Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Bạn đang xem: Biên bản điều chỉnh hóa đơn tại thpttranhungdao.edu.vn

Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Biên bản điều chỉnh hóa đơn được lập trong trường hợp người bán xuất hóa đơn cho người sắm sau lúc bàn giao đầy đủ hàng hóa nhưng trong quá trình lập hóa đơn GTGT người bán sơ suất ghi sai thông tin trên hóa đơn, ví dụ: ghi sai địa chỉ, sai tên doanh nghiệp , sai tên hàng, sai giá… Trong trường hợp này, người sắm hoặc người bán cần phải làm biên bản điều chỉnh hóa đơn Đính kèm bản sao hóa đơn gốc để bên kia rà soát, đối chiếu và ký xác nhận việc điều chỉnh nội dung hóa đơn.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn trị giá ngày càng tăng sẽ là chứng từ đi kèm ko thể thiếu cùng với bản gốc hóa đơn trị giá ngày càng tăng. Dưới là mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn trị giá ngày càng tăng Mời các bạn cùng tham khảo!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—–o0o—-

Bạn đang xem: Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GTGT

Số: …………../BB-ĐCHĐD

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014;

– Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014;

– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

Hôm nay, ngày….. tháng…. năm….. đại diện hai bên gồm có:

BÊN GIAO HÓA ĐƠN:

Địa chỉ nhà:…………………………………………………..

Điện thoại:…………………….. MST:……………………

Đại diện …………………. Chức vụ:……………..

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN:

Địa chỉ nhà:…………………………………………………

Điện thoại:…………………… MST:……………………

Đại diện: ………………………. Chức vụ:…………

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn số……………………ký hiệu……………………ngày…………. và xuất hóa đơn điều chỉnh số …………. Biểu tượng ……………. ngày ………… (nếu có)

.

Lý do điều chỉnh:

Nội dung thông tin sai lệch được đính chính như sau:

Nội dung trước lúc điều chỉnh

Nội dung sau điều chỉnh

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠNKý tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên, chức vụ

)

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM

Danh mục: Tổng hợp

xem thêm thông tin chi tiết về Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Hình Ảnh về: Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Video về: Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Wiki về Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Biên bản điều chỉnh hóa đơn -

Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Biên bản điều chỉnh hóa đơn được lập trong trường hợp người bán xuất hóa đơn cho người sắm sau lúc bàn giao đầy đủ hàng hóa nhưng trong quá trình lập hóa đơn GTGT người bán sơ suất ghi sai thông tin trên hóa đơn, ví dụ: ghi sai địa chỉ, sai tên doanh nghiệp , sai tên hàng, sai giá… Trong trường hợp này, người sắm hoặc người bán cần phải làm biên bản điều chỉnh hóa đơn Đính kèm bản sao hóa đơn gốc để bên kia rà soát, đối chiếu và ký xác nhận việc điều chỉnh nội dung hóa đơn.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn trị giá ngày càng tăng sẽ là chứng từ đi kèm ko thể thiếu cùng với bản gốc hóa đơn trị giá ngày càng tăng. Dưới là mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn trị giá ngày càng tăng Mời các bạn cùng tham khảo!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—–o0o—-

Bạn đang xem: Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GTGT

Số: …………../BB-ĐCHĐD

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014;

– Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014;

– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

Hôm nay, ngày..... tháng.... năm..... đại diện hai bên gồm có:

BÊN GIAO HÓA ĐƠN:

Địa chỉ nhà:…………………………………………………..

Điện thoại:…………………….. MST:……………………

Đại diện …………………. Chức vụ:……………..

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN:

Địa chỉ nhà:…………………………………………………

Điện thoại:…………………… MST:……………………

Đại diện: ………………………. Chức vụ:…………

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn số……………………ký hiệu……………………ngày…………. và xuất hóa đơn điều chỉnh số …………. Biểu tượng ……………. ngày ………… (nếu có)

.

Lý do điều chỉnh:

Nội dung thông tin sai lệch được đính chính như sau:

Nội dung trước lúc điều chỉnh

Nội dung sau điều chỉnh

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠNKý tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên, chức vụ

)

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM

Danh mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

#Biên #bản #điều #chỉnh #hóa #đơn

Bạn thấy bài viết Biên bản điều chỉnh hóa đơn có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Biên bản điều chỉnh hóa đơn bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Văn học
#Biên #bản #điều #chỉnh #hóa #đơn

Xem thêm:  Dr. Thanh Là Ai? Thông Tin Lùm Xùm Xoay Quanh Dr. Thanh

Viết một bình luận