Hiến chương là gì?

Bạn đang xem:
Hiến chương là gì?

tại thpttranhungdao.edu.vn

Có nhẽ chúng ta đã nghe khá nhiều như: Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN… vậy có bao giờ bạn băn khoăn và đặt câu hỏi? Điều lệ là gì?

Dưới đây chúng tôi phân phối cho bạn câu trả lời Điều lệ là gì? Mời các bạn cùng theo dõi.

Điều lệ là gì?

Theo Tự điển luật học trang 186 có giảng giải về Hiến chương như sau:

“ 1. Ở Việt Nam xưa, hiến chương mang tính pháp lý và kỷ luật của nhà nước phong kiến. Ví dụ: “Lịch triều hiến chương loại chí” do Phan Huy Chú biên soạn gồm 10 điều, trong đó có nhiều điều là luật của các triều vua, vd: Quan chức chí (công chức), Quốc Dung chí (luật tài chính, thuế khóa). ). ), Tư pháp hình sự (luật), v.v.

2. Ở châu Âu, hiến chương là văn kiện của nhà vua quy định một cách trịnh trọng các quyền và nghĩa vụ cơ bản của thần dân, có thực chất giống như hiến pháp sau cách mệnh tư sản. Ví dụ: Đại hiến chương của các Hoàng đế Anh năm 1215; Hiến chương lớn về các quyền tự do Hiến chương của vua Lu – I (Louis thứ 18) trong Cơ chế quân chủ tháng 7 của Pháp.

3. Văn kiện ký kết giữa nhiều quốc gia xác lập quan hệ quốc tế, quyền và nghĩa vụ của thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức quốc tế. VĐ. Hiến chương Liên hợp quốc.”

Theo đó, căn cứ vào nội dung của tự điển giảng giải cùng với đặc điểm hiện hành của Hiến chương, có thể hiểu: Hiến chương là một loại điều ước quốc tế được ký kết giữa nhiều bên, quy định mục tiêu và nguyên tắc hoạt động. các quy định về quan hệ quốc tế giữa các đối tác ký kết.

Hiến chương tiếng Anh là charter. Ví dụ: Hiến chương Liên hợp quốc là Hiến chương Liên hợp quốc

Đặc điểm của Điều lệ

sau lúc tìm hiểu Điều lệ là gì? Dưới đây là một số tính năng của điều lệ:

Điều lệ là một loại điều ước quốc tế được ký kết giữa nhiều bên.

Theo Công ước Viên năm 1969 về Luật, các điều ước được ký kết giữa tất cả quốc gia hiệp ước được khái niệm là:“một thỏa thuận quốc tế được ký kết bằng văn bản giữa các Quốc gia và được điều chỉnh bởi pháp luật quốc tế, cho dù được trình bày trong một văn kiện duy nhất hay trong hai hay nhiều văn kiện liên quan tới nhau và bất kỳ tên riêng nào của nó.”

Tùy theo tính chất của các loại văn bản, điều ước quốc tế có thể có những tên gọi riêng như hiến chương, công ước, hiệp ước, hiệp ước, hiệp nghị… Theo đó, hiến chương là tên gọi của điều ước. Nhiều bên ký kết tham gia vào pháp luật quốc tế, đặt ra những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa tất cả quốc gia, như Hiến chương Liên hợp quốc, v.v.

Điều lệ thường là văn bản quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của một số tổ chức quốc tế quan trọng.

Ví dụ, Liên hợp quốc được thành lập thông qua Hiến chương Liên hợp quốc: “…Vì vậy, các Chính phủ của chúng tôi, thông qua đại diện của cơ quan có thẩm quyền hợp thức, nhóm họp tại thị thành San Francisco, đã đồng ý thông qua Hiến chương này và thành lập một Tổ chức Quốc tế có tên là Liên Hợp Quốc. Quốc gia.”

