Câu hỏi 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11

Bạn đang xem: Câu hỏi 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11 tại thpttranhungdao.edu.vn

Giải câu 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11. Nhắc lại:…

Đề tài

Xin nhắc lại:

a) Các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản;

b) Công thức cộng;

c) Công thức kép;

d) Công thức chuyển tích thành tổng và tổng thành tích.

Lời giải cụ thể

a) Phương trình lượng giác cơ bản:

sin2α + cos2a = 1

1 + tân2α = ({1 over {{{cos }^2}alpha }}); α ≠ ({pi trên 2}) + kπ, k Z

1 + nôi2α = ({1 over {{{sin}^2}alpha }}); α kπ, k Z

tan⁡α.cot⁡α = 1; α ≠ ({{kpi } over 2}), k Z

b) Công thức cộng:

cos⁡(a – b) = cos⁡a cos⁡b + sin⁡a sin⁡b

cos⁡(a + b) = cos⁡a cos⁡b – sin⁡a sin⁡b

sin⁡(a – b) = sin⁡a cos⁡b – cos⁡a sin⁡b

(eqalign{
& tan (a – b) = {{tan ,a – tan ,b} over {1 + tan ,a.tan ,b}} cr
& tan (a + b) = {{tan ,a – tan ,b} over {1 – tan ,a.tan ,b}} cr} )

c) Công thức kép:

sin⁡2α = 2 sin⁡α cos⁡α

cos⁡2α = cos2α – tội tình2α = 2cos2α – 1 = 1 – 2sin2α

(tan 2alpha = {{2tan alpha } over {1 – {{tan }^2}alpha }})

d) Công thức chuyển tích thành tổng:

cos⁡ a cos⁡b = ({1 trên 2}) [cos⁡(a – b) + cos⁡(a + b) ]

sin⁡a sin⁡b = ({1 trên 2}) [cos⁡(a – b) – cos⁡(a + b) ]

sin⁡a cos⁡b = ({1 trên 2}) [sin⁡(a – b) + sin⁡(a + b) ]

Công thức quy đổi tổng thành tích:

(eqalign{
& cos u + cos v = 2cos {{u + v} over 2}cos {{u – v} over 2} cr
& cos u – cos v = – 2sin {{u + v} over 2}sin {{u – v} over 2} cr
& sin u + sin v = 2sin {{u + v} over 2}cos {{u – v} over 2} cr
& sin u – sin v = 2cos {{u + v} over 2}sin {{u – v} over 2} cr} )

xem thêm thông tin chi tiết về Câu hỏi 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11

Câu hỏi 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11

Video về: Câu hỏi 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11

Wiki về Câu hỏi 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11

Câu hỏi 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11 -

Giải câu 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11. Nhắc lại:…

Đề tài

Xin nhắc lại:

a) Các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản;

b) Công thức cộng;

c) Công thức kép;

d) Công thức chuyển tích thành tổng và tổng thành tích.

Lời giải cụ thể

a) Phương trình lượng giác cơ bản:

sin2α + cos2a = 1

1 + tân2α = ({1 over {{{cos }^2}alpha }}); α ≠ ({pi trên 2}) + kπ, k Z

1 + nôi2α = ({1 over {{{sin}^2}alpha }}); α kπ, k Z

tan⁡α.cot⁡α = 1; α ≠ ({{kpi } over 2}), k Z

b) Công thức cộng:

cos⁡(a – b) = cos⁡a cos⁡b + sin⁡a sin⁡b

cos⁡(a + b) = cos⁡a cos⁡b – sin⁡a sin⁡b

sin⁡(a – b) = sin⁡a cos⁡b – cos⁡a sin⁡b

(eqalign{
& tan (a – b) = {{tan ,a – tan ,b} over {1 + tan ,a.tan ,b}} cr
& tan (a + b) = {{tan ,a – tan ,b} over {1 – tan ,a.tan ,b}} cr} )

c) Công thức kép:

sin⁡2α = 2 sin⁡α cos⁡α

cos⁡2α = cos2α - tội tình2α = 2cos2α – 1 = 1 – 2sin2α

(tan 2alpha = {{2tan alpha } over {1 – {{tan }^2}alpha }})

d) Công thức chuyển tích thành tổng:

cos⁡ a cos⁡b = ({1 trên 2}) [cos⁡(a – b) + cos⁡(a + b) ]

sin⁡a sin⁡b = ({1 trên 2}) [cos⁡(a – b) – cos⁡(a + b) ]

sin⁡a cos⁡b = ({1 trên 2}) [sin⁡(a – b) + sin⁡(a + b) ]

Công thức quy đổi tổng thành tích:

(eqalign{
& cos u + cos v = 2cos {{u + v} over 2}cos {{u – v} over 2} cr
& cos u – cos v = – 2sin {{u + v} over 2}sin {{u – v} over 2} cr
& sin u + sin v = 2sin {{u + v} over 2}cos {{u – v} over 2} cr
& sin u – sin v = 2cos {{u + v} over 2}sin {{u – v} over 2} cr} )

[rule_{ruleNumber}]

sin⁡a sin⁡b = ({1 trên 2}) [cos⁡(a – b) – cos⁡(a + b) ]

sin⁡a cos⁡b = ({1 trên 2}) [sin⁡(a – b) + sin⁡(a + b) ]

Công thức quy đổi tổng thành tích:

(eqalign{
& cos u + cos v = 2cos {{u + v} over 2}cos {{u – v} over 2} cr
& cos u – cos v = – 2sin {{u + v} over 2}sin {{u – v} over 2} cr
& sin u + sin v = 2sin {{u + v} over 2}cos {{u – v} over 2} cr
& sin u – sin v = 2cos {{u + v} over 2}sin {{u – v} over 2} cr} )

#Câu #hỏi #trang #SGK #Đại #số #và #Giải #tích

Bạn thấy bài viết Câu hỏi 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Câu hỏi 3 trang 32 SGK Đại số và Giải tích 11 bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Môn toán
#Câu #hỏi #trang #SGK #Đại #số #và #Giải #tích

Xem thêm:  Câu hỏi 3 trang 150 SGK Đại số và Giải tích 11

Viết một bình luận