Các nguyên lý và nội dung Triết học pháp quyền của Hegen

Bạn đang xem: Các nguyên lý và nội dung Triết học pháp quyền của Hegen tại thpttranhungdao.edu.vn

Học thuyết về nhà nước và pháp luật của Hegel sau này có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của khoa học pháp lý nên hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với các bạn những nguyên lý và nội dung của triết học pháp luật. Hegel, chúng ta hãy báo cáo cùng nhau.

1. Tiểu sử của Hegel:

Georg Wilhem Friedrich Hegen sinh ngày 27 tháng 8 năm 1770 trong một gia đình công chức ở Stuttgart, thuộc Công quốc Württemberg, Tây Nam nước Đức. Anh là con cả trong một gia đình có ba anh em.

Hegel lớn lên trong một môi trường Tin lành ngoan đạo. Mẹ anh đã dạy anh tiếng Latinh khi còn nhỏ.

Năm 1776, ông học trung học tại Trường Stuttgart.

Năm 1788, Hegel gia nhập chủng viện Tin lành của Đại học Tübinger. Tại đây, ông kết bạn với nhà thơ Friedrich Hölderlin và sau này là triết gia trẻ tuổi Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Cả ba có rất nhiều điều để chia sẻ với nhau và bị ảnh hưởng bởi ý tưởng của nhau.

Từ 1793 đến 1797, sau khi tốt nghiệp trường Tübinger, Hegel dạy tư ở Bern (Thụy Điển) và Frankfurt.

Năm 1799, cha ông qua đời. Kế thừa di sản của cha mình, anh đã từ bỏ học phí tư nhân.

Năm 1801, Hegel đến Jena và làm giảng viên, sau đó là Giáo sư. Tại đây, ông đã hoàn thành một trong những tác phẩm quan trọng nhất của mình – Hiện tượng học của Tâm trí

Năm 1806, Pháp chiếm thành phố Jena. Tháng 3 năm 1807, Hegel đến Bamberg và làm Biên tập viên cho tờ báo Bamberger Zeitung.

Vào tháng 11 năm 1808, Hegel là giám đốc của một chủng viện ở Nuremberg trong tám năm (cho đến năm 1816). Tại đây, ông đã giới thiệu tác phẩm Hiện tượng học của ý thức trong việc giảng dạy của mình. Trong thời gian đó ông đã xuất bản tác phẩm quan trọng thứ hai của mình: The Science of Logic (3 tập vào các năm 1812, 1813, 1816).

Năm 1811, ông kết hôn với Marie Helena Susanna von Tucher (1791-1855) năm 1811 và có hai con.

Xem thêm: Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến ​​trúc thượng tầng

Năm 1816, Hêgen đến Đại học Heidelberg. Ngay sau đó, vào năm 1817, ông xuất bản Encyclopedia of the Philosophical Sciences in Outlines như một bản tóm tắt triết học của mình để giảng dạy tại Heidelberg.

Năm 1818, Hegel giảng dạy tại Đại học Berlin và đến đây với tư cách là Chủ nhiệm Khoa Nhân văn (bỏ trống kể từ khi Fichte qua đời năm 1814). Năm 1821, ông xuất bản Triết học về Luật (1821). Ông ở lại đây và mất ngày 14 tháng 11 năm 1831 vì bệnh tả.

Nhưng trong năm tháng cuối đời, Hegel tập trung vào việc giảng dạy mỹ học, lịch sử triết học, triết học tôn giáo và triết học lịch sử. Các bài giảng và ghi chú bổ sung của sinh viên đã được xuất bản sau di cảo: Mỹ học (1835-1838), Bài giảng về lịch sử triết học (1833-1836), Bài giảng nghiên cứu triết học về giáo dục tôn giáo (1832), Bài giảng về lịch sử triết học (1837) . ).