Tuy nhiên, ko phải tổ chức quốc tế nào cũng được thành lập trên cơ sở Hiến chương. Ví dụ, ASEAN là một tổ chức quốc tế được thành lập trên cơ sở một văn kiện chính trị là Tuyên bố Bangkok ra đời ngày 8/8/1967.

Điều lệ thường nêu mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của tổ chức quốc tế, các cơ quan của tổ chức quốc tế, quyền và nghĩa vụ của từng cơ quan, trình tự thành lập, tính chất đại diện của tổ chức quốc tế. thành viên của tổ chức.

– Điều lệ quy định việc kết nạp hội viên mới, những nguyên tắc cơ bản trong hợp tác giữa các hội viên, trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết, quyết định và tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định đó. .

Nội dung của Điều lệ

Điều lệ thường có những nội dung cơ bản như: Lời nói đầu và các chương, điều quy định về: Nhiệm vụ; Cơ cấu tổ chức; Mục tiêu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động; Tác dụng, thẩm quyền, quyền và nghĩa vụ của từng cơ quan, v.v.

Ví dụ:

+ Nội dung Hiến chương Liên hợp quốc: phần mở đầu, 19 chương, 111 điều, gồm: nhiệm vụ chủ yếu của Liên hợp quốc; Cơ cấu tổ chức, mục tiêu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động; Tác dụng, quyền hạn của Liên hợp quốc, của hệ thống các cơ quan, tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc như Đại hội đồng, Hội đồng kiểm soát an ninh, Hội đồng kinh tế – xã hội, Hội đồng quản thác, Tòa án công lý quốc tế Quy chế của Liên hợp quốc Tòa án Công lý Quốc tế của Liên hợp quốc (gồm 5 chương, 70 điều) là một bộ phận cấu thành của Hiến chương Liên hợp quốc.

+ Nội dung Hiến chương ASEAN: Lời nói đầu và 13 Chương, 55 Điều, gồm: Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động; Tình trạng pháp lý; Quy chế Hội ​​viên; Cơ cấu tổ chức; các thiết chế liên quan của ASEAN; Ưu đãi miễn trừ; Ra quyết định; Khắc phục tranh chấp; Tài chính – Ngân sách; Các vấn đề hành chính và thủ tục; Logo và biểu tượng; Quan hệ ngoại giao và các điều khoản chung.

Ý nghĩa của Điều lệ

Điều lệ của mỗi tổ chức quốc tế sẽ có vai trò và ý nghĩa riêng. Tuy nhiên, có thể nói chung ý nghĩa của điều lệ cơ bản bao gồm: Là nền tảng cho sự ra đời và nguyên tắc hoạt động của các tổ chức quốc tế; Quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của tổ chức đó, tạo phạm vi pháp lý cho hoạt động của các chủ thể tham gia tổ chức; Góp phần tăng lên chất lượng, hiệu quả hợp tác giữa các thành viên tham gia tổ chức, có thể trở thành nguồn khắc phục các quan hệ quốc tế của Luật quốc tế, v.v.

Ví dụ: Ý nghĩa của hiến chương ASEAN đối với ASEAN bao gồm việc tạo phạm vi pháp lý vững chắc góp phần tăng lên chất lượng và hiệu quả hợp tác của ASEAN; Tăng lên vị thế quốc tế của ASEAN với các đối tác bên ngoài; góp phần khắc phục những tồn tại và tăng lên chất lượng, hiệu quả các chương trình, hoạt động hợp tác ASEAN…

Trên đây chúng tôi đã mang tới cho các bạn những thông tin cần thiết liên quan tới Điều lệ là gì? Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline trực tuyến để được hỗ trợ nhanh nhất.

xem thêm thông tin chi tiết về
Hiến chương là gì?

Hiến chương là gì?

Hình Ảnh về:
Hiến chương là gì?

Video về:
Hiến chương là gì?

Wiki về
Hiến chương là gì?


