Bài 2 trang 46 SGK Đại số 11

Bạn đang xem: Bài 2 trang 46 SGK Đại số 11 tại thpttranhungdao.edu.vn

Bài 1: Quy tắc đếm

Bài 2 trang 46 SGK Đại số 11

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100?

Câu trả lời

Dạy

Số tự nhiên nhỏ hơn 100 là số tự nhiên có 1 hoặc 2 chữ số.

+) Tìm số các số tự nhiên có 1 chữ số được lập từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6.

+) Tìm số các số tự nhiên có 2 chữ số được lập từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6.

+) Sử dụng quy tắc cộng.

Các số tự nhiên nhỏ hơn 100 cần lập gồm số có 1 chữ số và số có 2 chữ số.

+ Số có 1 chữ số: ta có 6 cách.

số có 2 chữ số:

– Chọn chữ số hàng chục: có 6 cách chọn

– Chọn chữ số hàng đơn vị: có 6 cách chọn

⇒ Theo quy tắc nhân: Có 6,6 = 36 cách.

Vậy vận dụng quy tắc cộng ta có 36 + 6 = 42 cách lập số tự nhiên nhỏ hơn 100.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Quy tắc đếm

Đăng bởi: Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

xem thêm thông tin chi tiết về Bài 2 trang 46 SGK Đại số 11

Bài 2 trang 46 SGK Đại số 11

Hình Ảnh về: Bài 2 trang 46 SGK Đại số 11

Video về: Bài 2 trang 46 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 2 trang 46 SGK Đại số 11

Bài 2 trang 46 SGK Đại số 11 -

Bài 1: Quy tắc đếm

Bài 2 trang 46 SGK Đại số 11

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100?

Câu trả lời

Dạy

Số tự nhiên nhỏ hơn 100 là số tự nhiên có 1 hoặc 2 chữ số.

+) Tìm số các số tự nhiên có 1 chữ số được lập từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6.

+) Tìm số các số tự nhiên có 2 chữ số được lập từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6.

+) Sử dụng quy tắc cộng.

Các số tự nhiên nhỏ hơn 100 cần lập gồm số có 1 chữ số và số có 2 chữ số.

+ Số có 1 chữ số: ta có 6 cách.

số có 2 chữ số:

– Chọn chữ số hàng chục: có 6 cách chọn

– Chọn chữ số hàng đơn vị: có 6 cách chọn

⇒ Theo quy tắc nhân: Có 6,6 = 36 cách.

Vậy vận dụng quy tắc cộng ta có 36 + 6 = 42 cách lập số tự nhiên nhỏ hơn 100.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Quy tắc đếm

Đăng bởi: Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #trang #SGK #Đại #số

[rule_3_plain]

#Bài #trang #SGK #Đại #số

Bài 1: Quy tắc đếm
Bài 2 trang 46 SGK Đại số 11
Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100?
Lời giải

Hướng dẫn
Số tự nhiên nhỏ hơn 100 là số tự nhiên có 1 hoặc 2 chữ số.
+) Tìm số các số tự nhiên có 1 chữ số lập được từ các số 1; 2; 3; 4; 5; 6.

#M862105ScriptRootC1420804 { min-height: 300px; }

+) Tìm số các số tự nhiên có 2 chữ số lập được từ các số 1; 2; 3; 4; 5; 6.
+) Sử dụng quy tắc cộng.

Các số tự nhiên nhỏ hơn 100 cần lập bao gồm các số có 1 chữ số và các số có 2 chữ số.
+ Số có 1 chữ số: ta có 6 cách lập.
+ Số có 2 chữ số:
    – Chọn chữ số hàng chục: có 6 cách chọn
    – Chọn chữ số hàng đơn vị: có 6 cách chọn
    ⇒ Theo quy tắc nhân: Có 6.6 = 36 cách lập.
  Vậy vận dụng quy tắc cộng ta có 36 + 6 = 42 cách lập số tự nhiên nhỏ hơn 100.
Xem toàn thể Giải Toán 11: Bài 1. Quy tắc đếm
Đăng bởi: Trường THPT Trần Hưng Đạo
Phân mục: Lớp 11, Toán 11

#Bài #trang #SGK #Đại #số

[rule_2_plain]

#Bài #trang #SGK #Đại #số

[rule_2_plain]

#Bài #trang #SGK #Đại #số

[rule_3_plain]

#Bài #trang #SGK #Đại #số

Bài 1: Quy tắc đếm
Bài 2 trang 46 SGK Đại số 11
Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100?
Lời giải

Hướng dẫn
Số tự nhiên nhỏ hơn 100 là số tự nhiên có 1 hoặc 2 chữ số.
+) Tìm số các số tự nhiên có 1 chữ số lập được từ các số 1; 2; 3; 4; 5; 6.

#M862105ScriptRootC1420804 { min-height: 300px; }

+) Tìm số các số tự nhiên có 2 chữ số lập được từ các số 1; 2; 3; 4; 5; 6.
+) Sử dụng quy tắc cộng.

Các số tự nhiên nhỏ hơn 100 cần lập bao gồm các số có 1 chữ số và các số có 2 chữ số.
+ Số có 1 chữ số: ta có 6 cách lập.
+ Số có 2 chữ số:
    – Chọn chữ số hàng chục: có 6 cách chọn
    – Chọn chữ số hàng đơn vị: có 6 cách chọn
    ⇒ Theo quy tắc nhân: Có 6.6 = 36 cách lập.
  Vậy vận dụng quy tắc cộng ta có 36 + 6 = 42 cách lập số tự nhiên nhỏ hơn 100.
Xem toàn thể Giải Toán 11: Bài 1. Quy tắc đếm
Đăng bởi: Trường THPT Trần Hưng Đạo
Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Bạn thấy bài viết Bài 2 trang 46 SGK Đại số 11 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Bài 2 trang 46 SGK Đại số 11 bên dưới để Trường THPT Trần Hưng Đạo có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website của Trường Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Giáo dục
#Bài #trang #SGK #Đại #số

Xem thêm:  Dạy bé học bài thơ Vẽ quê hương lớp 3 trang 88 SGK tiếng Việt tập 1

Viết một bình luận