Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy

Bạn đang xem: Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy tại thpttranhungdao.edu.vn

Bài viết Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng ko nào !! Hôm nay, Hãy cùng Asianaairlines.com.vn tìm hiểu Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem nội dung về : “Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy”

Một phần của loạt bài về chính trịThể chế nhà nước Danh sách các thiết chế nhà nước Dân chủ

Chính phủ hỗn hợp Cộng hòa lập hiến Cộng hòa đại nghị Cộng hòa xã hội Cộng hòa tư bản
Chủ nghĩa phát xít Chủ nghĩa cộng sản Nhà nước đơn đảng Nhà nước đa đảng Nhà nước phi đảng phái Chủ nghĩa vô chính phủ Cơ chế đạo tặc Cơ chế thiên tài Tellurocracy Thalassocracy Kritarchy Hierocracy Timocracy Tyrant Thần quyền

Một phần trong loạt bài về Chính trịChính trị đảng phái Phổ chính trị  • Chính trị tả–hữu Cánh tả
Ý thức hệ đảng phái Vô chính phủ Cộng sản Xã hội Dân chủ xã hội Tự do Tự do tư nhân Cộng hòa Tiến bộ (Cấp tiến) Nguyên hợp Dân chủ Dân túy Toàn cầu Quốc tế Môi trường Xanh Đường lối thứ ba Thủ cựu Bảo hoàng Quân chủ Dân tộc (Quốc gia) Nhà nước Tư bản Phát xít Đế quốc Hệ thống đảng phái

Liên minh đảng phái Đảng cầm quyền Đảng đối lập Đảng đa số Đảng thiểu số Liên hợp các đảng phái Mặt trận các đảng phái Danh sách Đảng cộng sản Đảng phái tại Việt Nam Đảng phái tại Hoa Kỳ Đảng phái tại tại Ấn Độ Đảng phái tại Nga Đảng phái tại Trung Quốc Ý thức hệ Chủ đề Chính trị

Dân chủ là một phương pháp ra quyết định tập thể trong đó mọi thành viên đều có quyền ngang nhau lúc tham gia ra quyết định[1]. Dân chủ cũng để chỉ một hình thức nhà nước, trong đó mọi thành viên đều tham gia vào việc ra quyết định về các vấn đề của mình, thường bằng cách bỏ thăm để bầu người đại diện trong quốc hội hoặc thiết chế tương tự.[2] Dân chủ được khái niệm thêm như “chính quyền của nhân dân, đặc thù là: sự thống trị của số đông” hoặc “một chính phủ trong đó quyền lực vô thượng được trao cho người dân và thực hiện bởi họ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một hệ thống đại diện thường liên quan tới việc tổ chức định kỳ các cuộc bầu cử tự do”.[3] Theo nhà khoa học chính trị Larry Diamond, cơ chế dân chủ bao gồm bốn yếu tố chính:

Một hệ thống chính trị cho việc lựa chọn và thay thế các chính phủ thông qua bầu cử tự do và công bình. Sự tham gia tích cực của công dân, trong chính trị và cuộc sống dân sự. Bảo vệ quyền con người của mọi công dân. Pháp quyền, trong đó tất cả mọi công dân đều đồng đẳng trước pháp luật, ko người nào đứng trên pháp luật.[4]

Mục lục

1 Lịch sử 2 Vấn đề cơ bản 2.1 Bầu cử 2.2 Văn hóa dân chủ 2.3 Đa số chuyên chế 2.4 Vai trò của cử tri 2.5 Vai trò các đảng phái 2.6 Vai trò của xã hội dân sự 3 Các hình thức dân chủ cơ bản 3.1 Dân chủ trực tiếp 3.2 Dân chủ đại diện 3.3 Dân chủ bán trực tiếp 4 Các biến thể của nền dân chủ 4.1 Quân chủ lập hiến 4.2 Cộng hòa lập hiến 4.3 Dân chủ tự do 4.4 Dân chủ xã hội chủ nghĩa 5 tác động của dân chủ 5.1 Ổn định chính trị 5.2 Tham nhũng 5.3 Hiệu quả bộ máy nhà nước 5.4 Kinh tế 5.5 Chiến tranh 6 Các tổ chức bảo vệ dân chủ 6.1 Liên Hiệp Quốc 7 Câu nói 8 Thư mục 9 Xem thêm 10 Chú thích 11 kết nối ngoài 11.1 Tiếng Anh 11.2 Tiếng Việt

Lịch sử

Bài cụ thể: Dân chủ tự do, Dân chủ sở hữu dân, và Chuyên chính dân chủ sở hữu dân
Bức tranh thế kỷ XIX của Philipp Foltz mô tả Pericles đang diễn thuyết trước nghị viện Hy Lạp

Dân chủ có xuất xứ từ Hy Lạp cổ điển[5][6]. ngôn từ này xuất hiện trước tiên tại Athena, Hy Lạp trong thế kỷ thứ V TCN với cụm từ δημοκρατία ( (trợ giúp·thông tin) ), “quyền lực của nhân dân”[7] được ghép từ chữ δήμος (dēmos), “nhân dân” và κράτος (kratos), “quyền lực” vào khoảng giữa thế kỷ thứ V tới thứ IV trước Công nguyên để chỉ hệ thống chính trị tồn tại ở một vài thành bang Hy Lạp, nổi trội nhất là Anthena sau cuộc nổi dậy của quần chúng vào năm 508 TCN.[8] Tương truyền, hình thức nhà nước này được Quốc vương Theseus – vị vua khai quốc của thành bang Athena – vận dụng lần trước tiên trong thời kỳ thượng cổ.[9] Chính phủ đó được xem là hệ thống dân chủ trước tiên. Tại đó, người dân bầu cho mọi việc. Nhiều người xem hệ thống tại Athena chỉ diễn tả một phần của nền dân chủ vì chỉ có một thiểu số được bầu cử, trong lúc phái yếu và dân nô lệ ko được phép bầu. Các nền văn hóa khác cũng có đóng góp một cách đáng kể vào thứ tự tăng trưởng của dân chủ như Đông Á, Ấn Độ cổ điển[10], La Mã cổ điển[11], Châu Âu[11], và Nam Bắc Mỹ[12]. Tại các nước Đông Á chịu tác động của Khổng giáo, tuy nhà vua nắm quyền vô thượng nhưng mọi vấn đề quan trọng của quốc gia đều phải được nhà vua đem ra bàn luận với bá quan văn võ. Sau thứ tự thảo luận, nhà vua sẽ là người ra quyết định dựa trên ý kiến của các quan. Đó là cơ chế làm việc tương tự với các nghị viện trong nền dân chủ hiện đại chỉ không giống nhau ở chỗ nhà vua có quyền quyết định tối hậu còn nghị viện ban hành pháp luật dựa trên ý kiến số đông. mặt khác còn có Ngự sử đài có tác dụng hặc tấu tất cả mọi việc nhằm can gián những việc ko đúng hoặc chưa tốt của vua và quan lại. Đây cũng là một định chế làm tăng tính dân chủ của bộ máy nhà nước quân chủ Đông Á.

