Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

Bạn đang xem:
Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

tại thpttranhungdao.edu.vn

Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa là gì?

Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa là một bài viết nhưng mà sinh viên cần thực hiện lúc vừa hoàn thành khóa học chính trị đầu khóa, trong bài thu hoạch này chính là việc tổng hợp lại các thông tin, nội dung được học sau khóa học đó.

Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

Câu 1: Quyền và nghĩa vụ của học trò sinh viên?

Câu trả lời gợi ý:

Sau lúc tham gia tuần sinh hoạt công dân học trò sinh viên, tôi đã nắm rõ những quyền và nghĩa vụ của học trò viên viên:

Quyền của học trò sinh viên:

Thứ nhất, được nhận vào học đúng ngành nghề đã đăng ký dự tuyển nếu:

+ Đủ điều kiện dự thi.

+ Đủ các điều kiện xét tuyển do hội đồng tuyển sinh trường quy định cho mỗi khóa tuyển sinh và từng ngành nghề.

Thứ hai, nếu trường có mục tiêu tuyển sinh đi học nước ngoài theo các Hiệp nghị Nhà nước, sinh viên, học trò có ước vọng và có đủ các điều kiện quy định, được quyền đăng ký vào diện dự tuyển đi học nước ngoài theo quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài hiện hành của Bộ Giáo dục và Huấn luyện.

Thứ ba, được sử dụng thư viện, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ học tập, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học để tăng lên trình độ theo quy định của trường.

Thứ tư, Học trò sinh viên sau lúc đăng ký chính thức và được trường đang học cho phép, thì được khuyến khích học tập theo chương trình tư nhân, học vượt thời hạn quy định, cùng một lúc ở nhiều ngành trong một trường và nhiều trường, thi lấy nhiều bằng, học thêm ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học, thi học trò, sinh viên giỏi.

Thứ năm, trong thời kì học tập, học trò sinh viên hệ chính quy được lợi quyền lợi vật chất và ý thức theo cơ chế chính sách hiện hành của Nhà nước như: tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình (đối với học trò sinh viên), được cấp học bổng khuyến khích, nếu đạt được tiêu chuẩn quy định.

Học trò sinh viên thuộc diện chính sách xã hội được lợi trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí.

Học trò sinh viên nghèo vượt khó học tập có thể được xem xét miễn giảm học phí, được trợ cấp khó khăn tùy theo điều kiện của trường, học trò sinh viên đạt loại giỏi, ngoài học bổng khuyến khích do ngân sách Nhà nước cấp, còn được lợi các loại học bổng khuyến khích do ngân sách Nhà nước cấp, còn được lợi các loại học bổng khuyến khích tài năng khác do các tổ chức, các tư nhân tài trợ cho trường.

Thứ sáu, học trò sinh viên được nhà trường phổ thông nội quy, quy chế về học tập, thực tập, về cơ chế chính sách của nhà nước có liên quan tới học trò sinh viên; được đóng góp ý kiến với Hiệu trưởng về mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp huấn luyện, được phản ánh ước vọng và khiếu nại lên Hiệu trưởng khắc phục các vấn đề có liên quan tới tư nhân và tập thể học trò sinh viên như học tập, môi trường huấn luyện, ăn, ở, sinh hoạt và các mặt trong đời sống ý thức.

Thứ bảy, học trò sinh viên được chăm lo, bảo vệ sức khỏe theo cơ chế hiện hành của Nhà nước.

Thứ tám, học trò sinh viên được quyền cử đại diện vào các Hội đồng trường, Hội đồng khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng xét học bổng và các hội đồng khác của trường có liên quan tới học trò sinh viên. Học trò sinh viên được khuyến khích và tạo điều kiện hoạt động trong các tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, tham gia các tổ chức tự quản của học trò sinh viên, các hoạt động xã hội có liên quan ở trong và ngoài trường, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh, thích hợp với mục tiêu huấn luyện của trường.

Thứ chín, học trò sinh viên được nhà trường hỗ trợ để tìm việc làm lúc ra trường (giới thiệu nhu cầu xã hội, cơ sở cần tuyển lao động, cấp giấy giới thiệu, hồ sơ để học trò sinh viên tự tìm việc làm). Học trò sinh viên đạt loại khá, giỏi nhưng mà trong quá trình học tập ở trường ko bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên được nhà trường ưu tiên trong giới thiệu tìm việc làm.