Ngoài ảnh hưởng mạnh mẽ của ông đối với tư tưởng Hy Lạp (Parmenides), Hegel còn đọc các tác phẩm của nhà triết học Hà Lan Baruch Spinoza, nhà văn Pháp Jean Jacques Reussau và các nhà triết học Đức Immanuel Kant, Johan Gottlieb Fichte, Schelling. Mặc dù ông thường không đồng ý với những triết gia này, nhưng ảnh hưởng của họ trong các tác phẩm của ông là điều hiển nhiên.

2. Học thuyết Hêghen:

Công trình triết học của Hegel – nhà tư tưởng vĩ đại người Đức (Georg Wilhelm Friedrich Hegel; 1770-1831) trước C.Mác đã trình bày Nhà nước và pháp luật là “sự thể hiện nhất quán, phong phú và đầy đủ của Nhà nước và Pháp luật của Nhà nước và pháp luật”. Pháp luật.” (C. Mác).

Học thuyết của Hegel được hình thành trong một thời đại được đánh dấu bởi những sự kiện lịch sử vĩ đại và đầy màu sắc. Đó là cuộc Cách mạng Pháp 1789 kết thúc với sự lật đổ Hoàng đế Bonapac (Napoléon), sự hồi sinh của dòng họ Bourbon ở Pháp, của Liên minh Thần thánh với những hoạt động phản động trong Cách mạng Pháp đã đàn áp toàn bộ chế độ phong kiến. cách mạng ở châu Âu. Đây là những yếu tố quan trọng nhất đánh dấu sâu sắc sự hình thành và phát triển hệ tư tưởng của Hegel. Điều kiện lịch sử – xã hội cụ thể của nước Đức chịu sự tác động và ảnh hưởng của các sự kiện lịch sử của các nước châu Âu lúc bấy giờ với sự lạc hậu về kinh tế và chính trị của giai cấp tư sản. Đức cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành và phát triển của hệ tư tưởng Hêghen chứa đựng sự phức tạp và mâu thuẫn ở cấp độ thế giới quan. Hệ thống quan điểm chính trị – pháp luật của Hegel được trình bày đầy đủ trong tác phẩm “Triết học pháp luật”. Chống chế độ phong kiến, Hegel chủ trương các khẩu hiệu tự do và chủ nghĩa nhân văn. Nhưng ông đã kết hợp chúng một cách kỳ lạ với quan điểm bảo thủ và thỏa hiệp với chế độ quân chủ phong kiến.

3. Sự ra đời hệ tư tưởng và quy luật Hegel:

Hệ thống tư tưởng về nhà nước và pháp luật của Hegel ra đời trên cơ sở triết học của chính ông – chủ nghĩa duy tâm khách quan biện chứng. Vì vậy, để hiểu quan điểm của Hegel về nhà nước và pháp luật, cần phải hiểu hệ thống triết học của ông.

Sinh thời, C. Mác, F. Ph.. Đề cập đến hệ thống triết học của Hêghen, Ph.Ăngghen đã chỉ ra rằng đó là triết học duy tâm khách quan, biện chứng và lưu ý cần phân biệt hệ thống với phương pháp, tức là triết học duy nhất. . Theo Hegel, động lực cơ bản của sự phát triển là cuộc đấu tranh diễn ra ngay trong lòng sự vật giữa các mặt đối lập luôn tồn tại trong mọi sự vật, hiện tượng. Đồng thời, Marx và Engels cũng chỉ ra rằng ở Hegel có mâu thuẫn giữa hệ thống, phương pháp và phép biện chứng của Hegel là duy tâm.

Xem thêm: Lực lượng sản xuất là gì? Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ở Việt Nam hiện nay

Hegel xây dựng hệ thống quan điểm triết học về Nhà nước và pháp luật trên quan niệm về sự đồng nhất của thực tại và tính hợp lý, Hegel đã phủ nhận hoàn toàn những nguyên lý cơ bản của học thuyết trái với quy luật tự nhiên. và quy định pháp luật.

