Bài 35 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Bạn đang xem: Bài 35 trang 50 sgk toán 8 tập 1 tại thpttranhungdao.edu.vn

Thực hiện các phép tính:

Thực hiện các phép tính:

a)({{x + 1} over {x – 3}} – {{1 – x} over {x + 3}} – {{2xleft( {1 – x} right)} trên {9 – {x^2}}})

b)({{3x + 1} over {{{left( {x – 1} right)}^2}}} – {1 over {x + 1}} + {{x + 3} over {1 – {x^2}}})

Hướng dẫn làm bài tập về nhà:

a)({{x + 1} over {x – 3}} – {{1 – x} over {x + 3}} – {{2xleft( {1 – x} right)} trên {9 – {x^2}}} = {{x + 1} over {x – 3}} + {{ – left( {1 – x} right)} over {x + 3}} + {{2xleft( {1 – x} right)} over { – left( {9 – {x^2}} right)}})

( = {{x + 1} over {x – 3}} + {{x – 1} over {x + 3}} + {{2xleft( {1 – x} right)} over {{x^2} – 9}} = {{x + 1} over {x – 3}} + {{x – 1} over {x + 3}} + {{2x – 2{x^2 }} over {left( {x – 3} right)left( {x + 3} right)}})

( = {{left( {x + 1} right)left( {x + 3} right) + left( {x – 1} right)left( {x – 3} right) + 2x – 2{x^2}} over {left( {x – 3} right)left( {x + 3} right)}})

( = {{{x^2} + 4x + 3 + {x^2} – 4x + 3 + 2x – 2{x^2}} over {left( {x – 3} right)left ( {x + 3} right)}})

( = {{2x + 6} over {left( {x – 3} right)left( {x + 3} right)}} = {{2left( {x + 3} right )} over {left( {x – 3} right)left( {x + 3} right)}} = {2 over {x – 3}})

b)({{3x + 1} over {{{left( {x – 1} right)}^2}}} – {1 over {x + 1}} + {{x + 3} over {1 – {x^2}}} = {{3x + 1} over {{{left( {x – 1} right)}^2}}} + {{ – 1} over { x + 1}} + {{ – left( {x + 3} right)} over { – left( {1 – {x^2}} right)}})

( = {{3x + 1} over {{{left( {x – 1} right)}^2}}} + {{ – 1} over {x + 1}} + {{ – left( {x + 3} right)} over {{x^2} – 1}} = {{3x + 1} over {{{left( {x – 1} right)}^2} }} + {{ – 1} over {x + 1}} + {{ – left( {x + 3} right)} over {left( {x – 1} right)left( { x + 1} right)}})

( = {{left( {3x + 1} right)left( {x + 1} right) – {{left( {x – 1} right)}^2} – left( { x + 3} right)left( {x – 1} right)} over {{{left( {x – 1} right)}^2}left( {x + 1} right) }})

( = {{3{x^2} + 4x + 1 – left( {{x^2} – 2x + 1} right) – left( {{x^2} + 2x – 3} right ) )} over {{{left( {x – 1} right)}^2}left( {x + 1} right)}})

( = {{3{x^2} + 4x + 1 – {x^2} + 2x – 1 – {x^2} – 2x + 3} over {{{left( {x – 1} ) phải)}^2}left( {x + 1} right)}})

( = {{{x^2} + 4x + 3} over {{left( {x – 1} right)}^2}left( {x + 1} right)}} = { { {x^2} + x + 3x + 3} over {{{left( {x – 1} right)}^2}left( {x + 1} right)}})

( = {{xleft( {x + 1} right) + 3left( {x + 1} right)} over {{{left( {x – 1} right)}^2 }left( {x + 1} right)}} = {{left( {x + 1} right)left( {x + 3} right)} over {{{left( {x ) – 1} right)}^2}left( {x + 1} right)}} = {{x + 3} over {{{left( {x – 1} right)}^2 } }})

xem thêm thông tin chi tiết về Bài 35 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Bài 35 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Hình Ảnh về: Bài 35 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Video về: Bài 35 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Wiki về Bài 35 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Bài 35 trang 50 sgk toán 8 tập 1 -

