Cách chia động từ Rise trong tiếng anh

Bạn đang xem: Cách chia động từ Rise trong tiếng anh tại thpttranhungdao.edu.vn

Tiếp theo loạt động từ, Trường THPT Trần Hưng Đạo sẽ hướng dẫn các bạn chia động từ cho Rise bằng tiếng Anh chuẩn. Các bạn học trò hãy ghi nhớ và vận dụng đúng vào bài tập, tình huống nhé!

Rise – Ý nghĩa và cách dùng

Kế bên ngữ pháp, cách phát âm đúng cũng rất quan trọng lúc bạn giao tiếp. Do đó, hãy học cách đọc đúng động từ Rise theo giọng Anh-Mỹ hoặc Anh-Anh.

Cách phát âm Rise (Mỹ/Anh)

Rise (v) – Động từ bất quy tắc: tăng, tăng

Mỹ: /raɪz/

Vương quốc Anh: /raɪz/

Ý nghĩa của Tăng

1. dậy, dậy, dậy, dậy

Hôm nay tôi dậy sớm hơn. (Hôm nay tôi dậy sớm hơn).

2. mọc (mặt trời, mặt trăng,…)

3. lên, lên, lên, lên, lên

4. tiến tới, thành công

5. vượt lên trên

6. nổi dậy

7. tức giận bột phát

Ý nghĩa của Tăng + Giới từ

vượt lên trên: vượt lên trên

tăng từ: tới từ

to rise to: có thể đương đầu với, ứng phó với…

to rise up: đi lên, đi lên, vươn lên, trèo lên,…

Xem thêm: Cách chia động từ Ring trong tiếng Anh

Các hình thức tăng

loại từ

động từ

Ví dụ

Nguyên mẫu

tăng lên

Khói bốc lên đó. (Khói bốc lên đó)

động từ danh từ

trỗi dậy

Khói đang bốc lên ở đó. (Khói đang bốc lên ở đó)

phân từ II

Quyên góp

Khói đã bốc lên đó! Tôi đã thấy!

(Khói vừa bay lên đó! Tôi thấy rồi!).

Cách chia động từ Rise trong tiếng Anh

Bảng tổng hợp cách chia động từ Rise trong 13 thì tiếng Anh.

Ghi chú:

HT: thì hiện nay

QK: thì quá khứ

TL: thì tương lai

HTTD: liên tục xuất sắc

đại từ số ít tỷ

Đại từ số nhiều

SAU ĐÓ

Tôi

Bạn

Anh đấy / cô đấy / nó

chúng tôi

Bạn

Họ

HT đơn

tăng lên

tăng lên

mọc

tăng lên

tăng lên

tăng lên

HT tiếp tục

đang tăng

Đang tăng lên

đang tăng

Đang tăng lên

Đang tăng lên

Đang tăng lên

HT đã hoàn thành

đã tăng

đã tăng

đã mọc

đã tăng

đã tăng

đã tăng

HT HTTD

đã được

trỗi dậy

đã được

trỗi dậy

đã được

trỗi dậy

đã được

trỗi dậy

đã được

trỗi dậy

đã được

trỗi dậy

QK độc thân

Huê hồng

Huê hồng

Huê hồng

Huê hồng

Huê hồng

Huê hồng

QK tiếp tục

Đang tăng lên

đang tăng

Đang tăng lên

đang tăng

đang tăng

đang tăng

QK hoàn thành

đã tăng

đã tăng

đã tăng

đã tăng

đã tăng

đã tăng

QK HTTD

đã từng

trỗi dậy

đã từng

trỗi dậy

đã từng

trỗi dậy

đã từng

trỗi dậy

đã từng

trỗi dậy

đã từng

trỗi dậy

TL đơn

sẽ tăng

sẽ tăng

sẽ tăng

sẽ tăng

sẽ tăng

sẽ tăng

TL gần

tôi đang đi

tăng lên

đang đi

tăng lên

sẽ

tăng lên

đang đi

tăng lên

đang đi

tăng lên

đang đi

tăng lên

TL tiếp tục

sẽ tăng

sẽ tăng

sẽ tăng

sẽ tăng

sẽ tăng

sẽ tăng

Đã hoàn thành TL

sẽ có

Quyên góp

sẽ có

Quyên góp

sẽ có

Quyên góp

sẽ có

Quyên góp

sẽ có

Quyên góp

sẽ có

Quyên góp

TL HTTD

sẽ có

đang tăng

sẽ có

đang tăng

sẽ có

đang tăng

sẽ có

đang tăng

sẽ có

đang tăng

sẽ có

đang tăng

Trên đây là tổng hợp cách chia động từ Rise trong 13 thì trong tiếng Anh. Trong một số mẫu cấu trúc câu đặc thù cần phối hợp nhiều thì các bạn cũng có thể vận dụng. Hãy ghi nhớ và luyện tập thường xuyên với các tình huống, bài tập về thì, mẫu câu từ Trường THPT Trần Hưng Đạo nhé!

