Các dạng bài tập thấu kính hay nhất – Bài tập Vật lý lớp 11 thấu kính cơ bản

Bạn đang xem:
Các dạng bài tập thấu kính hay nhất – Bài tập Vật lý lớp 11 thấu kính cơ bản
tại thpttranhungdao.edu.vn

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

Nhằm giúp các bạn học trò lớp 11 học tốt phần Thấu kính môn Vật lý 11, chúng tôi xin giới thiệu “Các dạng bài tập phần thấu kính”.

Tài liệu này tổng hợp 5 dạng bài tập về thấu kính. Để giải được bài tập yêu cầu học trò phải nắm được hiện tượng vật lý xảy ra; đồng thời cấp thiết kỹ năng giải toán. Do vậy học trò cần phải được rèn luyện thật kỹ về kỹ năng giải toán như giải phương trình, hệ phương trình…Một số công thức toán học, các phép chuyển đổi, cách giải cần phải được nắm vững. Sau đây là nội dung cụ thể, mời độc giả cùng tham khảo.

Các dạng bài tập thấu kính

Dạng 1. Xác định tiêu cự, bán kính, chiết suất của thấu kính dựa vào công thức tính độ tụ.

1. Cho một thấu kính thuỷ tinh hai mặt lồi với bán kính cong là 30cm và 20cm. Hãy tính độ tụ và tiêu cự của thấu kính lúc nó đặt trong ko khí, trong nước có triết suất n2 = 4/3 và trong chất lỏng có triết suất n3 = 1,64. Cho biết triết suất của thuỷ tinh n1 = 1,5.

.u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4:active, .u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Một số kinh nghiệm dạy học tích cực cho thầy cô giáo

2. Một thấu kính thuỷ tính (chiết suất n =1,5) giới hạn bởi một mặt lồi bán kính 20cm và một mặt lõm bán kính 10cm. Tính tiêu cự và độ tụ của thấu kính lúc nó đặt trong ko khí, trong nước và trong chất lỏng có triết suất n’ = 1,8.

3. Một thấu kính bằng thuỷ tinh (chiết suất n =1,5) đặt trong ko khí có độ tụ 8 đi. Lúc nhúng thấu kính vào một chất lỏng nó trở thành một thấu kính phân kì có tiêu cự 1m. Tính chiết suất của chất lỏng.

4. Một thấu kính hai mặt lồi cùng bán kính R, lúc đặt trong ko khí có tiêu cự f = 30cm. Nhúng chìm thấu kính vào một bể nước, cho trục chính của nó thẳng đứng, rồi cho một chùm sang song song rọi thẳng đứng từ trên xuống thì thấy điểm tụ hội cách thấu kính 80cm. Tính R, cho biết chiết suất của nước bằng 4/3.

Dạng 2. Xác định vị trí, tính chất của ảnh và vẽ ảnh tạo bởi thấu kính.

5. Một vật ảo AB = 5mm đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính tụ hội có tiêu cự 20cm, ở sau thấu cách thấu kính 20cm. Xác định vị trí, tính chất, độ cao của ảnh và vẽ ảnh.

6. Cho một thấu kính làm bằng thuỷ tinh (n = 1,5), một mặt lồi bán kính 10cm, một mặt lõm bán kính 20cm. Một vật sáng AB = 2cm đặt thẳng góc với trục chính và cách thấu kính một khoảng d. Xác định vị trí, tính chất, độ lớn và vẽ ảnh trong các trường hợp:

a) d = 60cm

b) d = 40cm

c) d = 20cm

Từ đó nêu ra sự nhận xét về sự vận chuyển của ảnh lúc vật tiến lại gần thấu kính.

