Biến đổi khí hậu đang đe dọa thế giới: Đây là cách người Thụy Điển nỗ lực bảo vệ văn hóa bản địa

Bạn đang xem: Biến đổi khí hậu đang đe dọa thế giới: Đây là cách người Thụy Điển nỗ lực bảo vệ văn hóa bản địa tại thpttranhungdao.edu.vn

Trong một bản ghi nhớ, chính phủ Thụy Điển đã phản hồi yêu cầu của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc về phản hồi về những nỗ lực bảo vệ các nền văn hóa bản địa khỏi biến đổi khí hậu.

Thừa nhận tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với di sản văn hóa

Biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề cấp bách nhất của thời đại chúng ta. Thụy Điển đã có Khung chính sách khí hậu, bao gồm luật khí hậu khẳng định cam kết của chính phủ về việc không phát thải khí nhà kính ròng vào năm 2045 và đạt được mức phát thải âm sau đó.

Chính phủ Thụy Điển cũng nhận thức rằng di sản văn hóa và sự đa dạng của các giá trị văn hóa là nguồn tri thức và bản sắc quan trọng cho các cá nhân và xã hội, cũng như đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, hòa nhập xã hội và phát triển bền vững. Biến đổi khí hậu là một thách thức lớn có tác động lớn đến di sản văn hóa và thiên nhiên. Các tòa nhà và địa điểm cũng sẽ bị ảnh hưởng theo nhiều cách.

Ở Thụy Điển, Đạo luật Môi trường Lịch sử quy định rằng di sản văn hóa là vấn đề quan tâm của quốc gia và trách nhiệm đối với di sản văn hóa được chia sẻ bởi tất cả mọi người. Mục đích của các điều khoản của đạo luật này là để đảm bảo rằng các thế hệ hiện tại và tương lai được tiếp cận với nhiều loại di sản văn hóa. Bảo vệ và quản lý di sản văn hóa ở Thụy Điển nhằm mục đích bảo tồn và quản lý các địa điểm có ý nghĩa lịch sử, kiến ​​trúc hoặc khảo cổ học và trao quyền cho di sản văn hóa trở thành một lực lượng trong việc phát triển di sản văn hóa. phát triển một xã hội dân chủ và bền vững.

Các giá trị văn hóa, trong đó có văn hóa bản địa của người Sami ở Bắc Cực được Thụy Điển bảo tồn trước biến đổi khí hậu. Ảnh: sweden.se

Ở Thụy Điển, các chuyên gia ở các cấp khác nhau đang góp phần quản lý rủi ro di sản văn hóa. Vai trò và trách nhiệm thích ứng với biến đổi khí hậu ở Thụy Điển cũng được phân chia ở các cấp độ khác nhau, từ địa phương, khu vực đến quốc gia. Ở cấp địa phương, vai trò của chính quyền bao gồm một số hoạt động quan trọng, được lồng ghép với thích ứng với biến đổi khí hậu. Ở cấp vùng, các cơ quan hành chính cấp huyện đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thành phố thực hiện các chính sách bảo vệ môi trường. Là một phần của chính sách này, các địa điểm văn hóa, tòa nhà và cảnh quan lịch sử có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu được liệt kê và các biện pháp bảo vệ, bảo tồn. Có một số dự án quốc gia đang được triển khai liên quan đến quản lý rủi ro khí hậu, ví dụ dự án hợp tác giữa 15 quốc gia châu Âu nhằm tăng cường và phát triển quản lý các cảnh quan lịch sử ở Bắc Âu. Polar – nơi khí hậu thay đổi nhanh chóng.

Ở cấp quốc gia, Ủy ban Di sản Quốc gia Thụy Điển tìm cách bảo tồn và quản lý cảnh quan và môi trường lịch sử, hợp tác rộng rãi với các cơ quan chức năng khác và đưa ra kế hoạch hành động để quản lý cảnh quan. quản lý rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu. Cơ quan này chịu trách nhiệm về khoảng 300 tòa nhà lịch sử thuộc sở hữu Nhà nước và có liên quan, ở các mức độ khác nhau, trong việc quản lý 7 trong số 14 Di sản Thế giới được UNESCO công nhận của Thụy Điển. . Ủy ban Di sản Quốc gia Thụy Điển đã phát triển một phương pháp phát hiện rủi ro cho các khu di sản và phương pháp này đã được thực hiện trong ba dự án khu vực. Hầu hết các kết quả là phổ quát và do đó có thể được áp dụng trong cả nước.

