Mục đích của việc hiệu chỉnh là gì? | Tin học 10

Bạn đang xem: Mục đích của việc hiệu chỉnh là gì?

| Tin học 10 tại thpttranhungdao.edu.vn

Trả lời đúng và giải thích được câu hỏi trắc nghiệm “Mục đích của việc sửa sai là gì?” cùng các kiến ​​thức lý thuyết liên quan là tài liệu Tin học 10 hữu ích dành cho các em học sinh và quý thầy cô tham khảo.

Trắc nghiệm: Mục đích của việc sửa sai là gì?

A. Xác định lại Input và Output của bài toán

B. Phát hiện và sửa lỗi

C. Mô tả chi tiết vấn đề

D. Để tạo một chương trình mới

Hồi đáp:

#M862105ScriptRootC1420804 { chiều cao tối thiểu: 300px; }

Đáp án đúng: B. Phát hiện và sửa lỗi

Giải thích: Sau khi viết chương trình có thể còn nhiều lỗi khác chưa phát hiện được nên cần sửa và chạy thử chương trình bằng cách thực hiện với một số bộ Input tiêu biểu tùy theo đặc điểm của bài toán để phần nào biết được xuất trước để phát hiện và sửa lỗi.

Hãy để trường Trường THPT Trần Hưng Đạo giúp bạn biết thêm nhiều kiến ​​thức thú vị về giải toán trên máy tính nhé!

Kiến thức về giải quyết vấn đề máy tính.

Để giải một bài toán trên máy tính ta cần trải qua 5 bước cơ bản:

Bước 1: Xác định vấn đề

Bước 2: chọn hoặc thiết kế thuật toán

Bước 3: viết chương trình

Bước 4: Hiệu chuẩn

Bước 5: viết tài liệu

1. Xác định vấn đề

– Là xác định rõ các thành phần Input, Output và mối quan hệ giữa chúng để từ đó lựa chọn thuật toán và ngôn ngữ lập trình phù hợp.

– Ví dụ: Tìm bội chung lớn nhất (BCNN) của 2 số nguyên dương A và B

Đầu vào: A, HƠN

Đầu ra: BCNN(A,B)

2. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

a) Lựa chọn thuật toán

– Đây là bước quan trọng nhất để giải quyết vấn đề.

– Có thể có nhiều thuật toán để giải một bài toán, cần thiết kế hoặc lựa chọn một thuật toán thích hợp để giải một bài toán cho trước.

– Một bài toán có thể biểu diễn bằng nhiều thuật toán, việc chọn thuật toán phù hợp sẽ giúp cho quá trình viết chương trình đơn giản hơn và máy tính thực hiện nhanh hơn. Do đó, có ba tiêu chí cơ bản để lựa chọn thuật toán:

+ Thuật toán có độ phức tạp về thời gian nhỏ nhất (thời gian thực hiện chương trình trong thời gian ngắn nhất);

+ Số lượng ô nhớ tối thiểu được sử dụng;

+ Viết chương trình cho thuật toán đơn giản và dễ hiểu nhất.

b) Mô tả thuật toán

– Ví dụ: Tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN) của hai số nguyên dương M và N

– Xác định vấn đề

Đầu vào: cho M, NỮ

Đầu ra: ƯCLN (M,N)

– Ý tưởng:

+ Nếu M = N thì giá trị chung là ƯCLN của M

+ Nếu M > N thì CCLN(M,N) = CCLN(M –N,N)

+ Nếu Mỹ

Xây dựng thuật toán:

+ Danh sách:

Bước 1: Nhập M, N;

Bước 2: Nếu M = N, hãy cho GCC(M,N)=M; Kết thúc.

Bước 3: Nếu M > N thì M ← M – N rồi quay lại bước 2.

Bước 4: N ← N – M rồi quay lại bước 2.

Bước 5: Đưa ra kết quả của ƯCLN rồi kết thúc.

Sơ đồ khối:

3. Viết chương trình

Viết chương trình là sự kết hợp giữa việc lựa chọn cách tổ chức dữ liệu và sử dụng ngôn ngữ lập trình để diễn đạt đúng thuật toán.