Nhiều Bạn Cũng Xem  Coalition Là Gì – Nghĩa Của Từ Coalition

Ở mọi nền văn minh, nền dân chủ tồn tại trong các tập thể dân cư như bộ lạc, thị tộc, công xã, làng xã… từ thời thượng cổ, ở nhiều nơi tiếp tục tồn tại cho tới ngày nay trong đó người đứng đầu tập thể sẽ do tập thể bầu chọn. Đó là phương pháp thức tổ chức sơ khai nhất của con người trước lúc nhà nước xuất hiện. Nghĩa của từ “dân chủ” đã thay đổi ngay nhiều lần từ thời Hy Lạp cổ tới nay vì từ thế kỷ thứ XVIII đã có nhiều chính phủ tự xưng là “dân chủ”. Trong cách dùng ngày nay, từ “dân chủ” chỉ tới một chính phủ được dân chọn, ko cần biết bằng cách trực tiếp hay gián tiếp. Quyền đi bầu lúc xưa từ khi những nhóm nhỏ (như những người giàu có thuộc một nhóm dân tộc nào đó) qua thời kì đã được mở rộng trong nhiều bộ luật, nhưng vẫn còn là một vấn đề gây ra tranh cãi liên quan tới các lãnh thổ, khu vực bị tranh chấp có nhiều người nhập cư, và tất cả các nước ko xác nhận các nhóm sắc tộc nào đó.

Trong chính trị học, dân chủ dùng để mô tả cho một vài ít hình thức nhà nước và cũng là một loại triết học chính trị. Mặc dù chưa có một khái niệm thống nhất về “dân chủ”[13], có hai nguyên tắc nhưng bất kỳ một khái niệm dân chủ nào cũng đưa vào. Nguyên tắc thứ nhất là tất cả mọi thành viên của xã hội (công dân) đều có quyền tiếp cận tới quyền lực một cách đồng đẳng và thứ hai, tất cả mọi thành viên (công dân) đều được lợi các quyền tự do được xác nhận rộng rãi.[14][15][16] một vài người khái niệm dân chủ là một “cơ chế của đa số với một vài quyền cho thiểu số”. Chủ quyền nhân dân là một triết lý thường nhật nhưng ko phải lúc nào cũng là động lực để tạo nên một nền dân chủ. Tại một vài quốc gia, dân chủ dựa trên nguyên tắc triết học về quyền đồng đẳng. Nhiều người dùng ngôn từ “dân chủ” như một cách nói tắt của dân chủ tự do, còn bao gồm thêm một vài yếu tố như đa nguyên chính trị, sự đồng đẳng trước pháp luật, quyền kiến nghị các viên chức được bầu nếu cảm thấy bất bình, quyền tự do ngôn luận, hồ sơ tố tụng, quyền tự do công dân, quyền con người, và những yếu tố của xã hội dân sự độc lập với nhà nước.

Dân chủ được gọi là “hình thức nhà nước cuối cùng” và đã lan rộng trên khắp toàn cầu[17]. Dân chủ còn có một khái niệm khác trong lý thuyết hiến pháp, đặc thù là lúc thống kê về công việc của những “Khai quốc công thần Hoa Kỳ”. Trong cách dùng này, thì chữ “dân chủ” để riêng chỉ tới “dân chủ trực tiếp”, trong lúc “dân chủ đại biểu” trong đó quần chúng bầu người thay mặt thống trị theo một hiến pháp thì lại dùng chữ “cộng hòa” (republic). Theo cách dùng hiện thời thì chữ “cộng hòa” dùng để chỉ bất kỳ một quốc gia nào có một người quốc trưởng được bầu lên làm việc một thời kì có hạn, khác với hồ hết các chính phủ quân chủ cha truyền con nối hiện thời đều là các chính phủ dân biểu và hiến pháp quân chủ nhưng thống trị theo cơ chế nghị viện (parliamentarism) vì thế là nền dân chủ. Tại một vài quốc gia, cơ chế dân chủ mang danh tức là nền quân chủ, nhưng trong thực tiễn được lãnh đạo bởi một Nghị viện được bầu một cách dân chủ. Các danh từ cổ này vẫn còn chút thông dụng trong cách cuộc tranh biện giữa Phe thủ cựu và Đảng Libertarian tại Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ, tam quyền phân lập thường được xem là đặc tính hỗ trợ cho dân chủ, nhưng ở tất cả các nước khác, như Vương quốc Anh, triết lý chi phối lại là chủ quyền vô thượng của nghị viện (mặc dù trên thực tiễn vẫn duy trì sự độc lập tòa án).

Nhiều Bạn Cũng Xem  Roblox | KIA ĐỘ XE CHIẾN GẮN SÚNG ROCKET VÔ ĐỐI TRONG CHIẾN TRƯỜNG SINH TỬ – Carcraft | KiA Phạm

Bạn đang xem: Democracy là gì

Xem thêm: Nghĩa của từ scrubber là gì, khái niệm & ý nghĩa của từ scrubber

Xem thêm: Double Test Là Gì – Mục tiêu Của Xét Nghiệm Double Test

Trong các trường hợp, “dân chủ” được dùng với nghĩa dân chủ trực tiếp. Mặc dù ngôn từ “dân chủ” thường được dùng trong bối cảnh chính trị của quốc gia, những nguyên tắc này cũng vận dụng cho các tổ chức tư nhân và các nhóm khác.

Những nhà lập hiến nguyên thủy của Hiến pháp Hoa Kỳ được ghi nhận là đã biết điều nhưng họ cho là sự nguy hiểm của cách thống trị theo đa số, trong đó tự do tư nhân khả năng bị đàn áp. Ví dụ, James Madison, trong Federalist Papers số 10 đã cổ võ cho nền cộng hòa hơn là nền dân chủ chính là để bảo vệ tư nhân chống lại đa số.[18] Tuy vậy, trong thời khắc đó, các nhà lập hiến đã dựng nên những cơ quan dân chủ và cải cách xã hội quan trọng trong phạm vi của hiến pháp và Dự luật Dân quyền (Bill of Rights). Họ giữ lại những yếu tố hay nhất của thiết chế dân chủ, sau lúc đã sửa sai bằng cách thăng bằng quyền lực và với một cơ cấu liên bang nằm lên trên. Theo như cách nói mạnh mẽ và sắc sảo của Thomas Jefferson thì lời hứa của dân chủ là “được sống, được tự do và mưu cầu hạnh phúc”.