Theo Hegel, pháp luật là “cuộc sống hiện thực của ý chí tự do được hiện thực hóa trong quá trình phát triển thông qua một loạt các bậc thang theo hướng đi lên. Bước đầu thể hiện ở việc chiếm hữu sự vật thông qua chiếm hữu cá nhân và trong sở hữu của mỗi cá nhân. Đối với hợp đồng cũng như quan hệ pháp luật Bậc thang này được Egel gọi là luật trừu tượng “Luật là quan hệ của con người, vì họ là nhân cách trừu tượng”, thể hiện ý thức sâu sắc phản đối tình trạng nhân cách con người bị chà đạp dưới chế độ nô lệ, Hegel cũng chỉ ra rằng cốt lõi của luật trừu tượng là luật và tài sản ở đây chỉ có giá trị khi nó là tài sản tư nhân, trong đó có sự thống trị hoàn toàn. đầy đủ và vô hạn của cá nhân đối với sự vật.

4. Quan điểm của Hegel về quyền sở hữu:

Hegel coi sở hữu đơn giản là mối quan hệ của con người với sự vật, bắt nguồn từ nhu cầu của cá nhân trong việc xác định quyền tự do của mình đối với thế giới bên ngoài. Nhờ chiếm hữu, con người trở thành nhân cách “chỉ trong chiếm hữu cá nhân nó mới trở thành lý tính”. Theo Hegel, tự do tư hữu là thành tựu vĩ đại nhất của thời đại mới. Quyền tự do này bao gồm quyền tự do hợp đồng và quan hệ hợp đồng giữa các chủ sở hữu. Bảo vệ tính hợp lý của quyền tư hữu tư sản, Hegel chỉ trích dự án “cộng sản” của Plato. Anh ta cũng không đồng ý với Rusus về việc từ chối tài sản vô cớ. Đồng thời, anh ta chiến đấu chống lại các tính năng đặc biệt. Hegel lập luận rằng những cuốn sách này không phù hợp với khái niệm đúng đắn về tài sản, theo đó chủ sở hữu đất đai phải là chủ sở hữu để canh tác chúng, điều này chà đạp lên phẩm giá con người, nhưng Hegel bảo vệ trật tự bình đẳng bất thường hiện có. rằng các cá nhân chỉ có thể bình đẳng trước pháp luật. các mối quan hệ và cũng nhấn mạnh sự bình đẳng về tài sản sẽ không công bằng, sẽ không công bằng khi sự khác biệt cá nhân sẽ dẫn đến sự bất bình đẳng giữa chúng ta, từ bỏ ý tưởng bình đẳng giữa mọi người và bày tỏ thái độ chính trị của họ.

Từ quan điểm cho rằng tài sản là sự kiểm soát của cá nhân đối với sự vật, Hegel coi hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các cá nhân tự do với nhau về quyền sở hữu và sự thừa nhận. Hợp đồng thể hiện ý chí của cá nhân khi giao kết quan hệ hợp đồng thể hiện ý chí chung, khi ý chí riêng có thái độ phủ nhận ý chí chung là vi phạm pháp luật hoặc sai trái hoặc vi phạm pháp luật. Tội phạm là sự phủ nhận pháp luật đòi hỏi phải phục hồi pháp luật bằng chính sự phủ định đó, tức là hình phạt. Hegel coi hình phạt tự nó là mục đích và không chấp nhận học thuyết cho rằng hình phạt là một phương tiện khủng bố. Tương tự, ông bác bỏ quan điểm của Foyerbach rằng mục đích của hình phạt là khủng bố. Theo Hegel, khái niệm khủng bố bắt nguồn từ quan niệm sai lầm về con người như một thực thể không tự do, trong trường hợp đó, hình phạt dành cho con người giống như một cây gậy vung trước mặt một con vật. Ông nhấn mạnh không đối xử với mọi người như động vật.