.u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e:active, .u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 5 – Bài tập tiếng Anh lớp 5

7. Một vật ảo AB = 2cm, đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ tiêu cự 30cm, ở phía sau thấu kính một khoảng x. Hãy xác định vị trí, tính chất, độ lớn của ảnh và vẽ ảnh trong các trường hợp sau: x = 15cm, x = 30cm, x = 60cm

Dạng 3. Xác định vị trí của vật và ảnh lúc biết tiêu cự của thấu kính và độ phóng đại

8. Một vật sáng AB = 1cm đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính tụ hội tiêu cự f = 20cm cho ảnh A’B’ = 2cm. Xác định vị trí của vật và ảnh. ảnh đó là thật hay ảo vẽ hình.

9. Một vật sáng AB đặt thẳng góc với trục chính của thấu kính phân kỳ có tiêu cự bằng 12cm, cho ảnh cao bằng nửa vật. Tìm vị trí của vật và ảnh.

10. Một vật AB = 4cm đặt thẳng góc với trục chính của thấu kính tụ hội có tiêu cự 30cm, cho ảnh A’B’ = 2cm. Xác định vị trí, tính chất của vật và ảnh. Vẽ ảnh.

Dạng 4. Xác định vị trí của vật và ảnh lúc biết khoảng cách giữa chúng

11. Một vật sáng AB đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính họi tụ (tiêu cự 20cm) co ảnh cách vật 90cm. Xác định vị trí của vật, vị trí và tính chất của ản

12. Một điểm sáng nằm trên trục chính của một thấu kính phân kỳ (tiêu cự bằng 15cm) cho ảnh cách vật 7, 5cm. Xác định tính vị trí của vật, vị trí và tính chất của ảnh

.ua99b633067ff97715a5366e57608612f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua99b633067ff97715a5366e57608612f:active, .ua99b633067ff97715a5366e57608612f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua99b633067ff97715a5366e57608612f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua99b633067ff97715a5366e57608612f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua99b633067ff97715a5366e57608612f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua99b633067ff97715a5366e57608612f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Đầm sen trang 29 – Tiếng Việt lớp 2 Chân trời thông minh Tập 2 – Tuần 21

13. Một vật sáng AB = 4mm đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính tụ hội (có tiêu điểm 40cm), cho ảnh cách vật 36cm. Xác định vị trí, tính chất và độ lớn của ảnh, và vị trí của vật

14. Một vật sáng AB cho ảnh thật qua một thấu kính tụ hội L, ảnh này hứng trên một màn đặt cách vật một khoảng 1,8m. ảnh thu được cao bằng 1/5 vật.

a) Tính tiêu cự của thấu kính

b) Giữa nguyên vị trí của AB và màn. Dịch chuyển thấu kính trong vòng AB và màn. Có vị trí nào khác của thấu kính để ảnh lại xuất hiện trên màn ko?

15. Vật sáng AB hình mũi tên đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phẳng lồi bằng thuỷ tinh chiết suất n =1,5, bán kính mặt lồi bằng 10cm, cho ảnh rõ nét trên màn đặt cách vật một khoảng L.

a) Xác định khoảng cách ngắn nhất của L.

b) Xác định các vị trí của thấu kính trong trường hợp L =90cm. So sánh độ phóng đại của ảnh thu được trong các trường hợp này.

……..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (664 đánh giá)

xem thêm thông tin chi tiết về
Các dạng bài tập thấu kính hay nhất – Bài tập Vật lý lớp 11 thấu kính cơ bản

Các dạng bài tập thấu kính hay nhất – Bài tập Vật lý lớp 11 thấu kính cơ bản

Hình Ảnh về:
Các dạng bài tập thấu kính hay nhất – Bài tập Vật lý lớp 11 thấu kính cơ bản

Video về:
Các dạng bài tập thấu kính hay nhất – Bài tập Vật lý lớp 11 thấu kính cơ bản

Wiki về
Các dạng bài tập thấu kính hay nhất – Bài tập Vật lý lớp 11 thấu kính cơ bản


Các dạng bài tập thấu kính hay nhất – Bài tập Vật lý lớp 11 thấu kính cơ bản -

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

Nhằm giúp các bạn học trò lớp 11 học tốt phần Thấu kính môn Vật lý 11, chúng tôi xin giới thiệu “Các dạng bài tập phần thấu kính”.