Có những ý kiến khác về nền dân chủ như John Stuart Mill cho rằng lập pháp theo phương pháp dân chủ tốt hơn ko dân chủ ở chỗ những người ra quyết định phải tính tới lợi ích, quyền và ý kiến của hồ hết quần chúng. Nền dân chủ trao quyền lực chính trị cho mỗi đại biểu và có nhiều người tham gia vào thứ tự lập pháp hơn dưới cơ chế chuyên chế. Nền dân chủ cũng đáng tin tưởng hơn trong việc đưa ra những quyết định đúng mực vì nó cho phép nhiều người tham gia vào thứ tự quyết định vì thế thu được nhiều nguồn thông tin và nhận định phê phán luật hay chính sách. Ra quyết định theo cách dân chủ cũng hướng tới lợi ích của công dân nhằm tăng lên những lợi ích đó hơn là những cách ra quyết định khác. Hơn nữa những cuộc thảo luận rộng rãi trong nền dân chủ tạo điều kiện cho những nhận định phê phán của những ý kiến đạo đức không giống nhau dẫn đường cho những người ra quyết định. Cuối cùng nền dân chủ làm cho nhân dân đứng lên vì bản thân họ hơn những hình thức thống trị khác vì việc ra quyết định tập thể phụ thuộc vào quần chúng hơn cơ chế độc tài vì thế trong xã hội dân chủ tư nhân tự chủ hơn. mặt khác nền dân chủ làm cho con người suy nghĩ duy lý và cẩn thận hơn bởi vì họ tham gia vào quyết định xã hội sẽ đi theo hướng nào. Nền dân chủ cũng tăng lên phẩm chất đạo đức của công dân vì lúc tham gia ra quyết định họ phải lắng tai người khác, phải thay đổi ngay họ cho thích hợp với người khác và phải suy nghĩ tới lợi ích của người khác. Điều này làm cho con người phải suy nghĩ tới lợi ích chung và lẽ phải thông thường vì thế nền dân chủ tăng lên sự tự chủ, lý tính và đạo đức của mỗi công dân.[1]

mặc khác, ko nhà tư tưởng nào cũng tin rằng dân chủ có ý nghĩa tích cực. Plato cho rằng dân chủ thấp kém hơn cơ chế độc tài vì dân chủ hướng tới việc xóa bỏ việc thống trị quốc gia một cách nhiều năm kinh nghiệm. Trong nền dân chủ, những người là chuyên gia trong việc tranh cử chứ ko phải những nhà thống trị tài giỏi sẽ thắng cử. Điều này đồng nghĩa với việc những kẻ mị dân sẽ nắm quyền lực chứ ko phải là những người tài đức vì hồ hết người dân ko khả năng tưởng tượng được những vấn đề điều kiện nhưng chính trị gia phải đương đầu nhưng để thắng lợi trong cuộc bầu cử chính trị gia phải cho người dân thấy cái gì đúng và ko đúng vì thế những người giỏi trình bày trước đám đông sẽ có nhiều khả năng thắng cử hơn. Thomas Hobbes cũng cho rằng dân chủ thấp kém hơn cơ chế độc tài vì công dân và chính trị gia có thiên hướng ko có ý thức trách nhiệm đối với chất lượng lập pháp vì ko người nào tạo ra một tác động lớn có ý nghĩa đối với việc ra quyết định vì thế tác động tiêu cực tới chất lượng lập pháp. Những người theo lý thuyết sự lựa chọn công cộng cho rằng quần chúng ko có tri thức và thờ ơ với chính trị vì thế tạo điều kiện cho những nhóm lợi ích chi phối các chính trị gia và dùng quyền lực nhà nước để phục vụ cho lợi ích riêng của họ trong lúc bắt người khác phải gánh chịu chi phí. Lúc điều này xảy ra thì càng mở rộng dân chủ càng tạo ra một nền kinh tế thiếu hiệu quả.[1]

Nhiều Bạn Cũng Xem  Relax Là Gì – Nghĩa Của Từ Relax

Dân chủ còn được xem là chứa đựng những tổng trị giá như tự do và đồng đẳng. Các nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ được tạo ra dựa trên ý tưởng mọi người đều có quyền tự do. Dân chủ mở rộng ý tưởng mỗi người làm chủ cuộc sống của anh ta nên có quyền tham gia vào thứ tự ra quyết định tập thể. Mỗi người đều chịu tác động của xã hội mình đang sống vì thế chỉ lúc anh ta có có tiếng nói và lá phiếu ngang nhau trong cuộc bầu cử thì mới khả năng kiểm soát những điều kiện xã hội đang tác động tới anh ta. Chỉ trong nền dân chủ con người mới có dịp tự chủ. Tư nhân có quyền tự chủ sẽ có quyền tham gia vào nền dân chủ. Quyền tự chủ cũng cho phép con người mắc sai trái. Mỗi người có quyền ra quyết định có hại cho bản thân anh ta nên một tập thể có quyền ra quyết định sai trái cho họ thông qua nền dân chủ. Những người ủng hộ dân chủ còn cho rằng dân chủ là một cách đối xử với các tư nhân một cách đồng đẳng. Lúc con người nỗ lực khắc phục vấn đề một cách đúng mực theo những cách không giống nhau, mỗi người có thiên hướng áp đặt giải pháp của họ lên người khác. Chính vì thế tranh luận phát sinh. Dân chủ là hiện thân của việc thỏa hiệp một cách hòa bình và tốt đẹp để khắc phục tranh chấp ý kiến và lợi ích. Trong thứ tự thỏa hiệp đó mọi người đều có vị thế ngang nhau lúc ra quyết định. Việc ra quyết định theo cách dân chủ tôn trọng ý kiến của mỗi tư nhân trong vấn đề chung bằng cách cho mỗi người quyền phát biểu ngang nhau trong trường hợp dị đồng.[1]

Phân mục: Hỏi Đáp

Các câu hỏi về Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy

Team Asinana nhưng cụ thể là Ý Nhi đã biên soạn bài viết dựa trên tư liệu sẵn có và tri thức từ Internet. Tất nhiên tụi mình biết có nhiều câu hỏi và nội dung chưa thỏa mãn được buộc phải của các bạn.

Thế nhưng với ý thức tiếp thu và phát triển hơn, Mình luôn đón nhận tất cả các ý kiến khen chê từ các bạn & Quý đọc giả cho bài viêt Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình phát triển hơn hơn trong các bài sau nha

Các Hình Ảnh Về Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy

Democracy Là Gì - Nghĩa Của Từ Democracy

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Democracy #Là #Gì #Nghĩa #Của #Từ #Democracy

Tra cứu thêm báo cáo về Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy tại WikiPedia

Bạn nên tìm thông tin về Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://thpttranhungdao.edu.vn

???? Xem Thêm Giải Đáp Câu Hỏi tại : https://thpttranhungdao.edu.vn/la-gi/

xem thêm thông tin chi tiết về Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy

Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy

Hình Ảnh về: Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy

Video về: Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy

Wiki về Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy

Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy -

Bài viết Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng ko nào !! Hôm nay, Hãy cùng Asianaairlines.com.vn tìm hiểu Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem nội dung về : “Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy”

Một phần của loạt bài về chính trịThể chế nhà nước Danh sách các thiết chế nhà nước Dân chủ

Chính phủ hỗn hợp Cộng hòa lập hiến Cộng hòa đại nghị Cộng hòa xã hội Cộng hòa tư bản
Chủ nghĩa phát xít Chủ nghĩa cộng sản Nhà nước đơn đảng Nhà nước đa đảng Nhà nước phi đảng phái Chủ nghĩa vô chính phủ Cơ chế đạo tặc Cơ chế thiên tài Tellurocracy Thalassocracy Kritarchy Hierocracy Timocracy Tyrant Thần quyền

