Mẫu đơn xin nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y mới nhất

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y mới nhất tại thpttranhungdao.edu.vn

Các vấn đề pháp lý liên quan tới nhập khẩu thuốc, vật liệu làm thuốc? Hồ sơ nhập khẩu thuốc thú y, vật liệu được quy định như thế nào? Mẫu đăng ký nhập khẩu vật liệu, thuốc thú y? Hướng dẫn mẫu đơn xin nhập khẩu vật liệu, thuốc thú y?

Ngành thú y được quan tâm nhiều hơn lúc có loài trở thành thực phẩm thiết yếu, có loài trở thành “bạn” của con người. Việc tiêu thụ, sản xuất, nhập khẩu thuốc thú y và vật liệu được pháp luật quy định cụ thể, đặc thù là hoạt động nhập khẩu. Tư nhân, tổ chức muốn nhập khẩu phải làm đơn xin phép cơ quan có thẩm quyền.

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí 24/7:

1. Các vấn đề pháp lý liên quan tới nhập khẩu thuốc, vật liệu làm thuốc cựu truyền?

– Hồ sơ nhập khẩu thuốc thú y chưa có giấy chứng thực lưu hành phục vụ nguy cấp phòng, chống dịch bệnh động vật, khắc phục hậu quả thiên tai, bao gồm:

+ Đơn đăng ký nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXII ban hành kèm theo Thông tư này. Còn gửi qua email (word, excel);

+ Bản sao Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp có ngành, nghề thích hợp của tổ chức, tư nhân yêu cầu cấp phép nhập khẩu thuốc thú y;

+ Giấy chứng thực Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) hoặc giấy chứng thực hệ thống quản lý chất lượng (ISO) hoặc các giấy chứng thực tương đương khác đối với một số hóa chất thông dụng;

+ Giấy chứng thực lưu hành thành phầm (CFS, CPP, MA) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp;

+ Phiếu phân tích chất lượng thành phầm (CoA) của nhà sản xuất;

+ Nhãn thành phầm.

Hồ sơ nhập khẩu mẫu thuốc thú y để kiểm nghiệm, khảo nghiệm và đăng ký lưu hành bao gồm:

+ Đơn đăng ký nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXII ban hành kèm theo Thông tư này. Còn gửi qua email (word, excel);

+ Bản sao Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của tổ chức, tư nhân yêu cầu cấp phép nhập khẩu thuốc thú y đối với trường hợp tổ chức nhập khẩu lần đầu;

+ Giấy chứng thực Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) hoặc giấy chứng thực hệ thống quản lý chất lượng (ISO) hoặc các giấy chứng thực tương đương khác đối với một số hóa chất thông dụng;

+ Giấy chứng thực lưu hành thành phầm (CFS, CPP, MA) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp;

+ Phiếu phân tích chất lượng thành phầm (CoA) của nhà sản xuất;

Tóm tắt tính năng thành phầm.

– Hồ sơ nhập khẩu thuốc thú y tham gia triển lãm, hội chợ, nghiên cứu khoa học bao gồm:

+ Đơn đăng ký nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXII ban hành kèm theo Thông tư này. Còn gửi qua email (word, excel);

+ Bản sao Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của tổ chức, tư nhân yêu cầu cấp phép nhập khẩu thuốc thú y đối với trường hợp tổ chức nhập khẩu lần đầu;

+ Bản sao tài liệu chứng minh mục tiêu nhập khẩu thuốc thú y;

+ Phiếu phân tích chất lượng thành phầm (CoA) của nhà sản xuất;

+ Tóm tắt đặc tính thành phầm;

+ Nhãn thành phầm.

– Hồ sơ nhập khẩu thuốc thú y để chữa bệnh cho động vật tạm nhập, tái xuất qua lãnh thổ Việt Nam; tạm nhập tái xuất, gia công xuất khẩu theo hợp đồng ký kết với tổ chức, tư nhân nước ngoài, bao gồm:

+ Đơn đăng ký nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXII ban hành kèm theo Thông tư này. Còn gửi qua email (word, excel);

+ Phiếu phân tích chất lượng thành phầm (CoA) của nhà sản xuất;

+ Bản sao tài liệu chứng minh mục tiêu nhập khẩu thuốc thú y;

+ Nhãn thành phầm.

– Hồ sơ nhập khẩu vật liệu, thuốc thú y, vi sinh vật để nghiên cứu, sản xuất thuốc thú y, chẩn đoán, kiểm nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y

+ Đơn đăng ký nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXII ban hành kèm theo Thông tư này. Còn gửi qua email (word, excel);

+ Bản sao Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của tổ chức, tư nhân yêu cầu cấp phép nhập khẩu thuốc thú y đối với trường hợp tổ chức nhập khẩu lần đầu;

+ Phiếu phân tích chất lượng thành phầm (CoA) của nhà sản xuất;

+ Tóm tắt đặc tính thành phầm;

+ Nhãn thành phầm.

– Hồ sơ nhập khẩu thuốc thú y do các tổ chức quốc tế trợ giúp và các hình thức nhập khẩu phi mậu dịch khác.

+ Đơn đăng ký nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXII ban hành kèm theo Thông tư này. Còn gửi qua email (word, excel);

+ Bản sao Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp có ngành, nghề thích hợp của tổ chức, tư nhân yêu cầu cấp phép nhập khẩu thuốc thú y;

+ Giấy chứng thực Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) hoặc giấy chứng thực hệ thống quản lý chất lượng (ISO) hoặc các giấy chứng thực tương đương khác đối với một số hóa chất thông dụng;

+ Giấy chứng thực lưu hành thành phầm (CFS, CPP, MA) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp;

+ Phiếu phân tích chất lượng thành phầm (CoA) của nhà sản xuất;

+ Nhãn thành phầm.

