Chuyển từ Unicode sang VNI Windows không gõ được tiếng Việt?

Xem thêm:  Số điện thoại của bạn có ý nghĩa gì?

Viết một bình luận