Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

Bạn đang xem: Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức tại thpttranhungdao.edu.vn

Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM xin giới thiệu tới độc giả phiên bản Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức theo Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Thông tư này Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức…… Số lượng cán bộ, công chức:……

Cơ quan, đơn vị sử dụng công chức……………………

Bạn đang xem: Mẫu Sơ yếu lý lịch Cán bộ, Công chức

Lý lịch cán bộ, công chức

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):…………………….

2) Tên gọi khác:……………………………………………………………………………………………….

3) Sinh ngày: … tháng … năm……, Giới tính (nam, nữ):……………………

4) Nơi sinh: Xã …………, huyện …………, tỉnh ………………..

5) Quê quán: Xã…….…… , Huyện …………, Tỉnh…………………….

6) Dân tộc:……………………, 7) Tôn giáo:…………………………….

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………

(Số nhà, đường phố, thành thị, thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………….

(Số nhà, đường phố, thành thị, thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp lúc được tuyển dụng: ……………………………………………………..

11) Ngày tuyển dụng: …/…/……, Cơ quan tuyển dụng: ……………………….

12) Chức vụ (chức danh) hiện nay: ……………………………………………………………………………………………….

(Về khối chính quyền hoặc khối Đảng, đoàn thể, kể cả kiêm nhiệm)

13) Nhiệm vụ chính được giao: ………………………………………………………………………………………………

14) ngạch công chức (viên chức): …………, Mã số: ……………………………………………………

Bậc lương:……, Hệ số:……, Ngày hưởng:…/…/…….…,

Phụ cấp chức vụ:……………………., Phụ cấp khác:…………………….

15.1- Trình độ học vấn phổ thông (tốt nghiệp từ lớp/hệ nào):……………………………………………………….

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất:……………………………………………………….

(Nhiều năm kinh nghiệm, TS, ThS, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị:…………………………… 15.4-Quản lý nhà nước:…………

(Cao cấp, Trung cấp, Mới mở màn và tương đương)

(chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, viên chức,……)

15.5- Ngoại ngữ:………………………, 15.6-Tin học:……………………

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D……) (Trình độ A, B, C,…….)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:…/…/……, Ngày chính thức:…/…/……

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị – xã hội: …………………………………………………….

(Ngày gia nhập tổ chức: Đoàn, Hội,… và làm gì trong tổ chức đó)

18) Ngày tòng ngũ:…/…/……, ngày xuất ngũ: …/…/…… Cấp bậc quân hàm cao nhất:…………

19) Danh hiệu phong tặng cao nhất …………………………………………………….

(Người hùng lao động, người hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, lang y, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú,…)

20) Lĩnh vực công việc: ………………………………………………………………………………………………..

21) Khen thưởng:……………………, 22) Kỷ luật: …………

(Hình thức cao nhất, năm nào)

(Về đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức khỏe:……, Chiều cao:…, Cân nặng:….kg, Nhóm máu:……

24) Là thương binh hạng: …./……, Con gia đình chính sách:…………………….

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25) Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………. Phạm vi ngày: …/…/……

26) Sổ BHXH số: ……………………………………………………………………………………………….

27) Tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.

……………………. Ngày tháng năm

người kê khai
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng công chức

(Ký tên và đóng dấu)

Tài liệu Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM xem nội dung cụ thể.

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM

Danh mục: Tổng hợp

xem thêm thông tin chi tiết về Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

Hình Ảnh về: Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

Video về: Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

Wiki về Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức -

Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM xin giới thiệu tới độc giả phiên bản Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức theo Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Thông tư này Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức…… Số lượng cán bộ, công chức:……

Cơ quan, đơn vị sử dụng công chức……………………

Bạn đang xem: Mẫu Sơ yếu lý lịch Cán bộ, Công chức

Lý lịch cán bộ, công chức

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):…………………….

2) Tên gọi khác:……………………………………………………………………………………………….

3) Sinh ngày: … tháng … năm……, Giới tính (nam, nữ):……………………

4) Nơi sinh: Xã …………, huyện …………, tỉnh ………………..

5) Quê quán: Xã…….…… , Huyện …………, Tỉnh…………………….

6) Dân tộc:……………………, 7) Tôn giáo:…………………………….

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………

(Số nhà, đường phố, thành thị, thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………….

(Số nhà, đường phố, thành thị, thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp lúc được tuyển dụng: ……………………………………………………..

11) Ngày tuyển dụng: …/…/……, Cơ quan tuyển dụng: ……………………….

12) Chức vụ (chức danh) hiện nay: ……………………………………………………………………………………………….

(Về khối chính quyền hoặc khối Đảng, đoàn thể, kể cả kiêm nhiệm)

13) Nhiệm vụ chính được giao: ………………………………………………………………………………………………

14) ngạch công chức (viên chức): …………, Mã số: ……………………………………………………

Bậc lương:……, Hệ số:……, Ngày hưởng:…/…/…….…,

Phụ cấp chức vụ:……………………., Phụ cấp khác:…………………….

15.1- Trình độ học vấn phổ thông (tốt nghiệp từ lớp/hệ nào):……………………………………………………….

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất:……………………………………………………….

(Nhiều năm kinh nghiệm, TS, ThS, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị:…………………………… 15.4-Quản lý nhà nước:…………

(Cao cấp, Trung cấp, Mới mở màn và tương đương)

(chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, viên chức,......)

15.5- Ngoại ngữ:………………………, 15.6-Tin học:……………………

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D……) (Trình độ A, B, C,…….)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:…/…/……, Ngày chính thức:…/…/……

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: …………………………………………………….

(Ngày gia nhập tổ chức: Đoàn, Hội,… và làm gì trong tổ chức đó)

18) Ngày tòng ngũ:…/…/……, ngày xuất ngũ: …/…/…… Cấp bậc quân hàm cao nhất:…………

19) Danh hiệu phong tặng cao nhất …………………………………………………….

(Người hùng lao động, người hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, lang y, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú,...)

20) Lĩnh vực công việc: ………………………………………………………………………………………………..

21) Khen thưởng:……………………, 22) Kỷ luật: …………

(Hình thức cao nhất, năm nào)

(Về đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức khỏe:……, Chiều cao:…, Cân nặng:….kg, Nhóm máu:……

24) Là thương binh hạng: …./……, Con gia đình chính sách:…………………….

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25) Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………. Phạm vi ngày: …/…/……

26) Sổ BHXH số: ……………………………………………………………………………………………….

27) Tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.

……………………. Ngày tháng năm

người kê khai
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng công chức

(Ký tên và đóng dấu)

Tài liệu Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM xem nội dung cụ thể.

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM

Danh mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

#Mẫu #Sơ #yếu #lý #lịch #cán #bộ #công #chức

Bạn thấy bài viết Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Văn học
#Mẫu #Sơ #yếu #lý #lịch #cán #bộ #công #chức

Xem thêm:  6 Điều Thú Vị Con Trai Cực Kì Thích Ở Con Gái “Lưu Ngay”

Viết một bình luận