Mẫu biên bản nghiệm thu công việc thi công cọc khoan nhồi mới nhất

Bạn đang xem: Mẫu biên bản nghiệm thu công việc thi công cọc khoan nhồi mới nhất tại thpttranhungdao.edu.vn

Hồ sơ nghiệm thu xây cất cọc khoan nhồi bao gồm những gì? Mẫu biên bản nghiệm thu xây cất cọc khoan nhồi ? Hướng dẫn thay đổi nhật ký nghiệm thu khối lượng khoan? Kiểm soát và nghiệm thu khối lượng xây cất nhàm chán?

Nghiệm thu công việc là việc rà soát, nghiệm thu, kiểm định công trình sau lúc xây cất xây dựng. Được hiểu đúng là rà soát chất lượng công trình sau lúc xây dựng để đưa vào sử dụng. Quá trình nghiệm thu được cơ quan có thẩm quyền thực hiện dựa trên các bản vẽ, đo đạc chất lượng công trình đã xây dựng, từ đó quyết định công trình có đủ chất lượng, kỹ thuật để đưa vào công trình hay ko. sử dụng hay ko.

Việc xây cất cọc khoan nhồi cũng là một trong những thứ tự phải nghiệm thu trước lúc đưa vào sử dụng, bài viết này Trường THPT Trần Hưng Đạo sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Biên bản nghiệm thu cọc khoan nhồi và hướng dẫn thay đổi. cụ thể.

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí 24/7:

1. Biên bản nghiệm thu xây cất cọc khoan nhồi gồm những gì?

Nhật ký nghiệm thu xây cất cọc khoan nhồi là biên bản dùng cho các công trình xây dựng, biên bản được lập để giám định kết quả xây cất cọc khoan nhồi. Biên bản cung ứng đầy đủ thông tin về dự án cũng như kết quả thẩm định dự án. Nội dung mẫu biên bản nghiệm thu xây cất cọc khoan nhồi cũng tương tự như các biên bản khác, trình bày đầy đủ các thông tin cơ bản của công trình, nhân vật thực hiện và trình diễn rõ ràng các thành phần trực tiếp tham gia. chấp thuận. Biên bản cung ứng thông tin từ ban quản lý dự án, đại diện nhà thầu xây cất cùng với nhiều thông tin tư nhân, chức vụ rõ ràng.

Biên bản nghiệm thu công trình cọc khoan nhồi được lập nhằm giám định kết quả công việc, báo cáo các thông tin cơ bản của công trình, hạng mục công trình, trong đó nêu rõ chất lượng công việc và thành phần tham gia nghiệm thu.

2. Mẫu biên bản nghiệm thu xây cất cọc khoan nhồi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————

SỐ BIÊN BẢN…….. THI CÔNG CÔNG TRÌNH: THI CÔNG CÔNG TRÌNH VŨ KHOAN.

Tác phẩm: …..(1)

Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu công việc, hợp đồng, dự án mới nhất 2022

Loại:…

1. Nơi nhận: (2)

2. Bộ phận trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Đại diện Ban quản lý dự án (hoặc đại diện nhà thầu GS Consulting).

– Ông:…….. Chức vụ:……

Đại diện nhà thầu xây cất:

– Anh ta: …. Chức vụ: ……

3. Thời khắc nghiệm thu:

Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu công trình sử dụng năm 2023

Mở màn:……..giờ……ngày……tháng………………

Kết thúc:…….giờ……ngày……tháng………….

Tại công trường: …..

4. Nhận định công việc xây dựng đã thực hiện:

một. Về hồ sơ làm căn cứ xét tuyển:

– Đơn nghiệm thu của nhà thầu xây cất.

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ xây cất và các nội dung thay đổi thiết kế đã được phê duyệt:

Số thiết kế: (3)

Xem thêm: Biểu mẫu và hướng dẫn lập biên bản nghiệm thu vật tư đầu vào

– Tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng vận dụng: (4)

– Các tài liệu kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây cất.

– Kết quả thí nghiệm, rà soát chất lượng vật tư thiết bị sử dụng, thí nghiệm khoan lỗ và quan trắc đổ bê tông: (Xem thêm ở phần ghi chú).

– Nhật ký xây cất, tổng quan và các tài liệu liên quan khác.

b. Về chất lượng công trình: (5)

c. Ý kiến ​​khác nếu có:

5. Kết bài: (6).

PHÒNG KIỂM SOÁT THI CÔNG

Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình mới nhất

(Ký, ghi rõ họ tên)

KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn lập biên bản nghiệm thu cọc khoan nhồi:

Biên bản nghiệm thu công việc khoan là văn bản hành chính nên lúc soạn thảo, các tư nhân phải trình diễn khoa học, rõ ràng, đầy đủ nội dung tiêu ngữ, tiêu ngữ.

