Hướng dẫn cách tìm bội chung nhỏ nhất nhanh nhất đơn giản nhất

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách tìm bội chung nhỏ nhất nhanh nhất đơn giản nhất tại thpttranhungdao.edu.vn

Làm thế nào để tìm bội số chung nhỏ nhất? nhanh nhất bằng cách nào? Đây có nhẽ là câu hỏi được rất nhiều các em học trò lớp 6. Để giúp các em giải bài tập trắc nghiệm ít gặp nhất một cách đơn giản hơn thông qua việc tìm hiểu cụ thể, hãy cùng Trường THPT Trần Hưng Đạo tìm hiểu kỹ hơn ngay trong bài viết sau đây.

Cách tìm BCNN dựa trên khái niệm

BC của hai số a, b được kí hiệu là: BC (a, b)

Tương tự, tập trung các BC của a, b, c được kí hiệu là: BC (a, b, c)

Ví dụ: Tìm BC (3, 4).

Phần tử chung của B (3) và B (4) là: 0; thứ mười hai; 24; 36; …

Vậy BC (3, 4) = {0; thứ mười hai; 24; 36; …}

Có nhiều phương pháp khác nhau để tìm BCNN. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Cách tìm BC (a, b) – tập các ước chung của a và b:

 • Viết tập trung các bội chung của a và bội của b: B (a), B (b);

 • Thực hiện tìm phần tử chung của B (a) và B (b). Đây cũng là các phần tử của BC (a, b).

Ví dụ: Tìm tập trung M gồm các số nhỏ hơn 30 là bội chung của 3; 4 và 6.

Chúng ta có:

B (3) = {0; 3; 6; Số 9; thứ mười hai; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; …}

B (4) = {0; 4; số 8; thứ mười hai; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; …}

B (6) = {0; 6; thứ mười hai; 18; 24; 30; 36; 42; …}

Hiện thời ta có BC (3, 4, 6) = {0; thứ mười hai; 24; 36; …}

Vì M gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 30 nên ta chỉ lấy các phần tử 0; thứ mười hai; 24.

Do đó: M = {0; thứ mười hai; 24}

Bội số chung nhỏ nhất của a và b là số khác 0 nhỏ nhất trong tập trung các bội chung của a và b.

Bội số chung nhỏ nhất của a và b được ký hiệu là:

Bảng hợp lý trạng thái (a, b)

Ví dụ: Tìm bảng hợp lý trạng thái (4, 5).

Tại thời khắc này, số nhỏ nhất khác 0 trong tập trung các bội chung của 4 và 5 là 20. Vậy BCNN (4,5) = 20.

Cách tìm BCNN (a, b):

Tìm BC (a, b);

Tìm số nhỏ nhất khác ko trong tập BC (a, b). Đó là BCNN (a, b).

Ví dụ: Tìm bảng hợp lý trạng thái (6, 8).

Chúng ta có:

B (6) = {0; 6; thứ mười hai; 18; 24; 30; 36; 42; 48; 54; 60; …}

B (8) = {0; số 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56; 64; …}

Tương ứng với BC (6, 8) = {0; 24; 48; …}. Do đó, số khác ko nhỏ nhất trong tập BC (6, 8) là 24.

Hiện thời chúng ta có thể tính BCNN (6, 8) = 24

BC (a, b) là một tập trung và BCNN (a, b) là một số.

Với mọi số tự nhiên khác ko a và b, ta có:

Bảng hợp lý trạng thái (a, 1) = a;

Sao kê Tài khoản (a, b, 1) = BCNN (a, b)

Trong các số đã cho, nếu số lớn nhất là bội của các số còn lại thì bội chung nhỏ nhất của các số đã cho là số lớn nhất.

Nếu a ⋮ b thì BCNN (a, b) = a.

Ví dụ: Tìm báo cáo trạng thái (18, 36).