5. Học thuyết đạo đức của Hegel:

Lý thuyết đạo đức của Hegel đề cập đến các phạm trù quan trọng nhất của luật hình sự: lỗi và các hình thức của nó cũng như sự phê phán về mặt đạo đức đối với chủ nghĩa cá nhân. Hegel đề cập đến mối quan hệ giữa nhân cách và hành động của con người, xem xét các vấn đề về ý chí, mục đích và động cơ của hành vi cá nhân. Tự do bên ngoài là không đủ. Điều quan trọng là phải có tự do chủ thể, đó là đạo đức cá nhân, trong đó hành động của một cá nhân không được hướng dẫn bởi uy tín hoặc pháp luật, mà xuất phát từ cách suy nghĩ của cá nhân và tuân theo pháp luật. lương tâm con người.

Đạo đức là nội dung chủ quan của mọi hành vi. Bởi nó là sự thống nhất bên trong và bên ngoài, chủ quan và khách quan trong hành động riêng lẻ của chủ thể. Phân biệt các khía cạnh trên và xem xét chúng một cách biện chứng là điều cần thiết để Hegel chứng minh quan điểm của mình về trách nhiệm chỉ đánh giá con người theo hành động của họ. Từ đó đi đến một kết luận quan trọng về quyền chỉ trừng phạt con người đối với những hành vi trái pháp luật của họ, trách nhiệm hình sự chỉ bắt đầu khi có ý chí trong hành động của các cá nhân. Hegel phê phán và đấu tranh chống lại các học thuyết phong kiến ​​về luật hình sự cho phép luận tội một người chỉ dựa trên các sự kiện khách quan và lạm dụng quyền lực.

Trong phần của mình về triết học pháp quyền liên quan đến xã hội tư sản, Hegel sử dụng cách tiếp cận duy vật đối với lịch sử khi khẳng định rằng 555 quốc gia không là gì khác ngoài sản phẩm của nền kinh tế. Hegel chú ý đến những mâu thuẫn của xã hội tư sản nhưng không đánh giá cao nó, cho rằng sự tồn tại của những mâu thuẫn đó là hoàn toàn chính đáng, sự bất bình đẳng về tài sản là hoàn toàn tự nhiên và dẫn đến sự phân tầng xã hội, là hệ quả của sự khác biệt về vật chất và tinh thần. thể hiện ở sự phân tầng lợi ích và phân công lao động khác nhau của xã hội dân sự.

Nếu gia đình là cơ sở hạ tầng đầu tiên, thì các tầng lớp xã hội là cơ sở hạ tầng thứ hai của nhà nước, và vì luật được ban hành vì lợi ích chung nên điều này là phổ biến trong hệ thống phúc lợi chung và hạnh phúc cá nhân cũng rất quan trọng và cần được bảo vệ và bảo vệ quyền của xã hội dân sự. Cảnh sát làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự bên ngoài, trong khi các tập đoàn – tổ chức xã hội được đặc biệt quan tâm đến hoạt động và năng lực làm việc.

Xem thêm: Hàng hóa là gì? Các thuộc tính cơ bản của hàng hóa là gì?

Lý luận về nhà nước và pháp luật của Hegel sau này có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của khoa học pháp lý theo quan điểm của các thủ lĩnh bảo thủ đang cố khai thác, kế thừa các quan điểm bảo thủ, nước đôi. phản ứng của ông đối với chủ nghĩa phát xít ở Ý, ở Đức. Nhưng một điều rất đặc trưng là những người phát xít “chính thống” ở Đức đã bác bỏ triết học của Hegel, vốn được coi là một trong những nguồn gốc của chủ nghĩa Mác. Khi nghiên cứu lý luận về nhà nước và pháp luật của Hegel, không nên quên rằng, cũng như toàn bộ nền triết học cổ điển Đức, hệ thống triết học của Hegel, trong đó có triết học pháp quyền, đóng một vai trò quý giá trong di sản văn hóa của nhân loại.

Bạn thấy bài viết Các nguyên lý và nội dung Triết học pháp quyền của Hegen có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Các nguyên lý và nội dung Triết học pháp quyền của Hegen bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Kiến thức chung

Nguồn: thpttranhungdao.edu.vn

Xem thêm:  Chầu Đệ Tứ là ai? Sự tích về Chầu Bà Đệ Tứ Khâm Sai?

Viết một bình luận