Thứ mười, lúc tốt nghiệp đạt loại giỏi, nếu có ước vọng, học trò sinh viên được nhà trường xem xét học chuyển tiếp ở các ngành, bậc học cao hơn theo quy chế tuyển sinh hiện hành của các ngành, bậc học.

Thứ mười một, học trò sinh viên hàng năm được nghỉ học, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định.

Thứ mười hai, học trò sinh viên được quyền xin thôi học hoặc nghỉ học có thời hạn (trong phạm vi quy chế học tập, thi, rà soát) vì lý do tư nhân (hoàn cảnh gia đình khó khăn, sức khỏe, đi học tự túc ở nước ngoài,…). Trong các trường hợp này học trò sinh viên phải tự làm đơn trình Hiệu trưởng xem xét quyết định.

Thứ mười ba, trong phạm vi một trường nếu thứ tự, chương trình và nội dung huấn luyện cho phép, được chuyển đổi ngành học với điều kiện:

+ Đã học xong năm thứ nhất, xong năm đầu của thời kỳ II tại những trường tuyển theo ngành và huấn luyện theo hai thời kỳ và đủ điểm xét tuyển quy định đối với thí sinh dự thi vào ngành đó trong kỳ thi tuyển sinh vào thời kỳ I và thời kỳ II.

+ Đã học xong năm thứ nhất hoặc học ở các trường ko thi tuyển theo ngành hoặc chưa thực hiện thứ tự huấn luyện hai thời kỳ.

+ Có đơn xin thay đổi ngành học với các lý do chính đáng và được Hiệu trưởng chấp nhận.

Nghĩa vụ của học trò sinh viên:

Thứ nhất: Nghiêm túc chấp hành pháp luật, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy chế và nội quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Huấn luyện, các cơ quan chủ quản của trường

Trong học tập rèn luyện học trò sinh viên phải:

+ Nộp đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết theo quy định ghi trong giấy triệu tập lúc tới trường.

+ Có mặt trong thời hạn quy định ghi trong giấy triệu tập tới trường.

+ Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khỏe lúc mới vào trường và khám sức khỏe định kì trong thời kì học tập theo quy định của Thông tư Liên Bộ Y tế – Đại học THCN và DN (nay là Bộ Giáo dục và Huấn luyện).

+ Thực hiện đầy đủ quy chế và nội quy về học tập, thực tập. Ko được tự ý nghỉ học, nghỉ thực tập, lúc chưa được phép của trường. Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong học tập, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác thi, thực tập, trực hộ nhờ hoặc làm hộ bài tập lớn, đồ án, luận văn tốt nghiệp.

+ Lễ phép đối với thầy cô giáo, cán bộ quản lý và viên chức phục vụ trong trường.

+ Nghiêm túc chấp hành luật nghĩa vụ quân sự, nhất là lúc có lệnh điều động tham gia huấn luyện sĩ quan dự bị trong quá trình học tập ở trường hoặc phục vụ trong các lực lượng vuc trang sau lúc tốt nghiệp.

+ Giữ gìn và bảo vệ tài sản của nhà trường. Nếu làm mất mát, hư hỏng phải bồi thường thiệt hại.

+ Đóng học phí đầy đủ trong thời hạn quy định của nhà trường, nếu thuộc diện đóng học phí.

+ Tham gia đóng góp lao động công ích xây dựng nhà trường.

+ Lúc có nhu cầu phân công công việc, học trò sinh viên tốt nghiệp đều phải nghiêm túc chấp hành sự phân công tới làm việc tại nơi quy định trong một thời kì nhất mực. Nếu ko chấp hành phải bồi thường hoàn toàn kinh phí huấn luyện cho trường, (trừ phần học phí đã đóng góp trong quá trình huấn luyện). Những người trả lại đày đủ kinh phí huấn luyện có thể tìm nơi làm việc theo ý muốn, ngay cả lúc có nhu cầu phân công công việc. Những người đang học tại các trường huấn luyện có ước vọng xin đi trú ngụ nước ngoài phải đền bù kinh phí huấn luyện cho trường.

