Công nghệ Magsafe, MagSafe 2 là gì? Có trên thiết bị nào của Apple?

Xem thêm:  Cách đặt thời gian, nhiệt độ nồi chiên không dầu chuẩn cho từng món ăn

Viết một bình luận