16 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 9

Bạn đang xem:
16 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 9
tại thpttranhungdao.edu.vn

2 tháng trước 2 tháng trước 2 tháng trước 2 tháng trước 2 tháng trước 2 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước

16 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 - bg1 130

2

CHỦ ĐỀ 1: Đa thức

B. PHƯƠNG PHÁP VÀ BÀI TẬP:

I. KHÁC NHAU KỲ HẠN 1 TỶ THÀNH KHÁC NHIỀU TỶ ĐỒNG:

* Bổ sung định lý:

+ Đa thức f(x) có căn hữu tỉ có dạng p/q, trong đó p là ước của các hệ số tự do và q là ước.

dương của hệ số cao nhất

+ Nếu f(x) có tổng các hệ số bằng 0 thì f(x) có hệ số là x – 1

+ Nếu f(x) có tổng hệ số của các số hạng chẵn bằng tổng hệ số của các số hạng

bậc lẻ thì f(x) có thừa số là x + 1

+ Nếu a là nghiệm nguyên của f(x) và f(1); f(- 1) khác 0 thì

f(1)

một – 1

f(-1)

một + 1

đều là số

nguyên. Để nhanh chóng loại trừ nghiệm là ước của các hệ số tự do

1. Ví dụ 1: 3x

2

– 8x + 4

Cách 1: Tách hạng 2

gấp 3 lần

2

– 8x + 4 = 3x

2

– 6x – 2x + 4 = 3x(x – 2) – 2(x – 2) = (x – 2)(3x – 2)

Cách 2: Tách số hạng thứ nhất:

gấp 3 lần

2

– 8x + 4 = (4x

2

– 8x + 4) – x

2

= (2x – 2)

2

– x

2

= (2x – 2 + x)(2x – 2 – x)

= (x – 2)(3x – 2)

2. Ví dụ 2: x

3

– x

2

– 4

Ta nhân nghiệm của f(x) nếu có thì x =

.u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d { đệm: 0px; lề: 0; đệm-top:1em!quan trọng; padding-bottom:1em!important; chiều rộng: 100%; hiển thị: khối; trọng lượng phông chữ: in đậm; màu nền: kế thừa; đường viền: 0! quan trọng; border-left:4px solid inherit!important; bóng hộp: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); trang trí văn bản: ko; } .u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d:hoạt động, .u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d:hover { độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; trang trí văn bản: ko; } .u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d { quá trình chuyển đổi: màu nền 250 mili giây; webkit-transition: màu nền 250ms; độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; } .u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d .ctaText { font-weight:bold; màu: kế thừa; trang trí văn bản: ko; cỡ chữ: 16px; } .u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d .postTitle { color:inherit; trang trí văn bản: gạch dưới!quan trọng; cỡ chữ: 16px; } .u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d:hover .postTitle { text-decoration: gạch chân!quan trọng; } Xem thêm: Giáo án Giáo dục công dân 6 cuốn Kết nối tri thức vào đời (Cả năm)

trước tiên; 2; 4 , chỉ có f(2) = 0 nên x = 2 là nghiệm

của f(x) nên f(x) có thừa số là x – 2. Do đó, ta tách f(x) thành các nhóm xảy ra

một thừa số là x – 2

Cách 1: x

3

– x

2

– 4 =



32 2 2

x 2x x 2x 2x 4 xx 2 x(x 2) 2(x 2)

=

2

x2x x2

Cách 2:

32 3 2 3 2

xx4x8x4x8 x4

2

(x 2)(x 2x 4) (x 2)(x 2)

=

22

x 2 x 2x 4 (x 2) (x 2)(xx 2)

   

3. Ví dụ 3: f(x) = 3x

3

– 7x

2

+ 17x – 5

Bình luận:

1, 5 ko là nghiệm của f(x) nên f(x) ko có nghiệm nguyên. chân nến

f(x) nếu có nghiệm thì đó là nghiệm hữu tỉ

Ta thấy x =

trước tiên

3

là nghiệm của f(x) nên f(x) có hệ số 3x – 1. Vậy

f(x) = 3x

3

– 7x

2

+ 17x – 5 =

 

32 2 32 2

3x x 6x 2x 15x 5 3x x 6x 2x 15x 5

=

22

x (3x 1) 2x(3x 1) 5(3x 1) (3x 1)(x 2x 5)

