Cho biết tương lai qua thập thần của Tứ trụ (phần 1)

Bạn đang xem: Cho biết tương lai qua thập thần của Tứ trụ (phần 1) tại thpttranhungdao.edu.vn

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Tiên đoán tương lai qua mười vị thần Tứ Trụ (phần 1).

Trong mỗi tứ trụ, ngày can gọi là nhật can, đại diện cho người có tứ trụ đó. Hành của can ngày được gọi là hành của can (thân hay còn gọi là nhật). Khi Thân gặp mười hung tinh trong Tứ Trụ sẽ dẫn đến vận mệnh con người có những cách cục khác nhau.

1. Chính phủ

Bạn đang xem: Bói tương lai qua mười vị thần Tứ Trụ (phần 1)

Là hình khắc của Thân, tượng trưng cho người làm quan tốt, chính trực trong việc điều hành xã hội. Chính Quan được coi là cát thần, nhất là khi Thân vượng. Chức năng của Chính Quan trong mệnh là bảo vệ Tài, trấn áp Thân, chế ngự Nữ và Kiếp.

Giàu nghèo nên có chính thần che chở. Nếu thân vượng mà âm suy, chính nhân sẽ sinh ấn, khống chế thân giảm vượng. Nếu bạn có nhiều của cải trong kiếp, thì quan chức chính trực sẽ vượt qua kip.

Trong mệnh Chính Quan đại diện cho địa vị, học vị, thi cử, bầu cử, tôn vinh,…. Đối với nam giới, Chính Quan còn đại diện cho tình cảm đối với nữ giới. Vì một người đàn ông lấy Tài làm vợ, Tài sinh ra Quân và Sặt là con nên người đàn ông cưới Quân là con gái và Sặt là con trai.

Tâm lý của Chính Quân là chính trực, trách nhiệm, nghiêm túc, làm việc từ đầu đến cuối; nhưng bảo thủ cứng nhắc, thậm chí hay thay đổi.

2. Kiếp Sát (Thiên Quân)

Trong thập thần Tứ Trụ, là khắc Thân, thường đại diện cho quan lại xấu trong phủ. Trong mệnh con người, Thất Sát chuyên tấn công Thân nên Thân dễ bị tổn thương, có Thực Hại chế ngự được Thất Sát thì sẽ trở nên tốt (bắt quan xấu phải phục dịch cho mình “Thất Sát biến thành sức mạnh”). ).Khi cơ thể suy nhược, Thất Sát bị coi là tà khí.

Chức năng của Thất sát là tiêu hao của cải, tạo phong ấn, tấn công cơ thể và phản tỷ kip. Ở mệnh Thất Sát đại diện cho chức vụ quân cảnh, hoặc ngành tư pháp, thi cử, bầu cử,… Đối với nam giới, Thất Sát còn đại diện cho tình cảm trai gái. Tính tình của Bảy Sát hào hiệp, năng nổ, oai phong, nhanh nhẹn nhưng dễ bị kích động, thậm chí dễ trở nên ngỗ nghịch, sa đọa.

3. Con dấu chính

Trong mười hung thần Tứ Trụ là cái sinh ra Thân, khi Thân suy nhược thường được coi là cát thần. Ấn có nghĩa là con dấu, tượng trưng cho chức vụ, sở thích, học hành, nghề nghiệp, học vấn, sự nghiệp, danh dự, địa vị, hạnh phúc,….

Bản thân con dấu là một ngôi sao học thuật và đại diện cho tình yêu của mẹ. Công năng của Ấn hữu là sinh Thân, và kháng Thực hư. Tâm tính chính ấn, thông minh, nhân từ, không tham danh lợi, bền bỉ nhưng ít tiến bộ, thậm chí còn chậm chạp, trì trệ.

4. Thiên ấn (Kiều)

Là sinh vật sống trong mười vị thần của Tứ Trụ, đại diện cho uy quyền trong các ngành nghề như nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, nghề tự do, thành tựu trong dịch vụ…. Nó cũng tượng trưng cho tình cảm của người mẹ kế.

Công năng của Thiên ấn là sinh Thân, khống chế Quan sát để sinh Thân, chống lại Thực hư. Mệnh có Thiên ấn có thể trợ giúp thân thể yếu ớt. Nhưng gặp gỡ Thiên Chúa thực sự là một công việc khó khăn và vất vả. Quá nhiều thiên ấn là người gặp nhiều may mắn, bất hạnh, ốm đau hoặc khó có con cái, chỉ có Thần tài mới giải được những vận hạn này.

