuẩn của các vua triều Nguyễn, góp phần cung cấp thêm thông tin về tư tưởng chỉ đạo của các vua chúa thời kỳ đó, cũng như cách thức phê chuẩn các văn bản trong hệ thống văn thư của triều đình. Nguyên.

Phần đầu sách giới thiệu sơ lược về Châu bản và cách duyệt văn tự của các vua Nguyễn. Phần thứ hai của cuốn sách giới thiệu về các vị vua triều Nguyễn.

Những tư liệu được giới thiệu trong công trình này là những di sản lịch sử – văn hóa có giá trị, phản ánh mọi mặt của xã hội Việt Nam (1802 – 1945), nhất là trong thời kỳ nhà Nguyễn còn là một vương triều. giành độc lập (1802-1884). Đây được coi là “bộ sưu tập thư pháp” – một trong những nét độc đáo mang tính chân thực của Châu bản.

Trong phần tóm tắt nội dung, các tác giả tập trung giới thiệu thông tin về cá nhân hoặc cơ quan dưới tên tài liệu và dịch, tóm tắt nội dung tài liệu.

Nội dung Ngũ Phi gồm: Nguyên văn chữ Hán, phiên âm, dịch nghĩa. Tài liệu tham khảo và các tài liệu tham khảo từ tên đến địa điểm sẽ được cung cấp trong phần thứ ba của cuốn sách.

Như vậy, có thể thấy khối tài liệu các bản của triều Nguyễn đang được lưu giữ, có thể thấy trong các tài liệu này, đặc biệt quan trọng là chiếc nghiên mực triều đình của các vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu. Trí, Tự Đức… đến vua Bảo Đại.

Mã QR để hỗ trợ vansudia.netxem thêm thông tin chi tiết về Ra mắt “Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn (1802-1945)”

Ra mắt “Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn (1802-1945)”

Hình Ảnh về: Ra mắt “Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn (1802-1945)”

Video về: Ra mắt “Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn (1802-1945)”

Wiki về Ra mắt “Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn (1802-1945)”

Ra mắt “Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn (1802-1945)” -
Ra mắt

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I (Cục Văn thư và Văn thư Nhà nước) biên soạn Triều đình trên Châu bản triều Nguyễn (1802-1945, Nxb Đại học Sư phạm), giới thiệu bộ phả của 10 trong số 13 vị vua triều Nguyễn với 181 bản tiêu biểu được tuyển chọn từ 773 bộ Châu bản gốc còn lưu giữ được.

Châu bản triều Nguyễn là những văn bản hành chính do các cơ quan chính quyền trung ương và địa phương dưới triều Nguyễn soạn thảo và được hoàng đế phê chuẩn "Ngự tri", "Ngự chiếu" bằng mực đỏ để truyền đạt di chúc hoặc giải quyết các vấn đề nội, ngoại.

Cụ Ngự phê trên châu bản của triều Nguyễn (1802-1945). giới thiệu đến độc giả các hình thức phê chuẩn của các vua triều Nguyễn, góp phần cung cấp thêm thông tin về tư tưởng chỉ đạo của các vua chúa thời kỳ đó, cũng như cách thức phê chuẩn các văn bản trong hệ thống văn thư của triều đình. Nguyên.

Phần đầu sách giới thiệu sơ lược về Châu bản và cách duyệt văn tự của các vua Nguyễn. Phần thứ hai của cuốn sách giới thiệu về các vị vua triều Nguyễn.

Những tư liệu được giới thiệu trong công trình này là những di sản lịch sử - văn hóa có giá trị, phản ánh mọi mặt của xã hội Việt Nam (1802 - 1945), nhất là trong thời kỳ nhà Nguyễn còn là một vương triều. giành độc lập (1802-1884). Đây được coi là “bộ sưu tập thư pháp” - một trong những nét độc đáo mang tính chân thực của Châu bản.

Trong phần tóm tắt nội dung, các tác giả tập trung giới thiệu thông tin về cá nhân hoặc cơ quan dưới tên tài liệu và dịch, tóm tắt nội dung tài liệu.

Nội dung Ngũ Phi gồm: Nguyên văn chữ Hán, phiên âm, dịch nghĩa. Tài liệu tham khảo và các tài liệu tham khảo từ tên đến địa điểm sẽ được cung cấp trong phần thứ ba của cuốn sách.

Như vậy, có thể thấy khối tài liệu các bản của triều Nguyễn đang được lưu giữ, có thể thấy trong các tài liệu này, đặc biệt quan trọng là chiếc nghiên mực triều đình của các vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu. Trí, Tự Đức... đến vua Bảo Đại.

Mã QR để hỗ trợ vansudia.net[rule_{ruleNumber}]

#mắt #Ngự #phê #trên #Châu #bản #triều #Nguyễn

Bạn thấy bài viết Ra mắt “Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn (1802-1945)” có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Ra mắt “Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn (1802-1945)” bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Địa lý
#mắt #Ngự #phê #trên #Châu #bản #triều #Nguyễn

Xem thêm:  Tinh thần tự học và ham đọc của Van Gogh

Viết một bình luận