Một phần trong loạt bài về Chính trịChính trị đảng phái Phổ chính trị  • Chính trị tả–hữu Cánh tả
Ý thức hệ đảng phái Vô chính phủ Cộng sản Xã hội Dân chủ xã hội Tự do Tự do tư nhân Cộng hòa Tiến bộ (Cấp tiến) Nguyên hợp Dân chủ Dân túy Toàn cầu Quốc tế Môi trường Xanh Đường lối thứ ba Thủ cựu Bảo hoàng Quân chủ Dân tộc (Quốc gia) Nhà nước Tư bản Phát xít Đế quốc Hệ thống đảng phái

Liên minh đảng phái Đảng cầm quyền Đảng đối lập Đảng đa số Đảng thiểu số Liên hợp các đảng phái Mặt trận các đảng phái Danh sách Đảng cộng sản Đảng phái tại Việt Nam Đảng phái tại Hoa Kỳ Đảng phái tại tại Ấn Độ Đảng phái tại Nga Đảng phái tại Trung Quốc Ý thức hệ Chủ đề Chính trị

Dân chủ là một phương pháp ra quyết định tập thể trong đó mọi thành viên đều có quyền ngang nhau lúc tham gia ra quyết định[1]. Dân chủ cũng để chỉ một hình thức nhà nước, trong đó mọi thành viên đều tham gia vào việc ra quyết định về các vấn đề của mình, thường bằng cách bỏ thăm để bầu người đại diện trong quốc hội hoặc thiết chế tương tự.[2] Dân chủ được khái niệm thêm như “chính quyền của nhân dân, đặc thù là: sự thống trị của số đông” hoặc “một chính phủ trong đó quyền lực vô thượng được trao cho người dân và thực hiện bởi họ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một hệ thống đại diện thường liên quan tới việc tổ chức định kỳ các cuộc bầu cử tự do”.[3] Theo nhà khoa học chính trị Larry Diamond, cơ chế dân chủ bao gồm bốn yếu tố chính:

Một hệ thống chính trị cho việc lựa chọn và thay thế các chính phủ thông qua bầu cử tự do và công bình. Sự tham gia tích cực của công dân, trong chính trị và cuộc sống dân sự. Bảo vệ quyền con người của mọi công dân. Pháp quyền, trong đó tất cả mọi công dân đều đồng đẳng trước pháp luật, ko người nào đứng trên pháp luật.[4]

Mục lục

1 Lịch sử 2 Vấn đề cơ bản 2.1 Bầu cử 2.2 Văn hóa dân chủ 2.3 Đa số chuyên chế 2.4 Vai trò của cử tri 2.5 Vai trò các đảng phái 2.6 Vai trò của xã hội dân sự 3 Các hình thức dân chủ cơ bản 3.1 Dân chủ trực tiếp 3.2 Dân chủ đại diện 3.3 Dân chủ bán trực tiếp 4 Các biến thể của nền dân chủ 4.1 Quân chủ lập hiến 4.2 Cộng hòa lập hiến 4.3 Dân chủ tự do 4.4 Dân chủ xã hội chủ nghĩa 5 tác động của dân chủ 5.1 Ổn định chính trị 5.2 Tham nhũng 5.3 Hiệu quả bộ máy nhà nước 5.4 Kinh tế 5.5 Chiến tranh 6 Các tổ chức bảo vệ dân chủ 6.1 Liên Hiệp Quốc 7 Câu nói 8 Thư mục 9 Xem thêm 10 Chú thích 11 kết nối ngoài 11.1 Tiếng Anh 11.2 Tiếng Việt

Lịch sử

Bài cụ thể: Dân chủ tự do, Dân chủ sở hữu dân, và Chuyên chính dân chủ sở hữu dân
Bức tranh thế kỷ XIX của Philipp Foltz mô tả Pericles đang diễn thuyết trước nghị viện Hy Lạp

Dân chủ có xuất xứ từ Hy Lạp cổ điển[5][6]. ngôn từ này xuất hiện trước tiên tại Athena, Hy Lạp trong thế kỷ thứ V TCN với cụm từ δημοκρατία ( (trợ giúp·thông tin) ), “quyền lực của nhân dân”[7] được ghép từ chữ δήμος (dēmos), “nhân dân” và κράτος (kratos), “quyền lực” vào khoảng giữa thế kỷ thứ V tới thứ IV trước Công nguyên để chỉ hệ thống chính trị tồn tại ở một vài thành bang Hy Lạp, nổi trội nhất là Anthena sau cuộc nổi dậy của quần chúng vào năm 508 TCN.[8] Tương truyền, hình thức nhà nước này được Quốc vương Theseus – vị vua khai quốc của thành bang Athena – vận dụng lần trước tiên trong thời kỳ thượng cổ.[9] Chính phủ đó được xem là hệ thống dân chủ trước tiên. Tại đó, người dân bầu cho mọi việc. Nhiều người xem hệ thống tại Athena chỉ diễn tả một phần của nền dân chủ vì chỉ có một thiểu số được bầu cử, trong lúc phái yếu và dân nô lệ ko được phép bầu. Các nền văn hóa khác cũng có đóng góp một cách đáng kể vào thứ tự tăng trưởng của dân chủ như Đông Á, Ấn Độ cổ điển[10], La Mã cổ điển[11], Châu Âu[11], và Nam Bắc Mỹ[12]. Tại các nước Đông Á chịu tác động của Khổng giáo, tuy nhà vua nắm quyền vô thượng nhưng mọi vấn đề quan trọng của quốc gia đều phải được nhà vua đem ra bàn luận với bá quan văn võ. Sau thứ tự thảo luận, nhà vua sẽ là người ra quyết định dựa trên ý kiến của các quan. Đó là cơ chế làm việc tương tự với các nghị viện trong nền dân chủ hiện đại chỉ không giống nhau ở chỗ nhà vua có quyền quyết định tối hậu còn nghị viện ban hành pháp luật dựa trên ý kiến số đông. mặt khác còn có Ngự sử đài có tác dụng hặc tấu tất cả mọi việc nhằm can gián những việc ko đúng hoặc chưa tốt của vua và quan lại. Đây cũng là một định chế làm tăng tính dân chủ của bộ máy nhà nước quân chủ Đông Á.

Nhiều Bạn Cũng Xem  Coalition Là Gì - Nghĩa Của Từ Coalition

Ở mọi nền văn minh, nền dân chủ tồn tại trong các tập thể dân cư như bộ lạc, thị tộc, công xã, làng xã… từ thời thượng cổ, ở nhiều nơi tiếp tục tồn tại cho tới ngày nay trong đó người đứng đầu tập thể sẽ do tập thể bầu chọn. Đó là phương pháp thức tổ chức sơ khai nhất của con người trước lúc nhà nước xuất hiện. Nghĩa của từ “dân chủ” đã thay đổi ngay nhiều lần từ thời Hy Lạp cổ tới nay vì từ thế kỷ thứ XVIII đã có nhiều chính phủ tự xưng là “dân chủ”. Trong cách dùng ngày nay, từ “dân chủ” chỉ tới một chính phủ được dân chọn, ko cần biết bằng cách trực tiếp hay gián tiếp. Quyền đi bầu lúc xưa từ khi những nhóm nhỏ (như những người giàu có thuộc một nhóm dân tộc nào đó) qua thời kì đã được mở rộng trong nhiều bộ luật, nhưng vẫn còn là một vấn đề gây ra tranh cãi liên quan tới các lãnh thổ, khu vực bị tranh chấp có nhiều người nhập cư, và tất cả các nước ko xác nhận các nhóm sắc tộc nào đó.

