Ngẫm nghĩ về 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân Việt Nam

Bạn đang xem: Ngẫm nghĩ về 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân Việt Nam tại thpttranhungdao.edu.vn

(Trường THPT Trần Hưng Đạo) – Trong vô số di sản nhưng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

 1. Nội dung 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân
 2. Bác Hồ dạy Công an nhân dân trong hoàn cảnh nào?
 3. Ý nghĩa thâm thúy của 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân
  1. Đối với bản thân phải cần, kiệm, liêm, chính.
  2. Đối với đồng nghiệp, có sự hỗ trợ tận tình
  3. Với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
  4. Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép
  5. Đối với công việc, đã cam kết
  6. Với quân thù, chúng ta phải kiên quyết, khôn khéo
 4. Tăng mạnh thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trong thời kỳ mới
 5. Hình ảnh Bác Hồ với quân đội, với Công an nhân dân

Sinh tiền, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc trưng quan tâm tới việc xây dựng, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân “tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó mật thiết với Nhân dân”. Những lời dạy thâm thúy, quý báu của Người, tiêu biểu là 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã trở thành ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt lực lượng Công an nhân tư thục nên những chiến công vẻ vang trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

1. Nội dung 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Hiện nay, một số người vẫn lầm tưởng có 5 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Tuy nhiên, căn cứ vào những cứ liệu lịch sử, Bác Hồ đã dạy Công an nhân dân 6 điều vô cùng quý báu nhưng mà đến nay và mãi mãi luôn là mục tiêu phấn đấu của toàn lực lượng Công an nhân dân. Việt Nam.

Ngay từ những ngày đầu thành lập chính quyền cách mệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ vai trò quan trọng của lực lượng Công an nhân dân đối với sự nghiệp cách mệnh của Đảng và độc lập của dân tộc. Ngày 11-3-1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai – Giám đốc Công an Khu XII về “Phẩm chất của người Công an cách mệnh”, Bác Hồ đã nêu rõ những phẩm chất đạo đức, tư cách của người Công an nhân dân. Cuộc cách mệnh phải có là:

“Đối với bản thân phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng nghiệp, có sự hỗ trợ thân tình.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, đã cam kết.

Đối với địch, ta phải kiên quyết, khôn khéo”.

Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã trở thành kim chỉ nam cho quá trình công việc, hoạt động đấu tranh của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Những lời dạy của thầy vô cùng ý nghĩa và thâm thúy. Bác Hồ đã nói chung mẫu mực chuẩn mực của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thống nhất với chuẩn mực tư cách, đạo đức của người đảng viên cộng sản.

Tìm hiểu 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 1

Cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II tại Chiêm Hóa, Tuyên Vinh quang dự được Bác Hồ chụp ảnh lưu niệm.

2. 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân được thực hiện trong hoàn cảnh nào?

Từ ngày 25 tới 29-1-1948, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ II họp tại Tuyên Quang, phát động phong trào thi đua “Rèn cán, lập chiến công” trong toàn lực lượng Công an nhân dân. .

Hưởng ứng phong trào này, cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị đã ra sức thi đua, tích cực trong công việc, đấu tranh, rèn luyện đạo đức, lối sống. Song song với đó, ở mặt trước tư tưởng, Công an các đơn vị còn đăng bản tin nội bộ tuyên truyền giáo dục chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn công việc cho cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, báo “Bạn nhân dân” của Công an Khu XII là một trong những nội san tiêu biểu nhất trong công việc tuyên truyền về phong trào “Rèn cán bộ, lập chiến công”.

Sau lúc dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ II, Giám đốc Công an Khu XII lúc này là đồng chí Hoàng Mai đã viết thư gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh và tặng Người số báo Tết “Đồng chí nhân dân”. tạp chí. Mậu Tý (1948).