Bởi vì

22 2

x2x5(x2x1)4(x1)4 với mọi x nên ko phân tích được

.ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434 { đệm: 0px; lề: 0; đệm-top:1em!quan trọng; padding-bottom:1em!important; chiều rộng: 100%; hiển thị: khối; trọng lượng phông chữ: in đậm; màu nền: kế thừa; đường viền: 0!quan trọng; border-left:4px solid inherit!important; bóng hộp: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); trang trí văn bản: ko; } .ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434:hoạt động, .ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434:di chuột { độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; trang trí văn bản: ko; } .ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434 { quá trình chuyển đổi: màu nền 250 mili giây; webkit-transition: màu nền 250ms; độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; } .ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434 .ctaText { font-weight:bold; màu: kế thừa; trang trí văn bản: ko; cỡ chữ: 16px; } .ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434 .postTitle { color:inherit; trang trí văn bản: gạch dưới!quan trọng; cỡ chữ: 16px; } .ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434:hover .postTitle { text-decoration: gạch chân!quan trọng; } Xem Thêm: Bài tập toán tăng lên lớp 5: Suy luận logic giải bằng sơ đồ Ven

trở thành một yếu tố một lần nữa

4. Ví dụ 4:

x

3

+ 5x

2

+ 8x + 4

Nhận xét: Tổng các hệ số của các số hạng chẵn bằng tổng các hệ số của các số hạng

bậc lẻ nên đa thức có nhân tử là x + 1

x

3

+ 5x

2

+ 8x + 4 = (x

3

+ x

2

) + (4x

2

+ 4x) + (4x + 4) = x

2

(x + 1) + 4x(x + 1) + 4(x + 1)

5/5 – (601 đánh giá)

xem thêm thông tin chi tiết về
16 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 9

16 Chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Toán lớp 9

Hình Ảnh về:
16 Chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Toán lớp 9

Video về:
16 Chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Toán lớp 9

Wiki về
16 Chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Toán lớp 9


16 Chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Toán lớp 9 -

2 tháng trước 2 tháng trước 2 tháng trước 2 tháng trước 2 tháng trước 2 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước 3 tháng trước

16 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 - bg1 130

2

CHỦ ĐỀ 1: Đa thức

B. PHƯƠNG PHÁP VÀ BÀI TẬP:

I. KHÁC NHAU KỲ HẠN 1 TỶ THÀNH KHÁC NHIỀU TỶ ĐỒNG:

* Bổ sung định lý:

+ Đa thức f(x) có căn hữu tỉ có dạng p/q, trong đó p là ước của các hệ số tự do và q là ước.

dương của hệ số cao nhất

+ Nếu f(x) có tổng các hệ số bằng 0 thì f(x) có hệ số là x - 1

+ Nếu f(x) có tổng hệ số của các số hạng chẵn bằng tổng hệ số của các số hạng

bậc lẻ thì f(x) có thừa số là x + 1

+ Nếu a là nghiệm nguyên của f(x) và f(1); f(- 1) khác 0 thì

f(1)

một – 1

f(-1)

một + 1

đều là số

nguyên. Để nhanh chóng loại trừ nghiệm là ước của các hệ số tự do

1. Ví dụ 1: 3x

2

– 8x + 4

Cách 1: Tách hạng 2

gấp 3 lần

2

– 8x + 4 = 3x

2

– 6x – 2x + 4 = 3x(x – 2) – 2(x – 2) = (x – 2)(3x – 2)

Cách 2: Tách số hạng thứ nhất:

gấp 3 lần

2

– 8x + 4 = (4x

2

– 8x + 4) – x

2

= (2x – 2)

2

– x

2

= (2x – 2 + x)(2x – 2 – x)

= (x – 2)(3x – 2)