Thực hiện các phép tính:

Thực hiện các phép tính:

a)({{x + 1} over {x – 3}} – {{1 – x} over {x + 3}} – {{2xleft( {1 – x} right)} trên {9 – {x^2}}})

b)({{3x + 1} over {{{left( {x – 1} right)}^2}}} – {1 over {x + 1}} + {{x + 3} over {1 – {x^2}}})

Hướng dẫn làm bài tập về nhà:

a)({{x + 1} over {x – 3}} – {{1 – x} over {x + 3}} – {{2xleft( {1 – x} right)} trên {9 – {x^2}}} = {{x + 1} over {x – 3}} + {{ – left( {1 – x} right)} over {x + 3}} + {{2xleft( {1 – x} right)} over { – left( {9 – {x^2}} right)}})

( = {{x + 1} over {x – 3}} + {{x – 1} over {x + 3}} + {{2xleft( {1 – x} right)} over {{x^2} – 9}} = {{x + 1} over {x – 3}} + {{x – 1} over {x + 3}} + {{2x – 2{x^2 }} over {left( {x – 3} right)left( {x + 3} right)}})

( = {{left( {x + 1} right)left( {x + 3} right) + left( {x – 1} right)left( {x – 3} right) + 2x – 2{x^2}} over {left( {x – 3} right)left( {x + 3} right)}})

( = {{{x^2} + 4x + 3 + {x^2} – 4x + 3 + 2x – 2{x^2}} over {left( {x – 3} right)left ( {x + 3} right)}})

( = {{2x + 6} over {left( {x – 3} right)left( {x + 3} right)}} = {{2left( {x + 3} right )} over {left( {x – 3} right)left( {x + 3} right)}} = {2 over {x – 3}})

b)({{3x + 1} over {{{left( {x – 1} right)}^2}}} – {1 over {x + 1}} + {{x + 3} over {1 – {x^2}}} = {{3x + 1} over {{{left( {x – 1} right)}^2}}} + {{ – 1} over { x + 1}} + {{ – left( {x + 3} right)} over { – left( {1 – {x^2}} right)}})

( = {{3x + 1} over {{{left( {x – 1} right)}^2}}} + {{ – 1} over {x + 1}} + {{ – left( {x + 3} right)} over {{x^2} – 1}} = {{3x + 1} over {{{left( {x – 1} right)}^2} }} + {{ – 1} over {x + 1}} + {{ – left( {x + 3} right)} over {left( {x – 1} right)left( { x + 1} right)}})

( = {{left( {3x + 1} right)left( {x + 1} right) – {{left( {x – 1} right)}^2} – left( { x + 3} right)left( {x – 1} right)} over {{{left( {x – 1} right)}^2}left( {x + 1} right) }})

( = {{3{x^2} + 4x + 1 – left( {{x^2} – 2x + 1} right) – left( {{x^2} + 2x – 3} right ) )} over {{{left( {x – 1} right)}^2}left( {x + 1} right)}})

( = {{3{x^2} + 4x + 1 – {x^2} + 2x – 1 – {x^2} – 2x + 3} over {{{left( {x – 1} ) phải)}^2}left( {x + 1} right)}})

( = {{{x^2} + 4x + 3} over {{left( {x – 1} right)}^2}left( {x + 1} right)}} = { { {x^2} + x + 3x + 3} over {{{left( {x – 1} right)}^2}left( {x + 1} right)}})

( = {{xleft( {x + 1} right) + 3left( {x + 1} right)} over {{{left( {x – 1} right)}^2 }left( {x + 1} right)}} = {{left( {x + 1} right)left( {x + 3} right)} over {{{left( {x ) – 1} right)}^2}left( {x + 1} right)}} = {{x + 3} over {{{left( {x – 1} right)}^2 } }})

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #trang #sgk #toán #tập

Bạn thấy bài viết Bài 35 trang 50 sgk toán 8 tập 1 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Bài 35 trang 50 sgk toán 8 tập 1 bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Môn toán
#Bài #trang #sgk #toán #tập

Xem thêm:  Bài 20 trang 68 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Viết một bình luận