Công ty, doanh nghiệp trốn thuế ai là người chịu trách nhiệm?

Bạn đang xem: Công ty, doanh nghiệp trốn thuế ai là người chịu trách nhiệm? tại thpttranhungdao.edu.vn

Người nào chịu trách nhiệm cho những doanh nghiệp, doanh nghiệp trốn thuế? Trốn thuế bị xử lý như thế nào?

Gian lận thuế là hành vi của tư nhân, tổ chức sử dụng các giải pháp trái phép để làm giảm số tiền thuế phải nộp theo quy định của pháp luật. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp, doanh nghiệp dùng nhiều thủ đoạn để trốn nghĩa vụ thuế. Vậy lúc các doanh nghiệp, doanh nghiệp trốn thuế, người nào sẽ chịu trách nhiệm? Trốn thuế sẽ bị xử lý như thế nào?

Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật Hình sự 2015

– Luật Doanh nghiệp 2020

– Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

1. Doanh nghiệp, doanh nghiệp trốn thuế, người nào chịu trách nhiệm?

Mỗi doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật trú ngụ tại Việt Nam. Luật doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật, điều lệ doanh nghiệp sẽ quy định cụ thể về điều này.

Người đại diện theo pháp luật của mỗi doanh nghiệp là người đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của doanh nghiệp. Họ đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là người khởi kiện khắc phục việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài và Tòa án.

Do đó, lúc doanh nghiệp có hành vi trốn thuế thì người đại diện cho doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi này. Tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020 trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

+ Thứ nhất: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, thận trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Xem thêm: Doanh nghiệp, doanh nghiệp trốn thuế, người nào chịu trách nhiệm?

+ Thứ hai: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải trung thành với lợi ích của doanh nghiệp nhưng mình đại diện. Tuyệt đối ko lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí mật, bí mật kinh doanh cũng như sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, tư nhân nòng cốt khác.

+ Thứ ba: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải thông báo ngay, đầy đủ, chuẩn xác cho doanh nghiệp về những vấn đề của doanh nghiệp mình và thông báo cho người có liên quan hoặc người có quyền lợi liên quan. cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp

Ngoài ra, lúc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gây thiệt hại cho doanh nghiệp nhưng mình đại diện thì người đó sẽ phải chịu trách nhiệm tư nhân về phần thiệt hại nhưng mình gây ra cho doanh nghiệp.

Xem xét: Lúc viên chức kế toán hoặc tư nhân chịu trách nhiệm về nghĩa vụ thuế trong doanh nghiệp có hành vi trốn thuế thì họ cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm này.

2. Trốn thuế bị xử lý như thế nào?

2.1. Xử lý vi phạm hành chính:

Hành vi trốn thuế được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP như sau:

+ Doanh nghiệp ko nộp hồ sơ đăng ký thuế, ko nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày hết thời hạn được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

+ Doanh nghiệp ko đăng ký sổ sách kế toán các khoản thu nhập liên quan tới việc xác định số thuế phải nộp, ko kê khai hoặc kê khai ko chuẩn xác dẫn tới thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn.

+ Doanh nghiệp lúc sắm, bán hàng hóa, dịch vụ ko lập hóa đơn hoặc lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ ghi sai trị giá hàng hóa, số lượng, dịch vụ để kê khai thuế.

Xem thêm: Xử phạt hành chính chậm nộp, trốn thuế

+ Doanh nghiệp sử dụng hàng hóa thuộc nhân vật ko chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế ko đúng mục tiêu theo quy định của pháp luật nhưng ko khai báo thay đổi mục tiêu sử dụng và khai báo thuế với cơ thuế quan.

+ Doanh nghiệp sử dụng phiếu giả, phiếu sử dụng trái phép hoặc sử dụng hóa đơn chứng từ ko phản ánh đúng thực chất giao dịch, trị giá giao dịch thực để xác định số tiền sai. số thuế phải nộp, số thuế được miễn, số thuế được hoàn.

+ Ngoài ra, doanh nghiệp còn có hành vi lập hồ sơ, thủ tục ko đúng nhằm tiêu hủy vật liệu, hàng hóa nhằm làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, miễn, giảm.

+ Người nộp thuế trong thời kì xin tạm ngừng kinh doanh nhưng thực tiễn vẫn tiếp tục kinh doanh.

– Doanh nghiệp nào vi phạm hành vi trên nhưng có một hoặc nhiều tình tiết giảm nhẹ sẽ bị phạt một lần số tiền thuế nhưng doanh nghiệp trốn.

– Doanh nghiệp vi phạm các hành vi trên nếu ko có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ sẽ bị phạt 1,5 lần số tiền thuế tránh được.

– Doanh nghiệp nào vi phạm hành vi trên và có tình tiết tăng nặng sẽ bị phạt gấp đôi số tiền thuế nhưng doanh nghiệp trốn.