Trong thư, đồng chí Hoàng Mai báo cáo với Bác về đại thắng Thu Đông 1947; đồng thời xin lời khuyên của Bác về nhiệm vụ, giải pháp công việc, nội dung giáo dục đạo đức, tác phong cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; tôn chỉ, mục tiêu và những việc phải làm của tạp chí CAND.

Phục vụ ước vọng này, ngày 11-3-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai nói chuyện “Làm người công an cách mệnh”, trong đó có 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Mọi người.

Tìm hiểu 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 2

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII, ngày 11-3-1948

3. Ý nghĩa thâm thúy của 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân tuy ngắn gọn nhưng vô cùng thâm thúy, phong phú, mang đầy đủ ý nghĩa cách mệnh và khoa học, trình bày đầy đủ thực chất của Công an nhân dân Việt Nam.

3.1 Đối với bản thân phải cần, kiệm, liêm, chính

Đây là những phẩm chất ko thể thiếu, luôn phải đặt lên hàng đầu của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Phía trong:

3.1.1 Cần 

Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải lao động chăm chỉ, thông minh, mưu trí, dũng cảm, cảnh giác; đồng thời phải xây dựng ý chí vững vàng, chủ động khắc phục mọi khó khăn, ko quản ngại nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3.1.2 Kiệm 

“Tiết kiệm” là tiết kiệm cả thời kì và tài sản của mình, của Nhân dân. Yêu cầu cơ bản của tiết kiệm là phải làm việc có kế hoạch, có kế hoạch, ko lãng phí, xa xỉ, phô trương trong mọi lĩnh vực công việc và đấu tranh phòng, chống tội phạm; Đồng thời phải thường xuyên đấu tranh chống xa xỉ, tham ô, lãng phí.

3.1.3 Liêm

“Cương trực” là thanh liêm, trong sạch, ko lạm dụng công sản, ko tham danh, lợi, lộc. Đây là phẩm chất đạo đức quan trọng, ko thể thiếu đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

3.1.4 Chính

“Phải” ko phải là ác, là thẳng thắn. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cương trực là người “Việc nhỏ tới đâu cũng làm, việc ác dù nhỏ tới đâu cũng tránh”. Công an nhân dân cần: phải biết tôn trọng quyền, làm điều đúng mực; tránh làm những việc trái với lợi ích của nhân dân.

Tìm hiểu 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 3

Lực lượng Công an nhân dân bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh dự kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I, ngày 2-3-1946.

3.2 Đối với đồng nghiệp phải thân ái, hỗ trợ

Trong hàng ngũ những người cách mệnh, tình đồng chí, đồng chí rất thiêng liêng, keo sơn, gắn bó với nhau, tạo thành sức mạnh của tổ chức. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nêu cao ý thức kết đoàn, thương yêu đồng chí, đồng chí, hỗ trợ nhau trong học tập, rèn luyện. Đây cũng là truyền thống quý báu của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

3.3 Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Công an nhân dân muốn hoàn thành nhiệm vụ thì trước hết phải tuyệt đối trung thành với Đảng”; “đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành”. Đây ko chỉ là truyền thống quý báu của lực lượng Công an nhân dân nhưng mà còn là thực chất của người chiến sĩ Công an cách mệnh. Lòng trung thành với Đảng của cán bộ, chiến sĩ Công an được tạo nên trên cơ sở tỉnh ngộ lý tưởng cách mệnh, có tình đồng chí, đồng chí, yêu nghề; đồng thời được tạo nên, tu dưỡng, rèn giũa qua thực tiễn công việc và đấu tranh.

Tìm hiểu 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 4

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với các đơn vị bảo vệ cơ quan Trung ương tại Việt Bắc, năm 1954

3.4 Đối với mọi người, phải tôn trọng và lịch sự

Lực lượng Công an nhân dân từ nhân dân nhưng mà ra, vì nhân dân nhưng mà phục vụ nhân dân. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ Công an phải gần dân, tôn trọng, lễ phép với nhân dân. Điều đó được trình bày thông qua việc tôn trọng, bảo vệ chặt chẽ, chăm lo lợi ích của nhân dân, thấu hiểu tâm tư, ước vọng và khắc phục những tâm tư, giận dữ của nhân dân. Đây là tiền đề xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với lực lượng Công an.