Tứ Trụ có Thân vượng, còn Kiều, Tài, Quan là phúc khí của một người giàu có. Mệnh có Thiên ấn đồng thời gặp Quan sát hỗn hợp (gồm Chính Quan và Thiên Quan, không tính Quan và Quan sát là tạp tinh) thắng nhiều mà bại cũng nhiều. Khi thân vượng thì ấn được coi là hung thần. Thiên ấn tính tình tinh thông, phản ứng nhanh, có tài nhưng dễ cô độc, thiếu tình người, thậm chí ích kỷ, ghẻ lạnh.

5. Tỷ Kiên

Trong mười thần thì có Thân (can cùng hành và cùng dấu với Nhật Can), gọi tắt là Tý. Đại diện cho cấp dưới, bạn bè, đồng nghiệp, cùng phe, tranh giành, tranh tài, khắc vợ, khắc cha, v.v… Nữ đại biểu cho tình chị em, nam đại diện cho tình huynh đệ.

Chức năng của Nữ có thể giúp Thân khi Thân yếu, cũng như Tài vượng (của cải nhiều), nhờ vai vế giúp Thân khỏi hao. Nhưng Thân vượng nhiều vai nhưng không kiềm chế được, cấp dưới không hòa thuận, hay lập gia đình muộn, tính tình thô bạo, cứng nhắc, cố chấp, không hòa đồng cộng đồng, khắc cha khắc vợ. , làm nhiều mà không gặp tiền.

Tý tính tình chắc chắn, cương quyết, ưa mạo hiểm, dũng cảm, có chí tiến thủ nhưng dễ cô độc, ít hòa nhập, thậm chí bị cô lập, lẻ loi. Khi Thân vượng được coi là hung thần (vì tranh giành Tài với Thân).


ST

Đăng bởi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy

Danh mục: Tổng hợp

xem thêm thông tin chi tiết về Cho biết tương lai qua thập thần của Tứ trụ (phần 1)

Cho biết tương lai qua thập thần của Tứ trụ (phần 1)

Hình Ảnh về: Cho biết tương lai qua thập thần của Tứ trụ (phần 1)

Video về: Cho biết tương lai qua thập thần của Tứ trụ (phần 1)

Wiki về Cho biết tương lai qua thập thần của Tứ trụ (phần 1)

Cho biết tương lai qua thập thần của Tứ trụ (phần 1) -

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Tiên đoán tương lai qua mười vị thần Tứ Trụ (phần 1).

Trong mỗi tứ trụ, ngày can gọi là nhật can, đại diện cho người có tứ trụ đó. Hành của can ngày được gọi là hành của can (thân hay còn gọi là nhật). Khi Thân gặp mười hung tinh trong Tứ Trụ sẽ dẫn đến vận mệnh con người có những cách cục khác nhau.

1. Chính phủ

Bạn đang xem: Bói tương lai qua mười vị thần Tứ Trụ (phần 1)

Là hình khắc của Thân, tượng trưng cho người làm quan tốt, chính trực trong việc điều hành xã hội. Chính Quan được coi là cát thần, nhất là khi Thân vượng. Chức năng của Chính Quan trong mệnh là bảo vệ Tài, trấn áp Thân, chế ngự Nữ và Kiếp.

Giàu nghèo nên có chính thần che chở. Nếu thân vượng mà âm suy, chính nhân sẽ sinh ấn, khống chế thân giảm vượng. Nếu bạn có nhiều của cải trong kiếp, thì quan chức chính trực sẽ vượt qua kip.

Trong mệnh Chính Quan đại diện cho địa vị, học vị, thi cử, bầu cử, tôn vinh,.... Đối với nam giới, Chính Quan còn đại diện cho tình cảm đối với nữ giới. Vì một người đàn ông lấy Tài làm vợ, Tài sinh ra Quân và Sặt là con nên người đàn ông cưới Quân là con gái và Sặt là con trai.

Tâm lý của Chính Quân là chính trực, trách nhiệm, nghiêm túc, làm việc từ đầu đến cuối; nhưng bảo thủ cứng nhắc, thậm chí hay thay đổi.

2. Kiếp Sát (Thiên Quân)

Trong thập thần Tứ Trụ, là khắc Thân, thường đại diện cho quan lại xấu trong phủ. Trong mệnh con người, Thất Sát chuyên tấn công Thân nên Thân dễ bị tổn thương, có Thực Hại chế ngự được Thất Sát thì sẽ trở nên tốt (bắt quan xấu phải phục dịch cho mình "Thất Sát biến thành sức mạnh"). ).Khi cơ thể suy nhược, Thất Sát bị coi là tà khí.