– Doanh nghiệp nào vi phạm các hành vi trên với 2 tình tiết tăng nặng sẽ bị phạt tiền gấp 2,5 lần số tiền thuế nhưng doanh nghiệp trốn.

Xem thêm: Trốn thuế thì đi tù bao lâu? Cấu thành tội trốn thuế?

– Doanh nghiệp nào vi phạm các hành vi trên với 3 tình tiết tăng nặng trở lên sẽ bị phạt tiền gấp 3 lần số tiền thuế nhưng doanh nghiệp trốn.

Ngoài việc bị xử phạt hành chính, doanh nghiệp phải vận dụng các giải pháp khắc phục hậu quả như:

+ Buộc nộp toàn thể số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước và nếu thời hiệu xử phạt về hành vi trốn thuế đã hết thì doanh nghiệp ko bị xử phạt về hành vi trốn thuế nhưng phải nộp lại toàn thể số tiền. Tiền thuế, tiền chậm nộp được tính trên số tiền thuế trốn nộp vào ngân sách nhà nước trong thời hạn quy định của pháp luật.

+ Doanh nghiệp còn phải điều chỉnh lại số lỗ, số thuế trị giá tăng thêm đầu vào được khấu trừ trên hồ sơ thuế (nếu có).

2.2. Sử dụng tội phạm:

Doanh nghiệp có hành vi trốn thuế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 200 BLHS như sau:

Thứ nhất: Đối với tư nhân:

– Tư nhân có hành vi trốn thuế thuộc các hành vi nêu trên với số tiền từ 100 triệu đồng tới dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng trước đó đã bị xử lý hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị phạt tù. về một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 250, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 304, 305, 306, 304, 306, 305, 306, 309, 311. đã bị xóa nhưng còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng tới 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ ba tháng tới một năm.

Tư nhân trốn thuế thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng tới 1,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 01 năm tới 03 năm:

Xem thêm: Trốn thuế là gì? Phân biệt giữa tránh thuế và trốn thuế?

+ Tội phạm có tổ chức;

+ Phạm tội với số tiền trốn thuế từ 300 triệu đồng tới dưới 1 tỷ đồng;

Tư nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trốn thuế

+ Phạm tội trốn thuế 02 lần trở lên

+ Người đã phạm tội trốn thuế nhưng còn có hành vi nguy hiểm.

Tư nhân có hành vi trốn thuế với số tiền lớn hơn 1 tỷ đồng thì bị phạt tiền từ 1,5 tỷ đồng tới 4,5 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm tới 07 năm.

Tư nhân phạm tội trốn thuế còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng tới 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm mướn việc nhất mực từ 01 năm tới 05 năm hoặc trưng thu một phần. . hoặc toàn thể tài sản

Thứ hai: Đối với pháp nhân:

Xem thêm: Hiện tượng gian lận thuế GTGT

– Pháp nhân thương nghiệp trốn thuế với số tiền từ 200 triệu đồng tới dưới 300 triệu đồng hoặc từ 100 triệu đồng tới dưới 200 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt về tội trốn thuế một lần hoặc đã bị truy tố. phạt tiền về một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 và 196 của Bộ luật hình sự 2015 chưa ban hành nhưng còn thực hiện thì bị phạt tiền từ 300 đồng. .triệu và 1. tỷ đồng

– Pháp nhân thương nghiệp phạm tội thuộc một trong các trường hợp: phạm tội có tổ chức; số tiền trốn thuế từ 300 triệu đồng tới dưới 01 tỷ đồng hoặc phạm tội 02 lần trở lên hoặc tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tiền từ 01 tỷ đồng tới 03 tỷ đồng.

Pháp nhân trốn thuế với số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ bị phạt tiền từ 3 – 10 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động từ 6 tháng tới 3 năm.

Pháp nhân thương nghiệp phạm tội gây thiệt hại hoặc có khả năng thực tiễn gây thiệt hại tới tính mệnh của nhiều người hoặc gây sự cố môi trường, pháp nhân đó gây tác động xấu tới an toàn, trật tự, an toàn xã hội. Hội ko có khả năng khắc phục hậu quả sẽ bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn

Ngoài ra, pháp nhân thương nghiệp trốn thuế còn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng tới 200 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất mực, cấm góp vốn từ 01 năm tới 03 năm.

Bạn thấy bài viết Doanh nghiệp, doanh nghiệp trốn thuế người nào là người chịu trách nhiệm? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Doanh nghiệp, doanh nghiệp trốn thuế người nào là người chịu trách nhiệm? bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Kiến thức chung

Nguồn: thpttranhungdao.edu.vn

Xem thêm:  Các Hot Girl Dễ Thương Với Mái Tóc Dài Cực Đẹp

Viết một bình luận