– Hồ sơ nhập khẩu vật liệu dùng trong thú y bao gồm:

+ Đơn đăng ký nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXII ban hành kèm theo Thông tư này. Còn gửi qua email (word, excel);

+ Giấy chứng thực Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) hoặc giấy chứng thực hệ thống quản lý chất lượng (ISO) hoặc các giấy chứng thực tương đương khác đối với một số hóa chất thông dụng;

+ Giấy chứng thực lưu hành thành phầm (CFS, CPP, MA) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp;

+ Phiếu phân tích chất lượng thành phầm (CoA) của nhà sản xuất;

+ Bản sao Giấy chứng thực đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y của cơ sở yêu cầu cấp phép nhập khẩu do Cục Thú y cấp đối với cơ sở lần đầu nhập khẩu vật liệu thú y;

+ Báo cáo số lượng, mục tiêu sử dụng vật liệu kháng sinh, địa chỉ cơ sở sắm vật liệu kháng sinh của lô vật liệu kháng sinh nhập khẩu trước đó lúc nộp hồ sơ đăng ký nhập khẩu vật liệu kháng sinh đợt tiếp theo, theo Cục Thú y . dịch vụ y tế theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIV ban hành kèm theo Thông tư này.

– Hồ sơ nhập khẩu vắc xin, vi sinh vật có tên trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc đã có giấy chứng thực lưu hành tại Việt Nam bao gồm:

+ Phiếu đăng ký nhập khẩu vắc xin, vi sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIII ban hành kèm theo Thông tư này và gửi qua thư điện tử (word, excel);

+ Bản sao Giấy chứng thực đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y của cơ sở yêu cầu cấp phép nhập khẩu do Cục Thú y cấp đối với tổ chức nhập khẩu lần đầu.

– Các giấy chứng thực GMP, ISO, CFS, CPP, MA, CoA trong hồ sơ đăng ký có thể xuất trình bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan đăng ký.

– Giấy phép nhập khẩu vật liệu, thuốc thú y có thời hạn tối đa là 01 năm kể từ ngày cấp.

Tương tự, trong mọi trường hợp doanh nghiệp phải làm đơn đăng ký nhập khẩu theo mẫu do Bộ Nông nghiệp và Tăng trưởng nông thôn ban hành.

2. Hồ sơ nhập khẩu thuốc thú y, vật liệu là gì?

Đơn yêu cầu nhập khẩu vật liệu, thuốc thú y là văn bản của doanh nghiệp gửi cơ quan có thẩm quyền để được phép nhập khẩu lúc phục vụ đủ các điều kiện.

Đơn xin nhập khẩu thuốc, vật liệu làm thuốc thú y phải là căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét cho phép, ko cho phép nhập khẩu, đồng thời là căn cứ để quản lý việc nhập khẩu thuốc, vật liệu làm thuốc thú y. thuốc thú y. Định lượng. thuốc

3. Hồ sơ đăng ký nhập khẩu vật liệu, thuốc thú y:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

(vị trí), ngày….. tháng… năm..

HỒ SƠ NHẬP KHẨU THUỐC THỰC VẬT

Kính gửi: Cục Thú y

Căn cứ nhu cầu nhập khẩu thuốc thú y, vật liệu làm thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh vật học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, trừ Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam, mục tiêu:

□ Sử dụng Quà tặng, quà tặng

□ Hội chợ Tham gia Thương nghiệp

□ Rà soát mẫu

□ Test Dùng cho vật nuôi nhập khẩu

một cái khác

Chúng tôi xin nhập khẩu các loại thuốc thú y và vật liệu sau:

TT

Tên thành phầm

Số lô thành phầm cho vật liệu

nhà sản xuất

nước sản xuất

Đơn vị

Số lượng nhập khẩu

thành tiền

Trước hết

2

3

4

5

6

7

số 8

Tổng trị giá đơn hàng (Bằng chữ):…….

Cửa khẩu nhập: ………….

Thời kì nhập khẩu dự kiến: ………….

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4. Hướng dẫn mẫu đăng ký nhập khẩu vật liệu, thuốc thú y:

– Thông tin của tổ chức, doanh nghiệp: Doanh nghiệp phải ghi rõ tên (ví dụ: Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn Kim Sơn); địa chỉ trụ sở chính (số nhà, tên đường, khu phố, huyện, thành thị,..); số điện thoại hoặc đường dây điện thoại thông thường của doanh nghiệp; địa chỉ email hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp.

– Người làm đơn phải ghi rõ nơi viết đơn và ngày, tháng, năm viết đơn.

– Mục tiêu: Người nộp đơn ghi lại mục tiêu cụ thể, nếu mục tiêu khác thì phải ghi rõ mục tiêu khác là gì.

– Người đăng ký khai báo rõ ràng thành phầm theo số trật tự, số lô của thành phầm về vật liệu, nước sản xuất, nhà sản xuất, số lượng nhập khẩu, đồng tiền (bằng số).

– Cửa khẩu nhập: Ghi tên cửa khẩu và địa chỉ của cửa khẩu đó.

– Đại diện tổ chức, doanh nghiệp ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo mẫu dấu riêng của doanh nghiệp.

Bạn thấy bài viết Mẫu đơn xin nhập khẩu thuốc, vật liệu làm thuốc thú y mới nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu đơn xin nhập khẩu thuốc, vật liệu làm thuốc thú y mới nhất bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Kiến thức chung

Nguồn: thpttranhungdao.edu.vn

Xem thêm:  Hướng dẫn chi tiết đầy đủ cho bạn mới tập tành thêu thùa

Viết một bình luận