(1) Nhập tên công việc nghiệm thu

(2) Ghi rõ số lượng cọc thử

(3) Ghi rõ tên và số hiệu bản vẽ thiết kế

(4) Nêu tiêu chuẩn, quy chuẩn vận dụng

Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử chạy ko tải mới nhất

(5) Ghi rõ chất lượng công trình xây dựng đạt yêu cầu hay ko đạt yêu cầu theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

(6) Cần ghi rõ chấp nhận hay ko chấp nhận chấp nhận để tiếp tục thực hiện các công việc tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sơ sót (nếu có) phải tu sửa, hoàn thiện trước lúc thực hiện công việc tiếp theo

4. Rà soát, nghiệm thu xây cất cọc khoan nhồi:

Trước tiên, chất lượng cọc được rà soát trong tất cả các thời kỳ xây cất, được lập biên bản thống nhất giữa các đối tác tham gia nghiệm thu.

Thứ hai, Rà soát dung dịch khoan

Trước tiên, dung dịch khoan phải được sẵn sàng trong các bể có dung tích đủ lớn, được pha với nước sạch, cách pha tùy thuộc vào loại bentonite, điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy văn khu vực xây cất. Đảm bảo giữ nguyên vẹn thành hố khoan trong suốt quá trình khoan tạo lỗ, đặt cốt thép, siêu âm ống rà soát, đặt sẵn ống khoan rút lõi đáy cọc (nếu có), cẩu lắp ống bê tông, sàn công việc.. Chiều dày lớp trầm tích đáy cọc ko được vượt quá các trị giá sau:

– Cọc: ko quá 5 cm;

– Ma sát + chống trụ: ko quá 10 cm.

Thứ hai, Rà soát dung dịch khoan bằng thiết bị thích hợp. Tỷ trọng của dung dịch mới pha được rà soát chất lượng hàng ngày, phép đo tỷ trọng phải chuẩn xác tới 0,005 g/cm³. Các thử nghiệm để rà soát dung dịch bentonite phải được thực hiện như quy định trong Bảng 1 cho mỗi lô bentonite mới trộn. Lúc nghiệm thu phải rà soát tỷ trọng, độ nhớt, hàm lượng cát, pH cho từng cọc. Trước lúc đổ bê tông, nếu rà soát mẫu dung dịch ở độ sâu khoảng 0,5 m tính từ đáy, khối lượng riêng vượt quá 1,25 g/cm³, hàm lượng cát vượt quá 8%, độ nhớt vượt quá 28 s. Có giải pháp làm sạch đáy hố khoan để đảm bảo chất lượng cọc.

Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu ứng dụng và hướng dẫn thay đổi cụ thể nhất

Thứ ba, Rà soát lỗ khoan

Rà soát tình trạng của lỗ theo các thông số trong tiêu chuẩn quy định, sai số cho phép của chồng lỗ do thiết kế quy định.

Thứ tư, Rà soát cốt thép

Sai số cho phép đối với lồng cốt thép do thiết kế quy định và tham khảo tại Bảng 4.

1. Khoảng cách giữa các lõi ± 10 mm

2. Khoảng cách của đai hoặc lò xo gia cố ±20 mm

3. Đường kính lồng thép ± 10 mm

4. Chiều dài lồng thép ± 50 mm

Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu bộ xây dựng mới nhất

Thứ năm, Rà soát chất lượng bê tông thân cọc

Trước tiên, bê tông phải được rà soát trước lúc đổ. Mỗi đống lấy 3 tổ mẫu cho các phần đầu, giữa và trên cùng của đống, mỗi tổ 3 mẫu.

Cốt liệu, nước và xi măng được lấy mẫu và thí nghiệm theo quy định đối với công việc bê tông. Bóp mẫu kết quả với lịch sử lô.

Thứ hai, phương pháp siêu âm, tán xạ Gamma, phương pháp ứng suất động nhỏ…và các phương pháp rà soát ko phá hủy khác được sử dụng để giám định chất lượng bê tông cọc đã xây cất, tùy theo mức độ quan trọng. của công trình nhưng thiết kế quy định số lượng cọc cần khống chế. . Đối với các công trình dân dụng và công nghiệp thông thường, số lượng rà soát chất lượng bê tông cọc tối thiểu theo Bảng 5. Cần liên kết 2 hoặc nhiều phương pháp không giống nhau để rà soát. Lúc cọc có độ sâu lớn hơn 30 lần đường kính (L/D > 30), phương pháp rà soát đường ống được xác định trước là phương pháp chính. Nếu có nghi ngờ về các khuyết tật cần thực hiện khoan thử để khẳng định khả năng chịu tải trong khoảng thời gian dài của cọc trước lúc quyết định tu sửa hoặc thay thế. Quyết định cuối cùng do Thiết kế đề xuất và được Chủ đầu tư chấp thuận. Rà soát siêu âm được thực hiện theo TCVN 9396:2012. Thí nghiệm kéo nhỏ được thực hiện theo TCVN 9397:2012.