Trong chính trị học, dân chủ dùng để mô tả cho một vài ít hình thức nhà nước và cũng là một loại triết học chính trị. Mặc dù chưa có một khái niệm thống nhất về “dân chủ”[13], có hai nguyên tắc nhưng bất kỳ một khái niệm dân chủ nào cũng đưa vào. Nguyên tắc thứ nhất là tất cả mọi thành viên của xã hội (công dân) đều có quyền tiếp cận tới quyền lực một cách đồng đẳng và thứ hai, tất cả mọi thành viên (công dân) đều được lợi các quyền tự do được xác nhận rộng rãi.[14][15][16] một vài người khái niệm dân chủ là một “cơ chế của đa số với một vài quyền cho thiểu số”. Chủ quyền nhân dân là một triết lý thường nhật nhưng ko phải lúc nào cũng là động lực để tạo nên một nền dân chủ. Tại một vài quốc gia, dân chủ dựa trên nguyên tắc triết học về quyền đồng đẳng. Nhiều người dùng ngôn từ “dân chủ” như một cách nói tắt của dân chủ tự do, còn bao gồm thêm một vài yếu tố như đa nguyên chính trị, sự đồng đẳng trước pháp luật, quyền kiến nghị các viên chức được bầu nếu cảm thấy bất bình, quyền tự do ngôn luận, hồ sơ tố tụng, quyền tự do công dân, quyền con người, và những yếu tố của xã hội dân sự độc lập với nhà nước.

Dân chủ được gọi là “hình thức nhà nước cuối cùng” và đã lan rộng trên khắp toàn cầu[17]. Dân chủ còn có một khái niệm khác trong lý thuyết hiến pháp, đặc thù là lúc thống kê về công việc của những “Khai quốc công thần Hoa Kỳ”. Trong cách dùng này, thì chữ “dân chủ” để riêng chỉ tới “dân chủ trực tiếp”, trong lúc “dân chủ đại biểu” trong đó quần chúng bầu người thay mặt thống trị theo một hiến pháp thì lại dùng chữ “cộng hòa” (republic). Theo cách dùng hiện thời thì chữ “cộng hòa” dùng để chỉ bất kỳ một quốc gia nào có một người quốc trưởng được bầu lên làm việc một thời kì có hạn, khác với hồ hết các chính phủ quân chủ cha truyền con nối hiện thời đều là các chính phủ dân biểu và hiến pháp quân chủ nhưng thống trị theo cơ chế nghị viện (parliamentarism) vì thế là nền dân chủ. Tại một vài quốc gia, cơ chế dân chủ mang danh tức là nền quân chủ, nhưng trong thực tiễn được lãnh đạo bởi một Nghị viện được bầu một cách dân chủ. Các danh từ cổ này vẫn còn chút thông dụng trong cách cuộc tranh biện giữa Phe thủ cựu và Đảng Libertarian tại Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ, tam quyền phân lập thường được xem là đặc tính hỗ trợ cho dân chủ, nhưng ở tất cả các nước khác, như Vương quốc Anh, triết lý chi phối lại là chủ quyền vô thượng của nghị viện (mặc dù trên thực tiễn vẫn duy trì sự độc lập tòa án).

Nhiều Bạn Cũng Xem  Roblox | KIA ĐỘ XE CHIẾN GẮN SÚNG ROCKET VÔ ĐỐI TRONG CHIẾN TRƯỜNG SINH TỬ - Carcraft | KiA Phạm

Bạn đang xem: Democracy là gì

Xem thêm: Nghĩa của từ scrubber là gì, khái niệm & ý nghĩa của từ scrubber

Xem thêm: Double Test Là Gì – Mục tiêu Của Xét Nghiệm Double Test

Trong các trường hợp, “dân chủ” được dùng với nghĩa dân chủ trực tiếp. Mặc dù ngôn từ “dân chủ” thường được dùng trong bối cảnh chính trị của quốc gia, những nguyên tắc này cũng vận dụng cho các tổ chức tư nhân và các nhóm khác.

Những nhà lập hiến nguyên thủy của Hiến pháp Hoa Kỳ được ghi nhận là đã biết điều nhưng họ cho là sự nguy hiểm của cách thống trị theo đa số, trong đó tự do tư nhân khả năng bị đàn áp. Ví dụ, James Madison, trong Federalist Papers số 10 đã cổ võ cho nền cộng hòa hơn là nền dân chủ chính là để bảo vệ tư nhân chống lại đa số.[18] Tuy vậy, trong thời khắc đó, các nhà lập hiến đã dựng nên những cơ quan dân chủ và cải cách xã hội quan trọng trong phạm vi của hiến pháp và Dự luật Dân quyền (Bill of Rights). Họ giữ lại những yếu tố hay nhất của thiết chế dân chủ, sau lúc đã sửa sai bằng cách thăng bằng quyền lực và với một cơ cấu liên bang nằm lên trên. Theo như cách nói mạnh mẽ và sắc sảo của Thomas Jefferson thì lời hứa của dân chủ là “được sống, được tự do và mưu cầu hạnh phúc”.

Có những ý kiến khác về nền dân chủ như John Stuart Mill cho rằng lập pháp theo phương pháp dân chủ tốt hơn ko dân chủ ở chỗ những người ra quyết định phải tính tới lợi ích, quyền và ý kiến của hồ hết quần chúng. Nền dân chủ trao quyền lực chính trị cho mỗi đại biểu và có nhiều người tham gia vào thứ tự lập pháp hơn dưới cơ chế chuyên chế. Nền dân chủ cũng đáng tin tưởng hơn trong việc đưa ra những quyết định đúng mực vì nó cho phép nhiều người tham gia vào thứ tự quyết định vì thế thu được nhiều nguồn thông tin và nhận định phê phán luật hay chính sách. Ra quyết định theo cách dân chủ cũng hướng tới lợi ích của công dân nhằm tăng lên những lợi ích đó hơn là những cách ra quyết định khác. Hơn nữa những cuộc thảo luận rộng rãi trong nền dân chủ tạo điều kiện cho những nhận định phê phán của những ý kiến đạo đức không giống nhau dẫn đường cho những người ra quyết định. Cuối cùng nền dân chủ làm cho nhân dân đứng lên vì bản thân họ hơn những hình thức thống trị khác vì việc ra quyết định tập thể phụ thuộc vào quần chúng hơn cơ chế độc tài vì thế trong xã hội dân chủ tư nhân tự chủ hơn. mặt khác nền dân chủ làm cho con người suy nghĩ duy lý và cẩn thận hơn bởi vì họ tham gia vào quyết định xã hội sẽ đi theo hướng nào. Nền dân chủ cũng tăng lên phẩm chất đạo đức của công dân vì lúc tham gia ra quyết định họ phải lắng tai người khác, phải thay đổi ngay họ cho thích hợp với người khác và phải suy nghĩ tới lợi ích của người khác. Điều này làm cho con người phải suy nghĩ tới lợi ích chung và lẽ phải thông thường vì thế nền dân chủ tăng lên sự tự chủ, lý tính và đạo đức của mỗi công dân.[1]

