Đập thủy điện vỡ kinh hoàng nuốt chửng hàng chục ngàn sinh mạng, biến cả vùng thành ‘thị trấn ma’, kỷ lục Guinness từng cho là vụ vỡ đập tồi tệ nhất

Xem thêm:  Hướng dẫn tham gia Mùa hè kỳ thú VioEdu 2022

Viết một bình luận