Chức năng của Thất sát là tiêu hao của cải, tạo phong ấn, tấn công cơ thể và phản tỷ kip. Ở mệnh Thất Sát đại diện cho chức vụ quân cảnh, hoặc ngành tư pháp, thi cử, bầu cử,… Đối với nam giới, Thất Sát còn đại diện cho tình cảm trai gái. Tính tình của Bảy Sát hào hiệp, năng nổ, oai phong, nhanh nhẹn nhưng dễ bị kích động, thậm chí dễ trở nên ngỗ nghịch, sa đọa.

3. Con dấu chính

Trong mười hung thần Tứ Trụ là cái sinh ra Thân, khi Thân suy nhược thường được coi là cát thần. Ấn có nghĩa là con dấu, tượng trưng cho chức vụ, sở thích, học hành, nghề nghiệp, học vấn, sự nghiệp, danh dự, địa vị, hạnh phúc,….

Bản thân con dấu là một ngôi sao học thuật và đại diện cho tình yêu của mẹ. Công năng của Ấn hữu là sinh Thân, và kháng Thực hư. Tâm tính chính ấn, thông minh, nhân từ, không tham danh lợi, bền bỉ nhưng ít tiến bộ, thậm chí còn chậm chạp, trì trệ.

4. Thiên ấn (Kiều)

Là sinh vật sống trong mười vị thần của Tứ Trụ, đại diện cho uy quyền trong các ngành nghề như nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, nghề tự do, thành tựu trong dịch vụ…. Nó cũng tượng trưng cho tình cảm của người mẹ kế.

Công năng của Thiên ấn là sinh Thân, khống chế Quan sát để sinh Thân, chống lại Thực hư. Mệnh có Thiên ấn có thể trợ giúp thân thể yếu ớt. Nhưng gặp gỡ Thiên Chúa thực sự là một công việc khó khăn và vất vả. Quá nhiều thiên ấn là người gặp nhiều may mắn, bất hạnh, ốm đau hoặc khó có con cái, chỉ có Thần tài mới giải được những vận hạn này.

Tứ Trụ có Thân vượng, còn Kiều, Tài, Quan là phúc khí của một người giàu có. Mệnh có Thiên ấn đồng thời gặp Quan sát hỗn hợp (gồm Chính Quan và Thiên Quan, không tính Quan và Quan sát là tạp tinh) thắng nhiều mà bại cũng nhiều. Khi thân vượng thì ấn được coi là hung thần. Thiên ấn tính tình tinh thông, phản ứng nhanh, có tài nhưng dễ cô độc, thiếu tình người, thậm chí ích kỷ, ghẻ lạnh.

5. Tỷ Kiên

Trong mười thần thì có Thân (can cùng hành và cùng dấu với Nhật Can), gọi tắt là Tý. Đại diện cho cấp dưới, bạn bè, đồng nghiệp, cùng phe, tranh giành, tranh tài, khắc vợ, khắc cha, v.v... Nữ đại biểu cho tình chị em, nam đại diện cho tình huynh đệ.

Chức năng của Nữ có thể giúp Thân khi Thân yếu, cũng như Tài vượng (của cải nhiều), nhờ vai vế giúp Thân khỏi hao. Nhưng Thân vượng nhiều vai nhưng không kiềm chế được, cấp dưới không hòa thuận, hay lập gia đình muộn, tính tình thô bạo, cứng nhắc, cố chấp, không hòa đồng cộng đồng, khắc cha khắc vợ. , làm nhiều mà không gặp tiền.

Tý tính tình chắc chắn, cương quyết, ưa mạo hiểm, dũng cảm, có chí tiến thủ nhưng dễ cô độc, ít hòa nhập, thậm chí bị cô lập, lẻ loi. Khi Thân vượng được coi là hung thần (vì tranh giành Tài với Thân).


ST

Đăng bởi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy

Danh mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

#Cho #biết #tương #lai #qua #thập #thần #của #Tứ #trụ #phần

Bạn thấy bài viết Cho biết tương lai qua thập thần của Tứ trụ (phần 1) có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Cho biết tương lai qua thập thần của Tứ trụ (phần 1) bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Văn học
#Cho #biết #tương #lai #qua #thập #thần #của #Tứ #trụ #phần

Xem thêm:  Đã đam mê BÁNH PHÁP, làm sao bỏ qua được VÉRITÉ PATISSERIES nổi đình đám trên mạng xã hội

Viết một bình luận