mặc khác, ko nhà tư tưởng nào cũng tin rằng dân chủ có ý nghĩa tích cực. Plato cho rằng dân chủ thấp kém hơn cơ chế độc tài vì dân chủ hướng tới việc xóa bỏ việc thống trị quốc gia một cách nhiều năm kinh nghiệm. Trong nền dân chủ, những người là chuyên gia trong việc tranh cử chứ ko phải những nhà thống trị tài giỏi sẽ thắng cử. Điều này đồng nghĩa với việc những kẻ mị dân sẽ nắm quyền lực chứ ko phải là những người tài đức vì hồ hết người dân ko khả năng tưởng tượng được những vấn đề điều kiện nhưng chính trị gia phải đương đầu nhưng để thắng lợi trong cuộc bầu cử chính trị gia phải cho người dân thấy cái gì đúng và ko đúng vì thế những người giỏi trình bày trước đám đông sẽ có nhiều khả năng thắng cử hơn. Thomas Hobbes cũng cho rằng dân chủ thấp kém hơn cơ chế độc tài vì công dân và chính trị gia có thiên hướng ko có ý thức trách nhiệm đối với chất lượng lập pháp vì ko người nào tạo ra một tác động lớn có ý nghĩa đối với việc ra quyết định vì thế tác động tiêu cực tới chất lượng lập pháp. Những người theo lý thuyết sự lựa chọn công cộng cho rằng quần chúng ko có tri thức và thờ ơ với chính trị vì thế tạo điều kiện cho những nhóm lợi ích chi phối các chính trị gia và dùng quyền lực nhà nước để phục vụ cho lợi ích riêng của họ trong lúc bắt người khác phải gánh chịu chi phí. Lúc điều này xảy ra thì càng mở rộng dân chủ càng tạo ra một nền kinh tế thiếu hiệu quả.[1]

Nhiều Bạn Cũng Xem  Relax Là Gì - Nghĩa Của Từ Relax

Dân chủ còn được xem là chứa đựng những tổng trị giá như tự do và đồng đẳng. Các nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ được tạo ra dựa trên ý tưởng mọi người đều có quyền tự do. Dân chủ mở rộng ý tưởng mỗi người làm chủ cuộc sống của anh ta nên có quyền tham gia vào thứ tự ra quyết định tập thể. Mỗi người đều chịu tác động của xã hội mình đang sống vì thế chỉ lúc anh ta có có tiếng nói và lá phiếu ngang nhau trong cuộc bầu cử thì mới khả năng kiểm soát những điều kiện xã hội đang tác động tới anh ta. Chỉ trong nền dân chủ con người mới có dịp tự chủ. Tư nhân có quyền tự chủ sẽ có quyền tham gia vào nền dân chủ. Quyền tự chủ cũng cho phép con người mắc sai trái. Mỗi người có quyền ra quyết định có hại cho bản thân anh ta nên một tập thể có quyền ra quyết định sai trái cho họ thông qua nền dân chủ. Những người ủng hộ dân chủ còn cho rằng dân chủ là một cách đối xử với các tư nhân một cách đồng đẳng. Lúc con người nỗ lực khắc phục vấn đề một cách đúng mực theo những cách không giống nhau, mỗi người có thiên hướng áp đặt giải pháp của họ lên người khác. Chính vì thế tranh luận phát sinh. Dân chủ là hiện thân của việc thỏa hiệp một cách hòa bình và tốt đẹp để khắc phục tranh chấp ý kiến và lợi ích. Trong thứ tự thỏa hiệp đó mọi người đều có vị thế ngang nhau lúc ra quyết định. Việc ra quyết định theo cách dân chủ tôn trọng ý kiến của mỗi tư nhân trong vấn đề chung bằng cách cho mỗi người quyền phát biểu ngang nhau trong trường hợp dị đồng.[1]

Phân mục: Hỏi Đáp

Các câu hỏi về Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy

Team Asinana nhưng cụ thể là Ý Nhi đã biên soạn bài viết dựa trên tư liệu sẵn có và tri thức từ Internet. Tất nhiên tụi mình biết có nhiều câu hỏi và nội dung chưa thỏa mãn được buộc phải của các bạn.

Thế nhưng với ý thức tiếp thu và phát triển hơn, Mình luôn đón nhận tất cả các ý kiến khen chê từ các bạn & Quý đọc giả cho bài viêt Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình phát triển hơn hơn trong các bài sau nha

Các Hình Ảnh Về Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy

Democracy Là Gì - Nghĩa Của Từ Democracy

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Democracy #Là #Gì #Nghĩa #Của #Từ #Democracy

Tra cứu thêm báo cáo về Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy tại WikiPedia

Bạn nên tìm thông tin về Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://thpttranhungdao.edu.vn

???? Xem Thêm Giải Đáp Câu Hỏi tại : https://thpttranhungdao.edu.vn/la-gi/

[rule_{ruleNumber}]

[6]. ngôn từ này xuất hiện trước tiên tại Athena, Hy Lạp trong thế kỷ thứ V TCN với cụm từ δημοκρατία ( (trợ giúp·thông tin) ), “quyền lực của nhân dân”[7] được ghép từ chữ δήμος (dēmos), “nhân dân” và κράτος (kratos), “quyền lực” vào khoảng giữa thế kỷ thứ V tới thứ IV trước Công nguyên để chỉ hệ thống chính trị tồn tại ở một vài thành bang Hy Lạp, nổi trội nhất là Anthena sau cuộc nổi dậy của quần chúng vào năm 508 TCN.[8] Tương truyền, hình thức nhà nước này được Quốc vương Theseus – vị vua khai quốc của thành bang Athena – vận dụng lần trước tiên trong thời kỳ thượng cổ.[9] Chính phủ đó được xem là hệ thống dân chủ trước tiên. Tại đó, người dân bầu cho mọi việc. Nhiều người xem hệ thống tại Athena chỉ diễn tả một phần của nền dân chủ vì chỉ có một thiểu số được bầu cử, trong lúc phái yếu và dân nô lệ ko được phép bầu. Các nền văn hóa khác cũng có đóng góp một cách đáng kể vào thứ tự tăng trưởng của dân chủ như Đông Á, Ấn Độ cổ điển[10], La Mã cổ điển[11], Châu Âu[11], và Nam Bắc Mỹ[12]. Tại các nước Đông Á chịu tác động của Khổng giáo, tuy nhà vua nắm quyền vô thượng nhưng mọi vấn đề quan trọng của quốc gia đều phải được nhà vua đem ra bàn luận với bá quan văn võ. Sau thứ tự thảo luận, nhà vua sẽ là người ra quyết định dựa trên ý kiến của các quan. Đó là cơ chế làm việc tương tự với các nghị viện trong nền dân chủ hiện đại chỉ không giống nhau ở chỗ nhà vua có quyền quyết định tối hậu còn nghị viện ban hành pháp luật dựa trên ý kiến số đông. mặt khác còn có Ngự sử đài có tác dụng hặc tấu tất cả mọi việc nhằm can gián những việc ko đúng hoặc chưa tốt của vua và quan lại. Đây cũng là một định chế làm tăng tính dân chủ của bộ máy nhà nước quân chủ Đông Á.

