Mẫu đơn đề nghị gia hạn thời gian nhập điểm và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Bạn đang xem: Mẫu đơn đề nghị gia hạn thời gian nhập điểm và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất tại thpttranhungdao.edu.vn

Mẫu đơn đề xuất gia hạn thời kì nhập điểm là gì? Mẫu đơn đề xuất gia hạn thời kì nhập điểm? Hướng dẫn làm đơn? Các thông tin liên quan?

Mỗi một kì học kết thúc, cuối kì lúc đã chấm xong bài thi cho học trò thì sẽ thực hiện nhập điểm bao gồm các đầu điểm như đã quy định cho học trò, việc nhập điểm là một khâu hết sức quan trọng vì nó giám định kết quả cho học trò, yêu cầu sự xác thực và thận trọng trong việc nhập điểm. Nhưng trong một số trường hợp, vì một lí do nào đó nhưng mà Thầy cô giáo nhập điểm chậm, ko nộp bảng điểm đúng hạn nhà trường đã giao, tác động tới công việc quản lý của nhà trường, vậy muốn đề xuất thời gia hạn thời kì nhập điểm thì cần phải làm gì? mẫu đơn như thế nào? Mời độc giả theo dõi bài viết dưới đây.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí:

1. Mẫu đơn đề xuất gia hạn thời kì nhập điểm là gì?

Mẫu đơn đề xuất gia hạn thời kì nhập điểm là mẫu đơn với các thông tin của thầy cô giáo, lí do… về việc ko nhập điểm kịp quy định của nhà trường, ko hoàn thành đúng thời kì để đề xuất gia hạn thêm thời kì nhập điểm.

Mẫu đơn xin gia hạn thời kì nhập điểm là mẫu đơn được tư nhân thầy cô giáo lập ra để xin được gia hạn thời kì nhập điểm

2. Mẫu đơn đề xuất gia hạn thời kì nhập điểm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Gia hạn thời kì nhập điểm

Kính gửi:

– Lãnh đạo Khoa ……………..

– Phòng Tập huấn Trường ………

Tôi tên là: ……..

Đơn vị: ……

Chịu trách nhiệm nhập điểm các học phần: ……..

Mã lớp học phần: ……….

Theo quy định của Trường, tôi đã trễ hạn nhập điểm của các lớp học phần do tôi phụ trách trong học kỳ……….. năm học…………… như sau:

TT Mã lớp HP Tên học phần Hạn nhập điểm
1
2

Tôi làm đơn này đề xuất Phòng Tập huấn cho tôi được gia hạn thời kì nhập điểm thêm 03 ngày.

Tôi xin nghiêm túc rút kinh nghiệm để ko lặp lại sự chậm trễ nhập điểm lần sau.

Khoa Quản lý giảng dạy

(Ký và ghi rõ họ tên)

……., ngày…tháng…năm….

Giảng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Phòng Tập huấn

Phòng Tập huấn đồng ý gia hạn thêm 03 ngày, kể từ ngày ……… tháng ……… năm 20…

3. Hướng dẫn viết đơn:

Ghi rõ thông tin tạ các mục:

Tôi tên là:

Đơn vị:

Chịu trách nhiệm nhập điểm các học phần:

Mã lớp học phần:

các học phần chịu trách nhiệm nhập điểm là gì, ghi rõ từng học phần

Gửi lên phòng tập huấn phê duyệt

4. Các thông tin liên quan:

Tại Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế giám định, xếp loại học trò trung học cơ sở và học trò trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn quy định các nội dung như:

+ Liên kết giữa giám định bằng nhận xét và giám định bằng điểm số đối với các môn học còn lại:

+ Giám định bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học trò trong quá trình học tập môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành.

+ Giám định bằng điểm số kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn tri thức, kỹ năng đối với môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành. Kết quả giám định theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10.”.

+ Đối với các môn học liên kết giữa giám định bằng nhận xét và giám định bằng điểm số: nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi, kết quả học tập môn học sau mỗi học kì, cả năm học; tính điểm trung bình môn học và tính điểm trung bình các môn học sau mỗi học kì, cả năm học;”.

Các loại rà soát, giám định gồm:

+ Rà soát, giám định thường xuyên:

+ Rà soát, giám định thường xuyên được thực hiện trong quá trình dạy học và giáo dục, nhằm rà soát, giám định quá trình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện của học trò theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành;

+ Rà soát, giám định thường xuyên được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua: hỏi – đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, thành phầm học tập;

+ Số lần rà soát, giám định thường xuyên ko giới hạn bởi số điểm rà soát, giám định thường xuyên quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này.

Rà soát, giám định định kì như sau:

– Rà soát, giám định định kì được thực hiện sau mỗi thời kỳ giáo dục nhằm giám định kết quả học tập, rèn luyện và mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học trò theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành;

– Rà soát, giám định định kì, gồm rà soát, giám định giữa kì và rà soát, giám định cuối kì, được thực hiện thông qua: bài rà soát (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập.

+ Thời kì làm bài rà soát, giám định định kì bằng bài rà soát trên giấy hoặc trên máy tính từ 45 phút tới 90 phút, đối với môn chuyên tối đa 120 phút. Đề rà soát được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề, phục vụ theo mức độ cần đạt của môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn ban hành.

+ Đối với bài thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí giám định trước lúc thực hiện.