Tài liệu này tổng hợp 5 dạng bài tập về thấu kính. Để giải được bài tập yêu cầu học trò phải nắm được hiện tượng vật lý xảy ra; đồng thời cấp thiết kỹ năng giải toán. Do vậy học trò cần phải được rèn luyện thật kỹ về kỹ năng giải toán như giải phương trình, hệ phương trình…Một số công thức toán học, các phép chuyển đổi, cách giải cần phải được nắm vững. Sau đây là nội dung cụ thể, mời độc giả cùng tham khảo.

Các dạng bài tập thấu kính

Dạng 1. Xác định tiêu cự, bán kính, chiết suất của thấu kính dựa vào công thức tính độ tụ.

1. Cho một thấu kính thuỷ tinh hai mặt lồi với bán kính cong là 30cm và 20cm. Hãy tính độ tụ và tiêu cự của thấu kính lúc nó đặt trong ko khí, trong nước có triết suất n2 = 4/3 và trong chất lỏng có triết suất n3 = 1,64. Cho biết triết suất của thuỷ tinh n1 = 1,5.

.u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4:active, .u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Một số kinh nghiệm dạy học tích cực cho thầy cô giáo

2. Một thấu kính thuỷ tính (chiết suất n =1,5) giới hạn bởi một mặt lồi bán kính 20cm và một mặt lõm bán kính 10cm. Tính tiêu cự và độ tụ của thấu kính lúc nó đặt trong ko khí, trong nước và trong chất lỏng có triết suất n’ = 1,8.

3. Một thấu kính bằng thuỷ tinh (chiết suất n =1,5) đặt trong ko khí có độ tụ 8 đi. Lúc nhúng thấu kính vào một chất lỏng nó trở thành một thấu kính phân kì có tiêu cự 1m. Tính chiết suất của chất lỏng.

4. Một thấu kính hai mặt lồi cùng bán kính R, lúc đặt trong ko khí có tiêu cự f = 30cm. Nhúng chìm thấu kính vào một bể nước, cho trục chính của nó thẳng đứng, rồi cho một chùm sang song song rọi thẳng đứng từ trên xuống thì thấy điểm tụ hội cách thấu kính 80cm. Tính R, cho biết chiết suất của nước bằng 4/3.

Dạng 2. Xác định vị trí, tính chất của ảnh và vẽ ảnh tạo bởi thấu kính.

5. Một vật ảo AB = 5mm đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính tụ hội có tiêu cự 20cm, ở sau thấu cách thấu kính 20cm. Xác định vị trí, tính chất, độ cao của ảnh và vẽ ảnh.

6. Cho một thấu kính làm bằng thuỷ tinh (n = 1,5), một mặt lồi bán kính 10cm, một mặt lõm bán kính 20cm. Một vật sáng AB = 2cm đặt thẳng góc với trục chính và cách thấu kính một khoảng d. Xác định vị trí, tính chất, độ lớn và vẽ ảnh trong các trường hợp:

a) d = 60cm

b) d = 40cm

c) d = 20cm

Từ đó nêu ra sự nhận xét về sự vận chuyển của ảnh lúc vật tiến lại gần thấu kính.

.u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e:active, .u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 5 - Bài tập tiếng Anh lớp 5

7. Một vật ảo AB = 2cm, đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ tiêu cự 30cm, ở phía sau thấu kính một khoảng x. Hãy xác định vị trí, tính chất, độ lớn của ảnh và vẽ ảnh trong các trường hợp sau: x = 15cm, x = 30cm, x = 60cm

Dạng 3. Xác định vị trí của vật và ảnh lúc biết tiêu cự của thấu kính và độ phóng đại

8. Một vật sáng AB = 1cm đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính tụ hội tiêu cự f = 20cm cho ảnh A’B’ = 2cm. Xác định vị trí của vật và ảnh. ảnh đó là thật hay ảo vẽ hình.