Nhiều Bạn Cũng Xem  Coalition Là Gì – Nghĩa Của Từ Coalition

Ở mọi nền văn minh, nền dân chủ tồn tại trong các tập thể dân cư như bộ lạc, thị tộc, công xã, làng xã… từ thời thượng cổ, ở nhiều nơi tiếp tục tồn tại cho tới ngày nay trong đó người đứng đầu tập thể sẽ do tập thể bầu chọn. Đó là phương pháp thức tổ chức sơ khai nhất của con người trước lúc nhà nước xuất hiện. Nghĩa của từ “dân chủ” đã thay đổi ngay nhiều lần từ thời Hy Lạp cổ tới nay vì từ thế kỷ thứ XVIII đã có nhiều chính phủ tự xưng là “dân chủ”. Trong cách dùng ngày nay, từ “dân chủ” chỉ tới một chính phủ được dân chọn, ko cần biết bằng cách trực tiếp hay gián tiếp. Quyền đi bầu lúc xưa từ khi những nhóm nhỏ (như những người giàu có thuộc một nhóm dân tộc nào đó) qua thời kì đã được mở rộng trong nhiều bộ luật, nhưng vẫn còn là một vấn đề gây ra tranh cãi liên quan tới các lãnh thổ, khu vực bị tranh chấp có nhiều người nhập cư, và tất cả các nước ko xác nhận các nhóm sắc tộc nào đó.

Trong chính trị học, dân chủ dùng để mô tả cho một vài ít hình thức nhà nước và cũng là một loại triết học chính trị. Mặc dù chưa có một khái niệm thống nhất về “dân chủ”[13], có hai nguyên tắc nhưng bất kỳ một khái niệm dân chủ nào cũng đưa vào. Nguyên tắc thứ nhất là tất cả mọi thành viên của xã hội (công dân) đều có quyền tiếp cận tới quyền lực một cách đồng đẳng và thứ hai, tất cả mọi thành viên (công dân) đều được lợi các quyền tự do được xác nhận rộng rãi.[14][15][16] một vài người khái niệm dân chủ là một “cơ chế của đa số với một vài quyền cho thiểu số”. Chủ quyền nhân dân là một triết lý thường nhật nhưng ko phải lúc nào cũng là động lực để tạo nên một nền dân chủ. Tại một vài quốc gia, dân chủ dựa trên nguyên tắc triết học về quyền đồng đẳng. Nhiều người dùng ngôn từ “dân chủ” như một cách nói tắt của dân chủ tự do, còn bao gồm thêm một vài yếu tố như đa nguyên chính trị, sự đồng đẳng trước pháp luật, quyền kiến nghị các viên chức được bầu nếu cảm thấy bất bình, quyền tự do ngôn luận, hồ sơ tố tụng, quyền tự do công dân, quyền con người, và những yếu tố của xã hội dân sự độc lập với nhà nước.

Dân chủ được gọi là “hình thức nhà nước cuối cùng” và đã lan rộng trên khắp toàn cầu[17]. Dân chủ còn có một khái niệm khác trong lý thuyết hiến pháp, đặc thù là lúc thống kê về công việc của những “Khai quốc công thần Hoa Kỳ”. Trong cách dùng này, thì chữ “dân chủ” để riêng chỉ tới “dân chủ trực tiếp”, trong lúc “dân chủ đại biểu” trong đó quần chúng bầu người thay mặt thống trị theo một hiến pháp thì lại dùng chữ “cộng hòa” (republic). Theo cách dùng hiện thời thì chữ “cộng hòa” dùng để chỉ bất kỳ một quốc gia nào có một người quốc trưởng được bầu lên làm việc một thời kì có hạn, khác với hồ hết các chính phủ quân chủ cha truyền con nối hiện thời đều là các chính phủ dân biểu và hiến pháp quân chủ nhưng thống trị theo cơ chế nghị viện (parliamentarism) vì thế là nền dân chủ. Tại một vài quốc gia, cơ chế dân chủ mang danh tức là nền quân chủ, nhưng trong thực tiễn được lãnh đạo bởi một Nghị viện được bầu một cách dân chủ. Các danh từ cổ này vẫn còn chút thông dụng trong cách cuộc tranh biện giữa Phe thủ cựu và Đảng Libertarian tại Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ, tam quyền phân lập thường được xem là đặc tính hỗ trợ cho dân chủ, nhưng ở tất cả các nước khác, như Vương quốc Anh, triết lý chi phối lại là chủ quyền vô thượng của nghị viện (mặc dù trên thực tiễn vẫn duy trì sự độc lập tòa án).

Nhiều Bạn Cũng Xem  Roblox | KIA ĐỘ XE CHIẾN GẮN SÚNG ROCKET VÔ ĐỐI TRONG CHIẾN TRƯỜNG SINH TỬ – Carcraft | KiA Phạm

Bạn đang xem: Democracy là gì

Xem thêm: Nghĩa của từ scrubber là gì, khái niệm & ý nghĩa của từ scrubber

Xem thêm: Double Test Là Gì – Mục tiêu Của Xét Nghiệm Double Test

Trong các trường hợp, “dân chủ” được dùng với nghĩa dân chủ trực tiếp. Mặc dù ngôn từ “dân chủ” thường được dùng trong bối cảnh chính trị của quốc gia, những nguyên tắc này cũng vận dụng cho các tổ chức tư nhân và các nhóm khác.

Những nhà lập hiến nguyên thủy của Hiến pháp Hoa Kỳ được ghi nhận là đã biết điều nhưng họ cho là sự nguy hiểm của cách thống trị theo đa số, trong đó tự do tư nhân khả năng bị đàn áp. Ví dụ, James Madison, trong Federalist Papers số 10 đã cổ võ cho nền cộng hòa hơn là nền dân chủ chính là để bảo vệ tư nhân chống lại đa số.[18] Tuy vậy, trong thời khắc đó, các nhà lập hiến đã dựng nên những cơ quan dân chủ và cải cách xã hội quan trọng trong phạm vi của hiến pháp và Dự luật Dân quyền (Bill of Rights). Họ giữ lại những yếu tố hay nhất của thiết chế dân chủ, sau lúc đã sửa sai bằng cách thăng bằng quyền lực và với một cơ cấu liên bang nằm lên trên. Theo như cách nói mạnh mẽ và sắc sảo của Thomas Jefferson thì lời hứa của dân chủ là “được sống, được tự do và mưu cầu hạnh phúc”.