Thứ hai, trong sinh hoạt và tham gia các hoạt động xã hội:

+ Học trò sinh viên nội trú phải chấp hành nghiêm túc nội quy ký túc xá, thực hiện đầy đủ những cam kết được ghi trong hợp đồng với bộ phận quản lý ký túc xá. Đóng lệ phí ký túc xá đầy đủ và đúng hạn.

+ Nghiêm cấm học trò sinh viên tích trữ vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, các loại hóa chất độc hại khác và hàng lậu.

+ Nghiêm cấm học trò sinh viên đánh bạc, tiêm chích, hút thuốc phiện, say rượu, lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy và các biểu lộ vi phạm đạo đức khác.

+ Học trò sinh viên ko được tự ý thành lập hoặc tham gia hoạt động trong các hội, các tổ chức chính trị và các hoạt động mang tính chất chính trị khác lúc chưa được phép của Hiệu trưởng và các cơ quan có thẩm quyền theo luật định.

+ Học trò sinh viên ko được làm điều gì tác động tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường, ngoài xã hội và trong các ký túc xá. Thực hiện nếp sống văn minh lành mạnh.

Câu 2: Theo anh/chị khởi nghiệp là gì? Vai trò của cơ sở huấn luyện trong các thời kỳ khởi nghiệp? Mẫu hình hệ sinh thái khởi nghiệp trường đại học?

Câu trả lời gợi ý:

Khái niệm về khởi nghiệp

Khởi nghiệp là việc khởi đầu một công việc kinh doanh. Có thể chia ba loại hình khởi nghiệp không giống nhau: khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ; khởi nghiệp đổi mới thông minh và khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội. Hai loại hình khởi nghiệp vừa và nhỏ; và khởi nghiệp đổi mới thông minh không giống nhau cơ bản trên bốn tiêu chí cơ bản: mục tiêu khởi nghiệp, thứ tự, thị trường mục tiêu, hàm lượng đổi mới thông minh, và tiềm năng tăng trưởng. Riêng với loại hình khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội, do tính chất linh hoạt về mặt hình thức pháp lý, khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội không giống nhau cơ bản với khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp đổi mới thông minh về mục tiêu khởi nghiệp (thăng bằng giữa lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội).

Vai trò của trường đại học trong các thời kỳ khởi nghiệp:

Founder Institute (tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tăm tiếng của Mỹ thành lập năm 2009) đã xây dựng một mẫu hình đi theo ba thời kỳ tăng trưởng chính của khởi nghiệp thông minh. Theo đó, trường đại học nhập vai trò quan trọng trong cả ba thời kỳ chính: tạo nên ý tưởng; tăng trưởng thành phầm và tăng trưởng.

Trong thời kỳ trước tiên, nhà trường nhưng mà cụ thể là giảng viên và các đơn vị hỗ trợ nhập vai trò là những người truyền cảm hứng, phân phối thông tin, giới thiệu những thành công, tiêu biểu, kinh nghiệm, hỗ trợ tăng trưởng đội nhóm thông qua xúc tiến hợp tác liên ngành trong sinh viên.

Lúc doanh nghiệp khởi nghiệp có thành phầm/dịch vụ, nhà trường cần phân phối những tri thức cơ bản cần thiết về kinh doanh như pháp luật, thuế, kế toán cho tới những hỗ trợ về nơi làm việc cho các nhà sáng lập doanh nghiệp.

Đối với thời kỳ ba lúc hệ sinh thái có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp tăng trưởng tốt, trường đại học cần nhập vai trò tiền phong cũng cấp những tài năng kinh doanh, nguồn lực chất lượng tốt với tư duy, kỹ năng và trải nghiệm hữu ích để doanh nghiệp tăng trưởng vững bền.