Hiến chương là gì?

-

Có nhẽ chúng ta đã nghe khá nhiều như: Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN… vậy có bao giờ bạn băn khoăn và đặt câu hỏi? Điều lệ là gì?

Dưới đây chúng tôi phân phối cho bạn câu trả lời Điều lệ là gì? Mời các bạn cùng theo dõi.

Điều lệ là gì?

Theo Tự điển luật học trang 186 có giảng giải về Hiến chương như sau:

“ 1. Ở Việt Nam xưa, hiến chương mang tính pháp lý và kỷ luật của nhà nước phong kiến. Ví dụ: “Lịch triều hiến chương loại chí” do Phan Huy Chú biên soạn gồm 10 điều, trong đó có nhiều điều là luật của các triều vua, vd: Quan chức chí (công chức), Quốc Dung chí (luật tài chính, thuế khóa). ). ), Tư pháp hình sự (luật), v.v.

2. Ở châu Âu, hiến chương là văn kiện của nhà vua quy định một cách trịnh trọng các quyền và nghĩa vụ cơ bản của thần dân, có thực chất giống như hiến pháp sau cách mệnh tư sản. Ví dụ: Đại hiến chương của các Hoàng đế Anh năm 1215; Hiến chương lớn về các quyền tự do Hiến chương của vua Lu - I (Louis thứ 18) trong Cơ chế quân chủ tháng 7 của Pháp.

3. Văn kiện ký kết giữa nhiều quốc gia xác lập quan hệ quốc tế, quyền và nghĩa vụ của thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức quốc tế. VĐ. Hiến chương Liên hợp quốc.”

Theo đó, căn cứ vào nội dung của tự điển giảng giải cùng với đặc điểm hiện hành của Hiến chương, có thể hiểu: Hiến chương là một loại điều ước quốc tế được ký kết giữa nhiều bên, quy định mục tiêu và nguyên tắc hoạt động. các quy định về quan hệ quốc tế giữa các đối tác ký kết.

Hiến chương tiếng Anh là charter. Ví dụ: Hiến chương Liên hợp quốc là Hiến chương Liên hợp quốc

Đặc điểm của Điều lệ

sau lúc tìm hiểu Điều lệ là gì? Dưới đây là một số tính năng của điều lệ:

Điều lệ là một loại điều ước quốc tế được ký kết giữa nhiều bên.

Theo Công ước Viên năm 1969 về Luật, các điều ước được ký kết giữa tất cả quốc gia hiệp ước được khái niệm là:“một thỏa thuận quốc tế được ký kết bằng văn bản giữa các Quốc gia và được điều chỉnh bởi pháp luật quốc tế, cho dù được trình bày trong một văn kiện duy nhất hay trong hai hay nhiều văn kiện liên quan tới nhau và bất kỳ tên riêng nào của nó.”

Tùy theo tính chất của các loại văn bản, điều ước quốc tế có thể có những tên gọi riêng như hiến chương, công ước, hiệp ước, hiệp ước, hiệp nghị… Theo đó, hiến chương là tên gọi của điều ước. Nhiều bên ký kết tham gia vào pháp luật quốc tế, đặt ra những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa tất cả quốc gia, như Hiến chương Liên hợp quốc, v.v.

Điều lệ thường là văn bản quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của một số tổ chức quốc tế quan trọng.

Ví dụ, Liên hợp quốc được thành lập thông qua Hiến chương Liên hợp quốc: “…Vì vậy, các Chính phủ của chúng tôi, thông qua đại diện của cơ quan có thẩm quyền hợp thức, nhóm họp tại thị thành San Francisco, đã đồng ý thông qua Hiến chương này và thành lập một Tổ chức Quốc tế có tên là Liên Hợp Quốc. Quốc gia."