Có những ý kiến khác về nền dân chủ như John Stuart Mill cho rằng lập pháp theo phương pháp dân chủ tốt hơn ko dân chủ ở chỗ những người ra quyết định phải tính tới lợi ích, quyền và ý kiến của hồ hết quần chúng. Nền dân chủ trao quyền lực chính trị cho mỗi đại biểu và có nhiều người tham gia vào thứ tự lập pháp hơn dưới cơ chế chuyên chế. Nền dân chủ cũng đáng tin tưởng hơn trong việc đưa ra những quyết định đúng mực vì nó cho phép nhiều người tham gia vào thứ tự quyết định vì thế thu được nhiều nguồn thông tin và nhận định phê phán luật hay chính sách. Ra quyết định theo cách dân chủ cũng hướng tới lợi ích của công dân nhằm tăng lên những lợi ích đó hơn là những cách ra quyết định khác. Hơn nữa những cuộc thảo luận rộng rãi trong nền dân chủ tạo điều kiện cho những nhận định phê phán của những ý kiến đạo đức không giống nhau dẫn đường cho những người ra quyết định. Cuối cùng nền dân chủ làm cho nhân dân đứng lên vì bản thân họ hơn những hình thức thống trị khác vì việc ra quyết định tập thể phụ thuộc vào quần chúng hơn cơ chế độc tài vì thế trong xã hội dân chủ tư nhân tự chủ hơn. mặt khác nền dân chủ làm cho con người suy nghĩ duy lý và cẩn thận hơn bởi vì họ tham gia vào quyết định xã hội sẽ đi theo hướng nào. Nền dân chủ cũng tăng lên phẩm chất đạo đức của công dân vì lúc tham gia ra quyết định họ phải lắng tai người khác, phải thay đổi ngay họ cho thích hợp với người khác và phải suy nghĩ tới lợi ích của người khác. Điều này làm cho con người phải suy nghĩ tới lợi ích chung và lẽ phải thông thường vì thế nền dân chủ tăng lên sự tự chủ, lý tính và đạo đức của mỗi công dân.[1]

mặc khác, ko nhà tư tưởng nào cũng tin rằng dân chủ có ý nghĩa tích cực. Plato cho rằng dân chủ thấp kém hơn cơ chế độc tài vì dân chủ hướng tới việc xóa bỏ việc thống trị quốc gia một cách nhiều năm kinh nghiệm. Trong nền dân chủ, những người là chuyên gia trong việc tranh cử chứ ko phải những nhà thống trị tài giỏi sẽ thắng cử. Điều này đồng nghĩa với việc những kẻ mị dân sẽ nắm quyền lực chứ ko phải là những người tài đức vì hồ hết người dân ko khả năng tưởng tượng được những vấn đề điều kiện nhưng chính trị gia phải đương đầu nhưng để thắng lợi trong cuộc bầu cử chính trị gia phải cho người dân thấy cái gì đúng và ko đúng vì thế những người giỏi trình bày trước đám đông sẽ có nhiều khả năng thắng cử hơn. Thomas Hobbes cũng cho rằng dân chủ thấp kém hơn cơ chế độc tài vì công dân và chính trị gia có thiên hướng ko có ý thức trách nhiệm đối với chất lượng lập pháp vì ko người nào tạo ra một tác động lớn có ý nghĩa đối với việc ra quyết định vì thế tác động tiêu cực tới chất lượng lập pháp. Những người theo lý thuyết sự lựa chọn công cộng cho rằng quần chúng ko có tri thức và thờ ơ với chính trị vì thế tạo điều kiện cho những nhóm lợi ích chi phối các chính trị gia và dùng quyền lực nhà nước để phục vụ cho lợi ích riêng của họ trong lúc bắt người khác phải gánh chịu chi phí. Lúc điều này xảy ra thì càng mở rộng dân chủ càng tạo ra một nền kinh tế thiếu hiệu quả.[1]

Nhiều Bạn Cũng Xem  Relax Là Gì – Nghĩa Của Từ Relax

Dân chủ còn được xem là chứa đựng những tổng trị giá như tự do và đồng đẳng. Các nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ được tạo ra dựa trên ý tưởng mọi người đều có quyền tự do. Dân chủ mở rộng ý tưởng mỗi người làm chủ cuộc sống của anh ta nên có quyền tham gia vào thứ tự ra quyết định tập thể. Mỗi người đều chịu tác động của xã hội mình đang sống vì thế chỉ lúc anh ta có có tiếng nói và lá phiếu ngang nhau trong cuộc bầu cử thì mới khả năng kiểm soát những điều kiện xã hội đang tác động tới anh ta. Chỉ trong nền dân chủ con người mới có dịp tự chủ. Tư nhân có quyền tự chủ sẽ có quyền tham gia vào nền dân chủ. Quyền tự chủ cũng cho phép con người mắc sai trái. Mỗi người có quyền ra quyết định có hại cho bản thân anh ta nên một tập thể có quyền ra quyết định sai trái cho họ thông qua nền dân chủ. Những người ủng hộ dân chủ còn cho rằng dân chủ là một cách đối xử với các tư nhân một cách đồng đẳng. Lúc con người nỗ lực khắc phục vấn đề một cách đúng mực theo những cách không giống nhau, mỗi người có thiên hướng áp đặt giải pháp của họ lên người khác. Chính vì thế tranh luận phát sinh. Dân chủ là hiện thân của việc thỏa hiệp một cách hòa bình và tốt đẹp để khắc phục tranh chấp ý kiến và lợi ích. Trong thứ tự thỏa hiệp đó mọi người đều có vị thế ngang nhau lúc ra quyết định. Việc ra quyết định theo cách dân chủ tôn trọng ý kiến của mỗi tư nhân trong vấn đề chung bằng cách cho mỗi người quyền phát biểu ngang nhau trong trường hợp dị đồng.[1]

Phân mục: Hỏi Đáp

Các câu hỏi về Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy

Team Asinana nhưng cụ thể là Ý Nhi đã biên soạn bài viết dựa trên tư liệu sẵn có và tri thức từ Internet. Tất nhiên tụi mình biết có nhiều câu hỏi và nội dung chưa thỏa mãn được buộc phải của các bạn.

Thế nhưng với ý thức tiếp thu và phát triển hơn, Mình luôn đón nhận tất cả các ý kiến khen chê từ các bạn & Quý đọc giả cho bài viêt Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình phát triển hơn hơn trong các bài sau nha

Các Hình Ảnh Về Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy

Democracy Là Gì - Nghĩa Của Từ Democracy

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Democracy #Là #Gì #Nghĩa #Của #Từ #Democracy

Tra cứu thêm báo cáo về Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy tại WikiPedia

Bạn nên tìm thông tin về Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://thpttranhungdao.edu.vn

???? Xem Thêm Giải Đáp Câu Hỏi tại : https://thpttranhungdao.edu.vn/la-gi/

#Democracy #Là #Gì #Nghĩa #Của #Từ #Democracy

Bạn thấy bài viết Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Democracy Là Gì – Nghĩa Của Từ Democracy bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Là gì?
#Democracy #Là #Gì #Nghĩa #Của #Từ #Democracy

Xem thêm:  THẺ TÍN DỤNG là gì? Những ý nghĩa của THẺ TÍN DỤNG

Viết một bình luận