2. Ví dụ 2: x

3

– x

2

- 4

Ta nhân nghiệm của f(x) nếu có thì x =

.u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d { đệm: 0px; lề: 0; đệm-top:1em!quan trọng; padding-bottom:1em!important; chiều rộng: 100%; hiển thị: khối; trọng lượng phông chữ: in đậm; màu nền: kế thừa; đường viền: 0! quan trọng; border-left:4px solid inherit!important; bóng hộp: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); trang trí văn bản: ko; } .u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d:hoạt động, .u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d:hover { độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; trang trí văn bản: ko; } .u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d { quá trình chuyển đổi: màu nền 250 mili giây; webkit-transition: màu nền 250ms; độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; } .u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d .ctaText { font-weight:bold; màu: kế thừa; trang trí văn bản: ko; cỡ chữ: 16px; } .u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d .postTitle { color:inherit; trang trí văn bản: gạch dưới!quan trọng; cỡ chữ: 16px; } .u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d:hover .postTitle { text-decoration: gạch chân!quan trọng; } Xem thêm: Giáo án Giáo dục công dân 6 cuốn Kết nối tri thức vào đời (Cả năm)

trước tiên; 2; 4 , chỉ có f(2) = 0 nên x = 2 là nghiệm

của f(x) nên f(x) có thừa số là x - 2. Do đó, ta tách f(x) thành các nhóm xảy ra

một thừa số là x – 2

Cách 1: x

3

– x

2

– 4 =



32 2 2

x 2x x 2x 2x 4 xx 2 x(x 2) 2(x 2)

=

2

x2x x2

Cách 2:

32 3 2 3 2

xx4x8x4x8 x4

2

(x 2)(x 2x 4) (x 2)(x 2)

=

22

x 2 x 2x 4 (x 2) (x 2)(xx 2)

   

3. Ví dụ 3: f(x) = 3x

3

– 7x

2

+ 17x – 5

Bình luận:

1, 5 ko là nghiệm của f(x) nên f(x) ko có nghiệm nguyên. chân nến

f(x) nếu có nghiệm thì đó là nghiệm hữu tỉ

Ta thấy x =

trước tiên

3

là nghiệm của f(x) nên f(x) có hệ số 3x – 1. Vậy

f(x) = 3x

3

– 7x

2

+ 17x – 5 =

 

32 2 32 2

3x x 6x 2x 15x 5 3x x 6x 2x 15x 5

=

22

x (3x 1) 2x(3x 1) 5(3x 1) (3x 1)(x 2x 5)

Bởi vì

22 2

x2x5(x2x1)4(x1)4 với mọi x nên ko phân tích được

.ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434 { đệm: 0px; lề: 0; đệm-top:1em!quan trọng; padding-bottom:1em!important; chiều rộng: 100%; hiển thị: khối; trọng lượng phông chữ: in đậm; màu nền: kế thừa; đường viền: 0!quan trọng; border-left:4px solid inherit!important; bóng hộp: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); trang trí văn bản: ko; } .ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434:hoạt động, .ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434:di chuột { độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; trang trí văn bản: ko; } .ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434 { quá trình chuyển đổi: màu nền 250 mili giây; webkit-transition: màu nền 250ms; độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; } .ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434 .ctaText { font-weight:bold; màu: kế thừa; trang trí văn bản: ko; cỡ chữ: 16px; } .ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434 .postTitle { color:inherit; trang trí văn bản: gạch dưới!quan trọng; cỡ chữ: 16px; } .ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434:hover .postTitle { text-decoration: gạch chân!quan trọng; } Xem Thêm: Bài tập toán tăng lên lớp 5: Suy luận logic giải bằng sơ đồ Ven

trở thành một yếu tố một lần nữa

4. Ví dụ 4:

x

3

+ 5x

2

+ 8x + 4

Nhận xét: Tổng các hệ số của các số hạng chẵn bằng tổng các hệ số của các số hạng

bậc lẻ nên đa thức có nhân tử là x + 1

x

3

+ 5x

2

+ 8x + 4 = (x

3

+ x

2

) + (4x

2

+ 4x) + (4x + 4) = x

2

(x + 1) + 4x(x + 1) + 4(x + 1)

5/5 - (601 đánh giá)

[rule_{ruleNumber}]

#Chuyên #đề #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #môn #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#Chuyên #đề #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #môn #Toán #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tháng ago

Danh mục bài viết

Related posts:

2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐA THỨC
B. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ BÀI TẬP:
I. TÁCH MỘT HẠNG TỬ THÀNH NHIỀU HẠNG TỬ:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

