Lịch sử 7 Bài 18: Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400 – 1407) Soạn Sử 7 trang 77 sách Chân trời sáng tạo

Xem thêm:  Nguy cơ đột tử từ môn thể thao được nhiều người yêu thích, nếu có 3 dấu hiệu này phải ngừng tập ngay

Viết một bình luận