Mô hình tổ chức hành chính nào sau đây thuộc thời Lê sơ sau cải cách?

Xem thêm:  Kỷ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước: Người đã ra đi ‘Nước non vạn dặm’

Viết một bình luận