– Ngôn ngữ lập trình + Thuật toán = Chương trình

– Khi viết chương trình nên chọn ngôn ngữ lập trình hoặc phần mềm chuyên dụng phù hợp với thuật toán.

– Viết chương trình bằng ngôn ngữ nào thì phải theo ngôn ngữ đó.

– Chương trình dịch chỉ có thể phát hiện và báo cáo ngữ pháp.

4. Hiệu chuẩn

– Là kiểm tra lại chương trình bằng cách đưa ra các bộ đầu vào với các trường hợp có thể xảy ra cho bài toán.

– Bước này dùng để debug và kiểm tra tính đúng đắn của chương trình.

– Mỗi bộ Input – Output được gọi là Test.

– Nội dung bước hiệu chỉnh.

+ Chạy chương trình với các bộ kiểm thử điển hình tùy theo đặc điểm của bài toán để phát hiện lỗi cú pháp, lỗi cấu trúc…

+ Nếu phát hiện chương trình sai thì sửa lại chương trình rồi chạy lại, quá trình tiếp tục cho đến khi không phát hiện lỗi nữa.

Mục đích của bước hiệu chỉnh:

Chương trình khi hoàn thành có thể còn mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi cú pháp ngôn ngữ lập trình, lỗi mô tả thuật toán,… Nhờ bước hiệu chỉnh mà ta có thể sửa lại chương trình để đáp ứng yêu cầu của bài toán.

5. Viết tài liệu

Tài liệu dùng để:

+ Mô tả bài toán và thuật toán

+ Thiết kế chương trình

+ Kết quả kiểm tra

+ Hướng dẫn sử dụng

– Tài liệu này rất hữu ích cho người dùng chương trình và đề xuất các cải tiến có thể có thêm.

– Các bước có thể được lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi chúng tôi nghĩ rằng chương trình đã hoạt động bình thường và hiệu quả.

6. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Các bước giải bài toán trên máy tính được thực hiện theo trình tự sau:

A. Định nghĩa bài toán – Lựa chọn thuật toán – Viết chương trình – Biên tập – Tài liệu

B. Nhận dạng bài toán – Viết chương trình – Lựa chọn thuật toán – Viết tài liệu

C. Lựa chọn thuật toán – Định nghĩa bài toán – Viết chương trình – Chỉnh sửa – Tài liệu

D. Viết chương trình – Chỉnh sửa – Viết tài liệu

Đáp án đúng: A. Nhận dạng bài toán – Chọn thuật toán – Viết chương trình – Chỉnh sửa – Viết tài liệu.

Câu 2. Mỗi vấn đề được diễn tả bằng mấy thành phần:

A. 4

b

C. 2

D.1

Đáp án đúng: C. 2

Câu 3. Viết chương trình là?

A. Biểu diễn thuật toán

B. Sử dụng một ngôn ngữ lập trình để diễn đạt bài toán

C. Sử dụng ngôn ngữ lập trình và cấu trúc dữ liệu phù hợp để mô tả thuật toán

D. Tất cả đều đúng

Đáp án đúng: C. Sử dụng ngôn ngữ lập trình và cấu trúc dữ liệu phù hợp để mô tả thuật toán

Câu 4. Tiêu chí lựa chọn thuật toán:

A. Lượng tài nguyên thuật toán cần thiết và lượng tài nguyên được phép

B. Độ phức tạp của thuật toán

C. Các tài nguyên như thời gian thực hiện, số lượng ô nhớ, v.v.

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu trả lời đúng: D. Cả ba điều trên đều đúng

Câu 5. Để giải một bài toán trên máy tính có mấy bước?

MỘT

B 4

C. 5

mất 6

Câu trả lời đúng: C. 5

Đăng bởi: Trường THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Tin học lớp 10 , Tin học 10

Bạn thấy bài viết Mục đích của việc hiệu chỉnh là gì?

| Tin học 10 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mục đích của việc hiệu chỉnh là gì?

| Tin học 10 bên dưới để Trường THPT Trần Hưng Đạo có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website của Trường Trường THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm:  Dàn ý phân tích tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu – ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc (hay nhất)

Viết một bình luận