Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của Đảng ủy cơ sở được ủy quyền

Bạn đang xem: Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của Đảng ủy cơ sở được ủy quyền tại thpttranhungdao.edu.vn


Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của Đảng ủy cơ sở có thẩm quyền. Dòng điện mới nhất theo mẫu 21A-XTDV quy định tại Hướng dẫn 12-HD / BTCTW về nghiệp vụ công việc Đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của đảng ủy cơ sở là biểu mẫu được lập ra để xóa tên đảng viên dự bị trong danh sách vì một lý do nào đó như vi phạm điều lệ Đảng. Nội dung trong mẫu quyết định xóa tên đảng viên cần trình diễn đầy đủ những thông tin cơ bản về đảng viên dự bị và những thiếu sót của đảng viên dự bị. Vậy sau đây là mẫu quyết định xóa tên đảng viên dự bị của Đảng ủy cơ sở có thẩm quyền, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

ĐẢNG BỘ……………………
ĐẢNG BỘ……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

-QD / PUR

……………………ngày …… tháng …… năm …………

QUYẾT ĐỊNH
xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị

– Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Căn cứ Quyết định số …… – QĐ / HU ngày …… tháng ……………… của …………. ủy quyền cho Đảng ủy quyết định kết nạp, khai trừ Đảng viên;

– Xét Nghị quyết số …… -NQ / CB ngày …… tháng …… ………… của chi bộ ……………… về việc đề xuất xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị. ;

– Xét thiếu sót của Đảng viên dự bị …………………… đã vi phạm về:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

BAN ĐẢNG QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Xóa tên đảng viên …………………………………………………….

Sinh ngày …… tháng …… năm …………, được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày …… tháng ………………

Quê quán: …………………… trong danh sách đảng viên dự bị.

Điều 2: Văn phòng Đảng ủy (nếu có), Chi bộ …………………… và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Người nhận:

– Như Điều 2;
– Lưu hồ sơ đảng viên.

T / M BAN ĐẢNG
BẢO VỆ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Xem thêm các bài viết hay về Các hình thức

Bạn thấy bài viết Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của Đảng ủy cơ sở được ủy quyền có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của Đảng ủy cơ sở được ủy quyền bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Biểu mẫu

Nguồn: thpttranhungdao.edu.vn

#Quyết #định #xóa #tên #đảng #viên #dự #bị #của #Đảng #ủy #cơ #sở #được #ủy #quyền

Xem thêm:  Tờ khai thuế TNDN – Mẫu số 02/TNDN

Viết một bình luận