9. Một vật sáng AB đặt thẳng góc với trục chính của thấu kính phân kỳ có tiêu cự bằng 12cm, cho ảnh cao bằng nửa vật. Tìm vị trí của vật và ảnh.

10. Một vật AB = 4cm đặt thẳng góc với trục chính của thấu kính tụ hội có tiêu cự 30cm, cho ảnh A’B’ = 2cm. Xác định vị trí, tính chất của vật và ảnh. Vẽ ảnh.

Dạng 4. Xác định vị trí của vật và ảnh lúc biết khoảng cách giữa chúng

11. Một vật sáng AB đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính họi tụ (tiêu cự 20cm) co ảnh cách vật 90cm. Xác định vị trí của vật, vị trí và tính chất của ản

12. Một điểm sáng nằm trên trục chính của một thấu kính phân kỳ (tiêu cự bằng 15cm) cho ảnh cách vật 7, 5cm. Xác định tính vị trí của vật, vị trí và tính chất của ảnh

.ua99b633067ff97715a5366e57608612f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua99b633067ff97715a5366e57608612f:active, .ua99b633067ff97715a5366e57608612f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua99b633067ff97715a5366e57608612f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua99b633067ff97715a5366e57608612f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua99b633067ff97715a5366e57608612f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua99b633067ff97715a5366e57608612f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Đầm sen trang 29 - Tiếng Việt lớp 2 Chân trời thông minh Tập 2 - Tuần 21

13. Một vật sáng AB = 4mm đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính tụ hội (có tiêu điểm 40cm), cho ảnh cách vật 36cm. Xác định vị trí, tính chất và độ lớn của ảnh, và vị trí của vật

14. Một vật sáng AB cho ảnh thật qua một thấu kính tụ hội L, ảnh này hứng trên một màn đặt cách vật một khoảng 1,8m. ảnh thu được cao bằng 1/5 vật.

a) Tính tiêu cự của thấu kính

b) Giữa nguyên vị trí của AB và màn. Dịch chuyển thấu kính trong vòng AB và màn. Có vị trí nào khác của thấu kính để ảnh lại xuất hiện trên màn ko?

15. Vật sáng AB hình mũi tên đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phẳng lồi bằng thuỷ tinh chiết suất n =1,5, bán kính mặt lồi bằng 10cm, cho ảnh rõ nét trên màn đặt cách vật một khoảng L.

a) Xác định khoảng cách ngắn nhất của L.

b) Xác định các vị trí của thấu kính trong trường hợp L =90cm. So sánh độ phóng đại của ảnh thu được trong các trường hợp này.

……..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 - (664 đánh giá)

[rule_{ruleNumber}]

#Các #dạng #bài #tập #thấu #kính #hay #nhất #Bài #tập #Vật #lý #lớp #thấu #kính #cơ #bản

[rule_3_plain]

#Các #dạng #bài #tập #thấu #kính #hay #nhất #Bài #tập #Vật #lý #lớp #thấu #kính #cơ #bản

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Các dạng bài tập thấu kínhDạng 1. Xác định tiêu cự, bán kính, chiết suất của thấu kính dựa vào công thức tính độ tụ.Dạng 2. Xác định vị trí, tính chất của ảnh và vẽ ảnh tạo bởi thấu kính.Dạng 3. Xác định vị trí của vật và ảnh lúc biết tiêu cự của thấu kính và độ phóng đạiDạng 4. Xác định vị trí của vật và ảnh lúc biết khoảng cách giữa chúngRelated posts:

Nhằm giúp các bạn học trò lớp 11 học tốt phần Thấu kính môn Vật lý 11, chúng tôi xin giới thiệu “Các dạng bài tập phần thấu kính”.
Tài liệu này tổng hợp 5 dạng bài tập về thấu kính. Để giải được bài tập yêu cầu học trò phải nắm được hiện tượng vật lý xảy ra; đồng thời cấp thiết kỹ năng giải toán. Do vậy học trò cần phải được rèn luyện thật kỹ về kỹ năng giải toán như giải phương trình, hệ phương trình…Một số công thức toán học, các phép chuyển đổi, cách giải cần phải được nắm vững. Sau đây là nội dung cụ thể, mời độc giả cùng tham khảo.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Các dạng bài tập thấu kính
Dạng 1. Xác định tiêu cự, bán kính, chiết suất của thấu kính dựa vào công thức tính độ tụ.
1. Cho một thấu kính thuỷ tinh hai mặt lồi với bán kính cong là 30cm và 20cm. Hãy tính độ tụ và tiêu cự của thấu kính lúc nó đặt trong ko khí, trong nước có triết suất n2 = 4/3 và trong chất lỏng có triết suất n3 = 1,64. Cho biết triết suất của thuỷ tinh n1 = 1,5.
.u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4:active, .u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Một số kinh nghiệm dạy học tích cực cho giáo viên2. Một thấu kính thuỷ tính (chiết suất n =1,5) giới hạn bởi một mặt lồi bán kính 20cm và một mặt lõm bán kính 10cm. Tính tiêu cự và độ tụ của thấu kính lúc nó đặt trong ko khí, trong nước và trong chất lỏng có triết suất n’ = 1,8.
3. Một thấu kính bằng thuỷ tinh (chiết suất n =1,5) đặt trong ko khí có độ tụ 8 đi. Lúc nhúng thấu kính vào một chất lỏng nó trở thành một thấu kính phân kì có tiêu cự 1m. Tính chiết suất của chất lỏng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4. Một thấu kính hai mặt lồi cùng bán kính R, lúc đặt trong ko khí có tiêu cự f = 30cm. Nhúng chìm thấu kính vào một bể nước, cho trục chính của nó thẳng đứng, rồi cho một chùm sang song song rọi thẳng đứng từ trên xuống thì thấy điểm tụ hội cách thấu kính 80cm. Tính R, cho biết chiết suất của nước bằng 4/3.
Dạng 2. Xác định vị trí, tính chất của ảnh và vẽ ảnh tạo bởi thấu kính.
5. Một vật ảo AB = 5mm đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính tụ hội có tiêu cự 20cm, ở sau thấu cách thấu kính 20cm. Xác định vị trí, tính chất, độ cao của ảnh và vẽ ảnh.
6. Cho một thấu kính làm bằng thuỷ tinh (n = 1,5), một mặt lồi bán kính 10cm, một mặt lõm bán kính 20cm. Một vật sáng AB = 2cm đặt thẳng góc với trục chính và cách thấu kính một khoảng d. Xác định vị trí, tính chất, độ lớn và vẽ ảnh trong các trường hợp:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) d = 60cm
b) d = 40cm
c) d = 20cm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Từ đó nêu ra sự nhận xét về sự vận chuyển của ảnh lúc vật tiến lại gần thấu kính.
.u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e:active, .u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 5 – Bài tập tiếng Anh lớp 57. Một vật ảo AB = 2cm, đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ tiêu cự 30cm, ở phía sau thấu kính một khoảng x. Hãy xác định vị trí, tính chất, độ lớn của ảnh và vẽ ảnh trong các trường hợp sau: x = 15cm, x = 30cm, x = 60cm
Dạng 3. Xác định vị trí của vật và ảnh lúc biết tiêu cự của thấu kính và độ phóng đại
8. Một vật sáng AB = 1cm đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính tụ hội tiêu cự f = 20cm cho ảnh A’B’ = 2cm. Xác định vị trí của vật và ảnh. ảnh đó là thật hay ảo vẽ hình.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