Mẫu hình hệ sinh thái khởi nghiệp ở các trường đại học:

Hệ sinh thái khởi nghiệp trong trường đại học gồm các cấu phần cơ bản sau:

+ Các chính sách khuyến khích thông minh và khởi nghiệp cùng với văn hóa khuyến khích thông minh kinh doanh. Thành phầm của chính sách hỗ trợ trình bày từ việc thành lập trung tâm hỗ trợ đổi mới thông minh và khởi nghiệp tới thành lập trung tâm chuyển giao công nghệ hay việc đầu tư con người và nguồn lực để tạo nên các chương trình, cơ quan, hạ tầng hỗ trợ thông minh khởi nghiệp trong đại học.

+ Các chương trình ươm tạo, huấn luyện, cố vấn, hội thảo về thông minh và khởi nghiệp.

+ Các hoạt động kết nối doanh nghiệp, với thị trường, với các hoạt động thương nghiệp hóa.

+ Các hoạt động kết nối với nhà đầu tư, nhà tài trợ cho các mẫu hình khởi nghiệp được ươm tạo.

+ Cơ sở hạ tầng để tổ chức các hoạt động hỗ trợ thông minh và khởi nghiệp, thuở đầu có thể là ko gian làm việc chung, tiếp theo các trường có thể bổ sung thêm xưởng thiết kế mẫu tổng hợp hay các phòng thí nghiệm chuyên ngành để tổ chức nghiên cứu và tăng trưởng thành phầm thương nghiệp theo từng lĩnh vực công nghệ. Sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà khoa học, doanh nghiệp khởi nghiệp Chương trình ươm tạo Nhà đầu tư Doanh nghiệp. Thị trường Cơ sở hạ tầng hỗ trợ Chính sách hỗ trợ, Văn hóa khởi nghiệp thời kì 4.0 tổ công việc triển khai đề án 1665 cấu phần của hệ thống hỗ trợ thông minh và khởi nghiệp trong trường đại học cũng có những cấp độ kháu nhau tương ứng với các thời kỳ tăng trưởng như trình diễn.

Câu 3: Nhận thức của anh/chị về cuộc vận động học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Câu trả lời gợi ý:

Cuộc vận động học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Hồ Chí Minh ko chỉ là một nhà đạo đức học lỗi lạc nhưng mà còn là một tấm gương đạo đức vô song. Chính điều này đã đem lại cho tư tưởng và tấm gương đạo đức của người có một sức sống mãnh liệt và sự khích lệ lớn lao ko chỉ với nhân dân Việt Nam nhưng mà còn cả với nhân dân toàn cầu trong cuộc đấu tranh vì dân chủ và tiến bộ xã hội. Để trở thành người có ích cho xã hội, người chủ tương lai của nước nhà thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và sinh viên, thanh niên trí thức nói riêng cần phải học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dưới đây là một số nội dung:

Một là, học trung với với, hiếu với nhân dân, suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp giải phóng con người. Tấm gương vì nước, vì dân suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người của Hồ Chí Minh đã được nhân dân toàn cầu và bằng hữu quốc tế thừa nhận và kính phục.

Hai là, học cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đòi riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.

Ba là, học đức tin tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; luôn nhân ái, vị tha, khoan dung và nhân hậu với con người. Hồ Chí Minh có tình thương yêu rộng lớn đối với con người. Tình thương đó gắn liền với niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh và trí tuệ của nhân dân.

Bốn là, học tấm gương về ý chí và nghị lực ý thức to lớn, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, nguy hiểm để đạt được mục tiêu cuộc sống. Trong tình hình hiện nay để phong trào “học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của sinh viên có hiệu quả yêu cầu phải có sự liên kết của nhiều yếu tố: sự giáo dục và việc tự tu dưỡng, rèn luyện của sinh viên; sự nêu gương của mọi người trong xã hội, của bố mẹ trong gia đình, của cán bộ, đảng viên, của thầy, cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục và sự hướng dẫn của dư luận xã hộ và pháp luật. Nếu khinh thường một trong những yếu tố trên, việc học tập và rèn luyện sẽ khó đạt được kết quả như mong muốn.

Trên đây là một số gợi ý sơ lược bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa.

xem thêm thông tin chi tiết về
Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

Hình Ảnh về:
Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

Video về:
Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

Wiki về
Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa


Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

-

Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa là gì?

Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa là một bài viết nhưng mà sinh viên cần thực hiện lúc vừa hoàn thành khóa học chính trị đầu khóa, trong bài thu hoạch này chính là việc tổng hợp lại các thông tin, nội dung được học sau khóa học đó.

Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

Câu 1: Quyền và nghĩa vụ của học trò sinh viên?

Câu trả lời gợi ý:

Sau lúc tham gia tuần sinh hoạt công dân học trò sinh viên, tôi đã nắm rõ những quyền và nghĩa vụ của học trò viên viên:

Quyền của học trò sinh viên:

Thứ nhất, được nhận vào học đúng ngành nghề đã đăng ký dự tuyển nếu:

+ Đủ điều kiện dự thi.

+ Đủ các điều kiện xét tuyển do hội đồng tuyển sinh trường quy định cho mỗi khóa tuyển sinh và từng ngành nghề.

Thứ hai, nếu trường có mục tiêu tuyển sinh đi học nước ngoài theo các Hiệp nghị Nhà nước, sinh viên, học trò có ước vọng và có đủ các điều kiện quy định, được quyền đăng ký vào diện dự tuyển đi học nước ngoài theo quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài hiện hành của Bộ Giáo dục và Huấn luyện.

Thứ ba, được sử dụng thư viện, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ học tập, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học để tăng lên trình độ theo quy định của trường.

Thứ tư, Học trò sinh viên sau lúc đăng ký chính thức và được trường đang học cho phép, thì được khuyến khích học tập theo chương trình tư nhân, học vượt thời hạn quy định, cùng một lúc ở nhiều ngành trong một trường và nhiều trường, thi lấy nhiều bằng, học thêm ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học, thi học trò, sinh viên giỏi.

Thứ năm, trong thời kì học tập, học trò sinh viên hệ chính quy được lợi quyền lợi vật chất và ý thức theo cơ chế chính sách hiện hành của Nhà nước như: tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình (đối với học trò sinh viên), được cấp học bổng khuyến khích, nếu đạt được tiêu chuẩn quy định.

Học trò sinh viên thuộc diện chính sách xã hội được lợi trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí.

Học trò sinh viên nghèo vượt khó học tập có thể được xem xét miễn giảm học phí, được trợ cấp khó khăn tùy theo điều kiện của trường, học trò sinh viên đạt loại giỏi, ngoài học bổng khuyến khích do ngân sách Nhà nước cấp, còn được lợi các loại học bổng khuyến khích do ngân sách Nhà nước cấp, còn được lợi các loại học bổng khuyến khích tài năng khác do các tổ chức, các tư nhân tài trợ cho trường.

Thứ sáu, học trò sinh viên được nhà trường phổ thông nội quy, quy chế về học tập, thực tập, về cơ chế chính sách của nhà nước có liên quan tới học trò sinh viên; được đóng góp ý kiến với Hiệu trưởng về mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp huấn luyện, được phản ánh ước vọng và khiếu nại lên Hiệu trưởng khắc phục các vấn đề có liên quan tới tư nhân và tập thể học trò sinh viên như học tập, môi trường huấn luyện, ăn, ở, sinh hoạt và các mặt trong đời sống ý thức.

Thứ bảy, học trò sinh viên được chăm lo, bảo vệ sức khỏe theo cơ chế hiện hành của Nhà nước.

Thứ tám, học trò sinh viên được quyền cử đại diện vào các Hội đồng trường, Hội đồng khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng xét học bổng và các hội đồng khác của trường có liên quan tới học trò sinh viên. Học trò sinh viên được khuyến khích và tạo điều kiện hoạt động trong các tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, tham gia các tổ chức tự quản của học trò sinh viên, các hoạt động xã hội có liên quan ở trong và ngoài trường, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh, thích hợp với mục tiêu huấn luyện của trường.

Thứ chín, học trò sinh viên được nhà trường hỗ trợ để tìm việc làm lúc ra trường (giới thiệu nhu cầu xã hội, cơ sở cần tuyển lao động, cấp giấy giới thiệu, hồ sơ để học trò sinh viên tự tìm việc làm). Học trò sinh viên đạt loại khá, giỏi nhưng mà trong quá trình học tập ở trường ko bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên được nhà trường ưu tiên trong giới thiệu tìm việc làm.

