Nơi hẹp nhất theo chiều Tây – Đông của nước ta thuộc tỉnh thành nào?

Xem thêm:  Giới thiệu khái quát huyện Quỳnh Nhai

Viết một bình luận