Tuy nhiên, ko phải tổ chức quốc tế nào cũng được thành lập trên cơ sở Hiến chương. Ví dụ, ASEAN là một tổ chức quốc tế được thành lập trên cơ sở một văn kiện chính trị là Tuyên bố Bangkok ra đời ngày 8/8/1967.

Điều lệ thường nêu mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của tổ chức quốc tế, các cơ quan của tổ chức quốc tế, quyền và nghĩa vụ của từng cơ quan, trình tự thành lập, tính chất đại diện của tổ chức quốc tế. thành viên của tổ chức.

- Điều lệ quy định việc kết nạp hội viên mới, những nguyên tắc cơ bản trong hợp tác giữa các hội viên, trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết, quyết định và tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định đó. .

Nội dung của Điều lệ

Điều lệ thường có những nội dung cơ bản như: Lời nói đầu và các chương, điều quy định về: Nhiệm vụ; Cơ cấu tổ chức; Mục tiêu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động; Tác dụng, thẩm quyền, quyền và nghĩa vụ của từng cơ quan, v.v.

Ví dụ:

+ Nội dung Hiến chương Liên hợp quốc: phần mở đầu, 19 chương, 111 điều, gồm: nhiệm vụ chủ yếu của Liên hợp quốc; Cơ cấu tổ chức, mục tiêu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động; Tác dụng, quyền hạn của Liên hợp quốc, của hệ thống các cơ quan, tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc như Đại hội đồng, Hội đồng kiểm soát an ninh, Hội đồng kinh tế - xã hội, Hội đồng quản thác, Tòa án công lý quốc tế Quy chế của Liên hợp quốc Tòa án Công lý Quốc tế của Liên hợp quốc (gồm 5 chương, 70 điều) là một bộ phận cấu thành của Hiến chương Liên hợp quốc.

+ Nội dung Hiến chương ASEAN: Lời nói đầu và 13 Chương, 55 Điều, gồm: Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động; Tình trạng pháp lý; Quy chế Hội ​​viên; Cơ cấu tổ chức; các thiết chế liên quan của ASEAN; Ưu đãi miễn trừ; Ra quyết định; Khắc phục tranh chấp; Tài chính – Ngân sách; Các vấn đề hành chính và thủ tục; Logo và biểu tượng; Quan hệ ngoại giao và các điều khoản chung.

Ý nghĩa của Điều lệ

Điều lệ của mỗi tổ chức quốc tế sẽ có vai trò và ý nghĩa riêng. Tuy nhiên, có thể nói chung ý nghĩa của điều lệ cơ bản bao gồm: Là nền tảng cho sự ra đời và nguyên tắc hoạt động của các tổ chức quốc tế; Quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của tổ chức đó, tạo phạm vi pháp lý cho hoạt động của các chủ thể tham gia tổ chức; Góp phần tăng lên chất lượng, hiệu quả hợp tác giữa các thành viên tham gia tổ chức, có thể trở thành nguồn khắc phục các quan hệ quốc tế của Luật quốc tế, v.v.

Ví dụ: Ý nghĩa của hiến chương ASEAN đối với ASEAN bao gồm việc tạo phạm vi pháp lý vững chắc góp phần tăng lên chất lượng và hiệu quả hợp tác của ASEAN; Tăng lên vị thế quốc tế của ASEAN với các đối tác bên ngoài; góp phần khắc phục những tồn tại và tăng lên chất lượng, hiệu quả các chương trình, hoạt động hợp tác ASEAN...

Trên đây chúng tôi đã mang tới cho các bạn những thông tin cần thiết liên quan tới Điều lệ là gì? Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline trực tuyến để được hỗ trợ nhanh nhất.

[rule_{ruleNumber}]

#Hiến #chương #là #gì

Bạn thấy bài viết
Hiến chương là gì?

có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về
Hiến chương là gì?

bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Giáo dục
#Hiến #chương #là #gì

Xem thêm:  Ticket là gì? Những lợi ích mà ticket mang lại cho doanh nghiệp

Viết một bình luận