9. Một vật sáng AB đặt thẳng góc với trục chính của thấu kính phân kỳ có tiêu cự bằng 12cm, cho ảnh cao bằng nửa vật. Tìm vị trí của vật và ảnh.
10. Một vật AB = 4cm đặt thẳng góc với trục chính của thấu kính tụ hội có tiêu cự 30cm, cho ảnh A’B’ = 2cm. Xác định vị trí, tính chất của vật và ảnh. Vẽ ảnh.
Dạng 4. Xác định vị trí của vật và ảnh lúc biết khoảng cách giữa chúng
11. Một vật sáng AB đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính họi tụ (tiêu cự 20cm) co ảnh cách vật 90cm. Xác định vị trí của vật, vị trí và tính chất của ản

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

12. Một điểm sáng nằm trên trục chính của một thấu kính phân kỳ (tiêu cự bằng 15cm) cho ảnh cách vật 7, 5cm. Xác định tính vị trí của vật, vị trí và tính chất của ảnh
.ua99b633067ff97715a5366e57608612f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua99b633067ff97715a5366e57608612f:active, .ua99b633067ff97715a5366e57608612f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua99b633067ff97715a5366e57608612f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua99b633067ff97715a5366e57608612f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua99b633067ff97715a5366e57608612f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua99b633067ff97715a5366e57608612f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Đầm sen trang 29 – Tiếng Việt lớp 2 Chân trời thông minh Tập 2 – Tuần 2113. Một vật sáng AB = 4mm đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính tụ hội (có tiêu điểm 40cm), cho ảnh cách vật 36cm. Xác định vị trí, tính chất và độ lớn của ảnh, và vị trí của vật
14. Một vật sáng AB cho ảnh thật qua một thấu kính tụ hội L, ảnh này hứng trên một màn đặt cách vật một khoảng 1,8m. ảnh thu được cao bằng 1/5 vật.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) Tính tiêu cự của thấu kính
b) Giữa nguyên vị trí của AB và màn. Dịch chuyển thấu kính trong vòng AB và màn. Có vị trí nào khác của thấu kính để ảnh lại xuất hiện trên màn ko?
15. Vật sáng AB hình mũi tên đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phẳng lồi bằng thuỷ tinh chiết suất n =1,5, bán kính mặt lồi bằng 10cm, cho ảnh rõ nét trên màn đặt cách vật một khoảng L.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) Xác định khoảng cách ngắn nhất của L.
b) Xác định các vị trí của thấu kính trong trường hợp L =90cm. So sánh độ phóng đại của ảnh thu được trong các trường hợp này.
……..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (664 đánh giá)

Related posts:Chuyên đề bài tập vật lý 11 – Bộ tài liệu bài tập vật lý lớp 11 có đáp án
Bài tập toán lớp 1 cơ bản và tăng lên – Các dạng bài tập Toán lớp 1
Các dạng Toán cơ bản lớp 4 – Bài tập Toán lớp 4
Bài tập trắc nghiệm Dòng điện trong các môi trường Vật lý lớp 11

#Các #dạng #bài #tập #thấu #kính #hay #nhất #Bài #tập #Vật #lý #lớp #thấu #kính #cơ #bản

[rule_2_plain]

#Các #dạng #bài #tập #thấu #kính #hay #nhất #Bài #tập #Vật #lý #lớp #thấu #kính #cơ #bản

[rule_2_plain]

#Các #dạng #bài #tập #thấu #kính #hay #nhất #Bài #tập #Vật #lý #lớp #thấu #kính #cơ #bản

[rule_3_plain]

#Các #dạng #bài #tập #thấu #kính #hay #nhất #Bài #tập #Vật #lý #lớp #thấu #kính #cơ #bản

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Các dạng bài tập thấu kínhDạng 1. Xác định tiêu cự, bán kính, chiết suất của thấu kính dựa vào công thức tính độ tụ.Dạng 2. Xác định vị trí, tính chất của ảnh và vẽ ảnh tạo bởi thấu kính.Dạng 3. Xác định vị trí của vật và ảnh lúc biết tiêu cự của thấu kính và độ phóng đạiDạng 4. Xác định vị trí của vật và ảnh lúc biết khoảng cách giữa chúngRelated posts:

Nhằm giúp các bạn học trò lớp 11 học tốt phần Thấu kính môn Vật lý 11, chúng tôi xin giới thiệu “Các dạng bài tập phần thấu kính”.
Tài liệu này tổng hợp 5 dạng bài tập về thấu kính. Để giải được bài tập yêu cầu học trò phải nắm được hiện tượng vật lý xảy ra; đồng thời cấp thiết kỹ năng giải toán. Do vậy học trò cần phải được rèn luyện thật kỹ về kỹ năng giải toán như giải phương trình, hệ phương trình…Một số công thức toán học, các phép chuyển đổi, cách giải cần phải được nắm vững. Sau đây là nội dung cụ thể, mời độc giả cùng tham khảo.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Các dạng bài tập thấu kính
Dạng 1. Xác định tiêu cự, bán kính, chiết suất của thấu kính dựa vào công thức tính độ tụ.
1. Cho một thấu kính thuỷ tinh hai mặt lồi với bán kính cong là 30cm và 20cm. Hãy tính độ tụ và tiêu cự của thấu kính lúc nó đặt trong ko khí, trong nước có triết suất n2 = 4/3 và trong chất lỏng có triết suất n3 = 1,64. Cho biết triết suất của thuỷ tinh n1 = 1,5.
.u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4:active, .u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u39aae071e0c1e3db445e8d7a0730f8b4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Một số kinh nghiệm dạy học tích cực cho giáo viên2. Một thấu kính thuỷ tính (chiết suất n =1,5) giới hạn bởi một mặt lồi bán kính 20cm và một mặt lõm bán kính 10cm. Tính tiêu cự và độ tụ của thấu kính lúc nó đặt trong ko khí, trong nước và trong chất lỏng có triết suất n’ = 1,8.
3. Một thấu kính bằng thuỷ tinh (chiết suất n =1,5) đặt trong ko khí có độ tụ 8 đi. Lúc nhúng thấu kính vào một chất lỏng nó trở thành một thấu kính phân kì có tiêu cự 1m. Tính chiết suất của chất lỏng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

4. Một thấu kính hai mặt lồi cùng bán kính R, lúc đặt trong ko khí có tiêu cự f = 30cm. Nhúng chìm thấu kính vào một bể nước, cho trục chính của nó thẳng đứng, rồi cho một chùm sang song song rọi thẳng đứng từ trên xuống thì thấy điểm tụ hội cách thấu kính 80cm. Tính R, cho biết chiết suất của nước bằng 4/3.
Dạng 2. Xác định vị trí, tính chất của ảnh và vẽ ảnh tạo bởi thấu kính.
5. Một vật ảo AB = 5mm đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính tụ hội có tiêu cự 20cm, ở sau thấu cách thấu kính 20cm. Xác định vị trí, tính chất, độ cao của ảnh và vẽ ảnh.
6. Cho một thấu kính làm bằng thuỷ tinh (n = 1,5), một mặt lồi bán kính 10cm, một mặt lõm bán kính 20cm. Một vật sáng AB = 2cm đặt thẳng góc với trục chính và cách thấu kính một khoảng d. Xác định vị trí, tính chất, độ lớn và vẽ ảnh trong các trường hợp:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) d = 60cm
b) d = 40cm
c) d = 20cm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Từ đó nêu ra sự nhận xét về sự vận chuyển của ảnh lúc vật tiến lại gần thấu kính.
.u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e:active, .u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u59ff91e5ba9e2ebce18553714cca935e:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 5 – Bài tập tiếng Anh lớp 57. Một vật ảo AB = 2cm, đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ tiêu cự 30cm, ở phía sau thấu kính một khoảng x. Hãy xác định vị trí, tính chất, độ lớn của ảnh và vẽ ảnh trong các trường hợp sau: x = 15cm, x = 30cm, x = 60cm
Dạng 3. Xác định vị trí của vật và ảnh lúc biết tiêu cự của thấu kính và độ phóng đại
8. Một vật sáng AB = 1cm đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính tụ hội tiêu cự f = 20cm cho ảnh A’B’ = 2cm. Xác định vị trí của vật và ảnh. ảnh đó là thật hay ảo vẽ hình.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