Ở cấp khu vực, Ủy ban Di sản Quốc gia Thụy Điển cũng tham gia vào dự án Thích ứng Di sản Miền Bắc của EU. Đây là một dự án hỗ trợ các di sản văn hóa của cộng đồng và chính quyền địa phương thích ứng với các tác động môi trường của biến đổi khí hậu và thiên tai thông qua sự tham gia của cả cộng đồng và chính quyền địa phương. quy hoạch bảo tồn.

sami . mô hình bảo tồn di sản văn hóa bản địa

Ở Bắc Cực, biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh hơn so với những nơi khác trên thế giới. Những thay đổi cũng diễn ra nhanh chóng và triệt để hơn, ảnh hưởng lớn đến văn hóa bản địa của người Sami. Sự gia tăng nhiệt độ ở Bắc Cực dự kiến ​​sẽ cao hơn mức trung bình từ hai đến ba lần.

Chính phủ Thụy Điển khẳng định rằng tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu là mối quan tâm lớn của tất cả mọi người. Nhưng ở Thụy Điển, tác động đối với người Sami bản địa là một vấn đề có tầm quan trọng sống còn. Và Thụy Điển đang làm việc để bảo vệ văn hóa và quyền văn hóa của người Sami ở Bắc Cực.

Ở Bắc Cực, chăn tuần lộc là một trong những yếu tố quan trọng của văn hóa Sámi. Chăn nuôi tuần lộc bị tác động tiêu cực bởi biến đổi khí hậu do thay đổi đồng cỏ và bãi chăn thả. Những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu cũng ảnh hưởng đến các sinh kế truyền thống khác tạo nên văn hóa Sámi như Duodji (thủ công truyền thống), săn bắn và câu cá. Những hoạt động bị suy giảm này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến việc trao truyền các giá trị truyền thống giữa các thế hệ người Sámi và việc bảo tồn ngôn ngữ Sámi.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương Sami đã báo cáo hàng năm với chính phủ về cách họ tìm cách bảo tồn kiến ​​thức truyền thống của người Sami, tầm quan trọng của những giá trị bản địa này đối với việc bảo tồn và sử dụng của cộng đồng địa phương. sử dụng bền vững đa dạng sinh học cũng như vai trò của người dân bản địa trong việc đạt được Chương trình nghị sự bền vững 2030. Cơ quan địa phương cũng duy trì chế độ báo cáo hàng năm về thích ứng với BĐKH, những việc làm được, chưa làm được và những nguy cơ nào cần ưu tiên xử lý. Quá trình này sẽ được đánh giá bởi Hội đồng chuyên gia quốc gia về thích ứng của Thụy Điển 5 năm một lần.

Công việc bảo tồn tại địa phương của Sami cũng phù hợp chặt chẽ với mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu của Liên hợp quốc, Chương trình nghị sự về môi trường năm 2030 và dựa trên tiến trình đối thoại với các cơ quan khác. khả năng khác. Chính phủ Thụy Điển cũng đang cung cấp nhiều khoản trợ cấp văn hóa Sami để khuyến khích các dự án địa phương duy trì, phát triển và truyền lại kiến ​​thức truyền thống cho các thế hệ tương lai.

xem thêm thông tin chi tiết về Biến đổi khí hậu đang đe dọa thế giới: Đây là cách người Thụy Điển nỗ lực bảo vệ văn hóa bản địa

Biến đổi khí hậu đang đe dọa thế giới: Đây là cách người Thụy Điển nỗ lực bảo vệ văn hóa bản địa

Hình Ảnh về: Biến đổi khí hậu đang đe dọa thế giới: Đây là cách người Thụy Điển nỗ lực bảo vệ văn hóa bản địa

Video về: Biến đổi khí hậu đang đe dọa thế giới: Đây là cách người Thụy Điển nỗ lực bảo vệ văn hóa bản địa

Wiki về Biến đổi khí hậu đang đe dọa thế giới: Đây là cách người Thụy Điển nỗ lực bảo vệ văn hóa bản địa

Biến đổi khí hậu đang đe dọa thế giới: Đây là cách người Thụy Điển nỗ lực bảo vệ văn hóa bản địa -

Trong một bản ghi nhớ, chính phủ Thụy Điển đã phản hồi yêu cầu của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc về phản hồi về những nỗ lực bảo vệ các nền văn hóa bản địa khỏi biến đổi khí hậu.