Vì 36 ⋮ 18, bảng hợp lý trạng thái (18, 36) = 36

Tính bội số chung nhỏ nhất bằng cách tính các số nguyên tố

Một trong những bội số ít phổ quát nhất khác nhưng mà mọi người có thể sử dụng lúc bài toán là các số a và b ko quá lớn là nhân chúng thành các số nguyên tố. Các bước thực hiện như sau:

Phân tích các số thành thừa số nguyên tố để tìm BCNN. (Ảnh: Sưu tầm internet)

 • Bước 1: Phân tích mỗi số đã cho thành các thừa số nguyên tố.

 • Bước 2: Mở đầu chọn các thừa số nguyên tố chung và riêng.

 • Bước 3: Tích các thừa số nguyên tố tìm được ở bước 2, mỗi thừa số sẽ được lấy số mũ lớn nhất và tích đó là BCNN cần tìm.

Ví dụ: Tìm bảng hợp lý trạng thái (8, 18, 30)

Bước 1: Bạn cần nhân 3 số này thành thừa số nguyên tố. Đặc thù:

8 = 2³

18 = 2 × 3²

30 = 2 × 3 × 5

Bước 2: Thực hiện chọn thừa số nguyên tố chung và riêng tuần tự sẽ là 2, 3 và 5. Lúc này, số mũ lớn nhất của 2 là 3, số mũ của 3 là 2 và 5 sẽ là 1.

Bước 3: Hiện thời tích của các số đó sẽ là BCNN của 8, 18, 30 sẽ là 2³ × 3² × 5 = 360

Chú ý:

Trong trường hợp nếu số đã cho là một cặp số đồng nguyên tố thì BCNN là tích của các số đó. Ví dụ: Bảng hợp lý trạng thái (5, 7, 8) = 5 × 7 × 8 = 280

Trong trường hợp các số đã cho, nếu số lớn nhất là bội của các số còn lại thì BCNN là số lớn nhất. Ví dụ: BCNN (12, 16, 48) = 48

Hướng dẫn cách tìm bội chung qua bội chung nhỏ nhất

Tất cả các bội chung của 2 hay nhiều số đều là bội của bội chung nhỏ nhất trong các số đó. Do đó, mọi người cũng có thể tìm BCNN theo các bước sau:

 • Bước 1: Tìm bội chung nhỏ nhất của các số đó.

 • Bước 2: Tìm tập trung các bội của bội chung nhỏ nhất đó. Đây cũng là bộ cần tìm.

Sử dụng BCNN để tìm bội số chung đơn giản. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Ví dụ: Tìm báo cáo trạng thái (24, 72)

Vì 72 ⋮ 24 nên bảng hợp lý trạng thái (72, 24) = 72.

Một số bài tập bội chung nhỏ nhất cho trẻ luyện tập

Dưới đây là tổng hợp một số bài tập tìm bội chung và bội nhỏ nhất để các em vận dụng các phương pháp trên vào thực tiễn.

(Nguồn: Tổng hợp)

Sự kết luận

Đây là thông tin giúp mọi người hiểu rõ hơn Làm thế nào để tìm bội số chung nhỏ nhất?. Về cơ bản, dạng toán này sẽ ko quá khó lúc nắm được yêu cầu và vận dụng các bước nhưng mà Trường THPT Trần Hưng Đạo đã san sớt. Kỳ vọng bạn có thể đạt được kết quả tốt nhờ những kiến ​​thức trên.

xem thêm thông tin chi tiết về Hướng dẫn cách tìm bội chung nhỏ nhất nhanh nhất đơn giản nhất

Hướng dẫn cách tìm bội chung nhỏ nhất nhanh nhất đơn giản nhất

Hình Ảnh về: Hướng dẫn cách tìm bội chung nhỏ nhất nhanh nhất đơn giản nhất

Video về: Hướng dẫn cách tìm bội chung nhỏ nhất nhanh nhất đơn giản nhất

Wiki về Hướng dẫn cách tìm bội chung nhỏ nhất nhanh nhất đơn giản nhất

Hướng dẫn cách tìm bội chung nhỏ nhất nhanh nhất đơn giản nhất -

Làm thế nào để tìm bội số chung nhỏ nhất? nhanh nhất bằng cách nào? Đây có nhẽ là câu hỏi được rất nhiều các em học trò lớp 6. Để giúp các em giải bài tập trắc nghiệm ít gặp nhất một cách đơn giản hơn thông qua việc tìm hiểu cụ thể, hãy cùng Trường THPT Trần Hưng Đạo tìm hiểu kỹ hơn ngay trong bài viết sau đây.