9. Một vật sáng AB đặt thẳng góc với trục chính của thấu kính phân kỳ có tiêu cự bằng 12cm, cho ảnh cao bằng nửa vật. Tìm vị trí của vật và ảnh.
10. Một vật AB = 4cm đặt thẳng góc với trục chính của thấu kính tụ hội có tiêu cự 30cm, cho ảnh A’B’ = 2cm. Xác định vị trí, tính chất của vật và ảnh. Vẽ ảnh.
Dạng 4. Xác định vị trí của vật và ảnh lúc biết khoảng cách giữa chúng
11. Một vật sáng AB đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính họi tụ (tiêu cự 20cm) co ảnh cách vật 90cm. Xác định vị trí của vật, vị trí và tính chất của ản

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

12. Một điểm sáng nằm trên trục chính của một thấu kính phân kỳ (tiêu cự bằng 15cm) cho ảnh cách vật 7, 5cm. Xác định tính vị trí của vật, vị trí và tính chất của ảnh
.ua99b633067ff97715a5366e57608612f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua99b633067ff97715a5366e57608612f:active, .ua99b633067ff97715a5366e57608612f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua99b633067ff97715a5366e57608612f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua99b633067ff97715a5366e57608612f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua99b633067ff97715a5366e57608612f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua99b633067ff97715a5366e57608612f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Đầm sen trang 29 – Tiếng Việt lớp 2 Chân trời thông minh Tập 2 – Tuần 2113. Một vật sáng AB = 4mm đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính tụ hội (có tiêu điểm 40cm), cho ảnh cách vật 36cm. Xác định vị trí, tính chất và độ lớn của ảnh, và vị trí của vật
14. Một vật sáng AB cho ảnh thật qua một thấu kính tụ hội L, ảnh này hứng trên một màn đặt cách vật một khoảng 1,8m. ảnh thu được cao bằng 1/5 vật.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) Tính tiêu cự của thấu kính
b) Giữa nguyên vị trí của AB và màn. Dịch chuyển thấu kính trong vòng AB và màn. Có vị trí nào khác của thấu kính để ảnh lại xuất hiện trên màn ko?
15. Vật sáng AB hình mũi tên đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phẳng lồi bằng thuỷ tinh chiết suất n =1,5, bán kính mặt lồi bằng 10cm, cho ảnh rõ nét trên màn đặt cách vật một khoảng L.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) Xác định khoảng cách ngắn nhất của L.
b) Xác định các vị trí của thấu kính trong trường hợp L =90cm. So sánh độ phóng đại của ảnh thu được trong các trường hợp này.
……..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (664 đánh giá)

Related posts:Chuyên đề bài tập vật lý 11 – Bộ tài liệu bài tập vật lý lớp 11 có đáp án
Bài tập toán lớp 1 cơ bản và tăng lên – Các dạng bài tập Toán lớp 1
Các dạng Toán cơ bản lớp 4 – Bài tập Toán lớp 4
Bài tập trắc nghiệm Dòng điện trong các môi trường Vật lý lớp 11

Phân mục: Giáo dục
#Các #dạng #bài #tập #thấu #kính #hay #nhất #Bài #tập #Vật #lý #lớp #thấu #kính #cơ #bản

Xem thêm:  Cảm nhận Hình tượng người lính trong đoạn thơ thứ ba của bài Tây Tiến (hay nhất)

Viết một bình luận