Thứ ba, Phương pháp khoan rà soát xúc tiếp đáy cọc với đất được thực hiện trong ống định sẵn, đường kính từ 102 mm tới 114 mm cao hơn đỉnh cọc từ 1 m tới 2 m, định sẵn số lượng ống để khoan rút lõi cọc. dưới đây theo quy định của Thiết kế. Lúc đầu cọc tựa trên đá cuội lớn, có thể xảy ra hiện tượng mất nước xi măng ở đáy cọc – lộ đá cuội.

Siêu âm, Khuếch tán Gamma với các ống định sẵn từ 10 tới 25% thể tích

– Phương pháp biến dạng nhỏ 50% cọc

– Khoan rút lõi (nếu cần) 1 tới 2% số lượng cọc

Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy mới nhất

– Khoan rà soát xúc tiếp đất cọc từ 1 tới 3% số lượng cọc

Thứ sáu, Rà soát sức chịu tải của cọc đơn

Trước tiên, sức chịu tải của một cọc đơn được xác định bởi thiết kế. Tuỳ theo mức độ quan trọng của công trình và mức độ phức tạp của điều kiện địa chất công trình nhưng thiết kế quy định số lượng cọc để rà soát sức chịu tải.

Thứ hai, số lượng cọc thử sức chịu lực được quy định cụ thể căn cứ vào mức độ hoàn thiện công nghệ của Nhà thầu, mức độ rủi ro trong quá trình xây cất, tầm quan trọng của công trình nhưng tối thiểu là đường kính của từng loại.1 cọc, tối đa 2% trên tổng tiền lãi. Kết quả nghiệm thu là cơ sở pháp lý để nghiệm thu phần móng cọc.

Thứ ba, phương pháp thử sức chịu tải của từng cọc chủ yếu là thử tĩnh (nén tĩnh, tĩnh rò, nén ngang) theo tiêu chuẩn hiện hành. Đối với các cọc ko thể thí nghiệm tĩnh (cọc trên sông, biển, v.v.) thì sử dụng phương pháp động lực học ứng suất cao (PDA), Osterberg, Statnamic.

Thứ tư, việc thử tĩnh cọc có thể thực hiện trước hoặc sau lúc xây cất cọc đại trà. Để xác định phương án thiết kế, có thể thực hiện thử tĩnh cọc ngoài móng công trình trước lúc xây cất đại trà; Rà soát và nghiệm thu chất lượng công trình, có thể thực hiện nghiệm thu lúc công việc hoàn thành. Đầu cọc thử phải cao hơn đất xung quanh từ 20 cm tới 30 cm và có ống thép dày từ 5 mm tới 6 mm, dài khoảng 1 m để đảm bảo ko bị nứt trong quá trình thử và phản ánh đúng chất lượng thử. trải qua. Thí nghiệm nén tĩnh được thực hiện theo TCVN 9393:2012.

Thứ bảy, Tiếp thu và diễn tập

Việc nghiệm thu công việc ép cọc được lập trên cơ sở các tài liệu sau:

Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử kèm hướng dẫn tải và thay đổi cụ thể nhất

a) Hồ sơ thiết kế được phê duyệt;

b) Biên bản nghiệm thu, khảo sát, định vị trục móng cọc;

c) Kết quả rà soát chất lượng vật liệu, chứng chỉ cốt thép, vật liệu sản xuất tại nhà máy;

d) Kết quả thí nghiệm mẫu bê tông;

e) Hồ sơ nghiệm thu từng đợt xem Phụ lục C; cấu kiện được nghiệm thu theo quy định hiện hành;

f) Cọc theo hồ sơ hoàn công có thuyết minh sai lệch theo bình đồ và chiều sâu kèm theo cọc bổ sung, thay đổi thiết kế đã được phê duyệt;

h) Kết quả thí nghiệm để rà soát tổng khối lượng (siêu âm, thí nghiệm kéo nhỏ (PIT)…) theo quy định của Thiết kế;

g) Kết quả thí nghiệm rà soát sức chịu tải của cọc.

Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu thiết kế công trình xây dựng mới nhất

Trên đây là toàn thể bài viết “Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng khoan cắt công trình mới nhất”, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trường THPT Trần Hưng Đạo để được tư vấn cụ thể nhất!

Bạn thấy bài viết Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây cất cọc khoan nhồi mới nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây cất cọc khoan nhồi mới nhất bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Kiến thức chung

Nguồn: thpttranhungdao.edu.vn

Xem thêm:  7 thứ kiêng kỵ không nên tặng nhau trong ngày tết

Viết một bình luận