* Định lí bổ sung:
+ Đa thức f(x) có nghiệm hữu tỉ thì có dạng p/q trong đó p là ước của hệ số tự do, q là ước
dương của hệ số cao nhất

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Nếu f(x) có tổng các hệ số bằng 0 thì f(x) có một nhân tử là x – 1
+ Nếu f(x) có tổng các hệ số của các hạng tử bậc chẵn bằng tổng các hệ số của các hạng tử
bậc lẻ thì f(x) có một nhân tử là x + 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Nếu a là nghiệm nguyên của f(x) và f(1); f(- 1) khác 0 thì
f(1)
a – 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


f(-1)
a + 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

đều là số
nguyên. Để nhanh chóng loại trừ nghiệm là ước của hệ số tự do
1. Ví dụ 1: 3x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
– 8x + 4
Cách 1: Tách hạng tử thứ 2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3x
2
– 8x + 4 = 3x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
– 6x – 2x + 4 = 3x(x – 2) – 2(x – 2) = (x – 2)(3x – 2)
Cách 2: Tách hạng tử thứ nhất:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3x
2
– 8x + 4 = (4x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
– 8x + 4) – x
2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

= (2x – 2)
2
– x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
= (2x – 2 + x)(2x – 2 – x)
= (x – 2)(3x – 2)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Ví dụ 2: x
3
– x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
– 4
Ta nhân thấy nghiệm của f(x) nếu có thì x =

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d:active, .u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Giáo án Giáo dục công dân 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)1; 2; 4 , chỉ có f(2) = 0 nên x = 2 là nghiệm
của f(x) nên f(x) có một nhân tử là x – 2. Do đó ta tách f(x) thành các nhóm có xuất hiện
một nhân tử là x – 2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Cách 1: x
3
– x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
– 4 =


googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });32 2 2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

x 2x x 2x 2x 4 x x 2 x(x 2) 2(x 2) 
=


googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


2
x2x x2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Cách 2:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

32 3 2 3 2
xx4x8x4x8 x4  
2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

(x 2)(x 2x 4) (x 2)(x 2)   
=

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


22
x 2 x 2x 4 (x 2) (x 2)(x x 2)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


   


googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. Ví dụ 3: f(x) = 3x
3
– 7x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
+ 17x – 5
Nhận xét:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1, 5 ko là nghiệm của f(x), tương tự f(x) ko có nghiệm nguyên. Nên
f(x) nếu có nghiệm thìa là nghiệm hữu tỉ
Ta nhận thấy x =

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1
3
là nghiệm của f(x) do đó f(x) có một nhân tử là 3x – 1. Nên

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

f(x) = 3x
3
– 7x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
+ 17x – 5 =
 

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


32 2 32 2
3x x 6x 2x 15x 5 3x x 6x 2x 15x 5       

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

=
22
x (3x 1) 2x(3x 1) 5(3x 1) (3x 1)(x 2x 5)     

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


22 2
x2x5(x2x1)4(x1)4  với mọi x nên ko phân tích được

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434:active, .ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài tập toán tăng lên lớp 5: Suy luận logic giải bằng biểu đồ Venthành nhân tử nữa
4. Ví dụ 4:
x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3
+ 5x
2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ 8x + 4
Nhận xét: Tổng các hệ số của các hạng tử bậc chẵn bằng tổng các hệ số của các hạng tử
bậc lẻ nên đa thức có một nhân tử là x + 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

x
3
+ 5x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
+ 8x + 4 = (x
3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ x
2
) + (4x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
+ 4x) + (4x + 4) = x
2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

(x + 1) + 4x(x + 1) + 4(x + 1)

5/5 – (601 đánh giá)

Related posts:20 chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Hóa lớp 9
11 chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Toán lớp 4
Bài tập toán chuyển động lớp 5 – Chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi lớp 5 môn Toán
Chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Toán lớp 8

#Chuyên #đề #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #môn #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#Chuyên #đề #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #môn #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#Chuyên #đề #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #môn #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#Chuyên #đề #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #môn #Toán #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tháng ago

Danh mục bài viết

Related posts:

2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

CHUYÊN ĐỀ 1 : ĐA THỨC
B. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ BÀI TẬP:
I. TÁCH MỘT HẠNG TỬ THÀNH NHIỀU HẠNG TỬ:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

