Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 88 SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Xem thêm:  Soạn bài Tập làm Văn: Viết thư gửi một bạn ở trường khác

Viết một bình luận