Thứ mười, lúc tốt nghiệp đạt loại giỏi, nếu có ước vọng, học trò sinh viên được nhà trường xem xét học chuyển tiếp ở các ngành, bậc học cao hơn theo quy chế tuyển sinh hiện hành của các ngành, bậc học.

Thứ mười một, học trò sinh viên hàng năm được nghỉ học, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định.

Thứ mười hai, học trò sinh viên được quyền xin thôi học hoặc nghỉ học có thời hạn (trong phạm vi quy chế học tập, thi, rà soát) vì lý do tư nhân (hoàn cảnh gia đình khó khăn, sức khỏe, đi học tự túc ở nước ngoài,…). Trong các trường hợp này học trò sinh viên phải tự làm đơn trình Hiệu trưởng xem xét quyết định.

Thứ mười ba, trong phạm vi một trường nếu thứ tự, chương trình và nội dung huấn luyện cho phép, được chuyển đổi ngành học với điều kiện:

+ Đã học xong năm thứ nhất, xong năm đầu của thời kỳ II tại những trường tuyển theo ngành và huấn luyện theo hai thời kỳ và đủ điểm xét tuyển quy định đối với thí sinh dự thi vào ngành đó trong kỳ thi tuyển sinh vào thời kỳ I và thời kỳ II.

+ Đã học xong năm thứ nhất hoặc học ở các trường ko thi tuyển theo ngành hoặc chưa thực hiện thứ tự huấn luyện hai thời kỳ.

+ Có đơn xin thay đổi ngành học với các lý do chính đáng và được Hiệu trưởng chấp nhận.

Nghĩa vụ của học trò sinh viên:

Thứ nhất: Nghiêm túc chấp hành pháp luật, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy chế và nội quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Huấn luyện, các cơ quan chủ quản của trường

Trong học tập rèn luyện học trò sinh viên phải:

+ Nộp đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết theo quy định ghi trong giấy triệu tập lúc tới trường.

+ Có mặt trong thời hạn quy định ghi trong giấy triệu tập tới trường.

+ Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khỏe lúc mới vào trường và khám sức khỏe định kì trong thời kì học tập theo quy định của Thông tư Liên Bộ Y tế – Đại học THCN và DN (nay là Bộ Giáo dục và Huấn luyện).

+ Thực hiện đầy đủ quy chế và nội quy về học tập, thực tập. Ko được tự ý nghỉ học, nghỉ thực tập, lúc chưa được phép của trường. Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong học tập, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác thi, thực tập, trực hộ nhờ hoặc làm hộ bài tập lớn, đồ án, luận văn tốt nghiệp.

+ Lễ phép đối với thầy cô giáo, cán bộ quản lý và viên chức phục vụ trong trường.

+ Nghiêm túc chấp hành luật nghĩa vụ quân sự, nhất là lúc có lệnh điều động tham gia huấn luyện sĩ quan dự bị trong quá trình học tập ở trường hoặc phục vụ trong các lực lượng vuc trang sau lúc tốt nghiệp.

+ Giữ gìn và bảo vệ tài sản của nhà trường. Nếu làm mất mát, hư hỏng phải bồi thường thiệt hại.

+ Đóng học phí đầy đủ trong thời hạn quy định của nhà trường, nếu thuộc diện đóng học phí.

+ Tham gia đóng góp lao động công ích xây dựng nhà trường.

+ Lúc có nhu cầu phân công công việc, học trò sinh viên tốt nghiệp đều phải nghiêm túc chấp hành sự phân công tới làm việc tại nơi quy định trong một thời kì nhất mực. Nếu ko chấp hành phải bồi thường hoàn toàn kinh phí huấn luyện cho trường, (trừ phần học phí đã đóng góp trong quá trình huấn luyện). Những người trả lại đày đủ kinh phí huấn luyện có thể tìm nơi làm việc theo ý muốn, ngay cả lúc có nhu cầu phân công công việc. Những người đang học tại các trường huấn luyện có ước vọng xin đi trú ngụ nước ngoài phải đền bù kinh phí huấn luyện cho trường.