* Định lí bổ sung:
+ Đa thức f(x) có nghiệm hữu tỉ thì có dạng p/q trong đó p là ước của hệ số tự do, q là ước
dương của hệ số cao nhất

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Nếu f(x) có tổng các hệ số bằng 0 thì f(x) có một nhân tử là x – 1
+ Nếu f(x) có tổng các hệ số của các hạng tử bậc chẵn bằng tổng các hệ số của các hạng tử
bậc lẻ thì f(x) có một nhân tử là x + 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Nếu a là nghiệm nguyên của f(x) và f(1); f(- 1) khác 0 thì
f(1)
a – 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


f(-1)
a + 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

đều là số
nguyên. Để nhanh chóng loại trừ nghiệm là ước của hệ số tự do
1. Ví dụ 1: 3x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
– 8x + 4
Cách 1: Tách hạng tử thứ 2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3x
2
– 8x + 4 = 3x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
– 6x – 2x + 4 = 3x(x – 2) – 2(x – 2) = (x – 2)(3x – 2)
Cách 2: Tách hạng tử thứ nhất:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3x
2
– 8x + 4 = (4x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
– 8x + 4) – x
2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

= (2x – 2)
2
– x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
= (2x – 2 + x)(2x – 2 – x)
= (x – 2)(3x – 2)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Ví dụ 2: x
3
– x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
– 4
Ta nhân thấy nghiệm của f(x) nếu có thì x =

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d:active, .u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u798c890cdba387a779fca74735b1cf4d:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Giáo án Giáo dục công dân 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)1; 2; 4 , chỉ có f(2) = 0 nên x = 2 là nghiệm
của f(x) nên f(x) có một nhân tử là x – 2. Do đó ta tách f(x) thành các nhóm có xuất hiện
một nhân tử là x – 2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Cách 1: x
3
– x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
– 4 =


googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });32 2 2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

x 2x x 2x 2x 4 x x 2 x(x 2) 2(x 2) 
=


googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


2
x2x x2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Cách 2:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

32 3 2 3 2
xx4x8x4x8 x4  
2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

(x 2)(x 2x 4) (x 2)(x 2)   
=

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


22
x 2 x 2x 4 (x 2) (x 2)(x x 2)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


   


googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. Ví dụ 3: f(x) = 3x
3
– 7x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
+ 17x – 5
Nhận xét:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1, 5 ko là nghiệm của f(x), tương tự f(x) ko có nghiệm nguyên. Nên
f(x) nếu có nghiệm thìa là nghiệm hữu tỉ
Ta nhận thấy x =

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1
3
là nghiệm của f(x) do đó f(x) có một nhân tử là 3x – 1. Nên

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

f(x) = 3x
3
– 7x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
+ 17x – 5 =
 

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


32 2 32 2
3x x 6x 2x 15x 5 3x x 6x 2x 15x 5       

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

=
22
x (3x 1) 2x(3x 1) 5(3x 1) (3x 1)(x 2x 5)     

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


22 2
x2x5(x2x1)4(x1)4  với mọi x nên ko phân tích được

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434:active, .ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub23d2efc890c9baed2485a4981d01434:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài tập toán tăng lên lớp 5: Suy luận logic giải bằng biểu đồ Venthành nhân tử nữa
4. Ví dụ 4:
x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3
+ 5x
2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ 8x + 4
Nhận xét: Tổng các hệ số của các hạng tử bậc chẵn bằng tổng các hệ số của các hạng tử
bậc lẻ nên đa thức có một nhân tử là x + 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

x
3
+ 5x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
+ 8x + 4 = (x
3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ x
2
) + (4x

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
+ 4x) + (4x + 4) = x
2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

(x + 1) + 4x(x + 1) + 4(x + 1)

5/5 – (601 đánh giá)

Related posts:20 chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Hóa lớp 9
11 chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Toán lớp 4
Bài tập toán chuyển động lớp 5 – Chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi lớp 5 môn Toán
Chuyên đề bồi dưỡng học trò giỏi môn Toán lớp 8

Phân mục: Giáo dục
#Chuyên #đề #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #môn #Toán #lớp

Xem thêm:  Điệp từ là gì? Ví dụ về điệp từ

Viết một bình luận