3.5 Đối với công việc phải tận tụy

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an cần tận tụy trong công việc, trình bày ở đức tính kiên trì, chủ động, thông minh, ko ngại khó, ko ngại khổ, xuất phát từ động cơ đúng mực, trong sáng vì mục tiêu phục vụ nhân dân. . phục vụ nhân dân. Hiệu quả trong lao động, sản xuất, đấu tranh và công việc là thước đo sự góp sức của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

3.6 Với quân thù, phải kiên quyết và khôn khéo

Kiên quyết, mưu trí là vũ thần sắc bén, là nguyên tắc, phương châm hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Để tạo nên phẩm chất, năng lực này, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an cần xây dựng cho mình khả năng đấu tranh, lập trường kiên định, ko hoang mang, dao động trước khó khăn, thử thách để ngày càng vững mạnh. thành công trong công việc.

Tìm hiểu 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 5

Lực lượng Công an nhân dân bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường từ Thái Nguyên về Tuyên Quang, ngày 7/10/1947.

4. Tăng mạnh thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trong thời kỳ mới

Qua 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân có thể thấy rõ tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc đặc trưng của Người đối với lực lượng Công an. Ngày nay, những lời dạy của Bác được triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc; đồng thời trở thành phong trào thi đua lớn trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Trong thời kỳ mới, quốc gia ta nói chung và lực lượng Công an nhân dân nói riêng phải đương đầu với nhiều thử thách, khó khăn. Nhưng với khả năng chính trị vững vàng và những lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để xứng đáng trở thành “Dụng cụ tin tưởng của Đảng, vũ thần sắc bén của Nhà nước, con yêu của Tổ quốc”. người dân.

Việc tổ chức học tập, tích cực rèn luyện, thi đua thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy là hành động thiết thực của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, trình bày lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, tới cùng. hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tìm hiểu 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và chỉ huy tại lớp Trung cấp Công an khóa 1, tháng 5 năm 1950

5. Hình ảnh Bác Hồ với quân đội, với Công an nhân dân

Nhân ngày sinh thứ 134 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hãy cùng nhìn lại những hình ảnh hết sức thân thiện, giản dị của Bác với quân đội, Công an nhân dân.

Tìm hiểu 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 7

Bác Hồ thị sát trận địa trong chiến dịch Biên Giới 1950
Tìm hiểu 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 8
Bác Hồ dùng cơm cùng tàu Hải quân 154 trong chuyến thăm Vịnh Hạ Long năm 1959
Tìm hiểu 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 9
Bác Hồ tặng huy hiệu cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 600 Công an nhân dân vũ trang tại Đại hội đại biểu toàn quốc ngày 21-12-1965.
Tìm hiểu 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 10
Bác Hồ chơi bóng chuyền với các chú bảo vệ chiến khu Việt Bắc thời kháng chiến chống Pháp
Tìm hiểu 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 11
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm quân nhân diễn tập năm 1957

Suốt 74 năm qua, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân vẫn còn nguyên trị giá và tính thời sự thâm thúy. Ghi nhớ lời Bác dạy, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn nỗ lực phấn đấu, tích cực rèn luyện, học tập, công việc tốt nhất để thực hiện trọn vẹn mục tiêu “trung với Đảng, hiếu với dân”.