Hệ số điểm rà soát, giám định thường xuyên và định kì là:

+ Điểm rà soát, giám định thường xuyên (viết tắt là ĐĐGtx): tính hệ số 1;

+ Điểm rà soát, giám định giữa kì (viết tắt là ĐĐGgk): tính hệ số 2;

+ Điểm rà soát, giám định cuối kì (viết tắt là ĐĐGck): tính hệ số 3.”.

Số điểm rà soát, giám định và cách cho điểm Như sau:

+ Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT quy định: Thực hiện giám định các môn học (trừ các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục được giám định bằng nhận xét kết quả học tập theo 2 mức: Đạt yêu cầu và chưa đạt yêu cầu) theo phương thức liên kết giữa giám định bằng nhận xét và giám định bằng điểm số. Cụ thể:

+ Giám định bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học trò trong quá trình học tập môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

+ Giám định bằng điểm số kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn tri thức, kỹ năng đối với môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành. Kết quả giám định theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10.

+ Về cách tính kết quả môn học và kết quả các môn học sau mỗi học kỳ, cả năm học, thay vì “Tính điểm trung bình môn học và tính điểm trung bình các môn học” theo quy định hiện hành, thì đối với các môn học liên kết giữa giám định bằng nhận xét và giám định bằng điểm số, thầy cô giáo thực hiện “nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi, kết quả học tập môn học sau mỗi học kì, cả năm học; tính điểm trung bình môn học và tính điểm trung bình các môn học sau mỗi học kì, cả năm học”.

Bổ sung thêm hình thức rà soát trên máy tính để giám định học trò THCS, THPT như sau:

Theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT quy định các loại rà soát, giám định đối với học trò THCS, THPT gồm:

+ Rà soát, giám định thường xuyên; rà soát, giám định định kì thì  So với quy định hiện hành tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT “Rà soát thường xuyên gồm: Rà soát mồm, rà soát viết dưới 01 tiết, rà soát thực hành dưới 01 tiết” và “Rà soát định kỳ gồm: Rà soát viết từ 1 tiết trở lên; rà soát thực hành từ 1 tiết trở lên; rà soát học kỳ”,

+ Thông tư mới yêu cầu việc rà soát, giám định thường xuyên được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua: hỏi – đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, thành phầm học tập. Số lần rà soát, giám định thường xuyên ko giới hạn bởi số điểm rà soát, giám định thường xuyên. Rà soát, giám định định kì, gồm rà soát, giám định giữa kì và rà soát, giám định cuối kì, được thực hiện thông qua: bài rà soát (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập.

+ Tương tự, từ ngày 11/10/2020, các trường sẽ vận dụng rà soát trên máy tính là hình thức giám định mới cho học trò THCS, học trò THPT.

Vậy Thời kì làm bài rà soát, giám định định kì bằng bài rà soát trên giấy hoặc trên máy tính từ 45 phút tới 90 phút, đối với môn chuyên tối đa 120 phút. Về hệ số điểm rà soát, giám định thường xuyên và định kì: Điểm rà soát, giám định thường xuyên tính hệ số 1; điểm rà soát, giám định giữa kì tính hệ số 2; điểm rà soát, giám định cuối kì tính hệ số 3. Điểm các bài rà soát là số nguyên hoặc số thập phân được lấy tới chữ số thập phân thứ nhất sau lúc làm tròn số.

Điều kiện Xét lên lớp đối với học trò khuyết tật như sau:

Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT bổ sung quy định về xét lên lớp vận dụng riêng đối với học trò khuyết tật: “Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập các môn học, hoạt động giáo dục của học trò khuyết tật để xét lên lớp đối với học trò khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung hoặc căn cứ vào kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục tư nhân đối với học trò khuyết tật ko giải quyết được chương trình giáo dục chung để xét lên lớp”.

Tặng giấy khen cho học trò đạt thành tích nổi trội hoặc có tiến bộ vượt trội trong học tập, rèn luyện theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT nêu rõ, lúc xét xác nhận danh hiệu học trò, nếu đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực loại giỏi thì xác nhận đạt danh hiệu học trò giỏi học kì hoặc cả năm học; nếu đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên và học lực từ loại khá trở lên thì xác nhận đạt danh hiệu học trò tiên tiến học kì hoặc cả năm học.

Trên đây là những thông tin cụ thể về Mẫu đơn và Hướng dẫn làm đơn xin đề xuất gia hạn thời kì nhập điểm cho học trò, sinh viên, Như chúng ta đã biết thì kết quả học tập ko những phụ thuộc vào bài thi, bài rà soát nhưng mà còn phụ thuộc vào sự ghi nhận vào sổ ghi điểm của thầy cô giáo ghi nhận kết quả cho học trò sinh viên, vì thế nếu thầy cô giáo nhập điểm chậm thì hãy xin gia hạn thòi gian nhập điểm đê hoàn thành nhanh nhất có thể.

Bạn thấy bài viết Mẫu đơn đề xuất gia hạn thời kì nhập điểm và hướng dẫn viết đơn cụ thể nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu đơn đề xuất gia hạn thời kì nhập điểm và hướng dẫn viết đơn cụ thể nhất bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Kiến thức chung

Nguồn: thpttranhungdao.edu.vn

Xem thêm:  Văn khấn Cúng Ông Công Ông Táo và Sắm Lễ

Viết một bình luận