Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh)

Bạn đang xem: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh) tại thpttranhungdao.edu.vn

Giấy chứng thực doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh) theo mẫu. Nói chung về vấn đề xin cấp Giấy chứng thực ĐKKD (BK). Ý nghĩa của việc xin cấp giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp.

Hiện nay, các mẫu hình kinh doanh xuất hiện ngày càng nhiều ở nước ta. Đăng ký kinh doanh là hoạt động buộc phải nhưng mà doanh nghiệp phải hoàn thành lúc muốn được Nhà nước xác nhận. Dưới đây là bài phân tích về mẫu giấy đăng ký kinh doanh (BK).

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Mẫu Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp (ĐKKD):

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/THÀNH PHỐ….

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

…………

Mã số kinh doanh: ……

Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……………

Sổ đăng ký thay đổi số……: ngày……tháng…………

1. Tên thương nghiệp

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (viết hoa):……

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……

Xem thêm: Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp là gì? Nó khác với giấy phép kinh doanh như thế nào?

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):…………

2. Địa chỉ trụ sở chính: …………

Điện thoại (nếu có)………… Fax (nếu có):…….

Email (nếu có): ………….. Website (nếu có): …………

3. Chủ doanh nghiệp

Họ và tên (viết chữ in hoa): ….. Giới tính: …………

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: … Quốc tịch: …………

Loại giấy tờ chứng thực tư nhân:

Xem thêm: Thủ tục thu hồi giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp

□ Chứng minh nhân dân □ Số căn cước công dân:

□ Hộ chiếu □ Khác (ghi rõ):…………

Số giấy chứng thực tư nhân: …………

Ngày và nơi cấp: …. Thời hạn (nếu có):…../…../……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………

Chỗ ở hôm nay:……

NGƯỜI QUẢN LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Xem thêm: Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh phân bón

2. Tổng quan về câu hỏi xin cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp (sổ đăng ký doanh nghiệp):

– Hiện nay số lượng doanh nghiệp, doanh nghiệp ở nước ta ngày càng tăng. Xu thế toàn cầu hóa và cuộc cách mệnh khoa học 4.0 đã giúp nền công nghiệp nước ta có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Các doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn nhỏ với đủ loại hình sản xuất kinh doanh không giống nhau tuần tự ra đời.

– Các loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp thương nghiệp ra đời ko chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu tạo cơ sở sản xuất kinh doanh cho các nhà đầu tư, doanh nhân nhưng mà còn xúc tiến sự tăng trưởng chung của nền kinh tế quốc gia. Có thể nói, nền kinh tế Việt Nam có được kết quả tăng trưởng mạnh mẽ như ngày nay là nhờ sự ra đời và vận động linh hoạt của nhiều loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

– Số lượng doanh nghiệp ngày càng tăng. Điều này yêu cầu công việc quản lý doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của cơ quan nhà nước phải được thực hiện khách quan, chặt chẽ. Hiện nay, công việc quản lý hoạt động đăng ký kinh doanh ở nước ta ngày càng được tăng cường với các hình thức cụ thể, khách quan ở cả khâu hành chính và cơ sở pháp lý.

– Về nguyên tắc, Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc tài liệu điện tử nhưng mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp để đăng ký các thông tin về đăng ký doanh nghiệp. sau lúc cơ quan đăng ký đã thu được Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp.

Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp bao gồm các thông tin và nội dung cơ bản sau:

+ Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp phải phân phối đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh hoặc người đại diện của doanh nghiệp; Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực tư nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực tư nhân hợp pháp khác của thành viên, cổ đông sáng lập là tư nhân; số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp, thành viên hoặc cổ đông sáng lập là tổ chức đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp cổ phần; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực tư nhân hợp pháp khác của thành viên hợp danh đối với doanh nghiệp hợp danh; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực tư nhân hợp pháp khác của chủ sở hữu doanh nghiệp là tư nhân, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân.

+ Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp phải trình bày rõ thông tin về vốn điều lệ đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp hợp danh; số cổ phần, trị giá phần vốn cổ phần đã góp và số cổ phần được quyền chào bán đối với doanh nghiệp cổ phần; vốn đầu tư thuở đầu cho doanh nghiệp tư nhân; Vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định.

+ Ngành, nghề kinh doanh là nội dung đặc trưng quan trọng phải được ghi rõ trong Giấy đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm: In nội bộ có cần xin phép ko?

– Theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp lúc phục vụ đủ các điều kiện cụ thể sau:

+ Thứ nhất, ngành, nghề đăng ký kinh doanh ko thuộc lĩnh vực cấm đầu tư thương nghiệp;

+ Thứ hai, tên doanh nghiệp được cố định theo quy định;

+ Thứ ba, doanh nghiệp muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp phải có hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp hợp thức;

+ Thứ ba, doanh nghiệp đó đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

3. Ý nghĩa của việc xin cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp:

– Đăng ký doanh nghiệp là công việc cần thiết và quan trọng đối với quá trình kinh doanh nói chung của Nhà nước Việt Nam nói chung và các cơ quan, tư nhân, doanh nghiệp nói riêng.

+ Chính quyền doanh nghiệp là việc Nhà nước xác nhận hoạt động thương nghiệp của bất kỳ doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở sản xuất nào. Chỉ lúc doanh nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phục vụ một số điều kiện theo quy định của pháp luật thì mới được cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp.

Có giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp, doanh nghiệp mới có thể hoạt động hợp pháp. Được phép sản xuất và kinh doanh tất cả các loại mặt hàng đã đăng ký. Lúc đã đăng ký kinh doanh, thành phầm của họ sẽ được lưu thông trên thị trường và được Nhà nước xác nhận. Từ đó, nó tới tay người dùng.

Xem thêm: Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

+ Nếu có vấn đề về hàng hóa, hoạt động kinh doanh: Sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; Nếu hàng hóa ko được sản xuất theo đúng loại hình đã đăng ký trong giấy phép thương nghiệp, cơ quan có thẩm quyền sẽ dò xét và có giải pháp xử lý kịp thời. Tương tự, có thể thấy đăng ký kinh doanh giúp kiểm soát chặt chẽ hoạt động quản lý kinh doanh của cơ quan Nhà nước. Các trường hợp sử dụng giấy đăng ký kinh doanh để vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định và pháp luật của Nhà nước.

Nếu ko đăng ký kinh doanh, Nhà nước sẽ ko thể quản lý, kiểm soát hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp. Cùng với đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ ko được xác nhận và hợp pháp hóa nếu doanh nhân ko thực hiện đăng ký kinh doanh. Các cơ quan quản lý nhà nước sẽ khó đạt được mục tiêu nếu công việc quản lý hoạt động thương nghiệp ko chặt chẽ, dẫn tới hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường. Lúc các thành phầm giả, nhái liên tục xuất hiện trên thị trường sẽ làm nhiễu loạn thị trường tiêu dùng và tác động trực tiếp tới lợi ích kinh tế cũng như sức khỏe của người sử dụng.

Việc đăng ký kinh doanh có ý nghĩa và vai trò đặc trưng quan trọng đối với các tư nhân, tổ chức muốn thành lập doanh nghiệp cũng như các cơ quan có thẩm quyền. Do ý nghĩa và vai trò đặc trưng quan trọng của nó, Nhà nước đã đưa ra yêu cầu buộc phải phải đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp, doanh nghiệp có ý định hoạt động kinh doanh.

– ĐKKD giúp xúc tiến sự tăng trưởng và tăng trưởng của nền kinh tế xã hội. Theo quy luật tăng trưởng chung của xã hội, công nghiệp hóa là tuyến đường nhanh nhất để tăng trưởng quốc gia. Vì vậy, việc đăng ký thương nghiệp chính là minh chứng và chứng thực cho sự tăng trưởng của ngành sản xuất trong nước. Sự ra đời của các doanh nghiệp, doanh nghiệp ko chỉ giúp cung ứng hàng hóa, tiêu thụ phục vụ nhu cầu của người dân trong nước nhưng mà còn hướng tới xuất khẩu ra nước ngoài. Ko chỉ vậy, lúc đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đóng thuế hoạt động cho Nhà nước. Các loại thuế này đóng một vai trò to lớn trong việc tăng ngân sách quốc gia lên rất nhiều. Vì vậy, có thể khẳng định ĐKKD, DN cũng gián tiếp góp phần xúc tiến sự tăng trưởng của đời sống nhân dân, sự đi lên và tăng trưởng chung của xã hội.

Bạn thấy bài viết Mẫu giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh) có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh) bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Kiến thức chung

Nguồn: thpttranhungdao.edu.vn

Xem thêm:  Lời bài hát: Đổi thay – Lyric Đổi thay – Hồ Quang Hiếu

Viết một bình luận