Nguồn hình ảnh: Internet

xem thêm thông tin chi tiết về Ngẫm nghĩ về 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân Việt Nam

Ngẫm nghĩ về 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân Việt Nam

Hình Ảnh về: Ngẫm nghĩ về 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân Việt Nam

Video về: Ngẫm nghĩ về 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân Việt Nam

Wiki về Ngẫm nghĩ về 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân Việt Nam

Ngẫm nghĩ về 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân Việt Nam - (Trường THPT Trần Hưng Đạo) - Trong vô số di sản nhưng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

 1. Nội dung 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân
 2. Bác Hồ dạy Công an nhân dân trong hoàn cảnh nào?
 3. Ý nghĩa thâm thúy của 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân
  1. Đối với bản thân phải cần, kiệm, liêm, chính.
  2. Đối với đồng nghiệp, có sự hỗ trợ tận tình
  3. Với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
  4. Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép
  5. Đối với công việc, đã cam kết
  6. Với quân thù, chúng ta phải kiên quyết, khôn khéo
 4. Tăng mạnh thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trong thời kỳ mới
 5. Hình ảnh Bác Hồ với quân đội, với Công an nhân dân

Sinh tiền, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc trưng quan tâm tới việc xây dựng, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân “tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó mật thiết với Nhân dân”. Những lời dạy thâm thúy, quý báu của Người, tiêu biểu là 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã trở thành ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt lực lượng Công an nhân tư thục nên những chiến công vẻ vang trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

1. Nội dung 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Hiện nay, một số người vẫn lầm tưởng có 5 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Tuy nhiên, căn cứ vào những cứ liệu lịch sử, Bác Hồ đã dạy Công an nhân dân 6 điều vô cùng quý báu nhưng mà đến nay và mãi mãi luôn là mục tiêu phấn đấu của toàn lực lượng Công an nhân dân. Việt Nam.

Ngay từ những ngày đầu thành lập chính quyền cách mệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ vai trò quan trọng của lực lượng Công an nhân dân đối với sự nghiệp cách mệnh của Đảng và độc lập của dân tộc. Ngày 11-3-1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai - Giám đốc Công an Khu XII về "Phẩm chất của người Công an cách mệnh", Bác Hồ đã nêu rõ những phẩm chất đạo đức, tư cách của người Công an nhân dân. Cuộc cách mệnh phải có là:

“Đối với bản thân phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng nghiệp, có sự hỗ trợ thân tình.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, đã cam kết.

Đối với địch, ta phải kiên quyết, khôn khéo”.

Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã trở thành kim chỉ nam cho quá trình công việc, hoạt động đấu tranh của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Những lời dạy của thầy vô cùng ý nghĩa và thâm thúy. Bác Hồ đã nói chung mẫu mực chuẩn mực của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thống nhất với chuẩn mực tư cách, đạo đức của người đảng viên cộng sản.

Tìm hiểu 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 1

Cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II tại Chiêm Hóa, Tuyên Vinh quang dự được Bác Hồ chụp ảnh lưu niệm.

2. 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân được thực hiện trong hoàn cảnh nào?

Từ ngày 25 tới 29-1-1948, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ II họp tại Tuyên Quang, phát động phong trào thi đua “Rèn cán, lập chiến công” trong toàn lực lượng Công an nhân dân. .

Hưởng ứng phong trào này, cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị đã ra sức thi đua, tích cực trong công việc, đấu tranh, rèn luyện đạo đức, lối sống. Song song với đó, ở mặt trước tư tưởng, Công an các đơn vị còn đăng bản tin nội bộ tuyên truyền giáo dục chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn công việc cho cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, báo “Bạn nhân dân” của Công an Khu XII là một trong những nội san tiêu biểu nhất trong công việc tuyên truyền về phong trào “Rèn cán bộ, lập chiến công”.

Sau lúc dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ II, Giám đốc Công an Khu XII lúc này là đồng chí Hoàng Mai đã viết thư gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh và tặng Người số báo Tết “Đồng chí nhân dân”. tạp chí. Mậu Tý (1948).

Trong thư, đồng chí Hoàng Mai báo cáo với Bác về đại thắng Thu Đông 1947; đồng thời xin lời khuyên của Bác về nhiệm vụ, giải pháp công việc, nội dung giáo dục đạo đức, tác phong cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; tôn chỉ, mục tiêu và những việc phải làm của tạp chí CAND.