Thừa nhận tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với di sản văn hóa

Biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề cấp bách nhất của thời đại chúng ta. Thụy Điển đã có Khung chính sách khí hậu, bao gồm luật khí hậu khẳng định cam kết của chính phủ về việc không phát thải khí nhà kính ròng vào năm 2045 và đạt được mức phát thải âm sau đó.

Chính phủ Thụy Điển cũng nhận thức rằng di sản văn hóa và sự đa dạng của các giá trị văn hóa là nguồn tri thức và bản sắc quan trọng cho các cá nhân và xã hội, cũng như đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, hòa nhập xã hội và phát triển bền vững. Biến đổi khí hậu là một thách thức lớn có tác động lớn đến di sản văn hóa và thiên nhiên. Các tòa nhà và địa điểm cũng sẽ bị ảnh hưởng theo nhiều cách.

Ở Thụy Điển, Đạo luật Môi trường Lịch sử quy định rằng di sản văn hóa là vấn đề quan tâm của quốc gia và trách nhiệm đối với di sản văn hóa được chia sẻ bởi tất cả mọi người. Mục đích của các điều khoản của đạo luật này là để đảm bảo rằng các thế hệ hiện tại và tương lai được tiếp cận với nhiều loại di sản văn hóa. Bảo vệ và quản lý di sản văn hóa ở Thụy Điển nhằm mục đích bảo tồn và quản lý các địa điểm có ý nghĩa lịch sử, kiến ​​trúc hoặc khảo cổ học và trao quyền cho di sản văn hóa trở thành một lực lượng trong việc phát triển di sản văn hóa. phát triển một xã hội dân chủ và bền vững.

Biến đổi khí hậu đe dọa thế giới: Đây là cách người Thụy Điển bảo vệ văn hóa bản địaCác giá trị văn hóa, trong đó có văn hóa bản địa của người Sami ở Bắc Cực được Thụy Điển bảo tồn trước biến đổi khí hậu. Ảnh: sweden.se

Ở Thụy Điển, các chuyên gia ở các cấp khác nhau đang góp phần quản lý rủi ro di sản văn hóa. Vai trò và trách nhiệm thích ứng với biến đổi khí hậu ở Thụy Điển cũng được phân chia ở các cấp độ khác nhau, từ địa phương, khu vực đến quốc gia. Ở cấp địa phương, vai trò của chính quyền bao gồm một số hoạt động quan trọng, được lồng ghép với thích ứng với biến đổi khí hậu. Ở cấp vùng, các cơ quan hành chính cấp huyện đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thành phố thực hiện các chính sách bảo vệ môi trường. Là một phần của chính sách này, các địa điểm văn hóa, tòa nhà và cảnh quan lịch sử có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu được liệt kê và các biện pháp bảo vệ, bảo tồn. Có một số dự án quốc gia đang được triển khai liên quan đến quản lý rủi ro khí hậu, ví dụ dự án hợp tác giữa 15 quốc gia châu Âu nhằm tăng cường và phát triển quản lý các cảnh quan lịch sử ở Bắc Âu. Polar – nơi khí hậu thay đổi nhanh chóng.

Ở cấp quốc gia, Ủy ban Di sản Quốc gia Thụy Điển tìm cách bảo tồn và quản lý cảnh quan và môi trường lịch sử, hợp tác rộng rãi với các cơ quan chức năng khác và đưa ra kế hoạch hành động để quản lý cảnh quan. quản lý rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu. Cơ quan này chịu trách nhiệm về khoảng 300 tòa nhà lịch sử thuộc sở hữu Nhà nước và có liên quan, ở các mức độ khác nhau, trong việc quản lý 7 trong số 14 Di sản Thế giới được UNESCO công nhận của Thụy Điển. . Ủy ban Di sản Quốc gia Thụy Điển đã phát triển một phương pháp phát hiện rủi ro cho các khu di sản và phương pháp này đã được thực hiện trong ba dự án khu vực. Hầu hết các kết quả là phổ quát và do đó có thể được áp dụng trong cả nước.

