Mẫu đơn xin sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất tại thpttranhungdao.edu.vn

Đơn yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện là gì? Mẫu đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện? Hướng dẫn mẫu đơn sửa đổi, hoàn thiện đơn khởi kiện cụ thể nhất? Vấn đề pháp lý về sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện?

Quyền khởi kiện là quyền của tư nhân, tổ chức lúc quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm. Việc khởi kiện được trình bày bằng đơn khởi kiện và được Tòa án chấp nhận. Trong quá trình xem xét đơn, thẩm phán có quyền yêu cầu nguyên đơn sửa đổi, hoàn thiện hồ sơ khởi kiện nên đương sự phải chấp nhận yêu cầu này. Để bộc bạch ước muốn của mình, người khởi kiện phải viết đơn yêu cầu sửa đổi, hoàn thiện đơn gửi tới Tòa án có thẩm quyền.

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí 24/7:

1. Thế nào là yêu cầu sửa đổi, bổ sung vụ kiện?

Đơn yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện là văn bản do nguyên đơn gửi tới Tòa án nhân dân có thẩm quyền để thay đổi nội dung khởi kiện, hoàn thiện nội dung khởi kiện, bổ sung tài liệu, chứng cứ theo quy định của pháp luật. yêu cầu của Tòa án lúc vận dụng. thiếu sót hoặc sơ sót trong đơn khởi kiện.

Văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu xét xử là văn bản buộc phải phải lập lúc thu được thông báo về việc Tòa án yêu cầu thay đổi, bổ sung và là căn cứ để Tòa án tiếp tục thụ lý vụ án. hay ko.

2. Mẫu đơn sửa đổi, bổ sung:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————-

………., ngày…. có thể…….

YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

(V/v: Sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo Đơn yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện……..)

Xem thêm: Nguyên đơn rút đơn kiện tại tòa án dân sự sơ thẩm

Kính thưa:

– TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN/TỈNH………….

– Thưa ông:…… – Thẩm phán TAND huyện/tỉnh……

– Theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015;

-Căn cứ Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện…………..ngày…/…./…… của Tòa án nhân dân………….

1. Người khởi kiện

Tên tôi là: ………………

Sinh ngày ………….tháng………….

Xem thêm: Quản lý hồ sơ là gì? Nguyên tắc khắc phục vụ án dân sự?

Số CMND/Thẻ CCCD…… Cấp ngày…/…/…. Nơi thông báo (tỉnh, thành thị) ………….

Địa chỉ thường trú:…………Nơi ở hiện nay…………

Điện thoại liên hệ: ………

2. Người bị kiện.

Anh/Chị:…………..Năm sinh:…………..

Số CMND/thẻ CCCD………… Ngày cấp…/…/…. Nơi thông báo (tỉnh, thành thị)……

Địa chỉ thường trú:………

Nơi ở hiện nay……………

Xem thêm: Mẫu đơn khởi kiện thừa kế và hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện

Điện thoại liên hệ: ………

Tòa án thu được đơn yêu cầu ngày…/……/…………)

Tuy nhiên, tại…/…./……. Tôi thu được thông báo số………….. yêu cầu tôi sửa đổi, bổ sung hoàn thiện đơn khởi kiện nhưng mà tôi đã nộp từ Tòa án của bạn. Theo đó, Tòa án yêu cầu tôi thực hiện:

Trước hết./……………

2./…………… (bạn liệt kê những yêu cầu sửa đổi, bổ sung nhưng mà Tòa án đưa ra như cấp thêm bản sao Giấy chứng minh nhân dân của bị đơn, bổ sung thông tin về nơi trú ngụ của bị đơn,…)

Vì vậy, tôi làm đơn này xin sửa đổi, bổ sung những thông tin trên theo yêu cầu của Quý cơ quan, cụ thể:

……………………

(Quý khách hỗ trợ thông tin sau lúc thay đổi, hoàn thiện, ghi rõ thông tin nào sửa đổi, hoàn thiện theo yêu cầu nào)

Xem thêm: Yêu cầu hoàn tiền là gì? Quy định về trả lại đơn khởi kiện?

Ngoài ra, tôi xin gửi kèm theo đơn này các tài liệu, chứng cứ, tài liệu sau:

Trước hết./……

2./……. (Ghi rõ số lượng và tình trạng hồ sơ, tài liệu, chứng cớ nếu có)

Tôi xin cam đoan trước Tòa án những lời tôi khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thực. Kính mong quý cơ quan xem xét, khắc phục yêu cầu của tôi theo quy định của pháp luật.

Tôi rất ấn tượng!

Ứng viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn cụ thể nhất về yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu:

Trước hết, người làm đơn ghi địa danh, tháng ngày năm làm đơn.

Xem thêm: Nguyên đơn rút đơn khởi kiện tại tòa phúc thẩm trong tố tụng dân sự

Phần địa chỉ, người nộp đơn cần chú ý: Ghi tên Tòa án nhân dân nhận đơn; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện. cấp huyện có ý thức. cấp thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành thị) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân thành thị Hà Nội).

Thông tin tư nhân của người làm đơn: Nếu là tư nhân thì ghi họ và tên, nơi trú ngụ, nơi làm việc của người làm đơn; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức khởi kiện (theo yêu cầu khởi kiện). Xem xét đối với tư nhân, theo độ tuổi ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước lúc ghi họ và tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).

Thông tin của người được xử lý được ghi giống như thông tin của người nộp đơn.