Phục vụ ước vọng này, ngày 11-3-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai nói chuyện “Làm người công an cách mệnh”, trong đó có 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Mọi người.

Tìm hiểu 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 2

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII, ngày 11-3-1948

3. Ý nghĩa thâm thúy của 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân tuy ngắn gọn nhưng vô cùng thâm thúy, phong phú, mang đầy đủ ý nghĩa cách mệnh và khoa học, trình bày đầy đủ thực chất của Công an nhân dân Việt Nam.

3.1 Đối với bản thân phải cần, kiệm, liêm, chính

Đây là những phẩm chất ko thể thiếu, luôn phải đặt lên hàng đầu của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Phía trong:

3.1.1 Cần 

Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải lao động chăm chỉ, thông minh, mưu trí, dũng cảm, cảnh giác; đồng thời phải xây dựng ý chí vững vàng, chủ động khắc phục mọi khó khăn, ko quản ngại nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3.1.2 Kiệm 

“Tiết kiệm” là tiết kiệm cả thời kì và tài sản của mình, của Nhân dân. Yêu cầu cơ bản của tiết kiệm là phải làm việc có kế hoạch, có kế hoạch, ko lãng phí, xa xỉ, phô trương trong mọi lĩnh vực công việc và đấu tranh phòng, chống tội phạm; Đồng thời phải thường xuyên đấu tranh chống xa xỉ, tham ô, lãng phí.

3.1.3 Liêm

“Cương trực” là thanh liêm, trong sạch, ko lạm dụng công sản, ko tham danh, lợi, lộc. Đây là phẩm chất đạo đức quan trọng, ko thể thiếu đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

3.1.4 Chính

“Phải” ko phải là ác, là thẳng thắn. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cương trực là người “Việc nhỏ tới đâu cũng làm, việc ác dù nhỏ tới đâu cũng tránh”. Công an nhân dân cần: phải biết tôn trọng quyền, làm điều đúng mực; tránh làm những việc trái với lợi ích của nhân dân.

Tìm hiểu 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 3

Lực lượng Công an nhân dân bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh dự kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I, ngày 2-3-1946.

3.2 Đối với đồng nghiệp phải thân ái, hỗ trợ

Trong hàng ngũ những người cách mệnh, tình đồng chí, đồng chí rất thiêng liêng, keo sơn, gắn bó với nhau, tạo thành sức mạnh của tổ chức. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nêu cao ý thức kết đoàn, thương yêu đồng chí, đồng chí, hỗ trợ nhau trong học tập, rèn luyện. Đây cũng là truyền thống quý báu của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

3.3 Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Công an nhân dân muốn hoàn thành nhiệm vụ thì trước hết phải tuyệt đối trung thành với Đảng”; "đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành". Đây ko chỉ là truyền thống quý báu của lực lượng Công an nhân dân nhưng mà còn là thực chất của người chiến sĩ Công an cách mệnh. Lòng trung thành với Đảng của cán bộ, chiến sĩ Công an được tạo nên trên cơ sở tỉnh ngộ lý tưởng cách mệnh, có tình đồng chí, đồng chí, yêu nghề; đồng thời được tạo nên, tu dưỡng, rèn giũa qua thực tiễn công việc và đấu tranh.

Tìm hiểu 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 4

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với các đơn vị bảo vệ cơ quan Trung ương tại Việt Bắc, năm 1954

3.4 Đối với mọi người, phải tôn trọng và lịch sự

Lực lượng Công an nhân dân từ nhân dân nhưng mà ra, vì nhân dân nhưng mà phục vụ nhân dân. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ Công an phải gần dân, tôn trọng, lễ phép với nhân dân. Điều đó được trình bày thông qua việc tôn trọng, bảo vệ chặt chẽ, chăm lo lợi ích của nhân dân, thấu hiểu tâm tư, ước vọng và khắc phục những tâm tư, giận dữ của nhân dân. Đây là tiền đề xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với lực lượng Công an.

