Bộ NN-PTNT phát động cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

Bạn đang xem:
Bộ NN-PTNT phát động cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023
tại thpttranhungdao.edu.vn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động đợt thi chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Bộ.

Căn cứ Kế hoạch số 107-KH/ĐUK ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tổ chức Hội thi chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo 35 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thi chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023.

Theo đó, ngày 28/3/2023, Đảng ủy Bộ đã ban hành Kế hoạch số 74-KH/ĐU và Công văn số 781-CV/ĐU phát động đợt thi chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Để Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực, hiệu quả của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đề nghị các tổ chức đảng, Công đoàn trực thuộc của các cơ quan, Đoàn Thanh niên Bộ triển khai Kế hoạch số 74-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Thể lệ Hội thi kèm theo; bám sát nội dung, tiến độ để chỉ đạo, phát động, tổ chức Cuộc thi tại các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đồng thời, tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung Cuộc thi trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể; động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng cuộc thi; chủ động lan tỏa các bài dự thi có chất lượng tốt trong các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị và trong toàn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ngoài ra, căn cứ nhiệm vụ được phân công, các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thu thập, thẩm định, đánh giá bước đầu các bài dự thi của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Ở các tổ chức đảng theo Thể lệ Hội thi và danh sách, bài dự thi gửi về Ban Tổ chức Hội thi trước ngày 10/6/2023 (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ).

Nhớ để nguồn bài viết này:
Bộ NN-PTNT phát động cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023
của website thpttranhungdao.edu.vn

Chuyên mục: Phong thủy

Đặt mâm cúng tất niên cuối năm 2022 tại đây: cungtatnien.com

#Bộ #NNPTNT #phát #động #cuộc #thi #bảo #vệ #nền #tảng #tư #tưởng #của #Đảng #năm

Xem thêm:  Ong bay vào nhà là điềm gì? Tốt hay xấu? Đánh con gì dễ trúng

Viết một bình luận