Cách tìm BCNN dựa trên khái niệm

BC của hai số a, b được kí hiệu là: BC (a, b)

Tương tự, tập trung các BC của a, b, c được kí hiệu là: BC (a, b, c)

Ví dụ: Tìm BC (3, 4).

Phần tử chung của B (3) và B (4) là: 0; thứ mười hai; 24; 36; …

Vậy BC (3, 4) = {0; thứ mười hai; 24; 36; …}

Có nhiều phương pháp khác nhau để tìm BCNN. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Cách tìm BC (a, b) - tập các ước chung của a và b:

 • Viết tập trung các bội chung của a và bội của b: B (a), B (b);

 • Thực hiện tìm phần tử chung của B (a) và B (b). Đây cũng là các phần tử của BC (a, b).

Ví dụ: Tìm tập trung M gồm các số nhỏ hơn 30 là bội chung của 3; 4 và 6.

Chúng ta có:

B (3) = {0; 3; 6; Số 9; thứ mười hai; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; …}

B (4) = {0; 4; số 8; thứ mười hai; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; …}

B (6) = {0; 6; thứ mười hai; 18; 24; 30; 36; 42; …}

Hiện thời ta có BC (3, 4, 6) = {0; thứ mười hai; 24; 36; …}

Vì M gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 30 nên ta chỉ lấy các phần tử 0; thứ mười hai; 24.

Do đó: M = {0; thứ mười hai; 24}

Bội số chung nhỏ nhất của a và b là số khác 0 nhỏ nhất trong tập trung các bội chung của a và b.

Bội số chung nhỏ nhất của a và b được ký hiệu là:

Bảng hợp lý trạng thái (a, b)

Ví dụ: Tìm bảng hợp lý trạng thái (4, 5).

Tại thời khắc này, số nhỏ nhất khác 0 trong tập trung các bội chung của 4 và 5 là 20. Vậy BCNN (4,5) = 20.

Cách tìm BCNN (a, b):

Tìm BC (a, b);

Tìm số nhỏ nhất khác ko trong tập BC (a, b). Đó là BCNN (a, b).

Ví dụ: Tìm bảng hợp lý trạng thái (6, 8).

Chúng ta có:

B (6) = {0; 6; thứ mười hai; 18; 24; 30; 36; 42; 48; 54; 60; …}

B (8) = {0; số 8; 16; 24; 32; 40; 48; 56; 64; …}

Tương ứng với BC (6, 8) = {0; 24; 48; …}. Do đó, số khác ko nhỏ nhất trong tập BC (6, 8) là 24.

Hiện thời chúng ta có thể tính BCNN (6, 8) = 24

BC (a, b) là một tập trung và BCNN (a, b) là một số.

Với mọi số tự nhiên khác ko a và b, ta có:

Bảng hợp lý trạng thái (a, 1) = a;

Sao kê Tài khoản (a, b, 1) = BCNN (a, b)

Trong các số đã cho, nếu số lớn nhất là bội của các số còn lại thì bội chung nhỏ nhất của các số đã cho là số lớn nhất.

Nếu a ⋮ b thì BCNN (a, b) = a.

Ví dụ: Tìm báo cáo trạng thái (18, 36).