Thứ hai, trong sinh hoạt và tham gia các hoạt động xã hội:

+ Học trò sinh viên nội trú phải chấp hành nghiêm túc nội quy ký túc xá, thực hiện đầy đủ những cam kết được ghi trong hợp đồng với bộ phận quản lý ký túc xá. Đóng lệ phí ký túc xá đầy đủ và đúng hạn.

+ Nghiêm cấm học trò sinh viên tích trữ vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, các loại hóa chất độc hại khác và hàng lậu.

+ Nghiêm cấm học trò sinh viên đánh bạc, tiêm chích, hút thuốc phiện, say rượu, lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy và các biểu lộ vi phạm đạo đức khác.

+ Học trò sinh viên ko được tự ý thành lập hoặc tham gia hoạt động trong các hội, các tổ chức chính trị và các hoạt động mang tính chất chính trị khác lúc chưa được phép của Hiệu trưởng và các cơ quan có thẩm quyền theo luật định.

+ Học trò sinh viên ko được làm điều gì tác động tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường, ngoài xã hội và trong các ký túc xá. Thực hiện nếp sống văn minh lành mạnh.

Câu 2: Theo anh/chị khởi nghiệp là gì? Vai trò của cơ sở huấn luyện trong các thời kỳ khởi nghiệp? Mẫu hình hệ sinh thái khởi nghiệp trường đại học?

Câu trả lời gợi ý:

Khái niệm về khởi nghiệp

Khởi nghiệp là việc khởi đầu một công việc kinh doanh. Có thể chia ba loại hình khởi nghiệp không giống nhau: khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ; khởi nghiệp đổi mới thông minh và khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội. Hai loại hình khởi nghiệp vừa và nhỏ; và khởi nghiệp đổi mới thông minh không giống nhau cơ bản trên bốn tiêu chí cơ bản: mục tiêu khởi nghiệp, thứ tự, thị trường mục tiêu, hàm lượng đổi mới thông minh, và tiềm năng tăng trưởng. Riêng với loại hình khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội, do tính chất linh hoạt về mặt hình thức pháp lý, khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội không giống nhau cơ bản với khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp đổi mới thông minh về mục tiêu khởi nghiệp (thăng bằng giữa lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội).

Vai trò của trường đại học trong các thời kỳ khởi nghiệp:

Founder Institute (tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tăm tiếng của Mỹ thành lập năm 2009) đã xây dựng một mẫu hình đi theo ba thời kỳ tăng trưởng chính của khởi nghiệp thông minh. Theo đó, trường đại học nhập vai trò quan trọng trong cả ba thời kỳ chính: tạo nên ý tưởng; tăng trưởng thành phầm và tăng trưởng.

Trong thời kỳ trước tiên, nhà trường nhưng mà cụ thể là giảng viên và các đơn vị hỗ trợ nhập vai trò là những người truyền cảm hứng, phân phối thông tin, giới thiệu những thành công, tiêu biểu, kinh nghiệm, hỗ trợ tăng trưởng đội nhóm thông qua xúc tiến hợp tác liên ngành trong sinh viên.

Lúc doanh nghiệp khởi nghiệp có thành phầm/dịch vụ, nhà trường cần phân phối những tri thức cơ bản cần thiết về kinh doanh như pháp luật, thuế, kế toán cho tới những hỗ trợ về nơi làm việc cho các nhà sáng lập doanh nghiệp.

Đối với thời kỳ ba lúc hệ sinh thái có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp tăng trưởng tốt, trường đại học cần nhập vai trò tiền phong cũng cấp những tài năng kinh doanh, nguồn lực chất lượng tốt với tư duy, kỹ năng và trải nghiệm hữu ích để doanh nghiệp tăng trưởng vững bền.

Mẫu hình hệ sinh thái khởi nghiệp ở các trường đại học:

Hệ sinh thái khởi nghiệp trong trường đại học gồm các cấu phần cơ bản sau:

+ Các chính sách khuyến khích thông minh và khởi nghiệp cùng với văn hóa khuyến khích thông minh kinh doanh. Thành phầm của chính sách hỗ trợ trình bày từ việc thành lập trung tâm hỗ trợ đổi mới thông minh và khởi nghiệp tới thành lập trung tâm chuyển giao công nghệ hay việc đầu tư con người và nguồn lực để tạo nên các chương trình, cơ quan, hạ tầng hỗ trợ thông minh khởi nghiệp trong đại học.