Ở cấp khu vực, Ủy ban Di sản Quốc gia Thụy Điển cũng tham gia vào dự án Thích ứng Di sản Miền Bắc của EU. Đây là một dự án hỗ trợ các di sản văn hóa của cộng đồng và chính quyền địa phương thích ứng với các tác động môi trường của biến đổi khí hậu và thiên tai thông qua sự tham gia của cả cộng đồng và chính quyền địa phương. quy hoạch bảo tồn.

sami . mô hình bảo tồn di sản văn hóa bản địa

Ở Bắc Cực, biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh hơn so với những nơi khác trên thế giới. Những thay đổi cũng diễn ra nhanh chóng và triệt để hơn, ảnh hưởng lớn đến văn hóa bản địa của người Sami. Sự gia tăng nhiệt độ ở Bắc Cực dự kiến ​​sẽ cao hơn mức trung bình từ hai đến ba lần.

Chính phủ Thụy Điển khẳng định rằng tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu là mối quan tâm lớn của tất cả mọi người. Nhưng ở Thụy Điển, tác động đối với người Sami bản địa là một vấn đề có tầm quan trọng sống còn. Và Thụy Điển đang làm việc để bảo vệ văn hóa và quyền văn hóa của người Sami ở Bắc Cực.

Ở Bắc Cực, chăn tuần lộc là một trong những yếu tố quan trọng của văn hóa Sámi. Chăn nuôi tuần lộc bị tác động tiêu cực bởi biến đổi khí hậu do thay đổi đồng cỏ và bãi chăn thả. Những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu cũng ảnh hưởng đến các sinh kế truyền thống khác tạo nên văn hóa Sámi như Duodji (thủ công truyền thống), săn bắn và câu cá. Những hoạt động bị suy giảm này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến việc trao truyền các giá trị truyền thống giữa các thế hệ người Sámi và việc bảo tồn ngôn ngữ Sámi.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương Sami đã báo cáo hàng năm với chính phủ về cách họ tìm cách bảo tồn kiến ​​thức truyền thống của người Sami, tầm quan trọng của những giá trị bản địa này đối với việc bảo tồn và sử dụng của cộng đồng địa phương. sử dụng bền vững đa dạng sinh học cũng như vai trò của người dân bản địa trong việc đạt được Chương trình nghị sự bền vững 2030. Cơ quan địa phương cũng duy trì chế độ báo cáo hàng năm về thích ứng với BĐKH, những việc làm được, chưa làm được và những nguy cơ nào cần ưu tiên xử lý. Quá trình này sẽ được đánh giá bởi Hội đồng chuyên gia quốc gia về thích ứng của Thụy Điển 5 năm một lần.

Công việc bảo tồn tại địa phương của Sami cũng phù hợp chặt chẽ với mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu của Liên hợp quốc, Chương trình nghị sự về môi trường năm 2030 và dựa trên tiến trình đối thoại với các cơ quan khác. khả năng khác. Chính phủ Thụy Điển cũng đang cung cấp nhiều khoản trợ cấp văn hóa Sami để khuyến khích các dự án địa phương duy trì, phát triển và truyền lại kiến ​​thức truyền thống cho các thế hệ tương lai.

[rule_{ruleNumber}]

#Biến #đổi #khí #hậu #đang #đe #dọa #thế #giới #Đây #là #cách #người #Thụy #Điển #nỗ #lực #bảo #vệ #văn #hóa #bản #địa

Bạn thấy bài viết Biến đổi khí hậu đang đe dọa thế giới: Đây là cách người Thụy Điển nỗ lực bảo vệ văn hóa bản địa có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Biến đổi khí hậu đang đe dọa thế giới: Đây là cách người Thụy Điển nỗ lực bảo vệ văn hóa bản địa bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Địa lý
#Biến #đổi #khí #hậu #đang #đe #dọa #thế #giới #Đây #là #cách #người #Thụy #Điển #nỗ #lực #bảo #vệ #văn #hóa #bản #địa

Xem thêm:  Châu Phi có khí hậu nóng do?

Viết một bình luận