Vì 36 ⋮ 18, bảng hợp lý trạng thái (18, 36) = 36

Tính bội số chung nhỏ nhất bằng cách tính các số nguyên tố

Một trong những bội số ít phổ quát nhất khác nhưng mà mọi người có thể sử dụng lúc bài toán là các số a và b ko quá lớn là nhân chúng thành các số nguyên tố. Các bước thực hiện như sau:

Phân tích các số thành thừa số nguyên tố để tìm BCNN. (Ảnh: Sưu tầm internet)

 • Bước 1: Phân tích mỗi số đã cho thành các thừa số nguyên tố.

 • Bước 2: Mở đầu chọn các thừa số nguyên tố chung và riêng.

 • Bước 3: Tích các thừa số nguyên tố tìm được ở bước 2, mỗi thừa số sẽ được lấy số mũ lớn nhất và tích đó là BCNN cần tìm.

Ví dụ: Tìm bảng hợp lý trạng thái (8, 18, 30)

Bước 1: Bạn cần nhân 3 số này thành thừa số nguyên tố. Đặc thù:

8 = 2³

18 = 2 × 3²

30 = 2 × 3 × 5

Bước 2: Thực hiện chọn thừa số nguyên tố chung và riêng tuần tự sẽ là 2, 3 và 5. Lúc này, số mũ lớn nhất của 2 là 3, số mũ của 3 là 2 và 5 sẽ là 1.

Bước 3: Hiện thời tích của các số đó sẽ là BCNN của 8, 18, 30 sẽ là 2³ × 3² × 5 = 360

Chú ý:

Trong trường hợp nếu số đã cho là một cặp số đồng nguyên tố thì BCNN là tích của các số đó. Ví dụ: Bảng hợp lý trạng thái (5, 7, 8) = 5 × 7 × 8 = 280

Trong trường hợp các số đã cho, nếu số lớn nhất là bội của các số còn lại thì BCNN là số lớn nhất. Ví dụ: BCNN (12, 16, 48) = 48

Hướng dẫn cách tìm bội chung qua bội chung nhỏ nhất

Tất cả các bội chung của 2 hay nhiều số đều là bội của bội chung nhỏ nhất trong các số đó. Do đó, mọi người cũng có thể tìm BCNN theo các bước sau:

 • Bước 1: Tìm bội chung nhỏ nhất của các số đó.

 • Bước 2: Tìm tập trung các bội của bội chung nhỏ nhất đó. Đây cũng là bộ cần tìm.

Sử dụng BCNN để tìm bội số chung đơn giản. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Ví dụ: Tìm báo cáo trạng thái (24, 72)

Vì 72 ⋮ 24 nên bảng hợp lý trạng thái (72, 24) = 72.

Một số bài tập bội chung nhỏ nhất cho trẻ luyện tập

Dưới đây là tổng hợp một số bài tập tìm bội chung và bội nhỏ nhất để các em vận dụng các phương pháp trên vào thực tiễn.

(Nguồn: Tổng hợp)

Sự kết luận

Đây là thông tin giúp mọi người hiểu rõ hơn Làm thế nào để tìm bội số chung nhỏ nhất?. Về cơ bản, dạng toán này sẽ ko quá khó lúc nắm được yêu cầu và vận dụng các bước nhưng mà Trường THPT Trần Hưng Đạo đã san sớt. Kỳ vọng bạn có thể đạt được kết quả tốt nhờ những kiến ​​thức trên.

[rule_{ruleNumber}]

#Hướng #dẫn #cách #tìm #bội #chung #nhỏ #nhất #nhanh #nhất #đơn #giản #nhất

Bạn thấy bài viết Hướng dẫn cách tìm bội chung nhỏ nhất nhanh nhất đơn giản nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Hướng dẫn cách tìm bội chung nhỏ nhất nhanh nhất đơn giản nhất bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Giáo dục
#Hướng #dẫn #cách #tìm #bội #chung #nhỏ #nhất #nhanh #nhất #đơn #giản #nhất

Xem thêm:  Tiếng Anh giao tiếp lớp 4: 10 chủ đề, 20 mẫu câu thông dụng nhất cho bé

Viết một bình luận