+ Các chương trình ươm tạo, huấn luyện, cố vấn, hội thảo về thông minh và khởi nghiệp.

+ Các hoạt động kết nối doanh nghiệp, với thị trường, với các hoạt động thương nghiệp hóa.

+ Các hoạt động kết nối với nhà đầu tư, nhà tài trợ cho các mẫu hình khởi nghiệp được ươm tạo.

+ Cơ sở hạ tầng để tổ chức các hoạt động hỗ trợ thông minh và khởi nghiệp, thuở đầu có thể là ko gian làm việc chung, tiếp theo các trường có thể bổ sung thêm xưởng thiết kế mẫu tổng hợp hay các phòng thí nghiệm chuyên ngành để tổ chức nghiên cứu và tăng trưởng thành phầm thương nghiệp theo từng lĩnh vực công nghệ. Sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà khoa học, doanh nghiệp khởi nghiệp Chương trình ươm tạo Nhà đầu tư Doanh nghiệp. Thị trường Cơ sở hạ tầng hỗ trợ Chính sách hỗ trợ, Văn hóa khởi nghiệp thời kì 4.0 tổ công việc triển khai đề án 1665 cấu phần của hệ thống hỗ trợ thông minh và khởi nghiệp trong trường đại học cũng có những cấp độ kháu nhau tương ứng với các thời kỳ tăng trưởng như trình diễn.

Câu 3: Nhận thức của anh/chị về cuộc vận động học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Câu trả lời gợi ý:

Cuộc vận động học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Hồ Chí Minh ko chỉ là một nhà đạo đức học lỗi lạc nhưng mà còn là một tấm gương đạo đức vô song. Chính điều này đã đem lại cho tư tưởng và tấm gương đạo đức của người có một sức sống mãnh liệt và sự khích lệ lớn lao ko chỉ với nhân dân Việt Nam nhưng mà còn cả với nhân dân toàn cầu trong cuộc đấu tranh vì dân chủ và tiến bộ xã hội. Để trở thành người có ích cho xã hội, người chủ tương lai của nước nhà thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và sinh viên, thanh niên trí thức nói riêng cần phải học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dưới đây là một số nội dung:

Một là, học trung với với, hiếu với nhân dân, suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp giải phóng con người. Tấm gương vì nước, vì dân suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người của Hồ Chí Minh đã được nhân dân toàn cầu và bằng hữu quốc tế thừa nhận và kính phục.

Hai là, học cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đòi riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.

Ba là, học đức tin tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; luôn nhân ái, vị tha, khoan dung và nhân hậu với con người. Hồ Chí Minh có tình thương yêu rộng lớn đối với con người. Tình thương đó gắn liền với niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh và trí tuệ của nhân dân.

Bốn là, học tấm gương về ý chí và nghị lực ý thức to lớn, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, nguy hiểm để đạt được mục tiêu cuộc sống. Trong tình hình hiện nay để phong trào “học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của sinh viên có hiệu quả yêu cầu phải có sự liên kết của nhiều yếu tố: sự giáo dục và việc tự tu dưỡng, rèn luyện của sinh viên; sự nêu gương của mọi người trong xã hội, của bố mẹ trong gia đình, của cán bộ, đảng viên, của thầy, cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục và sự hướng dẫn của dư luận xã hộ và pháp luật. Nếu khinh thường một trong những yếu tố trên, việc học tập và rèn luyện sẽ khó đạt được kết quả như mong muốn.

Trên đây là một số gợi ý sơ lược bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa.

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #thu #hoạch #tuần #sinh #hoạt #công #dân #đầu #khóa

Bạn thấy bài viết
Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về
Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Giáo dục
#Bài #thu #hoạch #tuần #sinh #hoạt #công #dân #đầu #khóa

Xem thêm:  Tuyển chọn mẫu tin nhắn chia tay bạn trai, bạn gái khiến bạn phải rơi lệ

Viết một bình luận