Bài 99 trang 49 sgk toán 7 tập 1

Bạn đang xem: Bài 99 trang 49 sgk toán 7 tập 1 tại thpttranhungdao.edu.vn

Tính giá trị của các biểu thức sau:

bài học 99. Tính giá trị của các biểu thức sau:

\(P = \left( {0,5 – {3 \over 5}} \right):\left( { – 3} \right) + {1 \over 3} – \left( { – {1 \over 6} } \right):\left( { – 2} \right)\)

\(Q = \left( {{2 \over {25}} – 1,008} \right):{4 \over 7}:\left[ {\left( {3{1 \over 4} – 6{5 \over 9}} \right):2{2 \over {17}}} \right]\)

Phần thưởng

\(P = \left( {0,5 – {3 \over 5}} \right):\left( { – 3} \right) + {1 \over 3} – \left( { – {1 \over 6} } \right):\left( { – 2} \right)\)

\( = \left( { – {1 \over 2} – {3 \over 5}} \right):\left( { – 3} \right) + {1 \over 3} – \left( { – { 1 \over 6}} \right).\left( { – {1 \over 2}} \right)\)

\( = \left( {{{ – 5 – 6} \over {10}}} \right):\left( { – 3} \right) + {1 \over 3} – {1 \over {12} } = {{ – 11} \over {10}}:\left( { – 3} \right) + {1 \over 4}\)

\( = {{ – 11} \over {10}}.\left( { – {1 \over 3}} \right) + {1 \over 4} = {{11} \over {30}} + { 1 \over 4} = {{37} \over {60}}\)

\(Q = \left( {{2 \over {25}} – 1,008} \right):{4 \over 7}:\left[ {\left( {3{1 \over 4} – 6{5 \over 9}} \right):2{2 \over {17}}} \right]\)

\( = \left( {{2 \over {25}} – {{126} \over {125}}} \right):{4 \over 7}:\left[ {\left( {{{13} \over 4} – {{59} \over 9}} \right).{{36} \over {17}}} \right]\)

\( = {{ – 116} \over {125}}. {7 \over 4}:\left( {{{ – 119} \over {36}}. {{36} \over {17}}} \ ) Phải)\)

\(= {{ – 29,7} \over {125}}:\left( { – 7} \right) = {{29} \over {125}}\)

xem thêm thông tin chi tiết về Bài 99 trang 49 sgk toán 7 tập 1

Bài 99 trang 49 sgk toán 7 tập 1

Hình Ảnh về: Bài 99 trang 49 sgk toán 7 tập 1

Video về: Bài 99 trang 49 sgk toán 7 tập 1

Wiki về Bài 99 trang 49 sgk toán 7 tập 1

Bài 99 trang 49 sgk toán 7 tập 1 -

Tính giá trị của các biểu thức sau:

bài học 99. Tính giá trị của các biểu thức sau:

\(P = \left( {0,5 – {3 \over 5}} \right):\left( { – 3} \right) + {1 \over 3} – \left( { – {1 \over 6} } \right):\left( { – 2} \right)\)

\(Q = \left( {{2 \over {25}} – 1,008} \right):{4 \over 7}:\left[ {\left( {3{1 \over 4} – 6{5 \over 9}} \right):2{2 \over {17}}} \right]\)

Phần thưởng

\(P = \left( {0,5 – {3 \over 5}} \right):\left( { – 3} \right) + {1 \over 3} – \left( { – {1 \over 6} } \right):\left( { – 2} \right)\)

\( = \left( { – {1 \over 2} – {3 \over 5}} \right):\left( { – 3} \right) + {1 \over 3} – \left( { – { 1 \over 6}} \right).\left( { – {1 \over 2}} \right)\)

\( = \left( {{{ – 5 – 6} \over {10}}} \right):\left( { – 3} \right) + {1 \over 3} – {1 \over {12} } = {{ – 11} \over {10}}:\left( { – 3} \right) + {1 \over 4}\)

\( = {{ – 11} \over {10}}.\left( { – {1 \over 3}} \right) + {1 \over 4} = {{11} \over {30}} + { 1 \over 4} = {{37} \over {60}}\)

\(Q = \left( {{2 \over {25}} – 1,008} \right):{4 \over 7}:\left[ {\left( {3{1 \over 4} – 6{5 \over 9}} \right):2{2 \over {17}}} \right]\)

\( = \left( {{2 \over {25}} – {{126} \over {125}}} \right):{4 \over 7}:\left[ {\left( {{{13} \over 4} – {{59} \over 9}} \right).{{36} \over {17}}} \right]\)

\( = {{ – 116} \over {125}}. {7 \over 4}:\left( {{{ – 119} \over {36}}. {{36} \over {17}}} \ ) Phải)\)

\(= {{ – 29,7} \over {125}}:\left( { – 7} \right) = {{29} \over {125}}\)

[rule_{ruleNumber}]

\)

Phần thưởng

\(P = \left( {0,5 – {3 \over 5}} \right):\left( { – 3} \right) + {1 \over 3} – \left( { – {1 \over 6} } \right):\left( { – 2} \right)\)

\( = \left( { – {1 \over 2} – {3 \over 5}} \right):\left( { – 3} \right) + {1 \over 3} – \left( { – { 1 \over 6}} \right).\left( { – {1 \over 2}} \right)\)

\( = \left( {{{ – 5 – 6} \over {10}}} \right):\left( { – 3} \right) + {1 \over 3} – {1 \over {12} } = {{ – 11} \over {10}}:\left( { – 3} \right) + {1 \over 4}\)

\( = {{ – 11} \over {10}}.\left( { – {1 \over 3}} \right) + {1 \over 4} = {{11} \over {30}} + { 1 \over 4} = {{37} \over {60}}\)

\(Q = \left( {{2 \over {25}} – 1,008} \right):{4 \over 7}:\left[ {\left( {3{1 \over 4} – 6{5 \over 9}} \right):2{2 \over {17}}} \right]\)

\( = \left( {{2 \over {25}} – {{126} \over {125}}} \right):{4 \over 7}:\left[ {\left( {{{13} \over 4} – {{59} \over 9}} \right).{{36} \over {17}}} \right]\)

\( = {{ – 116} \over {125}}. {7 \over 4}:\left( {{{ – 119} \over {36}}. {{36} \over {17}}} \ ) Phải)\)

\(= {{ – 29,7} \over {125}}:\left( { – 7} \right) = {{29} \over {125}}\)

#Bài #trang #sgk #toán #tập

Bạn thấy bài viết Bài 99 trang 49 sgk toán 7 tập 1 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài 99 trang 49 sgk toán 7 tập 1 bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Môn toán
#Bài #trang #sgk #toán #tập

Xem thêm:  Câu hỏi 1 trang 112 SGK Đại số và Giải tích 11

Viết một bình luận