Người khởi kiện ghi các thông tin khác theo yêu cầu vào Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện đã được Thẩm phán gửi trước đó.

Đặc thù, cần sửa đổi, hoàn thiện nội dung đơn khởi kiện, bởi đây là căn cứ quan trọng để thẩm phán xem xét chấp nhận.

Cuối cùng, người làm đơn phải ký và ghi rõ họ tên.

Điểm chú ý trong các loại đơn là phải được trình diễn rõ ràng, ngắn gọn, chuẩn xác, trung thực về nội dung, ngay ngắn, ko gạch xóa về hình thức.

4. Vấn đề pháp lý về sửa đổi đơn yêu cầu:

Điều 193 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định như sau:

Xem thêm: Mẫu biên bản phiên tòa viết tay chuẩn và mới nhất 2022

“Thứ nhất. Trường hợp yêu cầu xét xử ko có đủ nội dung quy định tại khoản 4 Điều 189 của Bộ luật này thì Thẩm phán thông báo bằng văn bản nêu rõ những điều phải thay đổi, bổ sung cho người yêu cầu. Những nội dung sửa đổi do Thẩm phán quy định nhưng ko quá 01 tháng, trường hợp đặc trưng, Thẩm phán có thể gia hạn nhưng ko quá 15 ngày. Văn bản thông báo có thể được giao trực tiếp, gửi trực tuyến hoặc gửi cho người khởi kiện, gửi qua dịch vụ bưu chính và phải được ghi vào sổ kiểm sát thì thời hạn sửa đổi, hoàn chỉnh hồ sơ khởi kiện không kể vào thời hiệu khởi kiện.

2. Nếu người khởi kiện thay đổi và kết thúc phiên tòa theo quy định tại khoản 4 Điều 189 của Bộ luật này thì Thẩm phán tiếp tục thụ lý vụ án; nếu họ ko sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu thì Thẩm phán trả lại đơn yêu cầu xét xử và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho nguyên đơn.”

Tương tự, người khởi kiện phải sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện trong trường hợp đơn khởi kiện ko có các nội dung sau đây và được Thẩm phán thông báo bằng văn bản nêu rõ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung.

– Ngày, tháng, năm xét xử;

– Tên Tòa án nhận đơn;

– Tên, nơi trú ngụ, làm việc của người làm đơn là tư nhân hoặc trụ sở chính của người làm đơn là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp các đối tác thỏa thuận về địa chỉ để Tòa án liên hệ thì phải ghi rõ địa chỉ đó;

Tên, nơi trú ngụ, làm việc của người được bảo vệ quyền và lợi ích là tư nhân hoặc trụ sở của người được bảo vệ quyền và lợi ích là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax, thư điện tử (nếu có);

Xem thêm: Pháp luật quy định như thế nào về việc trả lại đơn khởi kiện?

– Tên, nơi trú ngụ, làm việc của bị can là tư nhân hoặc trụ sở của bị can là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). nếu ko rõ nơi trú ngụ, làm việc, trụ sở chính của bị đơn thì ghi rõ địa chỉ nơi trú ngụ, làm việc, trụ sở cuối cùng của bị đơn;

– Tên, nơi trú ngụ, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là tư nhân hoặc trụ sở chính của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp ko xác định được nơi trú ngụ, làm việc, trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi trú ngụ, làm việc, trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. liên quan tới. Quan thoại

– Quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể Tòa án cần khắc phục đối với bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

– Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);

– Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện. (Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Kèm theo đơn khởi kiện phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền và lợi ích của người khởi kiện). lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm). yêu cầu của Tòa án trong quá trình khắc phục vụ án.)

Thời hạn sửa đổi, bổ sung do Thẩm phán quy định nhưng ko quá 01 tháng; trường hợp đặc trưng, Thẩm phán có thể gia hạn nhưng ko quá 15 ngày.

Hậu quả pháp lý của việc sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện:

Xem thêm: Mẫu đơn khiếu nại do người đại diện theo ủy quyền trình diễn

– Nếu người khởi kiện thay đổi hoặc kết thúc xét xử theo quy định thì thẩm phán tiếp tục thụ lý vụ án.

– Nếu người khởi kiện ko sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu thì Thẩm phán trả lại đơn yêu cầu xét xử và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện.

Nộp đơn yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện được thực hiện tương tự như khởi kiện tại Tòa án, theo đó:

Nguyên đơn gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ nhưng mà mình đang có cho Tòa án có thẩm quyền khắc phục vụ án theo các phương thức sau đây:

– Nộp trực tiếp tại Tòa án;

– Gửi tới Tòa án qua dịch vụ bưu chính;

– Nộp trực tuyến điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét yêu cầu và ra một trong các quyết định sau đây:

Xem thêm: Thủ tục nhận đơn khởi kiện vụ án dân sự

– Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;

– Thực hiện thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn, nếu vụ án có đủ điều kiện để khắc phục theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật này;

– Chuyển vụ án cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án khác;

Trả lại đơn khởi kiện cho người yêu cầu nếu vụ việc ko thuộc thẩm quyền khắc phục của Toà án.

Bạn thấy bài viết Mẫu đơn xin sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện và hướng dẫn soạn thảo cụ thể nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu đơn xin sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện và hướng dẫn soạn thảo cụ thể nhất bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Kiến thức chung

Nguồn: thpttranhungdao.edu.vn

Xem thêm:  Bảng Xếp Hạng Sự Giàu Có Của 12 Cung Hoàng Đạo Trong Năm 2020

Viết một bình luận