Chúc các bạn học tốt!

xem thêm thông tin chi tiết về Cách chia động từ Rise trong tiếng anh

Cách chia động từ Rise trong tiếng anh

Hình Ảnh về: Cách chia động từ Rise trong tiếng anh

Video về: Cách chia động từ Rise trong tiếng anh

Wiki về Cách chia động từ Rise trong tiếng anh

Cách chia động từ Rise trong tiếng anh -

Tiếp theo loạt động từ, Trường THPT Trần Hưng Đạo sẽ hướng dẫn các bạn chia động từ cho Rise bằng tiếng Anh chuẩn. Các bạn học trò hãy ghi nhớ và vận dụng đúng vào bài tập, tình huống nhé!

Rise - Ý nghĩa và cách dùng

Kế bên ngữ pháp, cách phát âm đúng cũng rất quan trọng lúc bạn giao tiếp. Do đó, hãy học cách đọc đúng động từ Rise theo giọng Anh-Mỹ hoặc Anh-Anh.

Cách phát âm Rise (Mỹ/Anh)

Rise (v) - Động từ bất quy tắc: tăng, tăng

Mỹ: /raɪz/

Vương quốc Anh: /raɪz/

Ý nghĩa của Tăng

1. dậy, dậy, dậy, dậy

Hôm nay tôi dậy sớm hơn. (Hôm nay tôi dậy sớm hơn).

2. mọc (mặt trời, mặt trăng,...)

3. lên, lên, lên, lên, lên

4. tiến tới, thành công

5. vượt lên trên

6. nổi dậy

7. tức giận bột phát

Ý nghĩa của Tăng + Giới từ

vượt lên trên: vượt lên trên

tăng từ: tới từ

to rise to: có thể đương đầu với, ứng phó với…

to rise up: đi lên, đi lên, vươn lên, trèo lên,...

Xem thêm: Cách chia động từ Ring trong tiếng Anh

Các hình thức tăng

loại từ

động từ

Ví dụ

Nguyên mẫu

tăng lên

Khói bốc lên đó. (Khói bốc lên đó)

động từ danh từ

trỗi dậy

Khói đang bốc lên ở đó. (Khói đang bốc lên ở đó)

phân từ II

Quyên góp

Khói đã bốc lên đó! Tôi đã thấy!

(Khói vừa bay lên đó! Tôi thấy rồi!).

Cách chia động từ Rise trong tiếng Anh

Bảng tổng hợp cách chia động từ Rise trong 13 thì tiếng Anh.

Ghi chú:

HT: thì hiện nay

QK: thì quá khứ

TL: thì tương lai

HTTD: liên tục xuất sắc

đại từ số ít tỷ

Đại từ số nhiều

SAU ĐÓ

Tôi

Bạn

Anh đấy / cô đấy / nó

chúng tôi

Bạn

Họ

HT đơn

tăng lên

tăng lên

mọc

tăng lên

tăng lên

tăng lên

HT tiếp tục

đang tăng

Đang tăng lên

đang tăng

Đang tăng lên

Đang tăng lên

Đang tăng lên

HT đã hoàn thành

đã tăng

đã tăng

đã mọc

đã tăng

đã tăng

đã tăng

HT HTTD

đã được

trỗi dậy

đã được

trỗi dậy

đã được

trỗi dậy

đã được

trỗi dậy

đã được

trỗi dậy

đã được

trỗi dậy

QK độc thân

Huê hồng

Huê hồng

Huê hồng

Huê hồng

Huê hồng

Huê hồng

QK tiếp tục

Đang tăng lên

đang tăng

Đang tăng lên

đang tăng

đang tăng

đang tăng

QK hoàn thành

đã tăng

đã tăng

đã tăng

đã tăng

đã tăng

đã tăng

QK HTTD

đã từng

trỗi dậy

đã từng

trỗi dậy

đã từng

trỗi dậy

đã từng

trỗi dậy

đã từng

trỗi dậy

đã từng

trỗi dậy

TL đơn

sẽ tăng

sẽ tăng

sẽ tăng

sẽ tăng

sẽ tăng

sẽ tăng

TL gần

tôi đang đi

tăng lên

đang đi

tăng lên

sẽ

tăng lên

đang đi

tăng lên

đang đi

tăng lên

đang đi

tăng lên

TL tiếp tục

sẽ tăng

sẽ tăng

sẽ tăng

sẽ tăng

sẽ tăng

sẽ tăng

Đã hoàn thành TL

sẽ có

Quyên góp

sẽ có

Quyên góp

sẽ có

Quyên góp

sẽ có

Quyên góp

sẽ có

Quyên góp

sẽ có

Quyên góp

TL HTTD

sẽ có

đang tăng

sẽ có

đang tăng

sẽ có

đang tăng

sẽ có

đang tăng

sẽ có

đang tăng

sẽ có

đang tăng

Trên đây là tổng hợp cách chia động từ Rise trong 13 thì trong tiếng Anh. Trong một số mẫu cấu trúc câu đặc thù cần phối hợp nhiều thì các bạn cũng có thể vận dụng. Hãy ghi nhớ và luyện tập thường xuyên với các tình huống, bài tập về thì, mẫu câu từ Trường THPT Trần Hưng Đạo nhé!

Chúc các bạn học tốt!

[rule_{ruleNumber}]

#Cách #chia #động #từ #Rise #trong #tiếng #anh

Bạn thấy bài viết Cách chia động từ Rise trong tiếng anh có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Cách chia động từ Rise trong tiếng anh bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Giáo dục
#Cách #chia #động #từ #Rise #trong #tiếng #anh

Xem thêm:  Bài thu hoạch Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Viết một bình luận