Loại cơ cấu dân số nào thể hiện được tình hình sinh tử tuổi thọ khả năng phát triển dân số và nguồn lao động của một quốc gia?

Xem thêm:  Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Viết một bình luận