3.5 Đối với công việc phải tận tụy

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an cần tận tụy trong công việc, trình bày ở đức tính kiên trì, chủ động, thông minh, ko ngại khó, ko ngại khổ, xuất phát từ động cơ đúng mực, trong sáng vì mục tiêu phục vụ nhân dân. . phục vụ nhân dân. Hiệu quả trong lao động, sản xuất, đấu tranh và công việc là thước đo sự góp sức của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

3.6 Với quân thù, phải kiên quyết và khôn khéo

Kiên quyết, mưu trí là vũ thần sắc bén, là nguyên tắc, phương châm hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Để tạo nên phẩm chất, năng lực này, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an cần xây dựng cho mình khả năng đấu tranh, lập trường kiên định, ko hoang mang, dao động trước khó khăn, thử thách để ngày càng vững mạnh. thành công trong công việc.

Tìm hiểu 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 5

Lực lượng Công an nhân dân bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường từ Thái Nguyên về Tuyên Quang, ngày 7/10/1947.

4. Tăng mạnh thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trong thời kỳ mới

Qua 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân có thể thấy rõ tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc đặc trưng của Người đối với lực lượng Công an. Ngày nay, những lời dạy của Bác được triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc; đồng thời trở thành phong trào thi đua lớn trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Trong thời kỳ mới, quốc gia ta nói chung và lực lượng Công an nhân dân nói riêng phải đương đầu với nhiều thử thách, khó khăn. Nhưng với khả năng chính trị vững vàng và những lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để xứng đáng trở thành “Dụng cụ tin tưởng của Đảng, vũ thần sắc bén của Nhà nước, con yêu của Tổ quốc”. người dân.

Việc tổ chức học tập, tích cực rèn luyện, thi đua thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy là hành động thiết thực của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, trình bày lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, tới cùng. hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tìm hiểu 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và chỉ huy tại lớp Trung cấp Công an khóa 1, tháng 5 năm 1950

5. Hình ảnh Bác Hồ với quân đội, với Công an nhân dân

Nhân ngày sinh thứ 134 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hãy cùng nhìn lại những hình ảnh hết sức thân thiện, giản dị của Bác với quân đội, Công an nhân dân.

Tìm hiểu 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 7

Bác Hồ thị sát trận địa trong chiến dịch Biên Giới 1950
Tìm hiểu 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 8
Bác Hồ dùng cơm cùng tàu Hải quân 154 trong chuyến thăm Vịnh Hạ Long năm 1959
Tìm hiểu 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 9
Bác Hồ tặng huy hiệu cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 600 Công an nhân dân vũ trang tại Đại hội đại biểu toàn quốc ngày 21-12-1965.
Tìm hiểu 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 10
Bác Hồ chơi bóng chuyền với các chú bảo vệ chiến khu Việt Bắc thời kháng chiến chống Pháp
Tìm hiểu 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 11
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm quân nhân diễn tập năm 1957

Suốt 74 năm qua, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân vẫn còn nguyên trị giá và tính thời sự thâm thúy. Ghi nhớ lời Bác dạy, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn nỗ lực phấn đấu, tích cực rèn luyện, học tập, công việc tốt nhất để thực hiện trọn vẹn mục tiêu “trung với Đảng, hiếu với dân”.

Nguồn hình ảnh: Internet

[rule_{ruleNumber}]

#Ngẫm #nghĩ #về #điều #Bác #Hồ #dạy #Công #nhân #dân #Việt #Nam

Bạn thấy bài viết Ngẫm nghĩ về 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân Việt Nam có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Ngẫm nghĩ về 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân Việt Nam bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Blog
#Ngẫm #nghĩ #về #điều #Bác #Hồ #dạy #Công #nhân #dân #Việt #Nam

Xem thêm:  Các trò chơi Team Building trí tuệ hay nhất 2022

Viết một bình luận